Codziennik

Luźne pogaduchy
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 15 grudnia 2013, 20:35

...właśnie przeczytałem na żółtym pasku obwieszczenie o tym, co obiecał premier: skrócenie kolejek do lekarzy, likwidację umów śmieciowych, rozbicie lobby książkowego oraz podniesienie innowacyjności gospodarki - czyli naprawę tego, co za jego rządów zostało popsute. To jako żywo przypomina historię Żyda, który dręczony ciasnotą w domu za radą rabina wprowadził do mieszkania kozę; jaki szczęśliwy był po jej wyprowadzeniu ! Nie wiemy, czy premier naprawi to wszystko aż do osiągnięcia stanu wyjściowego - czy tylko trochę; podejrzewam, że nie da rady i doprowadzi tę kozę tylko do drzwi. Lemingi i tak oszaleją ze szczęścia...

http://eurybiades.salon24.pl/555124,ukr ... as-czy-nie

Awatar użytkownika
KASIA
Posty:6624
Rejestracja:16 kwietnia 2007, 09:03
Lokalizacja:Alaska

Post autor: KASIA » 17 grudnia 2013, 21:36

Alarmujący raport PAN: Przez emigrację spada liczba urodzeń w Polsce.


Spadek liczby urodzeń, sięgający kilkudziesięciu tysięcy rocznie, a także przyspieszenie procesu starzenia się społeczeństwa to rezultat emigracji Polaków po wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszego raportu Komitetu Badań nad Migracjami PAN.
Według raportu, przedstawionego na posiedzeniu senackiej komisji emigracji i łączności z Polakami za granicą, po wstąpieniu Polski do UE pojawiło się wiele regionów, które w istotny sposób zaczęły odczuwać skutki dynamicznego i masowego odpływu mieszkańców.

- Wynikająca z permanentnej emigracji depopulacja, w połączeniu z niskimi wskaźnikami urodzeń oraz starzeniem się społeczeństwa, powodują znaczące zaburzenia w rozwoju społeczno-gospodarczym i rzutują na przyszły rozwój tych regionów - napisano w raporcie.

Jak przypomniał przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN prof. Marek Okólski, GUS szacuje liczbę polskich emigrantów czasowych na ok. 2 mln 17 tys. (wyjechali za granicę, ale w ewidencjach widnieją jako mieszkańcy kraju). Najwięcej osób wyjechało z województw śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego, ale w odniesieniu do ludności faktycznie zamieszkałej liczba emigrantów jest największa na Opolszczyźnie (10,6 proc. ludności), Podlasiu, (9,1 proc.), Podkarpaciu (8,4 proc.) oraz na Warmii i Mazurach (7,5 proc.).

Okólski podkreślił, że w ostatnich latach obserwuje się wzrost migracji także z województw, w których zjawisko to nie było dotąd znacząco nasilone - świętokrzyskiego, dolnośląskiego i pomorskiego.

Intensyfikuje się proces starzenia się społeczeństwa

Według raportu, poakcesyjna emigracja oznacza ubytek urodzeń sięgający kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie (w 2011 - 37,5 tys.), jednak - jak zaznaczył szef Komitetu - liczby te nie uwzględniają rzeczywistej dzietności Polek za granicą, która jest dwukrotnie wyższa niż w kraju.

Jak powiedział Okólski, na skutek emigracji następuje też intensyfikacja procesu starzenia się społeczeństwa. Zakładając, że emigranci czasowi ani ich dzieci nie powrócą do kraju, by tu się osiedlić, a w konsekwencji liczba urodzeń w Polsce będzie mniejsza o 10 proc., wówczas stan ludności będzie w 2035 r. mniejszy o dodatkowe 2,5 mln osób.

- Niekorzystnej zmianie ulegnie struktura wieku: grupa poniżej 15. roku życia będzie mniejsza o ok. 10 proc., grupa w wieku 20-64 lata mniejsza o 7 proc., podczas gdy grupa osób najstarszych, w wieku 65 lat i więcej, będzie mniejsza jedynie o 4 proc. - czytamy w raporcie.

Część raportu poświęcono też skutkom ekonomicznym migracji. Podkreślono w nim, że mimo stosunkowo dużego transferu dochodów migrantów do Polski (w 2007 r. stanowiły one blisko 2,5 proc. polskiego PKB), ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski jest dość skromny. Pieniądze te wydawane są na bieżącą konsumpcję, co ma wpływ na budżet centralny (poprzez VAT), ale negatywnie przekłada się na budżety samorządów (brak wpływów z tytułu podatków PIT i CIT).

Rozpadają się rodziny wielopokoleniowe

Okólski zwrócił też uwagę na związane z emigracją przemiany polskich rodzin oraz rozpad więzi rodzinnych. Według raportu liczba rozwodów w latach 2004-2011 wyniosła 519,1 tys., co oznacza, że udział rozwodów po akcesji Polski do UE w ogólnej liczbie rozwodów z lat 1990-2011 wynosi aż 52 proc.

Najwyższe współczynniki rozpadu małżeństw doświadczają województwa, które charakteryzują się wysokim poziomem odpływu migrantów - dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Jak powiedział Okólski, emigracja oznacza też rozpad rodzin wielopokoleniowych, co będzie skutkowało koniecznością wypracowania skuteczniejszych form instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi, które pozostaną w kraju. Raport został przedstawiony w wersji wstępnej; końcowa ma być opublikowana wiosną przyszłego roku.

Chcesz na bieżąco dowiadywać się o najnowszych wydarzeniach? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Tutaj znajdziesz wersję na telefony z Androidem >>> A tutaj wersję na Windows Phone >>>


http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ ... en.html#MT

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Tęcza wypchnie Enigmę na bruk!

Post autor: AnnaE » 19 grudnia 2013, 12:09

Warszawskiemu Muzeum Techniki i Przemysłu grozi likwidacja.

fot. PAP
Naczelna Organizacja Techniczna, właściciel muzeum, chce, by placówkę finansował budżet państwa. W przeciwnym wypadku zostanie zamknięta.

Muzeum Techniki istnieje od 1955 r., gromadzi i przechowuje unikalne zbiory. Wśród eksponatów są m.in. maszyna szyfrująca Enigma, lotnia Lilienthala czy ford T.

Od dwóch lat placówka nie ma pieniędzy na utrzymanie. W ubiegłym roku od stycznia do maja pracownikom nie wypłacano pensji, brakowało na czynsz i stałe opłaty.

– Wystąpiliśmy na przyszły rok o pewne środki z ministerstwa nauki. Nie wiem, czy zostały ostatecznie przyznane – mówi inż. Jerzy Jasiuk, który do października był dyrektorem muzeum.

Swojemu następcy, dr. hab. Edwardowi Malakowi, przekazał gruby plik korespondencji między muzeum a NOT.

– Pan inżynier Jacek Kubielski [sekretarz generalny NOT – red.] ma do mnie jakieś żale, nie wiem dlaczego. Widocznie dlatego, że upominałem się o kolosalny dług, jaki ma federacja NOT w stosunku do muzeum, to prawie 1 mln złotych. Rozumiem, że NOT jest w ciężkiej sytuacji finansowej, ale powinna wywiązywać się ze swych obowiązków – mówi Jasiuk.

Dług urósł. Muzeum, mimo że przysługuje mu zwrot VAT, nie dostawało go regularnie.

– Nawet w tym roku nie wszystkie pieniądze NOT nam przekazała. Zatrzymywała również w tym roku dotację z ministerstwa nauki, co poważnie utrudniało pracę – tłumaczy Jasiuk.

Nowy szef muzeum Edward Malak zwraca uwagę na fakt, że muzeum nie otrzymuje stałych dotacji państwowych. Przyznawanie środków odbywa się w trybie nadzwyczajnym, co przekreśla szanse na normalną pracę.

– Ten stan grozi rozsypaniem doświadczonego zespołu prowadzącego muzeum oraz rozproszeniem i częściową deklasacją zbiorów, co miało już miejsce po likwidacji oddziału motoryzacyjnego w dawnej fabryce Norblina – przypomina.

– Teraz sytuacja się powtarza. Brakuje pieniędzy na ZUS, podatki, czynsze, pensje – wylicza Malak. – Dziś ministrowie nie mają właściwie jednoznacznego przepisu, który pozwala nas zasilać. Powinno więc dojść do ustanowienia jakiegoś nowego uregulowania prawnego. Ale najpierw musimy dostać zastrzyk na przeżycie – dodaje dyrektor.

Ustawa odcina dotacje

Wcześniej Muzeum Techniki finansowane było z budżetu państwa. Kłopoty zaczęły się ponad dwa lata temu razem z nowelą ustawy o finansowaniu nauki i minister Barbarą Kudrycką, która wstrzymała dotacje.

– Ministerstwo było jedynie skłonne finansować konkretne przedsięwzięcia typu wystawy czy inne związane z popularyzacją nauki i edukacji młodych ludzi od strony innowacyjności techniki – podkreśla Jacek Kubielski, sekretarz generalny NOT. Wyjaśnia, że NOT jako organizacja społeczna nie ma wystarczających źródeł finansowania, by móc utrzymać muzeum.

– Ochrona dziedzictwa historycznego należy do obowiązków państwa, a nie tego typu organizacji jak NOT – zastrzega Kubielski. Jak tłumaczy, Muzeum Techniki nie jest instytucją prywatną, tylko społeczną, mającą przedwojenne tradycje.

– Muzeum Techniki, centralna taka placówka w Polsce, powinno być otoczone opieką państwową – przekonuje Jerzy Jasiuk.

– Ministerstwo kultury zajmuje się dziś głównie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Resort nie poparł starań, by Muzeum Techniki zyskało status muzeum narodowego, tylko stale się tłumaczy, że nie może go dotować, bo jest to muzeum prywatne. A to nieprawda, przecież ludzie ofiarowują tu swoje eksponaty nie do prywatnego muzeum, lecz państwowego – wskazuje nasz rozmówca.

Mimo poważnych trudności muzeum nie przerwało prac związanych z modernizacją placówki, uporządkowaniem zbiorów, organizowane są też nowe wystawy. NOT zabiega o pozyskanie funduszy z puli unowocześnienia prezentacji zasobów muzealnych (m.in. zastosowanie technik informatycznych, wirtualnych, dostępu do zasobów drogą internetową). Sukces listopadowego Festiwalu Robotów Cyberiada, który cieszył się ogromną popularnością, pokazał, że muzeum jest atrakcyjnym punktem na kulturowej mapie stolicy.

Pieniądze z biletów i odpłatnych imprez nie wystarczą jednak na jego utrzymanie. By zaradzić problemom, placówka złożyła wniosek do ministerstwa nauki o dofinansowanie działalności w 2014 roku. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie decyzja resortu.

– Czekamy z drżeniem serca w obawie, że może zaistnieć jakiś kolejny problem –mówi Jacek Kubielski.

Piechociński nie pomoże

Prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny planuje w najbliższym czasie spotkanie z nową minister nauki Leną Kolarską-Bobińską. Trwają także rozmowy NOT z przedstawicielami zespołu, który opiniuje w resorcie wnioski o dotacje. Organizacja zabiega też o wsparcie u ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

– Jest ustawa, która mówi o finansowaniu szczególnych obiektów, w tym również muzealnych, będących w gestii ministra gospodarki – tłumaczy Kubielski. NOT nie miałaby nic przeciwko temu, by zmienił się status Muzeum Techniki i Przemysłu na placówkę o charakterze narodowym.

– Nie ma muzeum, które samo z siebie się utrzyma, ktoś musi je dotować. Od tamtego roku, gdy pojawiły się dramatyczne apele, aby ratować naszą placówkę przed likwidacją, nic się nie zmieniło oprócz przyznania wtedy przez ministerstwo nauki dotacji, która stanowi 80 proc. budżetu muzeum.

– W ubiegłym roku przyznaniu dotacji towarzyszyła jednak kampania medialna prowadzona przede wszystkim przez „Nasz Dziennik” – zaznacza Andrzej Berezowski, kierownik Działu Ochrony Zabytków Techniki w Muzeum Techniki i Przemysłu.

„Nasz Dziennik” zapytał Ministerstwo Gospodarki, czy wesprze budżet Muzeum Techniki i Przemysłu.

Jak się okazuje, choć oficjalnie rząd mówi o końcu kryzysu, to w tej sprawie właśnie na ten argument się powołuje.

– W projekcie budżetu ministra gospodarki na rok 2014, w związku z limitem środków, jakim może dysponować minister, nie mogły być zaplanowane żadne kwoty na dofinansowanie Muzeum Techniki i Przemysłu – informuje Iwona Dżygała, kierownik Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Gospodarki.

Jak przyznaje, NOT zwróciła się do resortu z pytaniem o możliwość finansowania muzeum, jednak każdy z rozpatrywanych wariantów wymagałby zaangażowania nie mniejszego niż kilka milionów złotych (ponad 4,5 mln zł).

Z pytaniem o dofinansowanie muzeum „Nasz Dziennik” zwrócił się też do ministerstwa nauki. Na odpowiedź czekamy.

Dyrektor Malak o rekonstrukcji swojej placówki rozmawiał już z posłami. Chciałby, żeby nad problemem pochyliła się specjalna podkomisja. – Wybieram się na rozmowę do MNiSW i prezesa jednego z wielkich banków. Pertraktacje trwają – zapewnia Edward Malak.

Piotr Czartoryski-Sziler
http://www.radiomaryja.pl/informacje/enigma-na-bruku/Rezygnacja z kilku remontów niestosownej warszawskiej tęczy i kilku innych kontrowersyjnych pomników jest w stanie uratować Muzeum Techniki i Przemysłu.

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Radsik zameldował

Post autor: AnnaE » 20 grudnia 2013, 17:51

Ławrow poznał plany Polski wobec Ukrainy

W Warszawie szef MSZ Rosji dowiedział się, jakie są dalsze plany Polski na “froncie ukraińskim” – informuje w piątek rządowa “Rossijskaja Gazieta”, relacjonując czwartkowe rozmowy Siergieja Ławrowa z polskim ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Dziennik zauważa, że “władze Polski nie ukrywają, iż chcą grać pierwsze skrzypce na Euromajdanie”. “Polscy politycy różnego szczebla w ostatnich tygodniach tak otwarcie ingerowali w sprawy wewnętrzne sąsiada, że niekiedy wydawało się, iż zaczęli czuć się w Kijowie jak w domu, zapominając o tym, że w rzeczywistości są gośćmi” – wskazuje “Rossijskaja Gazieta”.

Dziennik podkreśla, że “deputowani polskiego Sejmu nawet rozbili własny namiot na "Euromajdanie", uważając to za rzecz normalną”. “A ile byłoby krzyku w europejskich stolicach, gdyby rosyjscy deputowani ze swoim sprzętem turystycznym przyjechali do Kijowa na wiec poparcia dla obecnych władz” – zauważa. “Rossijskaja Gazieta” odnotowuje, że ukraińskich rewolucjonistów wspiera prezydent Polski Bronisław Komorowski.

“Polska absolutnie nie może zrezygnować z popierania Ukrainy” – cytuje polskiego prezydenta moskiewski dziennik. “Komorowski nie wspomniał, że poparcie to jest wymierzone przeciwko legalnie wybranemu prezydentowi Ukrainy” – zaznacza. Zdaniem “Rossijskiej Gaziety” “Moskwa nie mogła nie zauważyć tego wszystkiego”.

Dziennik informuje również, że w kilka godzin po rozmowach z Ławrowem, Sikorski konferował w Warszawie z nowym szefem MSZ Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. “Ten drugi nie ukrywał, że przyjechał do Polski, aby porozmawiać o tym, co RFN i RP "mogą wspólnie zrobić dla Ukrainy"” – przekazuje “Rossijskaja Gazieta”.

PAP

I po co Rosji wywiadowcy w Polsce?

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Polska wysyła żołnierzy do Afryki

Post autor: AnnaE » 22 grudnia 2013, 21:33

Polska wysyła żołnierzy do Afryki, by pomóc w karierze Radosława Sikorskiego – podaje jeden z portali powołując się na francuską telewizję informacyjną.

W ubiegłym tygodniu minister spraw zagranicznych zapowiedział, że Polska udzieli wsparcia francuskiej interwencji w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie trwają walki i ataki na ludność cywilną. Sikorski tłumaczył, że grozi nam, Unii Europejskiej, kolejne państwo upadłe na południu, dlatego misja francuska zasługuje na wsparcie.

Tymczasem jedna ze stacji francuskich podaje, że jednym z głównych powodów szybkiej decyzji o wsparciu Paryża, była chęć uzyskania poparcia od władz tego kraju dla potencjalnej kandydatury Sikorskiego na następcę Catherine Ashton.

Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych wskazuje, że polityka zagraniczna Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska jest chaotyczna. Parlamentarzysta dodaje, że polska misja w Afryce mogłaby być zasadna, gdyby Francja poważnie wsparła nasze wysiłki na wschodzie Europy.
– Francja w ramach Unii Europejskiej wsparłaby nasze wysiłki na rzecz utrzymania proeuropejskiego kursu Ukrainy i ewentualnie wspierałaby nas w polityce powstrzymywania nacisku Rosji na Ukrainę. Niestety od ponad miesiąca nie usłyszeliśmy żadnego głosu francuskiego w kwestiach ukraińskich – zwrócił uwagę poseł Witold Waszczykowski.

Poseł wskazuje, że zapowiedzi o wysłaniu polskich żołnierzy do Afryki są niezrozumiałe w kontekście zapowiedzi prezydenta Bronisława Komorowskiego.
– Prezydent twierdził, że Polska nie będzie brała udziału w ekspedycjach międzynarodowych. Wreszcie następny przypadek – deklaracja podpisana przez ministra Sikorskiego z Ławrowem, która mówi o tym, że Polska będzie konsultowała swoją politykę rzekomo z Rosją, w ramach ONZ. To wszystko tworzy wielki chaos polskiej polityki zagranicznej. Nie widać myśli, nie widać realizacji interesu narodowego Polski, który w tej chwili leży w różnych miejscach, ale nie w Afryce Środkowej – powiedział poseł Witold Waszczykowski.

Tymczasem w stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, kilka tysięcy muzułmańskich rebeliantów z ugrupowania Seleka manifestowało w niedzielę przeciw francuskiej interwencji wojskowej w tym kraju. Według mieszkańców muzułmańskiej części Bangi wcześniej w niedzielę doszło do potyczki między rebeliantami a francuskimi żołnierzami, w której zginęło trzech bojowników Seleki.

RIRM
A obiecywali, że już nie wyślą.

Awatar użytkownika
DarekMirror
Posty:1347
Rejestracja:6 listopada 2011, 02:56
Lokalizacja:Polska

Re: Polska wysyła żołnierzy do Afryki

Post autor: DarekMirror » 22 grudnia 2013, 23:24

AnnaE pisze:
A obiecywali, że już nie wyślą.
Tak, obiecanki cacanki, do Afryki po guziki.

Awatar użytkownika
KASIA
Posty:6624
Rejestracja:16 kwietnia 2007, 09:03
Lokalizacja:Alaska

Post autor: KASIA » 30 grudnia 2013, 15:28

Skandal w Szwecji. Magdalena Środa wyproszona z samolotu za naruszenie parytetu


Będzie domagać się odszkodowania.

Tego wyjazdu Magdalena Środa miło wspominać nie będzie. Jak podaje “Aftonbladet”, profesor została wyproszona z samolotu, który miał ze Sztokholmu odlecieć do Warszawy.

– Stewardessy podczas sprawdzania, czy pasażerowie zapięli pasy odkryły, że naruszony jest parytet 50/50 na korzyść kobiet – pisze dziennik.

Okazało się, że to Magdalena Środa jako ostatnia kobieta weszła na pokład, musiała więc zgodnie z miejscowym prawem ustąpić miejsca mężczyźnie. Na nic zdała się argumentacja, że parytet jest w pełni skuteczny dopiero od trzeciego pokolenia, a dyskryminacja kobiet trąci katolicyzmem.

– Działaczka po próbie wzniecenia antyszwedzkich nastrojów wśród obecnych w samolocie rodaków została odstawiona do terminalu – czytamy w “Aftonbladet”.

Środa dostała miejsce w następnym locie, ale jak dowiaduje się ASZdziennik, będzie domagać się odszkodowania.

Incydent sprawił, że profesor spóźniła się na otwarcie Kongresu Kobiet.

Autor: ojciecredaktor

Fot. Radosław Cetra/CC 2.0/Wikipedia Commons

http://wirtualnapolonia.com/2013/12/29/ ... -parytetu/

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Post autor: AnnaE » 30 grudnia 2013, 15:35

:mrgreen:
Święta prawda:
Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.

Awatar użytkownika
KASIA
Posty:6624
Rejestracja:16 kwietnia 2007, 09:03
Lokalizacja:Alaska

Post autor: KASIA » 1 stycznia 2014, 12:43

SUPER wiadomość na NOWY ROK,
dla tych, co wypełniają codziennie WOLĘ BOGA:

"Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki." 1J 2,17

Wypełniasz Wolę Bożą? To trwasz na WIEKI!
Nie przemijasz razem z 2013 rokiem.Obrazek

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Ulga prorodzinna - nowe zasady rozliczania

Post autor: AnnaE » 3 stycznia 2014, 00:19

PIT roczny za 2013 r. Ulga prorodzinna - nowe zasady rozliczania

Od stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady rozliczania ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko). Trzeba je stosować, składając roczny PIT za 2013 r. Warto zatem teraz je przypomnieć. Zwłaszcza, że w zakresie ulgi prorodzinnej nowe przepisy wprowadziły pewne ograniczenia.

Chodzi tu przede wszystkim o wprowadzenie pewnych limitów dochodów oraz uzależnieniu możliwości skorzystania z ulgi od faktycznego samotnego wychowywania dziecka i liczby dzieci.

Ulga prorodzinna. Prawo do skorzystania z ulgi
Prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, który:

* wykonywał władzę rodzicielską,
* pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
* sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zwróćmy uwagę, że kwotę ulgi prorodzinnej można odjąć jedynie od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o PIT, czyli od podatku wyliczonego według skali podatkowej. Z ulgi prorodzinnej nie mogą zatem skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane podatkiem liniowym lub też w sposób zryczałtowany, chyba że mają też inne dochody, do których stosuje się opodatkowanie według zasad ogólnych (skali). Mówi o tym art. 27f ust. 1 ustawy o PIT.

Z wprowadzonego do art. 27f ustawy o PIT ustępu 2a zapisu wynika, że za dochody podatnika mające znaczenie przy uwzględnianiu prawa do ulgi prorodzinnej uważa się wszystkie dochody uzyskane w danym roku podatkowym, które są opodatkowane:

* podatkiem według skali,
* zryczałtowanym podatkiem od tzw. kapitałów pieniężnych, które są określone w art. 30b ustawy o PIT,
* podatkiem liniowym.

Dochody te można pomniejszyć o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o PIT.

Ważna liczba dzieci
Drugim kryterium (poza dochodem) jest liczba posiadanych dzieci. Zobaczmy.

Ulga na jedno dziecko
Przeanalizujmy przypadek rozliczenia ulgi w przypadku posiadania jednego dziecka, które jest wychowywane przez:

* dwoje rodziców pozostających przez cały rok w związku małżeńskim – w takiej sytuacji, zakładając, że łączne dochody rodziców nie przekroczą limitu 112 000 zł, rodzicom dziecka będzie przysługiwać ulga w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc ( 1112,04 zł rocznie). Zwróćmy uwagę, że jeśli dochody będą wyższe od podanej wyżej wartości, rodzice z ulgi prorodzinnej nie będą mogli skorzystać,
* rodzica niepozostającego w związku małżeńskim – w przypadku rodzica, który nie pozostawał w związku małżeńskim ani przez cały, ani przez żadną część roku oraz jednocześnie nie jest on podatnikiem samotnie wychowującym dziecko, ulga w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc (1112,04 zł rocznie) będzie mu przysługiwała, jednakże tylko w sytuacji, gdy jego roczne dochody nie przekroczą kwoty 56 000 zł,
* przez samotnego rodzica – w takim przypadku ulga w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc (1112,04 zł rocznie) będzie przysługiwała takiemu rodzicowi pod warunkiem, że jego dochody nie przekroczą kwoty 112 000 zł.

Wiemy już, jak korzystać z ulgi w sytuacji posiadania jednego dziecko. Sprawdźmy teraz, jak to będzie w przypadku większej liczby dzieci.

Ulga na dwoje dzieci
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT dla osób mających dwoje dzieci zasady rozliczeń za 2013 rok nie uległy zmianie. Ulga w dalszym ciągu przysługuje bez względu na wysokość dochodów oraz bez względu na stan cywilny rodzica. W ramach ulgi prorodzinnej odliczyć można 92,67 zł za każdy miesiąc za każde dziecko (1112,04 zł rocznie za jedno dziecko).

Więcej dzieci niż dwoje
W przypadku większej liczby dzieci sytuacja będzie inna. Tutaj przepisy uległy bowiem zmianie. Zwróćmy uwagę, że rodzice co najmniej trójki dzieci nie muszą brać pod uwagę wysokości swoich dochodów. Na pierwsze i drugie dziecko odliczą po 92,67 zł za każdy miesiąc (czyli 1112,04 zł rocznie), natomiast na trzecie dziecko kwota ta będzie wyższa o 50% i wyniesie 139,01 zł za każdy miesiąc (1668,12 zł rocznie). Na czwarte i kolejne dziecko ulga będzie o 100% wyższa niż na pierwsze i drugie dziecko i wyniesie 185,34 zł za każdy miesiąc (czyli 2224,08 zł rocznie).

Przeanalizujmy teraz kilka przykładów.

Przykład 1
Państwo Kotowscy - małżonkowie mają dziecko. Uzyskali w roku podatkowym z tytułu wynagrodzenia za pracę łącznie 79.857 zł. Dodatkowo sprzedali na giełdzie posiadane akcje, z których dochód wyniósł 29.730 zł. Zatem łącznie uzyskana w danym roku podatkowym kwota wyniosła 109.587 zł. Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów (2.670 zł) i składek na ubezpieczenia społeczne wynoszących 9.577,39 zł uzyskana kwota dochodu wyniosła 97.339,61 zł. Nie przekroczyła zatem określonego w ustawie limitu 112.000 zł. Oznacza to, że małżonkom przysługuje prawo do odliczenia ulgi na jedno dziecko.

Przykład 2
Podatnicy (małżeństwo M.) do czerwca wychowują lub utrzymują troje synów, na które przysługuje ulga, a od lipca tylko dwoje (w czerwcu jedno z dzieci zmieniło stan cywilny). Kwota odliczenia do czerwca włącznie wyniesie 1.946,10 zł (92,67 zł x dwoje dzieci x 6 miesięcy oraz 139,01 zł x jedno dziecko x 6 miesięcy), a od lipca do końca roku za poszczególne miesiące wyniesie 1.112,04 zł (92,67 zł x dwoje dzieci x 6 miesięcy). Dodajmy, że kwota ta dotyczy łącznie obojga małżonków.

Przykład 3
Osoba samotnie wychowująca dziecko ma jedno własne małoletnie dziecko, a od 1 września staje się rodzicem zastępczym dla trojga dzieci swojego brata, która została pozbawiona praw rodzicielskich. Wszystkie dzieci spełniają kryteria do zastosowania ulgi na dzieci. Są bowiem małoletnie. Kwota odliczenia w tym przypadku wyniesie 1.112,04 zł (92,67 zł x własne dziecko x 12 miesięcy) + 370,68 zł (92,67 zł x pierwsze dziecko przysposobione x 4 miesiące) + 556,04 zł (139,01 zł x drugie dziecko przysposobione, które jest trzecim dzieckiem w rodzinie x 4 miesiące) + 741,36 zł (185,34 zł x trzecie dziecko przysposobione, które jest czwartym dzieckiem w rodzinie x 4 miesiące), tj. łącznie kwotę 2.780,12 zł.

Wyłączenie korzystania z ulgi
Na koniec dodajmy, że na podstawie art. 27f ust. 2c ustawy o PIT, ulga na dziecko nie przysługuje poczynając od miesiąca, w którym dziecko:

* na podstawie orzeczenia sądu zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
* wstąpi w związek małżeński.


Krzysztof Koślicki

Przykłady opracowane na podstawie uzasadnienia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – druk sejmowy nr 591

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Post autor: AnnaE » 3 stycznia 2014, 10:23

Ucieczko grzesznych
módl się za nami!
Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią
+

Obrazek

Awatar użytkownika
DarekMirror
Posty:1347
Rejestracja:6 listopada 2011, 02:56
Lokalizacja:Polska

Post autor: DarekMirror » 3 stycznia 2014, 13:06

AnnaE pisze:Ucieczko grzesznych
módl się za nami!
Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią
+
Zmówię dziesiątkę Różańca Św. za profanatorów i w intencji ekspiacyjnej za ten barbarzyński czyn.
+

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 3 stycznia 2014, 16:23

Z jednej strony szkoda człowieka, przez głupotę zmarnował sobie życie. A z drugiej strony przez tę głupotę zgineło z jego winy 6 osób, i może dostać najwyżej 15 lat. A cóż to dzisiaj za więzienie, luksus nie więzienie. Może powinien odpracować swoją winę, jakieś ciężkie prace. Osierocił dzieci, powinien może na nie pracować. a nie tylko pójść odsiedzieć te 15 lat w luksusowych warunkach, jakim są polskie więzienia. Wczasy nie więzienie.

To jedna strona medalu. A druga : te wypadki po pijaku. Co z tym fantem zrobić ? Tyle ludzi ginie na drogach, i tylu ginie z winy pijanych kierowców. Co zrobić, aby to zmienić ?


Trzy miesiące aresztu dla sprawcy wypadku

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla sprawcy wypadku, w którym zginęło sześć osób, w tym jedno dziecko.

Uzasadniając swą decyzję, sąd podkreślił, że Mateuszowi S. grozi surowa kara pozbawienia wolności i istnieje potrzeba zabezpieczenia postępowania przygotowawczego.

– Podejrzany może je utrudniać. Areszt też zapobiegnie jego ewentualnej ucieczce za granicę czy ukrywaniu się – poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala.

W czwartek prokurator przedstawił 26-latkowi zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwym katastrofy w ruchu lądowym, której skutkiem była śmierć wielu osób. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu czynu. Grozi mu do 15 lat więzienia.

MM, PAP

http://www.naszdziennik.pl/polska/64211 ... padku.html

Awatar użytkownika
KASIA
Posty:6624
Rejestracja:16 kwietnia 2007, 09:03
Lokalizacja:Alaska

Post autor: KASIA » 5 stycznia 2014, 22:50

Wyszperane w Internecie….
,,Krzyżak dla nas cymes rządzi, Gross z Michnikiem gojów szmaci, by oddali nam ciemniacy,
kamienice i bożnice,
Holokaust gojom wmówimy i Akowców potępimy,
Zbrodnie UPA wyświęcimy,
dziadka Wermacht wybielimy,
a Tuskowi zapomnimy, bo na mośka go zrobimy,
w kucki Donek z Merkel gada jak Zachodnie oddać Ziemie,
A gaz rurą od Putina.
Po rosyjsku i niemiecku historycznie znów wypada, by z Polaczków zrobić dziada.
Złoty Ti interes będzie, nasza Polska w każdym względzie.
Frycki w rządzie, mycki w sądzie, w Trybunale jak w kahale,
dziennikarze jak kuglarze, aferzyści jak artyści.
Rywin z Kutzem jak filmują gojom zwoje się prostują,
Lis z Durczokiem łby im psują, a Olejnik ich ćwiartuje, Szczuka mściwie wyszczekuje
Doda im szatańsko śpiewa, a Majewski ich wyśmiewa,
Che Guewraę Wojewódzki naśladuje,
Narodowe barwy psim odchodem postponuje,
Na Platformę ciemny lud głosuje i lewiznę opłakuje,
Ostrym sierpem , ciężkim młotem wytępimy goj ciemnotę.
Aby Orła się wstydzili no i Flagą pogardzili,
Z WSI medialnie gramy i poparcie gojów mamy,
My tym gojom plujem w gęby, oni dają nam zaszczyty i urzędy,
Potrafimy się maskować, Mośka z Fryckiem w partiach chować,
Niesiołowski z Palikotem i Senyszyn z Bartoszewskim robią jaja z Parlamentu,
Czy to z lewa czy to z prawa w Sanhedrynie jest zabawa
A nasz Owsiak na orkiestrze milionowy robi Cash
By na Woodstock gojów gnoić już zaćpanych i nachlanych
Tarza głupków w gnoju w błocie ,
Tak należy się hołocie…………

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Czy to może być prawda?

Post autor: AnnaE » 6 stycznia 2014, 03:07

Obrazek

ODPOWIEDZ