W obronie Telewizji TRWAM

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 23 lipca 2012, 09:03

Plan zablokowania TV TRWAM miejsca na Multipleksie został opracowany dużo wcześniej.
W ciągu ostatniego roku byliśmy świadkami realizacji tego perfidnego planu wykluczenia TV TRWAM z życia. Celem było oczywiście zniszczenie katolickiej telewizji. Miejmy nadzieję że do tego jednak mimo wszystko nie dojdzie.


Operacja multipleks na raty

Senacki projekt nowelizacji ustawy medialnej, który miał dostosować ją do Konstytucji, w rzeczywistości zmienia przepisy o opłatach koncesyjnych w taki sposób, aby usankcjonować decyzje KRRiT podjęte w procesie koncesyjnym na MUX-1 i zapobiec prokuratorskiemu śledztwu w tej sprawie

3 sierpnia br. utracą moc przepisy regulujące opłaty za koncesje radiowe i telewizyjne w związku z uznaniem ich przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Ustawą Zasadniczą. Jeśli zakwestionowane regulacje nie zostaną zastąpione na czas nowymi przepisami, tym samym upadnie podstawa do pobierania opłat koncesyjnych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

- Powstanie luka prawna - podstawy prawne do poboru opłat przestaną istnieć - przyznał w rozmowie z PAP wiceprzewodniczący KRRiT Witold Graboś. W jego ocenie, nowe przepisy raczej nie wejdą w życie na czas.

- To problem parlamentu i Skarbu Państwa, ale dla nas także, więc próbujemy tak ustawić naszą pracę, aby koncesje były przyznane przed tym okresem albo po nim, czyli - jak się spodziewamy - wczesną jesienią - stwierdził Graboś.

- W takim razie dlaczego Krajowa Rada - wiedząc, że pobieranie opłat koncesyjnych może stać się bezpodstawne - rozłożyła trzem koncesjonariuszom z MUX-1 30 mln zł należności z tytułu opłat koncesyjnych na raty miesięczne z 10-letnim okresem spłaty? - reaguje na tę wypowiedź poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski.

Przedstawiciel KRRiT uczestniczył w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym i doskonale znał konsekwencje tego orzeczenia sprzed roku.
- Jeśli do 3 sierpnia niezgodne z Konstytucją przepisy nie zostaną zastąpione nowymi, może się okazać, że opłaty koncesyjne staną się niewymagalne i KRRiT nie będzie mogła ich dochodzić - przewiduje Wojciechowski, były prezes NIK i sędzia sądu apelacyjnego.

- Jeśli pomiędzy starą a nową ustawą pojawi się czasowa luka, w której żadne opłaty nie będą obowiązywać, to istnieje ryzyko, że po wejściu w życie nowych przepisów koncesjonariusze będą je kwestionować na drodze sądowej, dowodząc, że nie mogą one działać wstecz. Będą się procesować latami, a Skarb Państwa zamiast opłat koncesyjnych dostanie figę - ostrzega prawnik. - Może o to właśnie chodziło, aby otrzymać koncesję na multipleksie i za to nie zapłacić? - pyta retorycznie.

Na tym nie koniec. Prawdopodobnie koncesjonariusze, w tym koncesjonariusze "na raty", będą mogli dochodzić odszkodowań za to, co zdążyli wpłacić. Tak przynajmniej wynika z informacji ministra finansów przedstawionej w Trybunale. W piśmie z 14 kwietnia ub.r. zawarł on ocenę skutków finansowych uchylenia przez TK przepisu o opłatach koncesyjnych. Koszty odszkodowań z budżetu z tytułu nienależnie pobranych opłat koncesyjnych w latach 2001-2010, orzeczonych w procesach cywilnych, ocenił na "co najmniej 260 mln złotych". Po uwzględnieniu kolejnych dwóch lat, gdy wydano koncesje na multipleksach cyfrowych, kwota ewentualnych odszkodowań będzie jeszcze wyższa.

- Jeśli przepis jest niezgodny z Konstytucją i zostaje uchylony, to osoba, wobec której na podstawie tego przepisu wydano indywidualną decyzję administracyjną, może ubiegać się o wznowienie postępowania w sprawie, uchylenie decyzji o świadczeniach pieniężnych, zwrot nienależnego świadczenia lub odszkodowanie - wyjaśnia prof. Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, poseł PiS.

- Co zaś do podmiotów, którym rozłożono opłatę koncesyjną na raty, upadnie podstawa do poboru dalszych rat i powstanie roszczenie o zwrot rat pobranych - dodaje prawnik.

Trybunał dał ustawodawcy 12 miesięcy na uchwalenie nowych, zgodnych z Konstytucją przepisów o opłatach koncesyjnych. Po upływie tego czasu art. 40 ustawy medialnej straci obowiązującą moc. Termin ten upłynie 3 sierpnia. Wraz z niekonstytucyjnym przepisem ustawy straci moc rozporządzenie KRRiT z 2000 r. o opłatach za koncesje radiowo-telewizyjne.

Profesor Krystyna Pawłowicz zastrzega, że przy założeniu dobrej woli problemy tego rodzaju można odpowiednio uregulować w przepisach przejściowych zawartych w nowo uchwalonej ustawie.

Nagłe przyspieszenie

Nowelizacją przepisów ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie przepisów o opłatach koncesyjnych parlament zajął się dopiero w lutym tego roku. Zrobił to nie Sejm, lecz senacka Komisja Ustawodawcza, w ramach procedury inicjatywy ustawodawczej Senatu. To oznacza, że proces legislacyjny w parlamencie toczy się niejako okrężną drogą.

- W ubiegłej kadencji ustalono, że to Senat, a nie Sejm, będzie zajmował się dostosowywaniem ustaw do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego - wyjaśnia senator Wojciech Skurkiewicz (PiS) z komisji kultury.

Piotr Zientarski z PO, szef senackiej Komisji Ustawodawczej, ocenia, że jest szansa, by z nowelizacją zdążyć przed 3 sierpnia. W połowie maja przewodniczący komisji skierował przygotowany projekt do konsultacji społecznych. Opinie nadeszły w początkach czerwca. Pierwsze czytanie senackiego projektu na posiedzeniu połączonych komisji: Ustawodawczej oraz Kultury i Środków Przekazu, odbyło się dopiero miesiąc później, 5 lipca. Do tej chwili wszystko toczyło się bez pośpiechu i bez rozgłosu. Jak się wydaje, dopiero wypowiedź wiceszefa KRRiT Witolda Grabosia i depesza PAP z 18 lipca opisująca problem spowodowały gwałtowne przyspieszenie.

Żeby ustawa weszła w życie 3 sierpnia, musiałaby być przyjęta na posiedzeniu 25-26 lipca przez Senat, Sejm i jeszcze raz Senat, i błyskawicznie skierowana do prezydenta, który musiałby ją podpisać od ręki, nie wykorzystując przysługujących mu ustawowo 30 dni. Na koniec ustawa musiałaby zostać opublikowana najpóźniej 3 sierpnia w Dzienniku Ustaw. Nie jest to łatwe, ale możliwe, np. w podobnym tempie przyjmowano ustawę o przemieszczaniu się obcych wojsk w przestrzeni powietrznej naszego kraju, tuż przed inwazją sprzymierzonych na Irak... To jest możliwe, ale pod warunkiem, że nikt nie będzie kwestionował projektu ani zgłaszał do niego poprawek.

Drugie dno

W narzuconej posłom i senatorom legislacyjnej galopadzie nikt nie ma głowy, aby przyjrzeć się bliżej, co proponuje senacka Komisja Ustawodawcza. W mediach ukazały się usypiające czujność informacje, że senacki projekt nic nie zmienia - sprowadza się do przeniesienia przepisów o opłatach z rozporządzenia KRRiT do ustawy, aby uczynić zadość wymogom Konstytucji.

Otóż jest to nieprawda. Projekt wprowadza bardzo istotną zmianę, a mianowicie nakazuje Krajowej Radzie rozłożenie opłat koncesyjnych na raty w każdym przypadku, gdy koncesjonariusz wystąpi z takim wnioskiem. "Opłatę za udzielenie koncesji uiszcza się jednorazowo lub w 10 równych rocznych ratach. Sposób uiszczenia opłaty określa się, na podstawie wniosku, w decyzji o udzieleniu koncesji" - stwierdza projekt senacki. Senat chce zatem stworzyć tzw. przepis szczególny, który wykluczy opłaty koncesyjne spod przepisów ordynacji podatkowej. Odwołanie do ordynacji podatkowej znajduje się w innym miejscu i dotyczy wyłącznie ustalenia tzw. opłaty prolongacyjnej, naliczanej obowiązkowo w razie rozłożenia daniny publicznej na raty, nie zaś samej decyzji o ratach.

Dotychczas KRRiT mogła (ale nie musiała) rozłożyć opłatę koncesyjną na raty, przy czym robiła to nie w oparciu o przepis ustawy medialnej, lecz na podstawie ordynacji podatkowej. Ta zaś jest znacznie surowsza w egzekwowaniu zobowiązań pieniężnych wobec państwa, bo pozwala na ratalną spłatę daniny publicznej tylko wtedy, gdy przemawia za tym ważny interes podatnika (w tym przypadku - koncesjonariusza) oraz interes publiczny.

I tu dochodzimy do sedna sprawy. To właśnie niewskazanie przez KRRiT, jaki to interes publiczny przemawiał za rozłożeniem na raty wielomilionowych opłat za koncesje na MUX-1, spowodowało, że Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z kontroli budżetowej zarzuciła Krajowej Radzie niegospodarność i działanie na szkodę interesu państwa. Wyniki raportu NIK dały z kolei podstawę do zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego KRRiT i jej członków, funkcjonariuszy departamentów oraz przedstawicieli spółek, które uzyskały koncesje. Zawiadomienia takie złożyli już do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta europoseł Janusz Wojciechowski i pokrzywdzona w procesie koncesyjnym Fundacja Lux Veritatis.
Projekt senacki, przygotowany w ścisłej współpracy z Krajową Radą, wyraźnie zmierza ku temu, by utrącić tę sprawę. Stare prawo, które KRRiT złamała, przestanie istnieć 3 sierpnia jako sprzeczne z Konstytucją, zaś nowe przyklepie to, co uczyniła Krajowa Rada. Prokuratura nie znajdzie zatem przepisu, o który mogłaby się zaczepić w postępowaniu karnym, i sprawa zostanie umorzona.

Między młotem a kowadłem

Wygląda na to, że operacja "Multipleks" została zaplanowana z dużym wyprzedzeniem i jest rozgrywana perfekcyjnie z podziałem na role. Parlament został postawiony w sytuacji, z której nie ma dobrego wyjścia. Jeśli wniesie poprawki, ustawa nie wejdzie w życie na czas i budżet poniesie gigantyczne straty. Jeśli zaś grzecznie przyklepie ustawę - Krajowa Rada oraz pozostałe zamieszane w koncesyjny megaprzekręt osoby unikną odpowiedzialności karnej i politycznej, a nawet umocnią swoją pozycję. Spółki, które w budzących uzasadnione wątpliwości okolicznościach uzyskały koncesje na MUX-1, w pierwszym wypadku zyskają możliwość uniknięcia wielomilionowych opłat, w drugim zaś unikną procesu karnego. Czyżby to KRRiT, która pomagała senatorom napisać ustawę, wpadła na ów nietuzinkowy pomysł, aby post factum dostosować prawo do swoich działań, zamiast sama dostosować się do prawa? - zastanawiają się nasi rozmówcy.

Z pewnością pokrzywdzeni będą przyszli koncesjonariusze, którzy zajmą cztery ostatnie miejsca na multipleksie 1, ponieważ dla nich senacki projekt przewiduje z nieznanych powodów podniesienie o ponad 2 mln zł maksymalnych opłat za koncesje. Zapytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy medialnej o opłatach za koncesje zgłosił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w toku procesu wytoczonego przez telewizję Polsat.

W wyroku z 19 lipca ub.r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją art. 40 ust. 2 Ustawy o radiofonii i telewizji, który upoważnia KRRiT do uregulowania, w porozumieniu z ministrem finansów, w drodze rozporządzenia wysokości opłat za koncesje oraz określenia podmiotów zwolnionych z obowiązku ich wnoszenia. Tymczasem opłaty koncesyjne, podobnie jak podatki, mają charakter "daniny publicznej", a daniny publiczne, zgodnie z art. 217 Konstytucji, mogą być nakładane wyłącznie ustawą.

Badany przepis narusza ponadto, zdaniem Trybunału, art. 92 ust. 1 Konstytucji, ponieważ nie zawiera szczegółowych wytycznych dla Krajowej Rady, w jaki sposób ma uregulować w rozporządzeniu wspomniane opłaty, mówi tylko ogólnie, że powinna uwzględnić charakter poszczególnych nadawców i ich programów.

Małgorzata Goss

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/ ... -raty.html

Karol Zięba PL
Posty:17
Rejestracja:23 lipca 2012, 22:02
Lokalizacja:Polska

Post autor: Karol Zięba PL » 23 lipca 2012, 22:20

Coltrane pisze:Plan zablokowania TV TRWAM ....
Gdzieś tutaj na tym forum znalazłem twoją wypowiedz na temat konieczności przyznania miejsca na muxie dvb-t dla Tv Trwam ze wzgledu na to iż obecnie kanały z satelit przechodzą na nadawanie naziemnne a to skutkuje tym że nadawanie satelitarne umiera i za pewiem czas zamilknie.
To są dla mnie całkowicie nieprawdziwe bzdury :lol:

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 23 lipca 2012, 22:43

Karol Zięba PL pisze: Gdzieś tutaj na tym forum znalazłem twoją wypowiedz na temat konieczności przyznania miejsca na muxie dvb-t dla Tv Trwam ze wzgledu na to iż obecnie kanały z satelit przechodzą na nadawanie naziemnne a to skutkuje tym że nadawanie satelitarne umiera i za pewiem czas zamilknie.
To są dla mnie całkowicie nieprawdziwe bzdury :lol:
Rozumiem, że uczepiłeś się sformułowania, że nie o nadawanie satelitarne chodzi, jeno analogowe. OK, spoko.

Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce – system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie Polski, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T.
Pierwsze regularnie działające nadajniki uruchomiono 30 września 2010 roku. Zakończenie pierwszej fazy wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, zakładające uruchomienie trzech multipleksów (MUX) planowane jest na 1 października 2012 roku, a wyłączenie transmisji analogowej na 31 lipca 2013. Po tym terminie mogą zostać uruchomione kolejne multipleksy.


Teraz pasuje ?

Karol Zięba PL
Posty:17
Rejestracja:23 lipca 2012, 22:02
Lokalizacja:Polska

Post autor: Karol Zięba PL » 23 lipca 2012, 23:00

Coltrane pisze:
Karol Zięba PL pisze: Gdzieś tutaj na tym forum znalazłem twoją wypowiedz na temat konieczności przyznania miejsca na muxie dvb-t dla Tv Trwam ze wzgledu na to iż obecnie kanały z satelit przechodzą na nadawanie naziemnne a to skutkuje tym że nadawanie satelitarne umiera i za pewiem czas zamilknie.
To są dla mnie całkowicie nieprawdziwe bzdury :lol:
Rozumiem, że uczepiłeś się sformułowania, że nie o nadawanie satelitarne chodzi, jeno analogowe. OK, spoko.

Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce – system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie Polski, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T.
Pierwsze regularnie działające nadajniki uruchomiono 30 września 2010 roku. Zakończenie pierwszej fazy wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, zakładające uruchomienie trzech multipleksów (MUX) planowane jest na 1 października 2012 roku, a wyłączenie transmisji analogowej na 31 lipca 2013. Po tym terminie mogą zostać uruchomione kolejne multipleksy.


Teraz pasuje ?
Nie o to mi chodzi.
W swoim poście wyrażnie pisałeś o końcu telewizji nadawanej drogą satelitarna.

Karol Zięba PL
Posty:17
Rejestracja:23 lipca 2012, 22:02
Lokalizacja:Polska

Post autor: Karol Zięba PL » 23 lipca 2012, 23:06

Coltrane pisze:
listiorana pisze:Ale o co tyle hałasu? uważam, że strona broniąca TV trwam jest NIEDOINFORMOWANA. przecież ta telewizja nigdy nie nadawała naziemnie, a tylko telewizje nadające w ten sposób swójprzekaz znalazły się na multipleksie, bo inaczej nie mogłyby nadawać (koniec analogówki) Wasza TV dalej będzie funkcjonować, będzie rozprowadzać sygnał przez satelitę!!!


Blee. To dlaczego wszyscy uciekają na multipleks, i nikt nie chce zostać na satelicie ?
Nie wiesz ? To ja ci powiem dlaczego. Czasy się zmieniają. Satelita będzie funkcjonować jeszcze jakiś czas, i obumrze śmiercią naturalną. Wszystko co stare odejdzie w niebyt.
My patrzymy dalej niż tacy jak ty, i widzimy że ktoś chce po prostu wykończyć katolicką telewizję. Nie od razu rzecz jasna, bo jakiś czas TRWAM będzie nadawać na satelicie. A potem skończy się sielanka. Dworak uspokaja, bo wie to nadawanie na satelicie, to tylko na jakiś określony czas, aż do całkowitego obumarcia. Teoretycznie więc mówi prawdę, ale on dobrze wie, że jednocześnie oszukuje nas katolików, bo satelita niebawem zakończy swój żywot.

quote]

To jest ta twoja wypowiedz ok ktorą mi chodziło i jest całkowicie nieprawdziwa. napisana przez ciebie w tym wątku 27 lutego tego roku.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 23 lipca 2012, 23:14

Karol Zięba PL pisze: To jest ta twoja wypowiedz ok ktorą mi chodziło i jest całkowicie nieprawdziwa. napisana przez ciebie w tym wątku 27 lutego tego roku.
No i cóż takiego napisałem nie tak ? Czyżby to co napisałem nie było prawdziwe ?
Czyż tak właśnie nie jest ? Co jest nieprawdziwego w moim tekście ?

Karol Zięba PL
Posty:17
Rejestracja:23 lipca 2012, 22:02
Lokalizacja:Polska

Post autor: Karol Zięba PL » 23 lipca 2012, 23:25

Coltrane pisze:
Karol Zięba PL pisze: To jest ta twoja wypowiedz ok ktorą mi chodziło i jest całkowicie nieprawdziwa. napisana przez ciebie w tym wątku 27 lutego tego roku.
No i cóż takiego napisałem nie tak ? Czyżby to co napisałem nie było prawdziwe ?
Czyż tak właśnie nie jest ? Co jest nieprawdziwego w moim tekście ?
Oczywiście to co napisałes nie jest prawdziwe. Nie jest prawdą że "Satelita będzie funkcjonować jeszcze jakiś czas, i obumrze śmiercią naturalną. Wszystko co stare odejdzie w niebyt". Jest wrecz odrotnie nadawanie satelitarne nie dosc ze sie nie obumiera to się rozwija oraz brak jest przesłanek do tego aby nawet w odległej perspektywie miało sie to zmienić.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 23 lipca 2012, 23:44

Karol Zięba PL pisze: Oczywiście to co napisałes nie jest prawdziwe. Nie jest prawdą że "Satelita będzie funkcjonować jeszcze jakiś czas, i obumrze śmiercią naturalną. Wszystko co stare odejdzie w niebyt". Jest wrecz odrotnie nadawanie satelitarne nie dosc ze sie nie obumiera to się rozwija oraz brak jest przesłanek do tego aby nawet w odległej perspektywie miało sie to zmienić.
No to proszę odnieść się do tekstu poniżej (tekst z Wikipedii) :

Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce

Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce – system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie Polski, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T.
Pierwsze regularnie działające nadajniki uruchomiono 30 września 2010 roku. Zakończenie pierwszej fazy wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, zakładające uruchomienie trzech multipleksów (MUX) planowane jest na 1 października 2012 roku, a wyłączenie transmisji analogowej na 31 lipca 2013. Po tym terminie mogą zostać uruchomione kolejne multipleksy.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Naziemna_t ... a_w_Polsce

Proszę się ustosunkować do powyższego. Czy to co pisałem wcześniej nie jest zgodne z tym co można przeczytać w Wikipedii.

Pewnie uczepisz się tego, że w Wikipedii chodzi o nadawanie analogowe, a nie satelitarne - ale pytałem wcześniej czy o nazewnictwo Ci chodziło czy też nie ? No ale każdy wiedział o co chodzi. Prawdą bowiem jest to, że wyłączenie transmisji analogowej planowane jest na 31 lipca 2013.

Czy z tym powyżej się nie zgadzasz ?

Karol Zięba PL
Posty:17
Rejestracja:23 lipca 2012, 22:02
Lokalizacja:Polska

Post autor: Karol Zięba PL » 24 lipca 2012, 00:47

Coltrane pisze:
Karol Zięba PL pisze:
Pewnie uczepisz się tego, że w Wikipedii chodzi o nadawanie analogowe, a nie satelitarne - ale pytałem wcześniej czy o nazewnictwo Ci chodziło czy też nie ? No ale każdy wiedział o co chodzi. Prawdą bowiem jest to, że wyłączenie transmisji analogowej planowane jest na 31 lipca 2013.

Czy z tym powyżej się nie zgadzasz ?
Nie zgadzam się z tym bo teraz kiedy zaprezentowałeś mi obszerniej twój tok rozumowania tego tematu to szczególnie po tym fragmencie który cytuje wychodzi mi na to że dla ciebie analog to inaczej satelita. Jesli sie myle to mnie popraw.

Sytuacja w rzeczywistości wygląda tak ze przciwieństwem do analogu jest cyfra - sa to poprostu sposoby kodowania sygnału - a nie satelita. Przekaz satelitarny znajduje się w grupie razem z nadawaniem naziemnym telewizji, radiem i telewizja kablową. Na początku swojego istnienia wszystkie te cztery wymienione grypy nadawały w systemie analogowym. Obecnie przystkie te grupy przechodzą na doskonalsze kodowanie cyfrowe
Nadawanie satelitarne jako pierwsze przeszło na technike cyfrową (np tv trwam od lat dostepna przez satelite jest tylko w technologi cyfrowej - swoja drogą to nie wiem czy kiedykolwiek szło jako analog). Telewizja naziemna w Polsce teraz przechodzi na cyfrówke- w wiekszosci raju teraz trwa nadawanie cyfrowe i analogowe w okresie przejściowym.
Radio w Polsce nie ma harmonogramu ale jak mówia wezmą sie za nia po zakończeniu cyfryzacji telewizji naziemnej. Na zachodzie w tej chwili jest w wielu krajach równoczesne nadawanie radia w obu tych technikach - jesteśmy do nich opóznieni, ale jak juz wiadomo na 99% radio w poslce będzie kodowane w cyfrowym formacie DAB+ Nie jestem pewien ale w Angli być moze juz wyłączyli radiowe nadajniki analogowe. Natomiast kabłówka z tego co wiem nie ma harmonogramu a operatorzy sami na swoja ręke przechodzą pomalu na cyfre.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 24 lipca 2012, 07:01

Karol Zięba PL pisze: Sytuacja w rzeczywistości wygląda tak ze przciwieństwem do analogu jest cyfra - sa to poprostu sposoby kodowania sygnału - a nie satelita. Przekaz satelitarny znajduje się w grupie razem z nadawaniem naziemnym telewizji, radiem i telewizja kablową. Na początku swojego istnienia wszystkie te cztery wymienione grypy nadawały w systemie analogowym. Obecnie przystkie te grupy przechodzą na doskonalsze kodowanie cyfrowe.
Czyli prawdą jest że Telewizja TRWAM pozostając na analogu i nie otrzymując miejsca na multipleksie, przestanie istnieć. Zgadzasz się ze mną ?

Karol Zięba PL
Posty:17
Rejestracja:23 lipca 2012, 22:02
Lokalizacja:Polska

Post autor: Karol Zięba PL » 24 lipca 2012, 07:40

Coltrane pisze:
Karol Zięba PL pisze: Sytuacja w rzeczywistości wygląda tak ze przciwieństwem do analogu jest cyfra - sa to poprostu sposoby kodowania sygnału - a nie satelita. Przekaz satelitarny znajduje się w grupie razem z nadawaniem naziemnym telewizji, radiem i telewizja kablową. Na początku swojego istnienia wszystkie te cztery wymienione grypy nadawały w systemie analogowym. Obecnie przystkie te grupy przechodzą na doskonalsze kodowanie cyfrowe.
Czyli prawdą jest że Telewizja TRWAM pozostając na analogu i nie otrzymując miejsca na multipleksie, przestanie istnieć. Zgadzasz się ze mną ?
Nie zgadzam się z tobą bo telewizja trwam nie pozostaje w analogu jak twierdzisz tylko jest już w cyfrze przez satelite. A sposobowi nadawania przez satelite nie grozi umieranie, wrecz przeciwnie.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 24 lipca 2012, 11:48

Karol Zięba PL pisze: Nie zgadzam się z tobą bo telewizja trwam nie pozostaje w analogu jak twierdzisz tylko jest już w cyfrze przez satelite. A sposobowi nadawania przez satelite nie grozi umieranie, wrecz przeciwnie.
No taa. Wszyscy przerzucają się na multipleks, tylko TV TRWAM skazana jest na nadawanie programu drogą satelitarną za pomocą anten satelitarnych oraz w sieciach telewizji kablowej. No fajnie. Jawna dyskryminacja. Polska, kraj katolicki, a telewizja katolicka traktowana jest jak jakiś bękart. Dają miejsce wszystkim jak leci, tylko TV TRWAM odmawiają.

Uczciwe to ?

Ja Ci powiem. To jest decyzja polityczna. Chodzi o zniszczenie katolickiej telewizji. o to aby PRAWDA nie docierała do otępiałych mózgów lemingów.

Karol Zięba PL
Posty:17
Rejestracja:23 lipca 2012, 22:02
Lokalizacja:Polska

Post autor: Karol Zięba PL » 24 lipca 2012, 13:28

Coltrane pisze:
Karol Zięba PL pisze: Nie zgadzam się z tobą bo telewizja trwam nie pozostaje w analogu jak twierdzisz tylko jest już w cyfrze przez satelite. A sposobowi nadawania przez satelite nie grozi umieranie, wrecz przeciwnie.
No taa. Wszyscy przerzucają się na multipleks, tylko TV TRWAM skazana jest na nadawanie programu drogą satelitarną za pomocą anten satelitarnych oraz w sieciach telewizji kablowej. No fajnie. Jawna dyskryminacja. Polska, kraj katolicki, a telewizja katolicka traktowana jest jak jakiś bękart. Dają miejsce wszystkim jak leci, tylko TV TRWAM odmawiają.

Uczciwe to ?

Ja Ci powiem. To jest decyzja polityczna. Chodzi o zniszczenie katolickiej telewizji. o to aby PRAWDA nie docierała do otępiałych mózgów lemingów.
Teraz tak troche nie na temat:
Nie wszyscy przerzucają się na multipkeksy ponieważ w Polsce 3 dolelowe multipleksy mają ograniczoną pojemnosc do maksymalnie dwudziestu kilku kanałów w niskiej rodzielczości przy obecnym kodowaniu. Natomiast polskojezycznych stacji telewizyjnych jest spokojnie ponad sto w tej chwili. Pozatym trzeba pamiętać ze nawet te dwadziescia kilka kanałów jest przeznaczonych nie tylko dla obecnie działających stacji telewizyjnych ale też dla nowych które powstały lub powstaną w najbliższym czasie.

Wracajac do tematu:
Czy nie prościej było by ci napisać że poprostu sie pomyliłes pisząc o tym że nadawanie satelitarne będzie obumierać czy też już obumiera. Nikt nie jest alfą i omegą i nie musi znac się na wszystkim.

PS. Cytat "wyłączenie transmisji analogowej planowane jest na 31 lipca 2013" oznacza wyłaczenie w zalezności od miejsca w Polsce maksymalnie 7 dotyczchas dostepnych kanałów telewizji naziemnej analogowej.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 24 lipca 2012, 16:34

Wiesz co Karolku. Troszki zboczyliśmy z tematu. Tobie nie chodzi o to, aby Telewizja TRWAM istniała. Jako liberał masz to najpewniej gdzieś. Tobie chodzi tylko oto, abyśmy przyznawali się do jakichś byków, jakby to było w tej chwili najważniejsze. Zgrywasz tu fachowca od systemów satelitarnych etc. i najnormalniej w świecie się mądrzysz.

Patrząc na to wszystko co się dzieje na naszym forum, to dochodzę do wniosku, że katolickie i patriotyczne fora nie są mile widziane. Od dłuższego czasu mam do czynienia z wszelakimi atakami na nasze forum. Czy to w kwestii ewolucjonizmu-kreacjonizmu, czy w kwestii in vitro, czy wreszcie w kwestii obrony Telewizji TRWAM. I to chyba nie jest przypadek. Polacy się zmieniają. Zmieniają się na gorsze. Coraz więcej różnej maści antyklerykałów, satanistów, anarchistów, zwolenników pseudonauki, a coraz mniej Polaków-katolików z prawdziwych zdarzenia. Przyjdzie tu taki jeden, i dawaj wytykać błędy. I jeszcze chce, aby głośno do tych błędów się przyznać. Ale byłaby radocha. No nie Karolku ? Tego pragniesz ?

Ciebie nie interesuje istnienie TV TRWAM. Gdyby interesowało, to byś pisał na temat, czyli pokazywał jak TV TRWAM jest dyskryminowana. Ale gdzie tam. Ważniejsze dla ciebie jest zaatakować moderatora forum, bo jakiś tam błąd wyłapałeś w nazewnictwie, i się tego uczepiłeś. I pewnie nie odpuścisz.

Niestety, ale Polacy-katolicy są spychani na margines. Zmienia się mentalność Polaków. Odrzucają oni Boga i Jego Dekalog. Żyją zgodnie z zawołaniem Owsiaka : "Róbta co chceta". I wyśmiewają, szydzą i kpią z Bożych Przykazań. Trochę nie temat teraz piszę, wiem wiem Karolku. Pokazuję tylko sytuację w Polsce. Polacy dali się otumanić i ogłupić. Odrzucili wiarę swoich ojców i przeszli na ateizm. Dlaczego o tym piszę ? Ano dlatego, że stąd można wysnuć jasny wniosek, dlaczego fora katolickie i patriotyczne nie są lubiane.
Dlaczego Kościół nie jest lubiany ? Dlaczego Prawda jest odrzucana ? TV TRWAM pokazuje Prawdę, dlatego rządzący chcą za wszelką cenę zamknąć buzię TV TRWAM. Dlatego nie dali miejsca na multipleksie.

A ty Karolku dociekaj dalej, dlaczego moderator forum katolickiego popełnił gafę, i pisząc w pośpiechu, napisał satelitarną, zamiast analogową.

Wszyscy przecież dobrze wiemy, że technika idzie naprzód. Że to było kilka lat temu, przestanie istnieć. Że przechodzimy na wyższy poziom. Dlatego pojawił się mulripleks, i wszyscy na ten multipleks przechodzą.

Ale czy na pewno wszyscy ? Otóż nie. TV TRWAM nie otrzymała miejsca na multipleksie, bo tak zdecydowała KRRiT. I o to tutaj w tym wszystkim chodzi.

No ale ktoś próbuje rozwalić temat, bo czytał czytał, i doczytał się że moderator coś tam coś tam. I drąży ten temat do znudzenia.

Karol Zięba PL
Posty:17
Rejestracja:23 lipca 2012, 22:02
Lokalizacja:Polska

Post autor: Karol Zięba PL » 24 lipca 2012, 18:04

Coltrane pisze:Wiesz co Karolku. Troszki zboczyliśmy z tematu. Tobie nie chodzi o to, aby Telewizja TRWAM istniała. Jako liberał masz to najpewniej gdzieś. Tobie chodzi tylko oto, abyśmy przyznawali się do jakichś byków, jakby to było w tej chwili najważniejsze. Zgrywasz tu fachowca od systemów satelitarnych etc. i najnormalniej w świecie się mądrzysz.

A ty Karolku dociekaj dalej, dlaczego moderator forum katolickiego popełnił gafę, i pisząc w pośpiechu, napisał satelitarną, zamiast analogową.

.
Człowieku to ty non-stop próbujesz zmieniac temat wypisując tutaj poematy o meńczeńskiej roli tv Trwam. A mi nie o to chodzi.
Zarzuciłem ci że piszesz nieprawde zwiazaną z przyszłoscią tej telewizji bo jak twierdziłeś telewizja satelitarna obumiera. Nie popełniłes gafy myląc satelitarna z analogową, tylko napisałeś nieprawde. Poniżej podaje twój cytat (wyczerniony) jeszcze raz i jesli zamienisz tą satelitana z analogową to też wyjdzie nieprawda.

Blee. To dlaczego wszyscy uciekają na multipleks, i nikt nie chce zostać na satelicie ?
Nie wiesz ? To ja ci powiem dlaczego. Czasy się zmieniają. Satelita będzie funkcjonować jeszcze jakiś czas, i obumrze śmiercią naturalną. Wszystko co stare odejdzie w niebyt.
My patrzymy dalej niż tacy jak ty, i widzimy że ktoś chce po prostu wykończyć katolicką telewizję. Nie od razu rzecz jasna, bo jakiś czas TRWAM będzie nadawać na satelicie. A potem skończy się sielanka. Dworak uspokaja, bo wie to nadawanie na satelicie, to tylko na jakiś określony czas, aż do całkowitego obumarcia. Teoretycznie więc mówi prawdę, ale on dobrze wie, że jednocześnie oszukuje nas katolików, bo satelita niebawem zakończy swój żywot.

ODPOWIEDZ