Aborcja

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 14 kwietnia 2014, 15:16

Skandaliczne pismo Arłukowicza. „Resort na tropie lekarzy, którzy nie chcą zabijać dzieci”

W czasie, gdy w Sejmie trwał protest okupacyjny rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi Ministerstwo Zdrowia rozsyłało do szpitali pismo z zapytaniem o to, ile razy powołując się na klauzulę sumienia placówki te odmówiły przeprowadzenia testów prenatalnych lub aborcji poczętego dziecka, u którego stwierdzono chorobę lub wadę genetyczną.

- Donald Tusk jedną ręką podwyższa świadczenia, drugą - wywiera presję, aby zabijać dzieci, które będą potrzebować pomocy – napisała na łamach serwisu stopaborcji.pl Kaja Godek, aktywistka fundacji „PRO – prawo do życia”, ujawniając informacje o piśmie wysyłanym przez resort zdrowia do szpitali.

Okazuje się, że poza pytaniami o klauzulę sumienia, szpitale mają wskazać czy i dokąd skierowane zostały pacjentki, którym odmówiono wykonania badań prenatalnych oraz aborcji. Poza tym szpitale muszą jednoznacznie określić czy w przypadku, gdy ze względu na odwoływanie się do klauzuli sumienia odmawiają wykonania aborcji, mają podpisaną umowę z innym podmiotem, który jest gotowy podjąć się tego „świadczenia” (takiego właśnie słowa użyto w treści pisma).

- Nie ma wątpliwości, że rozsyłanie podobnych zapytań jest formą nacisku na dyrektorów szpitali, aby w razie niezgody na mordowanie dzieci osobiście lub przez podległy im personel dopilnowali, by zabił je kto inny. Wywieranie przez rząd presji na lekarzy w istocie znosi działanie klauzuli sumienia, gdyż wskazanie, kto może zabić dziecko to faktyczny współudział w tej procedurze - tłumaczy Kaja Godek.

Jednocześnie na łamach serwisu stopaborcji.pl Kaja Godek podkreśla, że Ministerstwo Zdrowia „z wyjątkowym zaangażowaniem wzięło się za tropienie ginekologów, którzy nie chcą zabijać nienarodzonych dzieci”.

- Rozesłanie zapytań do podległych placówek nie jest działaniem rutynowym. Choć oficjalnym powodem zbierania danych ma być przygotowywanie corocznego sprawozdania z wykonania ustawy aborcyjnej, można podejrzewać, że prawdziwe motywy działania ministerstwa są inne. Nigdy dotąd bowiem nie rozliczano poszczególnych szpitali z zabijania dzieci lub wskazywania, kto inny może to zrobić. To nadzwyczajne przedsięwzięcie – uważa Kaja Godek.
http://niezalezna.pl/54119-skandaliczne ... jac-dzieci

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 30 kwietnia 2014, 08:28

To nie w Rosji morduje się najwięcej nienarodzonych, lecz w krajach zgniłego zachowu oraz krajach azjatyckich. Kanada wiedzie tu prym.


Najbardziej proaborcyjne państwa

Kanada, Stany Zjednoczone i Holandia należą do ścisłej czołówki krajów, w których realizowane są zasady skrajnego permisywizmu aborcyjnego – głosi raport przygotowany przez amerykański Instytut imienia Charlotte Denman Lozier.

Tylko cztery inne państwa, w tym Chiny i Korea Północna należą do tej samej grupy krajów, w których można zabijać dzieci nienarodzone po 20 tygodniu życia.
Autorka raportu Angelina Baglini przyjrzała się wnikliwie przepisom aborcyjnym obowiązujących w 198 państwach, niezależnych stanach czy półautonomicznych regionach z liczbą mieszkańców powyżej miliona ludzi. W 139 spośród nich (dwie trzecie) kobiety, które chcą dokonać aborcji, muszą przedstawić powód do jej wykonania. Niektóre z tych przyczyn odwołują się do czynników społecznych, inne mówią o ratowaniu życia lub zdrowia matki.
59 z badanych krajów pozwala na tzw. aborcję na życzenie, z czego 36 zawęża swe przepisy aborcyjne do pierwszego trymestru ciąży – 12. tygodnia życia płodowego dziecka.
W USA zaraz po orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 roku można było dokonywać aborcji do 28 tygodnia ciąży. Sędziowie arbitralnie uznali, że jedynym ograniczeniem jest wiek dziecka umożliwiający przeżycie poza organizmem matki. W 1992 przepisy ograniczono do 24 tygodnia ciąży, jednak wcześniejszy wyrok w sprawie Doe przeciwko Bolton, umożliwił dokonywanie aborcji przez 9 miesięcy ciąży, praktycznie aż do dnia porodu.
W raporcie zaznaczono, że siedem krajów na świecie zezwala na dokonywanie aborcji na życzenie po 20. tygodniu ciąży. Są to USA, Kanada, Chiny, Korea Północna, Holandia, Singapur i Wietnam.
Z dokumentu wynika też, że Kanada należy do trójki krajów, w których nie ma żadnych prawnych ograniczeń w stosunku do aborcji. „Kanada całkowicie lekceważy ludzkie życie i działa wbrew nauce, logice i międzynarodowym humanitarnym standardom” – komentuje Natalie Sonnen, szefowa LifeCanada.
Instytut badań naukowych imienia Charlotte Denman Lozier, nazwany na cześć słynnej lekarki amerykańskiej, jest związany z istniejącą od 1992 roku organizacją obrońców życia Susan B. Anthony List. Pracują w nim lekarze, etycy, socjologowie czy specjaliści o statystyki.

KAI

http://gosc.pl/doc/1899506.Najbardziej- ... ne-panstwa

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 8 maja 2014, 07:04

Aborcyjny ładunek w konwencji

Obrazek

Konwencja o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet może sprzyjać upowszechnianiu aborcji.

Wbrew zapewnieniom rządu i lewicowych organizacji konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet może zostać wykorzystana do realizacji całkiem innych celów, w tym propagowania aborcji. Na takie zagrożenie wskazuje dr Joanna Banasiuk z Instytutu Ordo Iuris. Na gruncie podobnej organizacji jak Rada Europy skupiającej kraje obu Ameryk – Organizacji Państw Amerykańskich od 1994 r. funkcjonuje podobna umowa zwana konwencją z Belém do Pará.

– Konwencja z Belém do Pará jest aktem pod wieloma względami przypominającym Stambulską Konwencję Rady Europy. Obie dotykają bardzo ważnego zagadnienia walki z przemocą wobec kobiet, jednak sytuują je w trudnym do zaakceptowania kontekście ideologicznym – podkreśla dr Banasiuk.

Podobnie jak w przypadku konwencji RE, którą niebawem ma otrzymać do ratyfikacji Sejm, funkcjonuje od 2004 r. organ czuwający nad jej realizacją w krajach amerykańskich o nazwie MESECVI.

Funkcjonujący w jego ramach Komitet Ekspertów ma funkcje łudząco podobne do grupy GREVIO przewidzianej przez Stambulską Konwencję RE, którą rząd Polski chce ratyfikować.
„Bezpłatne dzieciobójstwo”

– Podkreślić należy, że MESECVI niezwykle intensywnie wywiera presję na państwa-strony konwencji z Belém do Pará celem skłonienia ich do upowszechnienia aborcji –ostrzega Banasiuk.

– Choć konwencja z Belém do Pará, podobnie jak konwencja RE, nie wchodzi szczegółowo w obszar zagadnienia aborcji, to Komitet Ekspertów MESECVI rekomenduje państwom sygnatariuszom umożliwienie kobietom, które stały się ofiarami przemocy, bezpłatnego dzieciobójstwa – wskazuje prawnik. Dokument opiera się na zapisie konwencji zobowiązującym państwa sygnatariuszy do „zapewniania kobietom, które stały się ofiarami przemocy, dostępu do programów umożliwiających im powrót do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, prywatnym i społecznym”.

– Komitet zaleca wprowadzenie takiej możliwości nie tylko w przypadku, gdy kobieta została zgwałcona, ale również wtedy, gdy ciąża ma zagrażać jej zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu – stwierdza Banasiuk.

Komitet systematycznie bada politykę państw sygnatariuszy w kwestii dostępności aborcji i prowadzi lobbing na rzecz legalizacji aborcji „w jak najszerszym zakresie”. I tak w raporcie z 2012 r. Komitet Ekspertów stwierdzał, że „szczególnie niepokojący jest w raportach brak informacji o zapewnieniu przez państwa-strony seksualnych usług zdrowotnych pozwalających kobietom – ofiarom przemocy – na legalne zakończenie ciąży”.

– Biorąc pod uwagę bliźniaczą tożsamość ideową konwencji z Belém do Pará i konwencji RE ze Stambułu oraz zbieżności funkcjonalne Komitetu Ekspertów działającego w ramach MESECVI oraz grupy GREVIO, należy się liczyć z tym, że również ta ostatnia będzie się angażować na rzecz liberalizacji rozwiązań prawnych, które chronią ludzkie życie w fazie prenatalnej –ocenia dr Joanna Banasiuk.

Takimi konsekwencjami konwencji jest zaniepokojony Antoni Szymański, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski.

– Takie rozszerzające i w istocie bezprawne praktyki dotyczące legalizacji aborcji kilka razy pojawiały się tylko w tym roku w raportach Unii Europejskiej, co pokazuje, że w praktyce organizacji międzynarodowych należy taką możliwość rozszerzającego stosowania prawa poważnie brać pod uwagę – uważa Szymański.
Destrukcja rodziny

– Nie podejrzewam naszych decydentów o nieświadomość odnośnie do celów tej konwencji – podkreśla Mariusz Dzierżawski, działacz pro-life. – To konwencja przeciwko rodzinie, chodzi po prostu o jej zniszczenie – dodaje, zaznaczając, że zapisy konwencji są sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego.

Dzierżawski podkreśla, że rządowy pełnomocnik ds. równego statusu Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, która mocno zaangażowała się w ratyfikację konwencji, „usta ma pełne frazesów”. – Jej celem jest deprawacja młodego pokolenia, konwencja to przykrywka maskująca te zamiary – mówi działacz, apelując o sprzeciw wobec jej ratyfikacji. – Europejski komitet będzie odgrywał analogiczną rolę do tego amerykańskiego.

– Dlatego żywić można uzasadnione obawy, że bliźniaczy system monitorowania przewidziany konwencją RE, na czele z grupą GREVIO, podejmować będzie podobne, motywowane ideologicznie działania na rzecz zniesienia ochrony prawnej dla ludzi w prenatalnym okresie ich rozwoju – podkreśla ekspert Ordo Iuris. – Zarówno MESECVI, jak i komitety monitorujące konwencje ONZ (CAT, CRC, CEDAW) wyraźnie pokazują, że owe eksperckie gremia mają tendencję do uzurpowania sobie kompetencji, których im nie przyznano w tworzących je aktach prawa międzynarodowego. Jednocześnie forsowana przez te ciała wykładnia postanowień umów międzynarodowych prowadzi wraz z upływem czasu do narzucania państwom-stronom zobowiązań, których te nie akceptowały – dodaje.

Ratyfikacji konwencji domagają się lewicowe organizacje. Przeciwne jest m.in. Prezydium Episkopatu Polski. Biskupi podkreślają, że dokument pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną i przewiduje „obowiązek edukacji i promowania m.in. ’niestereotypowych ról płci’, a więc homoseksualizmu i transseksualizmu”.

Obie konwencje, amerykańska i europejska, uznają, że przemoc wobec kobiet jest zjawiskiem uwarunkowanym płcią, i „zakładają, iż zwalczanie przemocy wobec kobiet wymaga demontażu struktur społecznych różnicujących kobiece i męskie role w społeczeństwie jako warunkujących przemoc wobec kobiet”.

Zenon Baranowski

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/ ... encji.html

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 16 maja 2014, 13:36

King przeciw aborcji

Obrazek

Tytuł odcinka: "Alveda King - przeciwko rasizmowi, przeciwko aborcji"

"Co trzy dni ginie więcej Afroamerykanów w aborcji, niż było zabitych przez Ku Klux Klan w przeciągu całej jego historii" - te poruszające słowa przytoczył dr inż. Antoni Zięba w odcinku swego videobloga pro-life. Wypowiedziała je Alveda King, bratanica słynnego bojownika o prawa czarnoskórych w USA - dr Martina Luthera Kinga.

Alveda w przeszłości miała dwie aborcje. Cierpiała dotkliwie na syndrom postaborcyjny. Dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon obrony życia w USA.

Zaangażowanie w obronę życia traktuje jako przedłużenie walki o prawa obywatelskie, w którą był zaangażowany jej słynny wujek. Upomina się o najbardziej obywatelskie prawo - prawo do życia człowieka od jego poczęcia. Alveda King jest bohaterką najnowszego odcinka vidobloga pro-life "Tylko życie ma przyszłość!".

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cS5gp80oUHQ[/youtube]

Więcej informacji: www.pro-life.pl

http://www.miesiecznikegzorcysta.pl/inf ... iw-aborcji

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 18 maja 2014, 22:42

[center][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GCqNj58nYiM[/youtube][/center]

[center]The story of one angel - to historia, dla osób od lat 18, z uwagi na drastyczne zdjęcia.
Kieruję ten film, do wszystkich KOBIET całego świata i głośno apeluję.

- NIE MORDUJCIE NIEWINNYCH DZIECI !- STOP ABORCJI !!!!![/center]

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 27 maja 2014, 08:33

Kanada to kraj rządzony przez potomków Stalina i Hitlera


Mary Wagner sądzona jest jak za czasów "stalinowskich"

Obrazek

Dzięki uprzejmości księdza Piotra Bałtarowicza z Siemysłowa i Polakom z Kanady,
prezentujemy ostatnią relację z rozprawy (4 lutego 2014) kanadyjskiej obrończyni życia Mary Wagner.

„Osobiście byliśmy niesamowicie zaskoczeni i wielce zasmuceni agresywnością i arogancją zaprezentowaną przez oskarżycielkę. Oskarżycielka p.Vogel oskarżyła Mary o atakowanie ustalonego porządku prawnego Kanady, o próbę odebrania kobietom prawa do aborcji. Według oskarżycielki prawo kanadyjskie raz na zawsze przyznało matce prawo decyzji o życiu dziecka nienarodzonego. Ojciec nie ma żadnych praw i żadnych praw nie ma dziecko nienarodzone. Dziecko nie będzie mieć nigdy żadnego prawa do życia. Według oskarżycielki tak chce społeczeństwo kanadyjskie, a kwestia: czy dziecko jest istotą ludzką, nie ma dla sądu znaczenia. Jeśli Mary zostanie uniewinniona pójdzie do innych klinik i będzie znowu przeszkadzać w aborcji. Oskarżycielka wprost dawała sędziemu do zrozumienia, że jego ewentualna zgoda na wysłuchanie argumentów ekspertów obrony, byłaby poważnym błędem bez precedensu w dotychczasowym orzekaniu sędziowskim. Jak gdyby groziła sędziemu, ostrzegała go przed wysłuchaniem argumentów ekspertów obrony.

Dla nas argumenty oskarżycielki brzmiały tak jak te na procesach stalinowskich: ogarniało nas przerażenie owym prymitywizmem i nieludzkim rozumowaniem jakie miało miejsce w sądzie. To było bardzo, bardzo smutne, wprost uwłaczające dla zgromadzonych tam obrońców życia.

Wygląda na to, że w kanadyjskich sądach nie liczy się sumienie i godność osoby ludzkiej - nie liczy się Bóg.

Sędzia w tym procesie odroczył decyzję o przyznaniu Mary Wagner prawa do przedstawienia opinii ekspertów w swojej obronie, decyzja zostanie ogłoszona w dniu 28 lutego.

Potrzebna jest modlitwa o odwagę dla sędziego, by nie ugiął się przed naciskiem kanadyjskiego systemu sądownictwa wrogiemu życiu poczętemu. Potrzebna jest modlitwa o obudzenie sumień Kanadyjczyków. Społeczeństwo kanadyjskie jest bierne, nie protestuje przeciwko nieludzkim prawom narzucanym przez liberalne elity. W Kanadzie tworzy się pustynia duchowa - społeczeństwem kanadyjskim jest łatwo manipulować i odbierać mu wolność w imię "wyboru wolności".

Pod koniec rozprawy jeden z kanadyjskich obrońców życia nie wytrzymał i krzyknął: "Wstyd mi , że jestem Kanadyjczykiem". Został natychmiast wyrzucony przez sędziego z sali rozpraw.

Wystąpienie dr. Lugosi w obronie Mary było znakomite : apelował do sędziego o dopuszczenie faktów, niezbędnych do zrozumienia sprawy. Dr. Lugosi tłumaczył, że groźby oskarżycielki nie mają żadnych podstaw. Odebranie prawa do ochrony nienarodzonym istotom ludzkim nie zmienia faktu, że są one istotami ludzkimi. Dr. Lugosi poddał analizie argumenty oskarżycielki i ukazał jeden po drugim ich bezzasadność. To było wielce przekonywujące, wprost porywająca wystąpienie”.

Módlmy się o błogosławieństwo w tej sprawie !

ks. Piotr Bałtarowicz z Siemysłowa

http://www.fronda.pl/a/mary-wagner-sadz ... 34383.html

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 1 lutego 2015, 19:46

WSTRZĄSAJĄCE NAGRANIE Z KLINIKI ABORCYJNEJ! (ukryta kamera)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=buaiT3wE ... l=85114404[/youtube]

Published on Jan 30, 2015

Jedna z amerykańskich organizacji pro-life postanowiła obnażyć mechanizm funkcjonowania klinik aborcyjnych w których zabija się nawet 6 miesięczne dzieci. Jedna z działaczek pro-life która spodziewała się dziecka odwiedziła z ukrytą kamerą najbardziej znane placówki aborcyjne w USA udając potencjalną "klientkę". To co usłyszała i zobaczyła jest tak wstrząsające, że postanowiliśmy przygotować wersje polską tego nagrania...
Link pod którym można podpisać petycje w spawie zmian w polskim prawie znajdziecie tutaj: http://www.charyzmatycy.pl/petycja

Naszym celem jest zebranie 100 podpisów aby przedstawić obywatelski projekt ustawy chroniący życie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Ustawa ma także regulować sprzedaż środków farmakologicznych takich jak tzw. "Pigułka dzień po", które w praktyce służą do aborcji.

Projekt ustawy przygotowuje Dominik Tarczyński, założyciel stowarzyszenia Charyzmatycy.pl wraz z grupą prawników z KUL.

Prosimy, prześlijcie ten film do wszystkich znajomych!

Category
People & Blogs
License
Standard YouTube License

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 4 kwietnia 2016, 06:25

Alarmujące dane z Polski! W zastraszającym tempie rośnie liczba tzw. legalnych aborcji

Obrazek

Przypuszczenie ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia dziecka albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu – to najczęstsze przyczyny przeprowadzania tzw. legalnej aborcji w Polsce. Dane statystyczne są alarmujące, bo liczba zabijanych w łonach matek dzieci rośnie w zastraszającym tempie.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2014 roku w łonach matek zabito 977 dzieci. To o 226 więcej niż rok wcześniej. Jak się okazuje, najczęstszą przyczyną tzw. aborcji było przypuszczenie ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia dziecka albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Z danych resortu wynika, że liczba tzw. aborcji wzrasta wraz z wiekiem kobiety. W 361 przypadkach kobiety miały 35 lub więcej lat. Poniżej 20. roku życia były 44 osoby. Jak zauważył senator Antoni Szymański, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, ponad 80 proc. zabijanych dzieci ma zespół Downa.

– Ustawa mówi ogólnie: „nieodwracalne upośledzenie płodu”, ale nie mówi, że to jest zespół Downa. To jest interpretacja. Ja się z tą interpretacją nie zgadzam, tym bardziej, że dzisiaj możliwości terapii, pomocy osobom z zespołem Downa są nieporównanie większe niż w 1993 roku, kiedy to uchwalano – podkreślił Szymański.

Obecnie prawo w Polsce dopuszcza tzw. aborcję w trzech przypadkach: gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy kobieta padła ofiarą przestępstwa, bądź gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore.

Tą sytuację chcą zmienić obrońcy życia, którzy złożyli u marszałka Sejmu projekt obywatelskiej ustawy zakładającej pełną ochronę życia poczętego. Projekt przygotował Instytut Ordo Iuris, a akcji patronuje Fundacja Pro – Prawo do Życia. Niebawem powinna ruszyć zbiórka podpisów poparcia dla projektu.

Źródło: radiomaryja.pl, pch24.pl
MA

http://www.pch24.pl/alarmujace-dane-z-p ... 328,i.html

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 4 kwietnia 2016, 11:01

Premier Szydło za całkowitym zakazem aborcji

Obrazek

Jeżeli chodzi o moje zdanie, zdanie Beaty Szydło – tak, ja popieram tę inicjatywę – powiedziała na antenie Polskiego Radia szefowa rządu, zapytana o stosunek do projektu ustawy zakładającego całkowity zakaz aborcji.

Premier podkreśliła, że tak jak zawsze w tego typu głosowaniach, w Prawie i Sprawiedliwości nie będzie dyscypliny partyjnej. Dodała, że nie chciałaby jednak, aby tak ważna kwestia została wykorzystana jako element walki politycznej,

Szydło przyznała, że jeśli dojdzie do debaty w Sejmie na temat niniejszej ustawy, liczy na rzeczową i spokojną dyskusję z udziałem ekspertów.

http://telewizjarepublika.pl/premier-sz ... 31466.html

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 5 kwietnia 2016, 07:33

Wściekłość, furia środowisk lewackich, feministycznych, genderowych, homoseksualnych - oto symptoty diabelskiego szału...
To również pokazuje jaki wpływ mają te środowiska w Polsce, skoro tylu ludzi wychodzi na ulice by protestować.
Świadczy to również o fatalnym stanie społeczeństwa polskiego. Niestety...



Aborcyjny tumult z wieszakiem w ręku

Obrazek

Pojawienie się obywatelskiego projektu ustawy wprowadzający całkowitą ochronę życia wywołało wściekłość na dawno już niewidzianą skalę. Furia i impet, z jakimi została zaatakowana ta społeczna inicjatywa, przypominają, do czego zdolni są aborcjoniści. W swym szale nie wahają się mamić opinię publiczną ordynarnymi kłamstwami, wymachując przy tym budzącymi grozę i konsternację „symbolami oporu” w postaci… wieszaka na ubrania.

Niedzielne demonstracje skierowane przeciwko planom objęcia życia pełną ochroną ukazały całą ohydę ruchu proaborcyjnego. Wykrzykiwane podczas pikiet hasła oraz pełne emfazy i wściekłości wypowiedzi ich uczestniczek stanowiły wyraz niewyobrażalnej wręcz nienawiści, której ostrze wymierzone jest w obrońców życia, Kościół oraz niewinne ofiary aborcyjnego horroru, czyli nienarodzone dzieci. Cóż bowiem sądzić o ruchu namawiającym do przynoszenia na demonstracje wieszaków, jako narzędzia, którym dokonywane są „domowe aborcje”? Trudno się jednak dziwić tej szokującej symbolice, jeśli będziemy pamiętali, iż biorące w niedzielnych demonstracjach osoby - świadomie lub nie - popierają np. dokonywanie w majestacie prawa przerażającej zbrodni zabójstwa bezbronnego dziecka dotkniętego chorobą.

Bez wątpienia społeczeństwo spoglądające na osoby wspierające swą obecnością na „spontanicznych” pikietach aborcyjny horror powinno odczuwać strach. Dlaczego? Bowiem ci ludzie potrafią publicznie opowiedzieć się za odebraniem prawa do „człowieczeństwa” i życia z powodu choroby! Kto zagwarantuje, że ci sami proaborcyjnie nastawieni fanatycy nie zażądają w przyszłości „dehumanizacji” osób ze zdiagnozowanym defektem przegrody nosowej, bo przecież chrapanie bywa ogromnie uciążliwe, a bezdech senny stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i bywa przyczyną śmierci…

Jak bardzo groźny jest aborcyjny fanatyzm przekonują się już od kilku lat katolicy z krajów zachodnich. Lewaczki z „Femenu” zakłócające godne i spokojne sprawowanie Mszy św. bluźnierczymi aktami nienawiści już znalazły nad Wisłą swoje naśladowczynie. Oczywiście kierujące się „mądrością etapu” antykatolickie kręgi nie zdecydowały się (jeszcze!) na aż tak radykalne działania. Haniebna ustawka z „Wyborczą” w tle, do której doszło w warszawskim kościele św. Anny, to próbny balon wysłany przez świeckich fundamentalistów. Dlatego tak ważna jest szybka odpowiedź ze strony wiernych. Czyż bowiem nie ma w tym miejscu zastosowania Kodeks Karny i jego art. 195. § 1. brzmiący: „Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. W żadnym wypadku nie można pozwolić, aby w lewackich umysłach zrodziło się poczucie bezkarności.

Nie samym jednak furiackim gniewem żywi się proabrcyjny tumult. W zanadrzu posiada także równie niebezpieczną broń jaką stanowi kłamstwo i manipulacja. „Spontaniczne” niedzielne wystąpienia tzw. wiernych, rzekomo oburzonych biskupim głosem w sprawie obrony życia, okazały się być najzwyklejszą polityczno-medialną ustawką. Główna bohaterka awantury w kościele, przywódczyni grupy „wiernych”, została rozpoznana przez internautów jako znana działaczka ruchów homoseksualnych i genderowych.

Jak pisaliśmy na PCh24.pl, portal homopedia, określany mianem encyklopedii LGBT, opisuje Annę Zawadzką jako publicystkę antyklerykalnego tygodnia „NIE”, a także stron internetowych poświęconych homoseksualistom. Zawadzka dwukrotnie miała stracić pracę w wiejskich gimnazjach, gdzie dyrekcja nie przedłużała jej umowy ze względu na jej orientację seksualną. Zawadzka prywatnie jest partnerką Ygi Kostrzewy, autorki wielu kampanii promujących ruchy homoseksualne.

Wystarczy?

Równie bulwersujące są manipulacje, których ofiarą pada społeczny projekt ustawy o ochronie życia. Wśród powtarzanych w mediach haseł - zgodnie z maksymą: „kłam, kłam, a zawsze coś z tego pozostanie” – znalazły się stwierdzenia, iż obywatelski projekt ustawy zakłada obowiązek poświęcenia się matki, gdy ciąża zagraża jej życiu. Jest to oczywista nieprawda, gdyż z treści projektu i jego uzasadnienia jasno wynika, że projekt zezwala na prowadzenie przez lekarzy działań leczniczych, koniecznych dla ratowania życia matki, licząc się ze skutkiem śmiertelnym tych działań dla dziecka (np. w przypadku ciąży pozamacicznej). Gdy rozwój wypadków nieuchronnie prowadzi do śmierci matki lub dziecka, do matki musi należeć wybór pomiędzy ocaleniem jej życia lub życia dziecka. To jeden tylko z przykładów ukazujący skalę zakłamania proaborcyjnego frontu. Im bardziej prawdopodobny będzie sukces społecznej inicjatywy – w ramach „obróbki” medialnej z uporem maniaka ukazywanej jako „politycznej” lub „biskupiej” – tym bardziej szał aborcyjnego lobby będzie się wzmagał. Trzeba z uwagą przyglądać się jego działaniom. Oni z pewnością „nie będą brali jeńców”.

Łukasz Karpiel

http://www.pch24.pl/aborcyjny-tumult-z- ... 352,i.html

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 6 kwietnia 2016, 11:55

„«Płód to tylko zlepek tkanek» – mówi czterdziestosiedmioletni zlepek tkanek”

Obrazek

San Luis Obispo, Kalifornia

Podkreślając po raz kolejny, że płód to nic ponad zlepek tkanek, czterdziestosiedmioletni zlepek tkanek przedstawił na spotkaniu Rady Konsultacyjnej Duchowieństwa organizacji Planned Parenthood [1] pogląd, iż płód jest człowiekiem tylko potencjalnie.

– Musimy pamiętać, że dopóki płód nie ma serca, ani mózgu, nie jest człowiekiem – stwierdziła podstarzała masa komórek, której, mimo wieku, również brakuje serca oraz mózgu. Podstarzała masa komórek, będąca niczym więcej niż wynikiem zapłodnienia, dodała, że płód jest niczym więcej niż częścią ciała ciężarnej kobiety, „tak jak wyrostek”.

– Jeśli płód nie zdoła przetrwać bez matki, nie można uważać go za osobny byt – oświadczył zlepek komórek, której pięćdziesięciotrzyletni bezrobotny starszy brat mieszka obecnie w domu swojej matki. Zlepek tkanek zakomunikował też, że Kościół nie może mówić kobiecie, co wolno jej robić ze swoim ciałem, a czego nie – i wyraził żądanie, aby Mistyczne Ciało Chrystusa wyświęcało kobiety i zezwoliło na aborcję.

W chwili publikacji tej wiadomości pozbawiony serca i mózgu zlepek tkanek przygotowuje się do wygłoszenia przed urzędnikami federalnymi przemówienia na temat rozszerzenia obszaru ścisłej ochrony salamandry kalifornijskiej.

lukaszmakowski

_______

PRZYPISY

[1] Planned Parenthood (właśc. Planned Parenthood Federation of America) – amerykańska organizacja promująca antykoncepcję i aborcję. Rada Konsultacyjna Duchowieństwa (ang. Clergy Advisory Board) składa się z przedstawicieli różnych wyznań (m.in. protestantów, żydów i muzułmanów) wspierających cele organizacji.

_______

Tłumaczenie na podstawie:

Fetus Only a Blob of Tissue – Says 47-year-old Blob of Tissue, http://www.eyeofthetiber.com/2014/06/05 ... of-tissue/

https://lukaszmakowski.wordpress.com/20 ... k/#respond

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 7 kwietnia 2016, 08:35

Duda jak Wałęsa, jest ZA, a nawet PRZECIW ...
Zaczynam wątpić w to, że PiS wprowadzi ustawę zakazującą aborcję.
Mary Wagner ryzykuje więzieniem w obronie nienarodzonych, a inni (PiS, Duda, Kaczyński) mówią o jakichś kompromisach, braku stanowiska w sprawie aborcji, o braku dyscypliny w czasie głosowania.
Poza tym Duda daje do zrozumienia, że prezydent Polski ma obowiązek prowadzić antypolską politykę ludobójczą...
Ja przynajmniej tak to rozumiem ...



Prezydent mgliście o projekcie ustawy zakazującej aborcji.
„Jako Andrzej Duda byłem za ochroną życia, ale jestem prezydentem”


Obrazek

Trwa próba uspokojenia gorących emocji podsycanych przez media spod znaku cywilizacji śmierci. Do tonowania atmosfery włączył się cały obóz władzy, w tym prezydent Andrzej Duda. W udzielonym „Rzeczpospolitej” wywiadzie, Duda wypowiedział się na temat projektu ustawy antyaborcyjnej. Trudno nie zauważyć, że stanowisko prezydenta jest niejasne.

Dziennikarze zapytali prezydenta, czy gdyby na jego biurko trafiła ustawa całkowicie zakazująca aborcji, podpisałby ją. Andrzej Duda odpowiedział: - Zacznijmy od tego, że w tej chwili Sejm nie pracuje nad żadnym projektem w tej sprawie. A zatem emocjonalna dyskusja, która rozgorzała, jest przedwczesna – zauważył prezydent.

Andrzej Duda sugeruje także, że gdyby jednak takie prace zaczęły się z inicjatywy posłów lub gdyby do Sejmu trafił projekt obywatelski, to prezydent wyraża nadzieję, że „zostanie wypracowane rozwiązanie, które będzie miało szeroką akceptację społeczną. To kwestia odpowiedzialności parlamentarzystów”.

Następnie w wywiadzie padają słowa, które często słyszeliśmy już od katolickich polityków w ostatnich latach: - Jako Andrzej Duda zawsze mówiłem, że jestem za ochroną życia. Jednak kwestia ochrony życia dotyczy dwojga osób: matki i jej nienarodzonego dziecka. Równocześnie muszę pamiętać, iż jestem prezydentem Rzeczypospolitej i powinienem wsłuchiwać się w różne opinie, brać pod uwagę różne poglądy. Dlatego potrzebne jest mądre i wyważone podejście. Jeśli do Sejmu wpłynie projekt ustawy, to mam nadzieję, że sprawa zostanie rozstrzygnięta po głębokim namyśle, wysłuchaniu opinii ekspertów i w wyniku szerokiej debaty społecznej – stwierdził prezydent.

Andrzej Duda zauważył również, że mimo iż projekt obywatelski uchodzi za radykalny (tak określili go rozmawiający z prezydentem dziennikarze „Rzeczpospolitej”) Sejm będzie być może rozpatrywał projekt obywatelski, ale posłowie mają prawo zgłaszać do niego poprawki.

Dziennikarze dociskali: - A czy w dzisiejszym kształcie, całkowicie zakazującym aborcji, podpisałby go pan? – pytali. - Ustawy trafiają do prezydenta w ostatecznym kształcie, po zakończeniu prac parlamentarnych – uciął Andrzej Duda.

Prezydent odrobinę jaśniej odpowiedział natomiast na pytanie: Czy dzisiejszy kompromis aborcyjny trzeba zmienić? Przywołał bowiem sytuację ze szpitala na Madalińskiego gdy dziecko przeżyło aborcję i pozwolono mu umrzeć. - To pokazuje, że prawo nie jest doskonałe. Chyba każdy rozumie, że takie zdarzenie nigdy nie powinno mieć miejsca – stwierdził Andrzej Duda.

Źródło: „Rzeczpospolita”
kra

http://www.pch24.pl/prezydent-mgliscie- ... 420,i.html

Amid
Posty:1365
Rejestracja:7 lipca 2009, 17:00
Lokalizacja:Polska

Post autor: Amid » 7 kwietnia 2016, 18:56

Mgliście to na PCh ostatnio piszą. Dochodzę do wniosku, że PCh trzeba zaczać w wielu sprawach mijac. Jak zaczynają pisac swoje newsy korzystając z onetów, tvn24, które manipulują wypowiedziami, to taki portal dla mnie traci wiarygodnośc.

Tak samo było z wypowiedziami Pani premier Beaty Szydło.

Najpierw zamieścili tytuły:

Premier Szydło popiera obywatelski projekt zakazu aborcji - to było za KAI:

http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x98371 ... u-aborcji/

... a za dwa dni czy juz na drugi czytamy newsa napisanego za onetem pt.:

Niejasne stanowisko premier Szydło. Jest przeciw aborcji, ale tylko jako osoba prywatna .

Poza tym, komentarze, wcale nie uwłaczające nikomu, ale jak im tam nie pasują, bo jest krytyczna wypowiedź to po prostu nie są publikowane.

Mogłabym podać kolejny przykład, ale to już będzie w innym temacie. Zatrudnili jakiś młodych ludzi, nie obeznanych i jakiś stronniczych i piszą w cały świat! Czekam kiedy GW zaczną się podpierać jako prawidłami.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 7 kwietnia 2016, 23:24

Jeśli PiS zablokuje ochronę życia, spełni marzenia swoich przeciwników

Obrazek

Zamiast twardo postawić się swoim wrogom w kwestii całkowitego zakazu aborcji, PiS zaczął niespodziewanie strzelać do sojuszników. Czy czeka nas powtórka z 2007 roku?

Jestem przeciwnikiem aborcji, ale uważam, że całkowity zakaz przerywania ciąży w Polsce byłby krokiem ku dechrystianizacji Polski, która nastąpiłaby na zasadzie mechanizmu wahadła. Zapewne po odejściu od władzy obozu zjednoczonej prawicy, jeżeli się pójdzie za daleko w jedną stronę, wahadło wychyla się w drugą stronę – usłyszeliśmy parę dni temu z ust Jarosława Gowina. Nie jest to nowa myśl - należy do stałego katalogu zaklęć obozu III RP. Działając na jej zasadzie, prawica nigdy nie mogłaby dokonać żadnej znaczącej reformy, w obawie, by nie przyszła lewica i nie wywróciła zmian, psując państwo jeszcze bardziej, niż poprzednio. Tymczasem polityka tak nie działa. Fanatyczni zwolennicy swobody zabijania dzieci w łonach matek dotychczas raczej nie przejmowali się tzw. kompromisem aborcyjnym i podejmowali próby jego zmiany. Jeśli aborcja zostanie całkowicie zakazana, ich programem maksimum stanie się przywrócenie obecnego stanu rzeczy. Notabene głos Gowina to jakiś skrajny defetyzm – oto wicepremier, który w pół roku po wygranych wyborach wieszczy przyszłą klęskę własnego obozu!

Tych, którzy znają ideowy i polityczny rodowód dzisiejszego wicepremiera, słowa te nie mogły jednak zaskoczyć. Najkrócej rzecz ujmując, Gowin reprezentuje średnie pokolenie katolewicy, od dawna hojnie zasilanej przez zachodnie fundusze oraz podążające pół kroku za nimi laickie, liberalne dogmaty. Do osobistych osiągnięć wicepremiera zaliczyć trzeba z pewnością umiejętność sprawnego poruszania się według twardych zasad personalnej karuzeli, stanowiącej dziś na polskim podwórku namiastkę realnego życia politycznego. Obiektywnie na plus zaliczyć trzeba mu natomiast niewątpliwie sformułowanie – choćby i mimowolne – dość precyzyjnej definicji katolicyzmu otwartego. Czym innym jest bowiem poniższe zdanie wypowiedziane na własny temat w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”? – Mnie z wieloma poglądami bliżej do kościołów protestanckich niż katolickiego. Mój projekt ustawy bioetycznej oficjalnie poparli polscy hierarchowie ewangeliccy, zaś zganiło wielu biskupów. Moje przekonania nie są skrajne. One ewoluują.

Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że cytowane powyżej opinie lidera Polski Razem Zjednoczonej Prawicy nie są w obozie władzy odosobnione. Przeciwnie, być może zaczynają stanowić linię obowiązującą. W kampanii wyborczej PiS pamiętał jeszcze o własnym elektoracie. Nie uważa jednak za dostatecznie istotną kwestię zagwarantowania każdemu człowiekowi prawa do życia od poczęcia. Ostatnio usłyszeliśmy, że partia rządząca w sprawie nienarodzonych nie ma swojego zdania. Wypowiadający się w tych dniach na łamach mediów kolejni czołowi reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości udowadniają już, że zabijane każdego roku w majestacie prawa dzieci w prenatalnej fazie rozwoju nie są przez nich traktowane jako żywe istoty ludzkie – podmiot prawa, ale jako przedmiot „kompromisu” i politycznego targu.

Abstrahując od faktu, że ów kompromis jest bytem całkowicie fikcyjnym, za taką filozofią kryje się elementarny fałsz, którego nie chcą bądź nie potrafią dostrzec politycy okrzyknięci przez samych siebie mianem prawicowych. Fałsz ten pobrzmiewał w ustach reprezentantów poprzedniego obozu władzy, dzięki Bogu odsuniętego od najwyższych godności w państwie (Jestem za życiem, a więc jestem za in vitro Bronisława Komorowskiego to tylko jeden z wielu przykładów tego pokrętnego typu myślenia). Wyraża on w najlepszym razie brak zrozumienia bądź nieznajomość zapisów obywatelskich projektów pro-life. Ten najnowszy przewiduje na przykład obowiązek opieki władz publicznych nad matką i dzieckiem poczętym w wyniku czynu zabronionego (gwałtu bądź współżycia z udziałem osób małoletnich), czy też poważnie upośledzonym.

Gorsza, ale niestety prawdopodobna ewentualność zakłada złą wolę, o której jednak zbyt wcześnie przesądzać. Trudno uwierzyć, że PiS, nieprzejednany w kwestiach Trybunału Konstytucyjnego bądź personalnych zmian w instytucjach państwowych, aż tak mocno przestraszył się otwierania kolejnego frontu. Niewątpliwie jednak, zamiast twardo postawić się swoim realnym wrogom, zaczął właśnie strzelać do sojuszników. Insynuacje rzecznik partii Beaty Mazurek pod adresem autorów projektu to już faul zasługujący na żółtą kartkę. Sugerowanie obrońcom życia motywacji politycznych, a co gorsza – zamiaru rozbicia obozu władzy, fatalnie świadczy o doradcach prezesa Kaczyńskiego.

Prawdopodobny, wynikający z wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz opisywany już w „dobrze zorientowanych” mediach scenariusz zakładać ma ograniczenie założeń obywatelskiego projektu do kwestii zakazu aborcji eugenicznej. Byłby to co prawda jakiś krok w dobrą stronę, ale w istocie stanowiłoby to zaprzepaszczenie nieprędko być może możliwej do powtórzenia okazji na ustanowienie w Polsce prawdziwie ludzkiego prawa broniącego najsłabszych.

„Kościół [katolicki] jest po dziś dzień dzierżycielem i głosicielem powszechnie znanej w Polsce nauki moralnej. Nie ma ona w szerszym społecznym zakresie żadnej konkurencji, dlatego też w pełni jest uprawnione twierdzenie, że w Polsce nauce moralnej Kościoła można przeciwstawić tylko nihilizm”. Słowa te wypada dziś przypomnieć prezesowi Kaczyńskiemu i jego otoczeniu. Pochodzą wprost z programu PiS, widniejącego wciąż na internetowej witrynie partii. Nie chodzi o to, że sprawa obrony życia jest kwestią religijną. Otóż cywilizacyjne „zdobycze” liberalnej demokracji widać gołym okiem na przykładzie państw zachodnich. Czy wciąż musimy przerabiać je także w Polsce?

Jeszcze jest czas by zawrócić z drogi prowadzącej wprost do klęski. Jeśli rządzący zablokują projekt pełnej ochrony życia, sami spełnią marzenia swoich przeciwników. Bynajmniej nie zapobiegną dechrystianizacji Polski, jak mylnie deklarują, co najwyżej rozpoczną jej realną „dekaczyzację”. Całkiem jak w 2007 roku. Żeby być prawicą, nie wystarczy bowiem nią się ogłosić. Aby wygrać wojnę, trzeba najpierw odróżnić prawdziwych wrogów od potencjalnych sprzymierzeńców.

Roman Motoła

http://www.pch24.pl/jesli-pis-zablokuje ... 437,i.html

Amid
Posty:1365
Rejestracja:7 lipca 2009, 17:00
Lokalizacja:Polska

Post autor: Amid » 8 kwietnia 2016, 20:37

Nie istniał zatem żaden kompromis polityczny dotyczący obecnej ustawy, tak jak nie może istnieć żaden kompromis moralny w sprawie zasady ochrony życia. Przeciwnicy ustawy z 1993 nie obalili jej skutecznie głównie dlatego, że musieliby zmienić konstytucję, i to w porządku jej zasad naczelnych. Krótko mówiąc: nie mogli zmienić i dlatego nie zmienili. Barierą okazała się Konstytucja, jej wartości nadrzędne i przeprowadzona na ich podstawie interpretacja Trybunału Konstytucyjnego, jednej z instytucji bardzo zasłużonych dla ochrony życia najsłabszych.

Mit kompromisu aborcyjnego
(...)
http://christianitas.org/news/mit-kompr ... orcyjnego/

ODPOWIEDZ