SondaĹźe.

Prezydenckie, do Sejmu i Senatu, samorządowe..
ODPOWIEDZ
Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 22 stycznia 2014, 12:51

TNS Polska: PiS - 32 proc., PO - 22 proc., SLD - 10 proc.

Gdyby wybory odbyły się w styczniu, do Sejmu weszłyby: PiS z wynikiem 32 proc., PO - 22 proc. oraz SLD z 10 proc. głosów - wynika z badania TNS Polska. Poniżej progu wyborczego uplasowałyby się m.in.: PSL (4 proc.) i Twój Ruch (3 proc.).

Jeśli chodzi o PSL, TNS Polska wskazuje jednak, że analizując wyniki po wyłączeniu z podstawy procentowania osób niezdecydowanych jak głosować, partia ta miałaby szanse na wejście do parlamentu. Podobnie było miesiąc temu.
Polska Razem Jarosława Gowina mogłaby liczyć na 2 proc. głosów. Podobnie Nowa Prawica. Zaś Solidarna Polska dostałaby 1 proc. głosów.
W porównaniu z poprzednim miesiącem dystans między liderami rankingu partyjnego zwiększył się - wynik PiS jest o cztery punkty procentowe wyższy niż przed miesiącem, a Platformy o jeden punkt procentowy niższy.

Na początku grudnia na PiS planowało głosować 28 proc. badanych, na PO 23 proc., 9 proc. na SLD i 6 proc. na Twój Ruch. Notowania PSL w porównaniu z grudniem nie zmieniły się. Zaś na Solidarną Polskę i Nową Prawicę chciało wówczas głosować po 3 proc. respondentów.

Udział w wyborach wzięłaby ponad połowa badanych

W styczniu udział w wyborach wzięłaby ponad połowa badanych (54 proc.). Przy czym zdecydowanych oddać głos było 23 proc. ankietowanych. 31 proc. również to zadeklarowało, ale już mniej zdecydowanie.
Gotowości do udziału w wyborach nie zgłosiło 36 proc. badanych, z czego 16 proc. raczej by nie głosowało, a 20 proc. zdecydowanie nie poszło by do urn.
10 proc. ankietowanych nie było pewnych swego udziału w wyborach.
W porównaniu z grudniem o 4 punkty procentowe zwiększył się odsetek osób zdecydowanie potwierdzających zamiar głosowania. Jednocześnie jednak suma odpowiedzi pozytywnych ("zdecydowanie tak" oraz "raczej tak") nie zmieniła się w tym czasie istotnie - od sierpnia 2013 utrzymuje się na podobnym poziomie (53-54 proc.).
Spośród badanych zainteresowanych udziałem w wyborach parlamentarnych blisko jedna czwarta (23 proc.) nie była zdecydowana, której partii przekazać poparcie.
Badanie przeprowadzono w dniach 11-16 stycznia na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 970 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Post autor: AnnaE » 22 stycznia 2014, 12:54

Natomiast merdia hucznie ogłosiły inny sądaż, w którym po raz pierwszy PO odnotowało większe poparcie niż PiS.

Każda pliszka swój ogonek chwali...

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 22 stycznia 2014, 16:51

AnnaE pisze:Natomiast merdia hucznie ogłosiły inny sądaż, w którym po raz pierwszy PO odnotowało większe poparcie niż PiS.

Każda pliszka swój ogonek chwali...
Te tzw. "sądażownie" to jedna wielka bzdura. Gdyby Polacy nie sugerowali się sondażami, i gdyby miało miejsce uczciwe liczenie głosów, to wyniki wyborów byłby zupełnie inne, niż nam merdia wmawiają.

A co ciekawe. Zauważcie, że tuż po zamknięciu lokali wyborczych w tel-awizji zapodają przybliżony wynik wyborów, i o dziwo wyniki oficjalne są prawie identyczne do tych podanych tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Czyż to nie jest dziwne ? Nawet nie zdążyli policzyć, a już wiadomo jakie będą wyniki ... :mrgreen:

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 5 lutego 2014, 14:41

Najnowszy sondaż: Prawo i Sprawiedliwość zwiększa przewagę nad Platformą!

Na PiS zagłosowałoby 32 proc. Polaków, a Platformę Obywatelską wybrałoby 24 proc. Polaków - wynika z najnowszego sondażu Wirtualnej Polski zrealizowanego przez Homo Homini. Według pracowni partia Jarosława Kaczyńskiego powiększa przewagę nad PO.

W ciągu dwóch tygodni notowania PiS poprawiły się aż o 3 punkty proc. Platforma swój wynik poprawiła minimalnie - o 1 punkt procentowy poparcia.

Trzecie miejsce w wyborach zająłby Sojusz Lewicy Demokratycznej. Poparcie dla postkomunistów wyraża 12 proc. wyborców, co oznacza, że notowania SLD pogorszyły się o 1 punkt proc. "Na czwartej pozycji uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe cieszące się poparciem 5 proc. ankietowanych. Poparcie dla PSL zmniejszyło się o 1 punkt proc. od ostatniego badania" - czytamy na stronie wp.pl.

A kto nie dostałby się do parlamentu, gdyby wybory odbywały się w lutym? Wśród przegranych znalazły się Twój Ruch (dawniej Ruch Palikota) oraz Polska Razem Jarosława Gowina - z 4-procentowym poparciem. "Do sejmu nie trafiłyby również Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego z 2-procentowym poparciem oraz Solidarna Polska, na którą chce swój głos oddać ledwie 1 procent badanych" - informuje Wirtualna Polska.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 25 lutego 2014, 08:32

"Rzeczpospolita": w Sejmie tylko cztery partie

Gdyby wy­bo­ry par­la­men­tar­ne od­by­ły się w ostat­ni week­end do Sejmu we­szły­by tylko czte­ry par­tie: PiS, PO, SLD i TR – wy­ni­ka z son­da­żu IBRiS Homo Ho­mi­ni dla "Rzecz­po­spo­li­tej".

Li­de­rem nie­zmien­nie jest PiS, na który chce gło­so­wać 30 proc. an­kie­to­wa­nych (spa­dek o 1 pkt proc. w po­rów­na­niu z ba­da­niem sprzed 2 ty­go­dni). Dru­gie miej­sce zaj­mu­je PO z 22-proc. po­par­ciem (spa­dek o 0,5 pkt).

We­dług ba­da­nia do Sejmu do­sta­ły­by się jesz­cze dwie par­tie le­wi­co­we: SLD z 12 proc. (spa­dek o 1 pkt) oraz Twój Ruch z 6 proc. (wzrost o 1 pkt).

Progu wy­bor­cze­go nie prze­kro­czył­by na­to­miast PSL, na który chce gło­so­wać 4 proc. an­kie­to­wa­nych (spa­dek o 1 pkt), a po­dob­ny los spo­tkał­by także So­li­dar­ną Pol­skę oraz Pol­skę Razem.

Son­daż nie przy­no­si do­brych wie­ści o fre­kwen­cji – do urn chce iść tylko 44 proc. ba­da­nych, czyli o 5 pkt proc. mniej niż 2 ty­go­dnie wcze­śniej. Ro­śnie z kolei licz­ba re­spon­den­tów de­kla­ru­ją­cych, że nie bę­dzie gło­so­wać – z 36 do 45 proc.

Ba­da­nie te­le­fo­nicz­ne prze­pro­wa­dzo­no w dniach 21-22 lu­te­go na gru­pie 1100 do­ro­słych Po­la­ków.

Po­par­cie dla par­tii po­li­tycz­nych

Partia polityczna Poparcie dla partii
PiS 30
PO 22
SLD 12
Twój Ruch 6
PSL 4
(PG)

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 25 lutego 2014, 14:12

Syriusz pisze:"Rzeczpospolita": w Sejmie tylko cztery partie

Gdyby wy­bo­ry par­la­men­tar­ne od­by­ły się w ostat­ni week­end do Sejmu we­szły­by tylko czte­ry par­tie: PiS, PO, SLD i TR – wy­ni­ka z son­da­żu IBRiS Homo Ho­mi­ni dla "Rzecz­po­spo­li­tej".
Nic nam taki scenariusz nie daje. I niczego nie zmieni w polskiej rzeczywistości politycznej.

Układ Okrągłego Stołu cały czas jest u władzy, i powyższy sondaż tylko to potwierdza.

Tylko radykalna zmiana układu sił może coś w Polsce zmienić. A najlepiej wywalenie całego Układu Okrągłego Stołu za burtę.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 9 marca 2014, 19:10

Rośnie poparcie dla PiS. Platforma pozostaje w tyle. NOWY SONDAŻ

Prawo i Sprawiedliwość nadal jest liderem badań opinii publicznej i z dużą przewagą wyprzedza Platformę Obywatelską. A co najważniejsze, poparcie dla PiS rośnie.

Najnowszy sondaż przeprowadził TNS Polska dla „Wiadomości” TVP1 i wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, to na PiS zagłosowałoby 31 proc. badanych (wzrost o dwa punkty procentowe). Platforma Obywatelska może liczyć na 26 proc. poparcia, czyli samo co w lutowym badaniu. Na trzecim miejscu jest SLD (8 proc.), ale poparcie dla Sojuszu spadło.

Według wyników sondażu - opublikowanego przez TVP Info - do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie: Twój Ruch i Polskie Stronnictwo Ludowe. Oba ugrupowania cieszą się poparciem 5 proc. badanych. Partia Janusza Palikota straciła jednak aż 3 punkty procentowe.

Progu wyborczego nie przekroczyły: Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego (3 proc.) i Polska Razem Jarosława Gowina (3 proc.). Do Sejmu nie weszłaby także Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, na którą głosować chciało 2 proc. respondentów.

1 proc. badanych wybrałby inną partię, a 16 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Badanie preferencji partyjnych Polaków zostało zrealizowane w dniach 6-7 marca 2014 r. na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków metodą wywiadu telefonicznego (CATI). Osoby, które nie wykluczyły udziału w wyborach – miały sprecyzowane preferencje lub nie były zdecydowane której partii przekazać poparcie – stanowiły 780.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 9 marca 2014, 21:24

Syriusz pisze:Rośnie poparcie dla PiS. Platforma pozostaje w tyle. NOWY SONDAŻ

Prawo i Sprawiedliwość nadal jest liderem badań opinii publicznej i z dużą przewagą wyprzedza Platformę Obywatelską. A co najważniejsze, poparcie dla PiS rośnie.
Powtórzę jeszcze raz : nic nam taki scenariusz nic nam nie daje. Wciąż Układ Okrągłego Stołu jest u władzy - Układ zdrajców, warchołów i zaprzańców - sprzedających Polskę obcym za bezcen, i wpychający nas w wieloletnią niewolę, i kto wie, czy nie dążący do likwidacji Polski.

No niech mi ktoś powie, co nam to da, że PiS wygra wybory ? Załóżmy że będzie miał 35% poparcia. A po drugiej stronie mamy resztę, czyli PO+SLD+PSL+TR (Ruch Palikota). Ot scenariusz ... :roll: PiS nawet nie będzie miał z kim koalicji założyć.

Ja nie byłbym taki szczęśliwy z powodu faktu, że poparcie dla PiS wzrasta. No a co z tymi ruskimi serwerami ? Bo podobno to ruskie serwery liczą głosy ...

A czy nikogo nie dziwi to, że tuż po zakończeniu głosowania, dosłownie w kilka minut poparcie przybliżone wyniki, które później okazują się prawie że prawdziwe ? Nawet nie zaczęli liczyć, a już wiadomo, kto wygrał ... :roll: Dziwne, prawda ?

Także nie wiem - zostaliśmy już dawno sprzedani. Zadbał o to Układ Okrągłego Stołu. Zostaliśmy sprzedani jak bydło na targu. Plemię żmijowe potraktowało nas jak robactwo, które należy zniszczyć. To że wciąż jeszcze istniejemy jako naród, to zasługa Kościoła, który jako jedyny walczy jeszcze o nasz byt.

Tylko wiara w Boga może nas jeszcze uratować, żarliwa modlitwa, Krucjata Różańcowa.

Nie liczmy na żadne wybory. To bez sensu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że Polacy nie oddadzą ani jednego głosu na partie, które potraktowały nas jak bydło ... Oddadzą, jak nie na Tuska, to na innego łajdaka i zaprzańca... Żeby taki Palikot znalazł się w Polskim Parlamencie ... O zgrozo ! Koniec świata !

Boże ! Miej nas w Swojej Opiece !

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 10 marca 2014, 02:07

Jakoś bliżej mi do PiSu i jak się nic nie zmieni to zagłosuję na nich bo z nimi mi bardziej po drodzę.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 10 marca 2014, 09:05

Syriusz pisze:Jakoś bliżej mi do PiSu i jak się nic nie zmieni to zagłosuję na nich bo z nimi mi bardziej po drodzę.
Syriuszu, jak widzisz w zwycięstwie PiS-u zbawienie i rozwiązanie wszystkich nasyzch problemów, włącznie z zachowaniem niezależności i suwerenności, to gratuluję Ci optymizmu.

Ja nie pytałem, do kogo Ci bliżej, tylko czy uważasz, że zwycięstwo PiS-u coś zmieni w polityce polskiej ? Bo w sumie układ w Sejmie dalej będzie taki sam, tyle tylko że PiS będzie miał nieco więcej posłów w ławach sejmowych. I tylko tyle zmienią kolejne wybory. PiS nawet jak dojdzie do włądzy, to niewiele będzie mógł zdziałać, niewiele będzie mógł zmienić. Nie będzie miał większości, a poza tym jest jeszcze tzw. "prezydęt" który wszystko co wyjdzie od PiS-u będzie blokował.

Nam potrzebne takie zwyxcięstwo jakie na Węgrzech odniósł Orban. A na to wcale się nie zanosi.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 10 marca 2014, 11:49

Coltrane pisze:
Syriusz pisze:Jakoś bliżej mi do PiSu i jak się nic nie zmieni to zagłosuję na nich bo z nimi mi bardziej po drodzę.
Syriuszu, jak widzisz w zwycięstwie PiS-u zbawienie i rozwiązanie wszystkich nasyzch problemów, włącznie z zachowaniem niezależności i suwerenności, to gratuluję Ci optymizmu.

Ja nie pytałem, do kogo Ci bliżej, tylko czy uważasz, że zwycięstwo PiS-u coś zmieni w polityce polskiej ? Bo w sumie układ w Sejmie dalej będzie taki sam, tyle tylko że PiS będzie miał nieco więcej posłów w ławach sejmowych. I tylko tyle zmienią kolejne wybory. PiS nawet jak dojdzie do włądzy, to niewiele będzie mógł zdziałać, niewiele będzie mógł zmienić. Nie będzie miał większości, a poza tym jest jeszcze tzw. "prezydęt" który wszystko co wyjdzie od PiS-u będzie blokował.

Nam potrzebne takie zwyxcięstwo jakie na Węgrzech odniósł Orban. A na to wcale się nie zanosi.
Naiwny bym był, gdybym wierzył PiSowi. Lecz to jedyna partia w polsce, która może odwrócic wiele spraw i ustaw. Na wielkie zmiany nie liczę. Chciałbym tylko rozliczenia komuny i mafii sądowniczej

A tak serio, to myślę, że Jarek rozliczył by Tuska za Smoleńsk.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 10 marca 2014, 12:01

Syriusz pisze: Naiwny bym był, gdybym wierzył PiSowi. Lecz to jedyna partia w polsce, która może odwrócic wiele spraw i ustaw. Na wielkie zmiany nie liczę. Chciałbym tylko rozliczenia komuny i mafii sądowniczej

A tak serio, to myślę, że Jarek rozliczył by Tuska za Smoleńsk.
Tak myślisz ? Miałbym wątpliwości czy by rozliczył.

Też bym rozliczenia komuny i mafii sądowniczej, i nie tylko ich. Ale to są tylko nasze pobozne życzenia. Przez 25 lat nie rozliczono, to i nie ma co liczyć na to, że teraz rozliczą ... Jaruzelskiego do dzisiaj nie rozliczyli, to o czym tu mówimy ? :-/

Żyd Mazowiecki wprowadził "grubą krechę" i kuniec. Nie doszło przez do dekomunizacji, do deubekizacji. Dzięki Komorsukiego WSI znowu umocnili swoją władzę. I pytam : kto miałby rozliczyć komune ?

Nawet Orban by nie rozliczył. U nas przez to że nie było dekomunizacji, to nie ma teraz na to najmniejszych szans. Nie pozwolą na to ! Mają nad tym pełną kontrolę. Mają miażdżącą większość w Sejmie i Senacie. Była szansa gdy premierem był Olszewski, a Macierewicz miał gotowe listy. I co ? Przeprowadzili zamach w postaci "Nocnej Zmiany", i po ptokach. Rozeszło się po kościach. A komuchy śmieja się dzisiaj w żywe oczy. I jeszcze Żyd Kwaśniewski został prezydentem wszystkich Polaków :roll:

Taką mamy rzeczywistość. Rządzi nami zaprzedana hołota, a my nic zrobić nie możemy. Nawet wyborów wygrać szans nie mamy - bo oto okazuje się, że ruskie serwery "liczą" głosy. Nieważne kto głosuje - wazne kto "liczy" głosy. Ot i wsio w temacie.

pozdr.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 10 marca 2014, 12:02

Syriusz pisze: Naiwny bym był, gdybym wierzył PiSowi. Lecz to jedyna partia w polsce, która może odwrócic wiele spraw i ustaw. Na wielkie zmiany nie liczę. Chciałbym tylko rozliczenia komuny i mafii sądowniczej

A tak serio, to myślę, że Jarek rozliczył by Tuska za Smoleńsk.
Tak myślisz ? Miałbym wątpliwości czy by rozliczył.

Też bym rozliczenia komuny i mafii sądowniczej, i nie tylko ich. Ale to są tylko nasze pobozne życzenia. Przez 25 lat nie rozliczono, to i nie ma co liczyć na to, że teraz rozliczą ... Jaruzelskiego do dzisiaj nie rozliczyli, to o czym tu mówimy ? :-/

Żyd Mazowiecki wprowadził "grubą krechę" i kuniec. Nie doszło przez do dekomunizacji, do deubekizacji. Dzięki Komorsukiego WSI znowu umocnili swoją władzę. I pytam : kto miałby rozliczyć komune ?

Nawet Orban by nie rozliczył. U nas przez to że nie było dekomunizacji, to nie ma teraz na to najmniejszych szans. Nie pozwolą na to ! Mają nad tym pełną kontrolę. Mają miażdżącą większość w Sejmie i Senacie. Była szansa gdy premierem był Olszewski, a Macierewicz miał gotowe listy. I co ? Przeprowadzili zamach w postaci "Nocnej Zmiany", i po ptokach. Rozeszło się po kościach. A komuchy śmieja się dzisiaj w żywe oczy. I jeszcze Żyd Kwaśniewski został prezydentem wszystkich Polaków :roll:

Taką mamy rzeczywistość. Rządzi nami zaprzedana hołota, a my nic zrobić nie możemy. Nawet wyborów wygrać szans nie mamy - bo oto okazuje się, że ruskie serwery "liczą" głosy. Nieważne kto głosuje - wazne kto "liczy" głosy. Ot i wsio w temacie.

pozdr.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 10 marca 2014, 17:53

Coltrane pisze: Tak myślisz ? Miałbym wątpliwości czy by rozliczył.
.
Tak właśnie myślę. Wątpliwości mam cały czas. Jak już mówiłem, naiwnym bym był, gdybym im wierzył we wszystko.

W Polsce dosłownie wszystkie partie i partyjki są dawno rozpoznane, Wszystkie, oprócz PiSu- tej jednej, chodzą na pasku służb, byłych ubeków i esbeków.

Weż dla przykładu Ruch Narodowy.Śledzę ich od dosyc dawna i zastanawiam się jaki naród to ugrupowanie reprezentuje- na pewno nie Polski.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 12 marca 2014, 10:50

Popłoch w Platformie. Porażkę wyborczą przewidują nawet ich badania.

11-12 mandatów (zamiast dzisiejszych 25), sromotna porażka byłych ministrów Jacka Rostowskiego i Michała Boniego - to wyniki badań zleconych przez... Platformę Obywatelską. I jeszcze jeden szokujący wniosek - szansa na poprawę notowań dla partii Donalda Tuska daje jedynie wojna na Ukrainie!

Ciekawostką samą w sobie jest, że fatalne i przez to skrzętnie ukrywane wyniki badania zamówionego przez PO ujawniła wyborcza.pl, czyli portal "Gazety Wyborczej", który równocześnie podkreśla:

"Badania przeprowadzono na dużej grupie - ok. 7 tys. respondentów (na ogół próba badawcza w sondażach to tysiąc osób), ich wiarygodność jest więc duża".

Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska od razu została pozbawiona argumentu, że nie warto przejmować się anonimowymi sondażami.

Platforma Obywatelska przegra, bo źle rządzi od lat, ale również dlatego, że chce potraktować wybory do Europarlamentu jako premię dla byłych ministrów. Inaczej bowiem nie można traktować zapowiedzi umieszczenia na "jedynkach" niemal wszystkich wyrzuconych ostatnio przez Donalda Tuska szefów resortu. Chociażby Jacka Rostowskiego, Michała Boniego, Barbary Kudryckiej czy Krystyny Szumilas. Nawet sympatycy Platformy Obywatelskiej nie dali się nabrać na tak ordynarny numer.

"Są utożsamiani z rządem, a notowania rządu są bardzo niskie. Wyraźnie widać, że są obciążeniem dla PO, a nie wartością dodaną" - tłumaczy anonimowy polityk cytowany przez wyborcza.pl.

Dość zabawnie portal "Gazety Wyborczej" pisze o innym problemie Platformy Obywatelskiej. Chodziło o zamieszania w sztabie.
"PO ma problem z szefem sztabu wyborczego. Po odejściu Jacka Protasiewicza przygotowaniami do wyborów kieruje sekretarz generalny partii Paweł Graś. Jednak nie chce on firmować kampanii swoją twarzą" - pisze wyborcza.pl. Ani słowa o tym, że Protasiewicz odszedł po pijackiej burdzie na lotnisku we Frankfurcie. Zachowanie Grasia też znamienne.

Ale według autorów artykułu jest jeszcze szansa dla Platformy. Makabryczna. Badania Platformy były bowiem robione przed kryzysem ukraińskim, a także na samym początku rosyjskiej inwazji na Krym. A Platforma na tym kryzysie zyskuje.

"Jednak jej politycy wątpią, by ta tendencja utrzymała się do eurowyborów, bo mało prawdopodobne, by udało się przez dwa i pół miesiąca koncentrować emocje społeczne wokół Ukrainy" - pisze wyborcza.pl.

ODPOWIEDZ