AKO do Profesora Andrzeja Nowaka

Prezydenckie, do Sejmu i Senatu, samorządowe..
ODPOWIEDZ
pier1987
Posty: 1457
Rejestracja: 29 października 2011, 08:22
Lokalizacja: Warszawa

AKO do Profesora Andrzeja Nowaka

Post autor: pier1987 » 28 września 2014, 06:54

Poniżej publikujemy list Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego skierowany do Profesora Andrzeja Nowaka oraz odpowiedź Pana Profesora.Poznań, 17.09.2014r.

List do prof. Andrzeja NowakaSzanowny Panie Profesorze!Zwracam się do Pana Profesora w imieniu poznańskiej społeczności Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do której Pan przynależy - co jest dla nas wielkim honorem i zaszczytem.A sprawa jest poważna - więcej - najwyższej wagi - i dotyczy Pana bezpośrednio, a pośrednio nas wszystkich - wszystkich w Polsce. Otóż chcę Pana Profesora prosić o zgodę na kandydowanie na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Jak Pan wie, z inicjatywą taką wystąpiło warszawskie Radio Wnet - i została ona podchwycona przez różne środowiska - i jest Pan wymieniany w wąskim gronie najpoważniejszych kandydatów szeroko rozumianej polskiej prawicy.Szanowny i Drogi Panie Profesorze!Pan sam najlepiej zna swoje zalety, ale i ograniczenia - ale w ich ocenie - zwłaszcza tych pierwszych - nie może być Pan obiektywny. Według zgodnej opinii naszego poznańskiego AKO jest Pan osobą i osobowością w najwyższym stopniu przygotowaną do objęcia tej funkcji. Przede wszystkim ma Pan niezwykłą, gruntowną wiedzę o historii Polski widzianej w szerokim kontekście historii europejskiej, co więcej nie tylko opisuje Pan fakty historyczne, ale także potrafi je Pan interpretować w ciągach wielorakich uzasadnień politycznych, ekonomicznych, kulturowych itp. Znakomity analityk współczesnych procesów politycznych premier Jarosław Kaczyński - powiedział o Panu, że jest Pan jedynym współczesnym historykiem, który dogłębnie rozumie procesy i uwarunkowania historyczne (i współczesne). To niezwykle cenna i trafna opinia.Rozpoczęta przez Pana praca nad monumentalnie zapowiadającą się historią Polski, a zwłaszcza opublikowany już tom I doskonale dokumentują ten pogląd, ale przede wszystkim ukazują Pana jako Polaka zafascynowanego polskością, który z pasją i miłością pokazuje proces kształtowania się zrębów polskiego państwa i co ważniejsze - polskości. W książce, którą nazwać można naukową gawędą o początkach Polski - nie tracąc nic z walorów naukowości potrafi Pan pokazać swoją miłość do dziejów ojczystych - dla Pana Profesora polskość to "normalność" - jak oddychanie.Ale przecież ta książka to tylko ostatnie Pańskie wielkie dokonanie naukowe i popularyzatorskie. Ma Pan ich w swoim dorobku wiele. Nie będę ich tu wymieniał, zna Pan je lepiej. Niezwykle ważne jest także to, że jest Pan najwybitniejszym współczesnym znawcą historii i współczesności Rosji, jej kultury, ale przede wszystkim ich uwarunkowań głęboko zakorzenionych w mentalności kolejnych pokoleń przywódców Rosji i narodu rosyjskiego. To dla polskiego Prezydenta wiedza nieoceniona - przez najbliższe pokolenie/pokolenia relacje polsko - rosyjskie będą determinowały polskie życie państwowe i narodowe.Słynie Pan także z niezwykle aktywnej działalności popularyzatorskiej o polskiej historii i polskiej współczesności, ich wielorakich dokonaniach i zagrożeniach, także o relacjach polsko- rosyjskich i stosunkach wewnątrzrosyjskich.Podczas tych spotkań pokazuje Pan Profesor swoją głęboką wiedzę, wypływające z niej jasne i klarowne oceny dawnych i najnowszych zdarzeń z życia Polski i innych państw i narodów, ale także dumę z bycia Polakiem, wielkie uznanie dla przeszłych pokoleń, które w tak trudnym miejscu na mapie Europy potrafiły Polskę przenosić w czasie, rozwijając ją kulturowo mimo dramatycznych dziejów. Umie Pan nawiązać bezpośredni kontakt ze słuchaczami, rozumie ich racje, ale nie schlebia im - zdecydowanie broni Pan swoich racji. Ta postawa otwartości i równocześnie umiejętności trwania przy swoich przekonaniach - to wielka zaleta. Panie Profesorze - przywołałem wyimek z Pańskich działań jako uzasadnienie merytorycznego przygotowania do funkcji Prezydenta RP.

A przecież wykazał się Pan także wielką odwagą i niezłomnością podczas licznych ataków na siebie za prowadzenie uczciwych badań naukowych, podejmowanie przez siebie i swoich uczniów trudnych i niewygodnych dla władzy tematów opracowań historycznych.Nie ma Pan obciążenia "partyjnego", co powinno być także Pańskim atutem.Wybór Pana Profesora na Prezydenta RP byłby wspaniałym nawiązaniem do międzywojennej tradycji Prezydenta Ignacego Mościckiego - również wybitnego naukowca bez większego doświadczenia politycznego - i do prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Polska zasługuje, by jej prezydentami byli najwybitniejsi polscy profesorowie, których cechuje głęboka wiara w swój naród i jego misję dziejową.

Oczywiście, wiem, że zgoda na taki wybór, a zwłaszcza ewentualne objęcie tak zaszczytnej funkcji, to "rewolucja" w Pańskim życiu, Pańskiej drodze naukowej, rezygnacja z czegoś co się lubi. Lepiej od nas Pan wie, jak Polska potrzebuje radykalnej zmiany także na tym stanowisku.

Ale Panie Profesorze to dla Niej, Jej się nie odmawia.

My - AKOwcy deklarujemy, że nie zostawimy Pana samego, będziemy Pana wspierać całą naszą wiedzą, umiejętnościami, życzliwością i sercem.Nie oczekuję szybkiej odpowiedzi - ale poważnego rozważenia tej propozycji. Aby PiS mógł poważnie Pana poprosić o kandydowanie musi wiedzieć, że Pan taką propozycję przyjmie.I zakończę po sienkiewiczowsku: "niech Bóg Cię prowadzi" przez te trudne rozterki - do decyzji.

Z wyrazami szacunku, szczerej przyjaźni i serdecznymi pozdrowieniami

W imieniu AKO
Stanisław Mikołajczak, przewodniczący

---------------------------------------------------------------------------------------------------Odpowiedź prof. Andrzeja Nowaka

Kraków, 23 IX 2014

Wielce Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

List, który przesłał mi Pan Profesor w imieniu AKO w dniu 22 września, to największy zaszczyt, jaki mnie w życiu spotkał i zarazem największe zobowiązanie. Najserdeczniej chciałem podziękować Panu Profesorowi i wszystkim tym członkom Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prof. Lecha Kaczyńskiego, którzy ów list i zawartą w nim sugestię zechcieli poprzeć.Od 10 kwietnia 2010 roku, kiedy pod Smoleńskiem zginęło kilku moich Przyjaciół i tyle innych, wspaniałych osób, współtworzących elitę naszego Narodu, przyrzekłem sobie, że w przypadku wezwania do publicznej służby nie mogę się od niej już uchylać. Kandydowanie na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej to służba najzaszczytniejsza. Czy wolno od niej zaczynać drogę na polityczne forum naszej wspólnoty? Czy nie ma lepszych, znacznie lepiej przygotowanych, bardziej życiowo doświadczonych kandydatów - choćby w gronie znakomitych członków AKO? Na to ostatnie pytanie znam odpowiedź: są i jest ich niemało. Jeśli jednak Akademicki Klub Obywatelski wzywa mnie akurat do zastanowienia się nad wstąpieniem w szranki walki wyborczej o najwyższy urząd Rzeczpospolitej, to na pewno nie mogę tego wezwania zlekceważyć.Odpowiem wprost: mam nadzieję, że główna siła patriotycznej opozycji - Prawo i Sprawiedliwość - wskaże jak najlepszego kandydata (wymieniano już kilka bardzo godnych i budzących wielkie nadzieje osób do tej roli). Na pewno nie powinniśmy, przepraszam za tę liczbę mnogą, ale mówię to jako członek większej wspólnoty - AKO, zgłaszać kandydatur "alternatywnych", które mogłyby osłabić konieczną jedność patriotycznego ruchu w obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich. Jeśli PiS zdecyduje, że moja kandydatura ma na tle innych jakieś nie znane mi zalety, wówczas wezwanie Akademickiego Klubu Obywatelskiego przyjmę jako ów głos z 10 kwietnia - że uchylać się nie wolno. Nawet, jeśli nie czuję się godnym udziału w tak zaszczytnej walce.Ze wzruszeniem i wdzięcznością wobec okazanego mi zaufania, ponad jakiekolwiek zdolności czy zasługi, pozdrawiam Pana Profesora i kłaniam się,Andrzej Nowak

pier1987
Posty: 1457
Rejestracja: 29 października 2011, 08:22
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: pier1987 » 10 października 2014, 12:19

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza dołączyło do organizacji i środowisk patriotycznych, które wskazując na konieczność odpowiednio wcześniejszej prezentacji kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, deklarują poparcie dla profesora Andrzeja Nowaka.

W dniu 7 października podczas debat organizowanych przez SPJN oraz Stowarzyszenie KoLiber został odczytany list otwarty, w którym zwróciliśmy się do Pana Profesora o rozważenie uczestnictwa w przyszłorocznych wyborach.

Pragnąc wesprzeć nasze wezwanie nie tylko podpisami członków SPJN, lecz wszystkich, którzy w tej kandydaturze pokładają nadzieję na lepszą, bezpieczniejszą i sprawiedliwszą Polskę, udostępniamy adresspjn.spjn@gmail.com na który można nadsyłać poparcie tej społecznej inicjatywy (wystarczy tytuł Andrzej Nowak, imię, nazwisko i adres e-mailowy).


LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

DO PROFESORA ANDRZEJA NOWAKA W SPRAWIE ZGŁOSZENIA JEGO KANDYDATURY

NA URZĄD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowny Panie Profesorze,

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza gorąco popiera podejmowaną przez wiele środowisk patriotycznych inicjatywę zgłoszenia kandydatury Pana Profesora na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w przyszłorocznych wyborach.

Podobnie jak Pan Profesor marzymy o tym, aby Jej Majestat reprezentował człowiek, który zagwarantuje Polsce podmiotowość, a Polakom przywróci poczucie narodowej dumy, bezpieczeństwa i wspólnoty skupionej wokół fundamentalnych wartości, takich jak sprawiedliwość, prawda, wolność i suwerenność. Jesteśmy przekonani, że dzięki swojej wiedzy, niezależności, wierności poglądom i uczciwości jest Pan jednym z niewielu autorytetów, które te marzenia mogą spełnić. W czasach pogarszającej się sytuacji geopolitycznej i wzrastającej liczby wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń potrzebny jest nam Prezydent, który potrafi odważnie spojrzeć w przyszłość, wyciągając wnioski z przeszłości, Prezydent dla którego dobro Polski i jej obywateli będzie zawsze ważniejsze od interesów partii, ponadnarodowych korporacji czy medialnego wizerunku. Uważamy, że Pan Profesor byłby właśnie takim Prezydentem.

Ta inicjatywa ma na celu wzmocnienie i zjednoczenie narodu polskiego wokół osoby, która ma nie tylko szansę na zwycięstwo wyborcze, lecz także na przerwanie stanu niepewności, zniechęcenia i stagnacji, w którym tkwimy od lat. Jesteśmy przekonani, że nasz apel zyska poparcie rodaków, którym leży na sercu dobro naszego kraju, zarówno tych, którzy mieli zaszczyt Pana poznać, jak i tych, do których Pan dotrze podczas kampanii wyborczej.

Niniejszym listem otwartym zwracamy się z apelem o rozważenie przez Pana możliwości udziału w rywalizacji o najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Zdajemy sobie sprawę, że na podjęcie tak trudnej decyzji wpływ ma wiele czynników, jednak najważniejszym z nich jest wola Pana Profesora. Sytuacja czasem wymaga, aby pisanie o historii Polski ustąpiło miejsca jej tworzeniu.Warszawa, 7.10.2014 r.spjn.spjn@gmail.com

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty: 17740
Rejestracja: 31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja: Polska

Re: AKO do Profesora Andrzeja Nowaka

Post autor: Coltrane » 10 października 2014, 17:53

pier1987 pisze:Poniżej publikujemy list Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego skierowany do Profesora Andrzeja Nowaka oraz odpowiedź Pana Profesora.
Profesor Andrzej Nowak byłby dobrym kandydatem na prezydenta, i dobrze by było aby PiS dogadał się ze środowiskami patriotycznymi i poparł kandydaturę profesora. W momencie gdy PiS wystawi swojego kandydata, to wszystko bierze w łeb. Jest więcej niż pewne, iż kandydat PO przejdzie do drugiej tury. Jego kontrkandydatem może być tylko jedna osoba. I jeżeli PiS wystawi swojego kandydata, to należy liczyć się z tym, iż kandydat PiS-u również przejdzie do drugiej tury. W tym momencie należy się zastanowić, czy ma sens wystawianie kandydatury profesora Nowaka. Ale z drugiej strony, może chodzi o to, aby Polacy mogli zobaczyć, że jest ktoś kto byłby świetnym kandydatem na prezydenta, i nawet jeżeli profesor nie przejdzie do drugiej tury, to pozostanie ta świadomość, że jest kto mógłby być naprawdę niezłym prezydentem - prezydentem, którego Polacy wstydzić się nie będą - tak jak Węgrzy nie wstydzą się swojego premiera Orbana. Może więc warto wystawić kandydaturę profesora Andrzeja Nowaka, aby Polacy mogli zobaczyć naprawdę dobrego kandydata, którego media głównego ścieku nie pokazują i nie pokażą. A w wyborach będą musiały pokazać, czy tego chcą czy też nie. Jednak co by nie mówić, to jeden kandydat szeroko pojmowanej prawicy byłby najlepszym rozwiązaniem. Wszystkie środowiska prawicowe, patriotyczne, katolickie poparłyby tego jednego, i byłaby szansa na pokonanie kandydata PO. Dużo zależy od dobrej woli PiS-u, a szczególnie od jej lidera.

pier1987
Posty: 1457
Rejestracja: 29 października 2011, 08:22
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: pier1987 » 14 października 2014, 11:33

Poniżej publikujemy list Zarządu Stowarzyszenia Solidarni 2010 do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pismo zostało przekazane Adresatowi 8 października 2014 r.

Warszawa, 2014.10.08

Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Jarosław KaczyńskiSzanowny Panie Prezesie!Jako Stowarzyszenie Solidarni 2010 mamy głęboką potrzebę zwrócenia się do Pana - lidera jedynej partii, z którą wiążemy nadzieję na wydźwignięcie naszej Ojczyzny z dna, do którego doprowadziły Ją rządy Donalda Tuska – o poważne rozpatrzenie kandydatury prof. Andrzeja Nowaka na Prezydenta Rzeczypospolitej.Kim jest profesor Nowak, nie musimy Panu przypominać, bo od wielu lat zawsze stoi murem za Pana Partią. Niejednokrotnie był w komitecie honorowym PiS – czy to w wyborach parlamentarnych, czy prezydenckich. To co jest jednak najważniejsze, to fakt, że jest to osoba, która autentycznie umiłowała Ojczyznę, a jest to główna cecha, która winna charakteryzować kogoś, kto miałby pełnić funkcję Prezydenta RP.Od trzech lat śledzimy i rejestrujemy kolejne cykle wykładów Profesora, które mają miejsce w warszawskim „Amicusie” na Żoliborzu. W trakcie tych spotkań profesor Nowak udowodnił, jak bardzo rozumie problemy dzisiejszej Polski i jak bardzo są mu drogie Jej losy.Ten niewątpliwie największy w naszym kraju historyk i, co istotne, prawy i szlachetny człowiek, każdym napisanym lub wypowiedzianym zdaniem potwierdza, że Polskość i losy Ojczyzny są dla niego priorytetem. „Polskość nie należy nam się z urodzenia, Polskość jest przywilejem, na który trzeba sobie zasłużyć i przyjąć go jak przywilej”- to słowa Andrzeja Nowaka wypowiedziane na jednym z ostatnich wykładów z cyklu „Filary Polskości”.Pan profesor zawsze podkreśla, jak ważna i jak wielka dla Polski była prezydentura śp. Lecha Kaczyńskiego. Z całą pewnością kontynuowałby dzieło naszego śp. Prezydenta.Dzisiaj Polska potrzebuje prezydenta, który wyśmienicie zna dzieje Ojczyzny, zna Jej kulturę, literaturę, rozumie polityczną sytuację międzynarodową; czuje swój Naród.Bez wątpienia wszystkie te warunki spełnia profesor Andrzej Nowak.Możemy być pewni, że jako Prezydent Polski nie będzie mieć na uwadze dobra tej czy innej wybranej grupy społecznej, tej czy innej partii politycznej, lecz dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.Zwracając się do Pana z sugestią rozpatrzenia tej kandydatury, liczymy na niezwłoczne podjęcie takiej decyzji i poważne rozpoczęcie kampanii na rzecz startu w najbliższych wyborach prezydenckich Profesora Andrzeja Nowaka.Z wyrazami szacunku –

Zarząd Stowarzyszenia Solidarni 2010:

Ewa Stankiewicz

Jadwiga Chmielowska

Jacek Kazimierski

Natalia Tarczyńska

Grzegorz Kutermankiewicz

ODPOWIEDZ