Ukraina

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
AnnaE
Posty:2197
Rejestracja:2 lutego 2007, 22:09
Lokalizacja:Śląsk

Post autor: AnnaE » 3 marca 2014, 11:01

+

Awatar użytkownika
KASIA
Posty:6624
Rejestracja:16 kwietnia 2007, 09:03
Lokalizacja:Alaska

Post autor: KASIA » 3 marca 2014, 12:50

W obu tych krajach, w kilkunastu klasztorach ikony zaczęły płakać

Czy Bóg ostrzega nas przed gigantycznym kataklizmem, który może rozpocząć się w Rosji i na Ukrainie? Nie jest to wykluczone. W obu tych krajach, w kilkunastu klasztorach ikony zaczęły płakać.W Rosji i na Ukrainie, w kilku klasztorach i cerkwiach, ikony zaczęły toczyć łzy. W tradycji prawosławnej (tak zresztą, jak i w zachodniej, gdzie płaczące figury, zwiastują poważne wydarzenia) jest to wyraźny znak z góry, który jest wezwaniem do ludzi do nawrócenia i ostrzeżeniem przed zbliżającymi się trudnymi czasami. Ikony mają obecnie płakać m.in. w Rostowie nad Donem, Odessie, Równym, Nowokuzniecku. Wcześniej podobne zjawiska, w Rosji i na Ukrainie, miały miejsce przed rewolucją październikową i upadkiem caratu, a także tuż przed rozpadem Związku Sowieckiego.

czytaj na:
http://www.fronda.pl/a/zapowiedz-katakl ... 35046.html

Obrazek

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 3 marca 2014, 13:55

Ukraina – NATO-wcy szkolili ukraińskich bojówkarzy

Ukraińska młodzież nacjonalistyczna przechodzi szkoleniowy kurs dywersyjno-terrorystyczny pod kierownictwem instruktorów NATO na terytorium bazy wojskowej w Estonii latem 2006 roku. To nie są turyści ani żaden zespół folklorystyczny. To są przyszli
dywersanci.

Żyd Ołeh Tiahnibok-Frotman – banderowiec

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oUoxKxMXVjA[/youtube]

«Вони не боялися як i ми зараз не маємо боятися, вони взяли автомат на шию i пішли в тiї лiси, вони готувалися i боролися з москалями, боролися з нiмцями, боролися з жидвою i з iншою нечистю, яка хотiла забрати в нас нашу українську державу… Треба вiддати Україну, нарештi, українцям. Отi молодi люди i ви, сивочолi, оце є та сумiш якої найбiльше боїться москальско-жидiвська мафія, яка сьогоднi керує в Українi». (Олег Тягнибок, народный депутат Украины).

(Oni nie bali się tak jak i my nie możemy się bać. Oni wzięli automaty, powiesiwszy je na szyjach, i poszli w te lasy, oni trudzili się i walczyli z Moskalami, walczyli z Niemcami, walczyli z żydostwem i z innym brudem, który pragnął odebrać nam nasze państwo ukraińskie. Trzeba wreszcie oddać Ukrainę Ukraińcom. Ci młodzi ludzie i wy, siwowłosi, to jest ta mieszanina, której najbardziej boi się moskalsko-żydowska mafia, która obecnie rządzi na Ukrainie-żyd Ołeh Tiahnybok-Frotman).

http://forumemjot.wordpress.com/2014/03 ... ojowkarzy/

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 3 marca 2014, 15:01

Coltrane pisze:Ukraina – NATO-wcy szkolili ukraińskich bojówkarzy

Ukraińska młodzież nacjonalistyczna przechodzi szkoleniowy kurs dywersyjno-terrorystyczny pod kierownictwem instruktorów NATO na terytorium bazy wojskowej w Estonii latem 2006 roku. To nie są turyści ani żaden zespół folklorystyczny. To są przyszli
dywersanci.

Żyd Ołeh Tiahnibok-Frotman – banderowiec

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oUoxKxMXVjA[/youtube]

«Вони не боялися як i ми зараз не маємо боятися, вони взяли автомат на шию i пішли в тiї лiси, вони готувалися i боролися з москалями, боролися з нiмцями, боролися з жидвою i з iншою нечистю, яка хотiла забрати в нас нашу українську державу… Треба вiддати Україну, нарештi, українцям. Отi молодi люди i ви, сивочолi, оце є та сумiш якої найбiльше боїться москальско-жидiвська мафія, яка сьогоднi керує в Українi». (Олег Тягнибок, народный депутат Украины).

(Oni nie bali się tak jak i my nie możemy się bać. Oni wzięli automaty, powiesiwszy je na szyjach, i poszli w te lasy, oni trudzili się i walczyli z Moskalami, walczyli z Niemcami, walczyli z żydostwem i z innym brudem, który pragnął odebrać nam nasze państwo ukraińskie. Trzeba wreszcie oddać Ukrainę Ukraińcom. Ci młodzi ludzie i wy, siwowłosi, to jest ta mieszanina, której najbardziej boi się moskalsko-żydowska mafia, która obecnie rządzi na Ukrainie-żyd Ołeh Tiahnybok-Frotman).

http://forumemjot.wordpress.com/2014/03 ... ojowkarzy/
Według rozeznania Maruchy to byli szkoleni w Klewkach, zaraz jak skończyli z talibami.
Zajecia teoretyczne mieli w Estonii, a praktyczne w Polsce.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 3 marca 2014, 15:05

[/youtube]

«Вони не боялися як i ми зараз не маємо боятися, вони взяли автомат на шию i пішли в тiї лiси, вони готувалися i боролися з москалями, боролися з нiмцями, боролися з жидвою i з iншою нечистю, яка хотiла забрати в нас нашу українську державу… Треба вiддати Україну, нарештi, українцям. Отi молодi люди i ви, сивочолi, оце є та сумiш якої найбiльше боїться москальско-жидiвська мафія, яка сьогоднi керує в Українi». (Олег Тягнибок, народный депутат Украины).

(Oni nie bali się tak jak i my nie możemy się bać. Oni wzięli automaty, powiesiwszy je na szyjach, i poszli w te lasy, oni trudzili się i walczyli z Moskalami, walczyli z Niemcami, walczyli z żydostwem i z innym brudem, który pragnął odebrać nam nasze państwo ukraińskie. Trzeba wreszcie oddać Ukrainę Ukraińcom. Ci młodzi ludzie i wy, siwowłosi, to jest ta mieszanina, której najbardziej boi się moskalsko-żydowska mafia, która obecnie rządzi na Ukrainie-żyd Ołeh Tiahnybok-Frotman).

http://forumemjot.wordpress.com/2014/03 ... ojowkarzy/[/quote]

Według rozeznania Maruchy to byli szkoleni w Klewkach, zaraz jak skończyli z talibami.
Zajecia teoretyczne mieli w Estonii, a praktyczne w Polsce.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 3 marca 2014, 15:25

Jaceniuk: Ukraina i Rosja mają za sobą najpoważniejszą fazę kryzysu

Ukraina i Rosja mają już za sobą najpoważniejszą fazę kryzysu - ocenił premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk na spotkaniu z przedstawicielami europejskiego biznesu w Kijowie.

Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk oświadczył w poniedziałek na konferencji prasowej w Kijowie, że Ukraina nikomu nie odda Krymu. Szef rządu uprzedził także samozwańcze władze Krymu przed odpowiedzialnością wobec ukraińskiego prawa. czytaj więcej
- Myślę, że mamy już za sobą najpoważniejszą fazę kryzysu w stosunkach między Ukrainą i Rosją. Mam nadzieję, że słowa, które powiedział mi rosyjski premier (Dmitrij) Miedwiediew, że decyzji o wprowadzeniu wojsk nie podjęto, odpowiadają rzeczywistości - oświadczył.

Według niego podpisanie przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE otworzy nowe możliwości przed stosunkami Kijów-Moskwa. - Ukraina nie tylko zbliża się do Unii Europejskiej. Ukraina podpisze umowę stowarzyszeniową z UE, która powinna otworzyć dodatkowe możliwości dla stosunków rosyjsko-ukraińskich. W żadnym wypadku nie będzie ona przeszkodą - powiedział.

Zapewnił, że Kijów jest gotów na "nową jakość" w stosunkach z Rosją, w których Ukraina stanowi część wielkiej przestrzeni europejskiej.
Jaceniuk zapewnił też, że Ukraina spełni wszystkie wymogi Międzynarodowego Funduszu Walutowego, aby otrzymać kredyt - "z tego prostego powodu, że nie mamy innego wyjścia".
Sytuacja na Krymie
Premier poruszył też wątek Krymu. Sytuację na półwyspie nazwał trudną i po raz kolejny zaapelował do Rosji o wycofanie stamtąd swoich żołnierzy.
Ostrzegł też nieuznawany przez Kijów rząd krymskiej autonomii przed przywłaszczaniem ukraińskiego majątku.
- Samozwańczy i nielegalny rząd na Krymie usiłuje teraz faktycznie ukraść majątek narodowy Ukrainy. Mówię o Czornomornaftohazie (spółka zajmująca się wydobyciem surowców energetycznych - red.) i innych obiektach należących do państwa. Chcę przestrzec ten rząd przed próbami rozkradzenia i przejęcia narodowego majątku Ukrainy - powiedział.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 3 marca 2014, 16:33

Samoobrona zabrała głos ws. sytuacji na Krymie

Na ofi­cjal­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej Sa­mo­obro­ny po­ja­wi­ło się oświad­cze­nie wzy­wa­ją­ce pol­ski rząd do pod­ję­cia dzia­łań ma­ją­cych na celu unik­nię­cie nie­po­trzeb­ne­go roz­le­wu krwi na Kry­mie. Człon­ko­wie par­tii stoją po stro­nie Rosji i twier­dzą, że "nowy rząd Ukra­iny zo­stał po­wo­ła­ny nie­zgod­nie z kon­sty­tu­cją i w wy­ni­ku za­ma­chu stanu".

Kon­tro­wer­syj­ne sta­no­wi­sko ws. na­pię­tej sy­tu­acji na Kry­mie zo­sta­ło za­miesz­czo­ne w in­ter­ne­cie 1 marca. Pre­zy­dium Par­tii Sa­mo­obro­na wzywa w nim rząd pol­ski do "pod­ję­cia wszel­kich dzia­łań na rzecz dia­lo­gu z Fe­de­ra­cja Ro­syj­ską w celu unik­nię­cia wojny do­mo­wej na Ukra­inie".

Z ko­mu­ni­ka­tu opu­bli­ko­wa­ne­go w in­ter­ne­cie wy­ni­ka, że pol­ska par­tia stoi po stro­nie Rosji. "Sa­mo­obro­na ze zro­zu­mie­niem od­no­si się do sta­no­wi­ska władz ro­syj­skich, pra­gną­cych usta­bi­li­zo­wa­nia sy­tu­acji na ob­sza­rze upa­da­ją­ce­go pań­stwa ukra­iń­skie­go. Pol­ska, jako za­chod­ni są­siad Ukra­iny, po­win­na pod­jąć nie­zwłocz­nie dia­log z Mo­skwą w celu pod­ję­cia wspól­nych dzia­łań sta­bi­li­zu­ją­cych sy­tu­ację na Ukra­inie".

Człon­ko­wie par­tii twier­dzą rów­nież, że nowy rząd Ukra­iny zo­stał po­wo­ła­ny nie­zgod­nie z kon­sty­tu­cją, "w wy­ni­ku za­ma­chu stanu i wbrew za­pi­som umowy za­war­tej mię­dzy opo­zy­cją a pre­zy­den­tem Wik­to­rem Ja­nu­ko­wy­czem w obec­no­ści m.​in. pol­skie­go mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych, roz­po­czął swoją dzia­łal­ność od agre­syw­nych prze­pi­sów ude­rza­ją­cych w mniej­szo­ści na­ro­do­we na Ukra­inie".

Sa­mo­obro­na zwra­ca rów­nież uwagę na fakt, iż zli­kwi­do­wa­na zo­sta­ła usta­wa gwa­ran­tu­ją­ca mniej­szo­ściom na­ro­do­wym po­słu­gi­wa­nie się ję­zy­ka­mi oj­czy­sty­mi na te­re­nach, gdzie sta­no­wi­ły one zwar­tą grupę. "Było to jawne ude­rze­nie w mniej­szość ro­syj­ską, ale i inne, np. wę­gier­ską, za­miesz­ku­ją­cą Ruś Za­kar­pac­ką. Może to rów­nież ro­dzic okre­ślo­ne skut­ki dla sy­tu­acji mniej­szo­ści pol­skiej".

"Było to jawne uderzenie w mniejszość rosyjską, ale i inne, np. węgierską, zamieszkującą Ruś Zakarpacką. Może to również rodzic określone skutki dla sytuacji mniejszości polskiej"

W oświad­cze­niu czy­ta­my rów­nież, że "wie­lo­ty­sięcz­ne de­mon­stra­cje Ukra­iń­ców i Ro­sjan, m.​in. w Char­ko­wie, Do­niec­ku, Se­wa­sto­po­lu czy Ker­czu ujaw­ni­ły ol­brzy­mie nie­za­do­wo­le­nie na­ro­du z po­wo­ła­nia Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka na no­we­go Pre­ze­sa Rady Mi­ni­strów Ukra­iny". Za ter­ror oraz bru­tal­ne dzia­ła­nia, do któ­rych do­cho­dzi na te­re­nach miast ukra­iń­skich, człon­ko­wie par­tii ob­wi­ja­ną "wy­wo­dzą­ce się z Maj­da­nu bo­jów­ki skraj­nej, szo­wi­ni­stycz­nej pra­wi­cy".

Antyrosyjskie demonstracje

W od­róż­nie­niu od sta­no­wi­ska Sa­mo­obro­ny więk­szość Po­la­ków stoi po stro­nie Ukra­iń­ców.

Pod ha­sła­mi "Ręce precz od Ukra­iny", "Putin do domu" i "Nigdy wię­cej wojny" po kil­ka­set osób ma­ni­fe­sto­wa­ło w nie­dzie­lę przed pla­ców­ka­mi Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej w War­sza­wie, Kra­ko­wie i Gdań­sku. W ma­ni­fe­sta­cji brali udział Po­la­cy, Ukra­iń­cy i Ro­sja­nie. We Wro­cła­wiu uczczo­no pa­mięć pierw­szych ofiar na ki­jow­skim Maj­da­nie.

Przed ro­syj­ską am­ba­sa­dą w War­sza­wie zgro­ma­dzi­ło się w nie­dzie­lę około 400 osób. Na­ta­lia Pon­czen­ko z ko­mi­te­tu or­ga­ni­za­cyj­ne­go Eu­ro­maj­dan w War­sza­wie pod­kre­śli­ła, że ma­ni­fe­sta­cja pod am­ba­sa­dą ma cha­rak­ter po­ko­jo­wy.

Dwie­ście osób, we­dług sza­cun­ków po­li­cji, pro­te­sto­wa­ło rów­nież pod kon­su­la­tem Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej w Kra­ko­wie. Ma­ni­fe­sta­cja prze­bie­ga­ła po­ko­jo­wo. "Ukra­ina bez Pu­ti­na", "So­wie­ci do domu", "Łapy precz od Ukra­iny", "So­li­dar­ność z Ukra­iną" - skan­do­wa­li uczest­ni­cy spo­tka­nia.

De­mon­stra­cje od­by­wa­ły się rów­nież w Gdań­sku. "Putin - ręce precz od Ukra­iny", "Hańba Pu­ti­no­wi" - skan­do­wa­ło kil­ka­dzie­siąt osób przed kon­su­la­tem Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej. Zgro­ma­dze­ni przy­szli pod kon­su­lat mszy w gdań­skiej cer­kwi. Jak mó­wi­ła Marta Koval ze Związ­ku Ukra­iń­ców w Pol­sce, zgro­ma­dze­ni chcą wy­ra­zić swój pro­test prze­ciw­ko po­li­ty­ce Rosji wobec Ukra­iny i prze­ciw eks­pan­sji Rosji na ro­syj­skie zie­mie. - Przy­szli­śmy, żeby po­wie­dzieć swoje "nie" dla eks­pan­sji Rosji. My je­ste­śmy na­ro­dem po­ko­jo­wym i ży­czy­my po­ko­ju dla swego kraju – do­da­ła.

We Wro­cła­wiu w nie­dziel­ne po­po­łu­dnie uczczo­no pa­mięć pierw­szych ofiar na ki­jow­skim Maj­da­nie. - Byli tam rów­nież nasi przy­ja­cie­le. Dla­te­go za­le­ży nam na tym, aby nasi ro­da­cy nie byli obo­jęt­ni wobec tego, co się dzie­je na Ukra­inie. Chce­my uświa­do­mić Po­la­kom, że lu­dzie, któ­rzy zgi­nę­li na Ukra­inie, nie zgi­nę­li gdzieś da­le­ko w Afry­ce, ale bar­dzo bli­sko, tuż za naszą gra­ni­cą. Za­le­ży nam na tym, aby przy­bli­żyć Wro­cła­wia­nom, że to, co się tam dzie­je do­ty­czy rów­nież nas i nie po­win­ni­śmy być na to obo­jęt­ni – po­wie­dzia­ła jedna z or­ga­ni­za­to­rek akcji Olga Chre­bor.

Zbie­ra­no też pie­nią­dze na pomoc Ukra­iń­com. - Cały czas cze­ka­my też na ro­dzi­ny, które chcia­ły­by pomóc i przy­jąć do sie­bie Ukra­iń­ców – po­wie­dzia­ła wo­lon­ta­riusz­ka bio­rą­ca udział w akcji, Ewe­li­na So­chac­ka.

Reakcja polityków

Li­de­rzy świa­to­wych mo­carstw nie prze­sta­ją dy­plo­ma­tycz­nych na­ci­sków na Kreml, by nie do­pu­ścić do wy­bu­chu wojny. Pre­mier Wiel­kiej Bry­ta­nii David Ca­me­ron i pre­zy­dent USA Ba­rack Obama ostrze­gli pre­zy­den­ta Rosji Wła­di­mi­ra Pu­ti­na, że Rosja po­nie­sie "istot­ne kosz­ty" jeśli nie zmie­ni po­li­ty­ki wobec Ukra­iny.

Szef MSZ Ra­do­sław Si­kor­ski oce­nił, że wy­da­rze­nia na Kry­mie sta­no­wią "ni­czym nie spro­wo­ko­wa­ną, pod­stęp­ną in­ter­wen­cję zbroj­ną wobec nie­pod­le­głe­go pań­stwa, po­gwał­ce­nie karty Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych, zła­ma­nie zasad OBWE i zła­ma­nie trak­ta­tów dwu­stron­nych, także gra­nicz­nych po­mię­dzy Rosją a Ukra­iną".

An­ge­la Mer­kel prze­ko­na­ła Wła­di­mi­ra Pu­ti­na do ustępstw. Zgo­dził się on na utwo­rze­nie grupy kon­tak­to­wej ds. Ukra­iny. Kto po­wi­nien z nim roz­ma­wiać w pierw­szej ko­lej­no­ści? – Naj­waż­niej­szy jest Obama – twier­dzi prof. Krzysz­tof Bo­biń­ski, pre­zes Fun­da­cji "Unia & Pol­ska". - Nie na­le­ży też lek­ce­wa­żyć Unii Eu­ro­pej­skiej – do­da­je prof. Da­nu­ta Hübner na an­te­nie TVN24. – Nie ro­zu­miem Pu­ti­na. Uwa­żam, że po­dej­mu­je nie­roz­sąd­ne de­cy­zje – mówi po­słan­ka do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go.

(MW)

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 3 marca 2014, 17:06

Krym: Żołnierze rosyjscy blokują sztab floty wojennej Ukrainy

Sztab floty wojennej Ukrainy w Sewastopolu został zablokowany przez rosyjskich żołnierzy po odmowie marynarzy przejścia na stronę władz Krymu - powiedziało agencji Interfax-Ukraina źródło w sztabie. Mają ultimatum do godziny 5 rano dnia jutrzejszego.

Jak poinformowano, w ciągu ostatniej doby, 10 rosyjskich helikopterów bojowych i 8 wojskowych samolotów towarowych, wylądowało na Krymie. Podano też, że myśliwce rosyjskie w nocy dwukrotnie naruszyły ukraińską przestrzeń powietrzną nad Morzem Czarnym. czytaj więcej
Dowódca Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej Aleksandr Bitko postawił ukraińskim żołnierzom ultimatum - powiedział agencji Interfax-Ukraina przedstawiciel ukraińskiego Ministerstwa Obrony.
"Jeśli do godziny 5 rano dnia jutrzejszego nie poddadzą się, rozpocznie się rzeczywisty szturm pododdziałów i jednostek sił zbrojnych Ukrainy na całym Krymie" - powiedział przedstawiciel resortu.

- Po tym, jak mianowany 2 marca dowódca marynarki wojennej Ukrainy Denis Berezowski (odwołany dzień później przez p.o. prezydenta Ołeksandra Turczynowa - PAP) zjawił się w ukraińskim sztabie i przekonywał oficerów do przejścia do marynarki wojennej Krymu, a oficerowie zadeklarowali wierność przysiędze (narodowi Ukrainy), teren wokół ogrodzenia sztabu został zablokowany przez rosyjskie siły specjalne - powiedziała wspomniana osoba.
Źródło dodało, że obecnie wejście do sztabu i wyjście z niego jest całkowicie zablokowane, ale ukraińscy marynarze pozostają na swoich miejscach.
2 marca nieuznawany przez władze w Kijowie premier Krymu Siergiej Aksjonow proklamował powstanie marynarki wojennej Krymu.
W poniedziałek rano Berezowski z grupą żołnierzy rosyjskich dostał się do sztabu floty wojennej Ukrainy, chcąc przekonać marynarzy do przejścia na stronę władz Krymu. W sztabie znajdował się w tym momencie nowy dowódca ukraińskiej marynarki wojennej Serhij Hajduk. Członkowie dowództwa odmówili przejścia na stronę władz krymskich.
EURO MAJDAN PR: ROSYJSKIE STRATEGIE KŁAMSTWA WS. SYTUACJI NA UKRAINIE
Euro Majdan PR: Rosyjskie strategie kłamstwa ws. sytuacji na Ukrainie
Ukraińskie oficjalne biuro prasowe Euro Majdanu podsumowując wczorajsze wydarzenia zwraca uwagę na najważniejsze z kłamstw powielanych przez rosyjskie media i agencje informacyjne ws. sytuacji na Krymie. czytaj więcej
W niedzielę Prokuratura Generalna wszczęła przeciwko Berezowskiemu śledztwo w sprawie zdrady stanu.
W nagraniu zamieszczonym tego dnia na YouTube Berezowski oświadczył, że złożył przysięgę na wierność "narodowi krymskiemu". Deputowany partii Swoboda Jurij Syrotiuk powiedział jednak, że Berezowski został odsunięty od pełnienia obowiązków jeszcze w niedzielę rano, a powodem było to, że dał rozkaz dowódcom jednostek na Krymie, by w razie blokady przez żołnierzy rosyjskich "nie stawiali żadnego oporu i przekazywali broń, amunicję i wszystko inne Rosjanom".
Z Kijowa Małgorzata Wyrzykowska

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 3 marca 2014, 18:58

Glucksmann: Na celowniku Putina będą kraje bałtyckie i Polska.

​- Jeżeli Zachód nie powstrzyma Putina na Ukrainie, na celowniku Rosji znajdą się Litwa, Łotwa i Estonia, a następnie Polska - ostrzega w rozmowie z korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem znany francuski politolog Raphael Glucksmann. - Na miejscu krajów bałtyckich i Polski zacząłbym się obawiać, czy zachodni sojusznicy będą w stanie zagwarantować bezpieczeństwo tych krajów - dodaje doradca byłego prezydenta Gruzji Michaiła Saakaszwilego.

Raphael Glucksmann podkreśla, że na razie chęć przywrócenia przez Putina rosyjskich wpływów w byłych krajach bloku sowieckiego, które należą do Unii Europejskiej i NATO, wydaje się nie do pomyślenia, ale z czasem może się to zmienić. Lokator Kremla ma bowiem coraz bardziej poczucie, że jest bezkarny i chce te kraje zdestabilizować.
- Powiem szczerze - na miejscu krajów bałtyckich i Polski, zacząłbym się obawiać o to, czy zachodni sojusznicy będą w stanie zagwarantować bezpieczeństwo tych krajów. Stany Zjednoczone nie chcą nigdzie interweniować, a Unia Europejska nie jest w stanie obronić ludzi, którzy gotowi są ginąć z europejską flagą w ręku na Ukrainie - podkreśla Glucksmann.
- Jeżeli Putin nie zostanie powstrzymany na Ukrainie, będzie to oznaczało, że Unia Europejska w praktyce nie istnieje na scenie międzynarodowej, bo nie ma na niej żadnego ciężaru. Unijni przywódcy zawsze znajdują okoliczności łagodzące dla rosyjskiego przywódcy, bo boją się podjąć stanowcze działania przeciwko niemu. Podobnie reagowało wiele europejskich krajów w przypadku Hitlera - mówi korespondentowi RMF FM Raphael Glukcksmann.

Advertisement
Kryzys ukraiński "stawia pytanie o bezpieczeństwo Polski, Węgier, Słowacji i Rumunii" - ostrzega z kolei francuski dziennik "Le Monde". Gazeta sugeruje, że powtarza się scenariusz gruziński sprzed prawie sześciu lat. Tym razem konflikt może być jednak dużo groźniejszy, bo Ukraina jest wielkim krajem, który graniczy z Polską i innymi państwami należącymi do Unii Europejskiej i NATO.
Według francuskiego dziennika, najbardziej niebezpieczne jest to, że Putin argumentuje swoje działania obroną rosyjskojęzycznych mniejszości. Wielu paryskich komentatorów sugeruje, że jeżeli Zachód go nie powstrzyma - to ten sam pretekst może być używany przez Kreml w przypadku wielu innych krajów w celu bezkarnego stosowania brutalnej siły i wzmacniania rosyjskiej strefy wpływów.
Marek Gładysz

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 3 marca 2014, 21:09

Pomorze urządza Dzień Kobiet dla Rosjan. Będą promocje i darmowy autobus

To niestety nie żart... Promocje i zniżki w kilkudziesięciu sklepach, hotelach i restauracjach, ośrodkach SPA, a nawet darmowy autobus z Kaliningradu do Trójmiasta czekają na Rosjan z Obwodu Kaliningradzkiego w najbliższy weekend 8-9 marca w związku z Dniem Kobiet.

- W tym tygodniu mamy też w Sopocie halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce, jednej z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w Rosji. Mamy więc nadzieję, że Trójmiasto będzie pełne rosyjskich gości w najbliższy weekend - powiedziała dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) w Gdańsku Krystyna Hartenberger-Pater.

Na najbliższy weekend ok. 60 sklepów, restauracji, hoteli, ośrodkach SPA, głównie w Trójmieście, przygotowało dla odwiedzających z Obwodu Kaliningradzkiego szereg promocji i zniżek. Centrum handlowe z Gdyni zorganizuje dla Rosjan w sobotę i niedzielę darmowy autobus z Kaliningradu w dwie strony.

Rosjanie są zachęcani do przyjazdu na Pomorze m.in. poprzez reklamy zlokalizowane w najbardziej reprezentacyjnych częściach Kaliningradu. Promocja odbywa się też w miejscowych mediach społecznościowych, głównie na popularnym portalu vkontakte.ru (rosyjski odpowiednik Facebooka). Przypomnijmy, że w obwodzie kaliningradzkim rozpoczęły się manewry wojskowe, a kilka dni temu Rosja napadła zbrojnie sąsiada Polski.

Tymczasem portal ukraiński censor.net.ua informuje, że minister spraw zagranicznych Czech Lubomír Zaorálek uważa, że w obecnej sytuacji Unia Europejska powinna wstrzymać rozmowy z Rosja o wprowadzeniu ruchu bezwizowego. – Słyszeliśmy wiele oświadczeń szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa o tym, że Rosja jest gotowa zacięcie walczyć o prawa swoich obywateli gdziekolwiek. Jeżeli wziąć pod uwagę takie oświadczenia, jak możemy prowadzić rozmowy o ruchu bezwizowym? Jeżeli osiedlenie rosyjskich obywateli w innych krajach niesie za sobą takie ryzyko, jak możemy podtrzymywać pomysł ruchu bezwizowego z Federacją Rosyjską? – powiedział Zaorálek przed wyjazdem do Brukseli na dzisiejsze spotkanie szefów dyplomacji krajów UE.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 4 marca 2014, 06:29

Ambasador Rosji przy ONZ: to Janukowycz poprosił Putina o interwencję zbrojną na Ukrainie

- To Wik­tor Ja­nu­ko­wycz zwró­cił się w li­ście do pre­zy­den­ta Rosji Wła­di­mi­ra Pu­ti­na z proś­bą o in­ter­wen­cję zbroj­ną na Ukra­inie - oświad­czył pod­czas nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ am­ba­sa­dor Rosji przy ONZ Wi­ta­lij Czur­kin.

"To Janukowycz poprosił Putina o interwencję zbrojną na Ukrainie" "To Janukowycz poprosił Putina o interwencję zbrojną na Ukrainie" Foto: GENYA SAVILOV / AFP
Czur­kin po­wie­dział, że Ja­nu­ko­wycz, już po od­su­nię­ciu go od wła­dzy, po­pro­sił Wła­di­mi­ra Pu­ti­na i ro­syj­skie siły zbroj­ne o "przy­wró­ce­nie prawa i po­rząd­ku" na Ukra­inie.

W li­ście do pre­zy­den­ta Rosji Ja­nu­ko­wycz po­in­for­mo­wał, że jego kraj sta­nął na kra­wę­dzi wojny do­mo­wej i że do­cho­dzi na Ukra­inie do "aktów otwar­tej prze­mo­cy" in­spi­ro­wa­nych przez Za­chód.

Wi­ta­lij Czur­kin pod­kre­ślił, że Rosja, tak jak wcze­śniej, tak i teraz po­pie­ra Ja­nu­ko­wy­cza, mimo że zo­stał od­su­nię­ty od wła­dzy przez par­la­ment w Ki­jo­wie.

Am­ba­sa­dor Rosji przy ONZ od­niósł się także do wy­da­rzeń na Kry­mie. - Wszyst­ko, co tam się stało, stało się w peł­nej zgo­dzie z ro­syj­skim pra­wem - po­wie­dział Czur­kin. Dodał, że "cho­dzi je­dy­nie o ochro­nę mniej­szo­ści i walkę z ter­ro­ry­stycz­ny­mi si­ła­mi".

- Tak pana słu­cha­jąc, można dojść do prze­ko­na­nia, że ro­syj­ska armia jest prze­dłu­żo­nym ra­mie­niem Wy­so­kie­go Ko­mi­sa­rza Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych do spraw Praw Czło­wie­ka - po­wie­dzia­ła, zwra­ca­jąc się do Czur­ki­na, am­ba­sa­dor USA przy ONZ Sa­man­tha Power. - Ale praw­da jest taka, że to pań­ski kraj na­ru­szył prawo i su­we­ren­ność nie­za­leż­ne­go pań­stwa - i to bez ja­kie­go­kol­wiek po­wo­du, gdyż nie ma żad­nych in­for­ma­cji, by gdzie­kol­wiek były ła­ma­ne prawa mniej­szo­ści ro­syj­skiej - do­da­ła Power.

Przy­zna­ła, że Rosja ma prawo nie zga­dzać się z nowym de­mo­kra­tycz­nym rzą­dem w Ki­jo­wie, ale - jak pod­kre­śli­ła - nie ma prawa wy­sy­łać woj­ska na Ukra­inę. - Roz­wią­za­nie kry­zy­su na Ukra­inie jest pro­ste: dia­log wszyst­kich stron kon­flik­tu, wy­co­fa­nie ro­syj­skich wojsk i wy­sła­nie mię­dzy­na­ro­do­wych ob­ser­wa­to­rów. A w żad­nym wy­pad­ku ko­lej­ne groź­by i jesz­cze wię­cej żoł­nie­rzy - pod­kre­śli­ła Sa­man­tha Power.

Ukra­iń­ski am­ba­sa­dor przy ONZ Jurij Sier­gie­jew po­in­for­mo­wał pod­czas nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia Rady Bez­pie­czeń­stwa, po­świę­co­ne­go sy­tu­acji na Ukra­inie, że od 24 lu­te­go Rosja roz­mie­ści­ła na Kry­mie około 16 ty­się­cy swo­ich żoł­nie­rzy.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 4 marca 2014, 12:47

Pierwsze strzały na Krymie. Ukraińcy przejęli kontrolę nad lotniskiem "Belbek"

Ukraińscy żołnierze przejęli kontrolę nad większą częścią lotniska „Belbek” w Sewastopolu. Zrobili to bez jednego strzału. Pod kontrolą Rosjan pozostaje jednak pas startowy.

Informację podał dziennikarz Dmitrij Timchuk na Facebooku.

We wtorek rano na lotnisku nie uzbrojeni ukraińscy żołnierze stanęli twarzą w twarz z Rosjanami. Śpiewając i trzymając ukraińską chorągiew Ukraińcy doszli do rosyjskich żołnierzy. Rosjanie oddali strzały w powietrze. Wyglądali na zupełnie zaskoczonych.

- Sytuacja na lotnisku przez całą noc była bardzo napięta. Wojsko rosyjskie po przejęciu kontroli nad lotniskiem zachowywało się bardzo nerwowo. Widząc ruch ukraińskich wojskowych, Rosjanie strzelali w powietrze – napisał dziennikarz.
twitter.com/Evgeny Feldman

Podczas negocjacji Rosjanie nie przedstawi jasnych żądań – wyjaśnia dziennikarz. - W rezultacie, ukraińscy wojskowy przejęli kontrolę nad obiektami – twierdzi.

"Wojsko ukraińskie sprawuje pełną kontrolę nad postojem statków powietrznych, skład paliwa, punktem kontrolnym - napisał Timchuk.
http://niezalezna.pl/52491-pierwsze-str ... iem-belbek

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 4 marca 2014, 13:15

NA ŻYWO: Konferencja Władimira Putina

"Raz jeszcze powtórzę, że zmiana władzy na pewno jest potrzebna na Ukrainie, ale tylko w ramach konstytucji, legalnie" - ocenił podczas konferencji prasowej prezydent Rosji Władimir Putin. Dodał, że współczuje Wiktorowi Janukowyczowi.

"To jest niekonstytucyjny przewrót i zbrojne przejęcie władzy. Nikt tego nie kwestionuje" - powiedział Putin, odpowiadając na jedno z pierwszych pytań dziennikarzy o ocenę sytuacji na Ukrainie.
Jednocześnie prezydent Rosji ocenił, że "działania w Kijowie były idiotyczne i zdestabilizowały sytuację na Ukrainie".

"Uważam, ze jest to sytuacja rewolucyjna, która istniała już wcześniej" - powiedział Putin.


"Prezydentem jest Wiktor Janukowycz"

"Zasadniczo lud chciał zmian. Rozumiem ludzi, którzy nadal żądają zmian" - dodał, podkreślając, ze w konstrukcjach poradzieckich powinno się tego typu zmiany wprowadzać konstytucyjnie.
"Musimy dać ludziom prawo do określania swojego losu i uczestnictwa równoprawnego w wyborze ich przyszłości" - powiedział Putin.

Prezydent Rosji, nawiązując do obecnej sytuacji na Ukrainie, podkreślił, że parlament tego kraju częściowo jest legalny, natomiast pozostałe władze już nie. "Tylko jeden prezydent ma władzę konstytucyjną. Czysto prawnie prezydentem jest Wiktor Janukowycz".

"Manewry zostały dawno zaplanowane"

"Manewry, które przeprowadziliśmy, nie są w żaden sposób powiązane z sytuacją na Ukrainie. Zostały już dawno zaplanowane. Obecnie się zakończyły. Wczoraj wydałem rozkaz, żeby wszystkie oddziały i żołnierze powróciły do miejsc dyslokacji" - zapewnił Putin.
Nawiązując do krwawych zamieszek w Kijowie, zapytał, czy tak wygląda demokracja bezpośrednia.
"Uważamy, że Ukraina jest nie tylko naszym sąsiadem, ale bratnim krajem. Żołnierze ukraińscy i rosyjscy będą nie po dwóch różnych, ale po tej samej stronie barykady" - podkreślił.
"Bardzo napięta sytuacja na Krymie nie zakończyła się tragicznie. Wzmocniliśmy jedynie nasze wojska" - ocenił.

"Niestosowne sankcje"

"Odnosząc się do wystąpień zachodnich kolegów, muszę podkreślić, że często jesteśmy oskarżani o bezprawność działań" - powiedział Putin.
"Nasi partnerzy - w szczególności w USA - zawsze jasno określają swoje interesy państwowe, a później ściągają za siebie całą resztę świata. Nasze założenie jest takie, że działamy wyłącznie prawomocnie. Nawet, jeśli podejmę decyzję o użyciu wojsk, to będzie ona prawomocna" - dodał.

Pytany o sankcje powiedział, że o skutkach tego typu działań powinni myśleć przede wszystkim ci, którzy kary nakładają. "To będą straty po obydwu stronach" - ocenił Putin.
Stany Zjednoczone pracują obecnie nad sankcjami zarówno dyplomatycznymi, jak i gospodarczymi, które miałyby być karą dla Rosji za interwencję wojskową na Krymie. USA uznały działania Federacji Rosyjskiej za pogwałcenie suwerenności Ukrainy.
"Mówiłem już o motywach działań naszych partnerów. My jesteśmy bardzo cierpliwi i gotowi do współpracy. Nie chcemy jej rozwiązywać. Chcemy zachować współpracę w dziedzinie gospodarki i przemysłu. Tego typu pomysły są niestosowne" - podkreślił.
Podkreślił jednocześnie, ze "wszystkie stosunki handlowe, gospodarcze, mogą być wypełni rozwinięte po tym, jak unormuje się sytuacja na Ukrainie".
"Majdanowcy szkoleni w Polsce"

Zdaniem Putina bojownicy, którzy pojawili się na Majdanie, byli szkoleni w Polsce, na Litwie oraz Ukrainie.
Jego zdaniem za zorganizowanie grupy snajperów jest odpowiedzialna jedna z partii opozycyjnych.
W jego ocenie "funkcjonariusze Berkutu nie robili nic złego - wykonywali jedynie rozkazy, za co zostali obrzuceni koktajlami Mołotowa".
Punkt zapalny

"Od czego tak naprawdę zaczęła się ta zawierucha? Janukowycz nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią. Powiedział, że przeanalizował treść i taka umowa nie jest korzystna dla Ukrainy" - dodał Putin.
Zdaniem prezydenta Rosji Janukowycz nie odmówił, ale poprosił o możliwość dodatkowych konsultacji ws. tego dokumentu, a to z kolei stało się odpowiednim argumentem dla opozycji do przejęcia władzy.
"Bardzo trudno jest prognozować cokolwiek. Podkreślałem, ze nie zgadzam się z taką formułą przejmowania władzy. Jeśli ktokolwiek się zgadza, to akceptuje chaos i daje przyzwolenie na tego typu działania" - ocenił.
"Raz jeszcze powtórzę, że zmiana władzy na pewno jest potrzebna na Ukrainie, ale tylko w ramach konstytucji, legalnie" - podkreślił.
"Współczuję Janukowyczowi. Dla takiego człowieka, który jest głową państwa, najważniejsze są obowiązki. Powinien wykonywać zadania, które powierzyli mu obywatele" - powiedział Putin. Nie chciał jednak komentować i wymieniać błędów popełnionych przez Wiktora Janukowycza.
Podkreślił, że "Janukowycz swoją władzę w zasadzie już oddał - zgodził się na wszystko, czego żądała opozycja".

Minął termin ultimatum

Dzisiaj o czwartej nad ranem polskiego czasu minął termin rzekomego rosyjskiego ultimatum.
O wyznaczeniu przez dowódcę Floty Czarnomorskiej dokładnego terminu, w którym ukraińscy żołnierzy powinni się poddać, informowała wczoraj agencja Interfax-Ukraina.
Pojawiły się sprzeczne doniesienia na ten temat, ponieważ przedstawiciele rosyjskiej floty stanowczo zaprzeczali, by takie ultimatum zostało postawione.

Na Krymie cały czas utrzymuje się napięta sytuacja.

Awatar użytkownika
KASIA
Posty:6624
Rejestracja:16 kwietnia 2007, 09:03
Lokalizacja:Alaska

Post autor: KASIA » 4 marca 2014, 17:23

To będzie Ostatni Wywiad, tak jak Ostatni był Lot (Ostatni Lot Operacja K. to: powieść Alefa Sterna – przyp. red.)

Mózgi nie tylko się przegrzały ale i wyparowały! A jeżdżenie na Ukrainę w celu zbierania punktów politycznych i zachęcanie ich do robienia we własnym kraju rozpierduchy, kiedy we własnym domu ma się bałagan i skłócone społeczeństwo jest po prostu głupotą…Nieodpowiedzialną głupotą… kondycja polski elit jest jak kondom, można go nadmuchać do dużej objętości, ale wcześniej czy później pęka, lub odlatuje sflaczały w nieznanym kierunku… – mówi Alef Stern. Pisarz i publicysta zapowiada, że udziela nam ostatniego wywiadu o który go prosimy od pół roku.

Fiatowiec: Od kilku miesięcy jesteś krytyczny wobec sytuacji na Ukrainie i polskich jak ich nazywasz pseudolit które jeżdżą na Ukraine zbierać punkty. Co jest tego powodem?

Alef Stern: Mózgi nie tylko się przegrzały ale i wyparowały! A jeżdżenie na Ukrainę w celu zbierania punktów politycznych i zachęcanie ich do robienia we własnym kraju rozpierduchy, kiedy we własnym domu ma się bałagan i skłócone społeczeństwo jest po prostu głupotą…Nieodpowiedzialną głupotą… kondycja polski elit jest jak kondom, można go nadmuchać do dużej objętości, ale wcześniej czy później pęka, lub odlatuje sflaczały w nieznanym kierunku… – mówiłem 30 stycznia 2014 roku na FB.

Radek Sikorski też się popisał grożeniem śmiercią Ukraińcom a dzisiaj grozi Rosji. Ciekawe do czego to może doprowadzić w kontekście przedstawiania Polski jako głównego mocodawcy i wykonawcy ukraińskiej rewolucji. Czy do tego o czym mówi Koziej, że ruskie wjadą czy do tego co akurat zapowiada Komorowski, że Obama gwarantuje nam bezpieczeństwo. Ani do jednego, ani do drugiego na razie. W tej chwili uruchamiana jest reakcja łańcuchowa na rynkach kapitałowych i giełdach.

No i znów wyszło na Twoje, Putin zajął Ukrainę. Ludzie piszą „pogranicze w ogniu”, a takie zdanie – twierdzenie pada w twojej książce „Pola Laska” i w najgorętszym momencie zainteresowania ta powieścią w roku 2010 zaraz po wydarzeniach z 10 kwietnia ludzie na to zwracali uwagę. O co chodzi z tym pograniczem w ogniu, o co chodzi z tym borderline?

- Gdy połączysz te dwa słowa: pogranicze w ogniu i borderline – które ma znaczenie dwojakie: czyli granicy właśnie ale również pewnych zaburzeń psychicznych – osobowości granicznej właśnie znajdujesz klucz do sytuacji Polski i sytuacji geopolitycznej w ogóle.

Ale co ma z tym wspólnego z 10 kwietnia?

- Z jednej strony Smoleńsk miał podzielić Polaków i to się udało, z drugiej strony miał przygotować ludzi do uczestnictwa w działaniach na pograniczach. Patrząc na to z jeszcze innej strony można przywołać określenie pogranicza jako terenów u kraju, na skraju, na końcu kraju, czyli Ukrainy. Zatem skoro pogranicze w ogniu to Ukraina w ogniu.

I co dalej? Bo to kolejna sytuacja zdarzenie które zostało opisane w Twoje książce i znów się dzieje.

- O co Ci konkretnie chodzi.

Po pierwsze tęcza. W Twojej książce „Pola Laska”, w której przewidziałeś Smoleńsk i cały posmoleński cyrk medialny i inne wydarzenia, pojawia się również tęczowa rewolucja – nikomu jeszcze się wtedy nie śniło, że na Placu Zbawiciela w Warszawie pojawi się tęcza, która 11 listopada spłonie. A Ty to właśnie w książce wydanej w 2009 wznowionej w 2010 roku opisujesz. Co więcej podajesz dokładne daty tych wydarzeń. I tak dokładnie 3 – 4 lata później dzieje się w Warszawie. Ludzie spekulują o jak to nazwałeś „Tęczowej rewolucji”. Przy okazji następują prowokacje pod ambasadą rosyjską. Do tego dochodzi fragment o pograniczu w ogniu. Czyli odpaleniu rewolucji na Ukrainie. W innej książce pt. „Ostatni Lot. Operacja K.” wprost piszesz o strategii rosyjskiej, która właśnie jest realizowana. Mało tego cała ta książka zbudowana jest na grze w szachy na gambitach, zagraniach. I tak właśnie media zareagowały na sytuacje na Ukrainie. Co więcej tacy znani dziennikarze jak Max Kolonko i Witold Gadowski parę dni temu podobnie zabrali głos jak ty 4 lata temu. Przypominam „Ostatni lot” ukazał się drukiem w 2010 roku, a wcześniej był scenariuszem filmowym. Bardzo niepokoi mnie kilka fragmentów z Twojej książki: tzn. kiedy Putin mówi, że ruszamy na kryzys przed świtem. Pokazałeś w „Poli Lasce”, że ratunkiem na kryzys będzie wojna. A z drugiej strony, że na hodowli maku, na opium możemy przetrwać te wojnę.

- Wiesz czym jest opium? Opium to religia. Może właśnie na religijności można przetrwać głupotę i zachłanność rządzących tym światem. Na miłości bliźniego.

Dobra zgadzam się, ale w kolejnej książce pt. „Zukrycia”. Pokazałeś kolejne etapy rozstawiania pionków na szachownicy. W jeszcze innej książce „Bombka na gwiazdkę” w dwóch rozdziałach napisałeś: co czeka Ukrainę i Polskę oraz co może powstać tu na naszych ziemiach. Kolejna Twoja książka: Gdzie jest X?, Gdzie jest Ks. Zys? Gdzie jest Krzyś? Bo występowała pod trzema różnymi tytułami. Ta pozycja wydawnicza jednak zaginęła , a Ty zostałeś, że tak powiem uciszony. O czym była ta książka?

- I tak nikt nie wierzy, że była, jak również w to, że ktoś wtedy mnie zatrzymał. I przekazał mi pewne informacje. Jako człowiek rozsądny zamierzam dalej chronić swoją rodzinę. Nie chciałem stać się jedną z wielu ofiar „seryjnego samobójcy”.

Uciekasz od odpowiedzi na moje pytanie: o czym była ta książka?

- O realizacji kilku operacji, od 10 kwietnia 2010 roku do połowy 2011 roku i pewnej projekcji tego co nastąpi.

Teraz tak każdy może powiedzieć! Czy możesz podać jakieś ważne informacje, które były w niej zawarte. Książka „Ostatni lot” również zapowiedziała, że w krajach arabskich wybuchnie rewolucja i tak się stało.

- To prawda. Powiem może o wydarzeniach które były kanwą dla tej książki. Po pierwsze inscenizacja w Smoleńsku. Tego scenariusza, który tam przed laty użyto rok później przy rozgrywce z blogerem Fymem.

czytaj dalej na stronie:

http://pressmix.eu/index.php/2014/03/03 ... przyp-red/

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 4 marca 2014, 22:14

KASIA pisze:To będzie Ostatni Wywiad, tak jak Ostatni był Lot (Ostatni Lot Operacja K. to: powieść Alefa Sterna – przyp. red.)
Świetny wywiad ! Trzeba to rozpowszechnić.

fragmenty z tego wywiadu :

- Jak doskonale widzisz Putin oraz Merkel i Obama odgrywają cudowny teatrzyk kukiełek, przy pomocy dezinformujących mediów, a w szczególności przy głupocie polskich polityków.


W polityce nie ma przypadków są działania, analiza, cele strategia, a reszta to bełkot. Komunikacja, nadawanie przekazu i zgodne potakiwanie przez pożytecznych idiotów. W polityce międzynarodowej mocarstwa typu Rosja, Chiny, USA planują na kilkadziesiąt lat do przodu. Wg. Moich informatorów „operacja ukraińska” jest przygotowywana od paru lat. Oczywiście plan robi się krócej, ale urabianie gruntu trwa dłużej.

Przekaz z SochiNie zdziwi mnie jeśli weźmiemy udział w podziale Ukrainy. Ale i nie zdziwi mnie jak Putin sam sobie z nią poradzi, bo jemu chodzi o Krym, a UE chodzi o zachodnią Ukrainę, a części środowisk tzw. żydowskich chodzi o wykrojenie dla siebie państwa w Europie – gdyż utrzymywanie niezwykle kosztownego państwa Izrael na bliskim wschodzi staje się mało opłacalne...


Takich ciekawych tekstów jest tu znacznie więcej.

I jeszcze ta wiele mówiąca mapka :

Obrazek

Tylko nie widzę na niej państwa Judeopolonia ...

ODPOWIEDZ