Ewolucja - rzeczywistość czy domniemanie

Qrskitadzio

Post autor: Qrskitadzio » 24 sierpnia 2012, 14:28

ANDRZEJ: Niech pan to sobie logicznie przeanalizuje.
TADZIK: Przeanalizowałem. Niestety w pańskim podejściu kryje się błędne założenie iż proces kierunkowy to to samo co proces kierowany. uderzenie piorunu czy swobodny spadek są procesami kierunkowymi ale nikt przy zdrowych zmysłach nei twierdzi że są to procesy kierowane.

ANDRZEJ: Poza tym fakt domniemanej ewolucyjnej fuzji chromosomów nie może być sprzeczny z brakiem dowodów na samoistne wyewoluowanie właściwej sekwencyjnej struktury różnicy 39 000 000 PZ różniącej od siebie genomy człowiek i szympansa.
TADZIK: prosił Pan o obliczenia. Czy suche wyliczenia probabilistyczne są wg. Pana tym dowodem? I co ze szczegółowymi uwarunkowaniami które należy spełnić przed rozpoczęciem obliczeń. Skoro Pan postawił to zadanie, to proszę te założenia maksymalnie uściślić i jak najklarowniej przedstawić.

TADZIK

Andrzej Gdula
Posty:712
Rejestracja:6 sierpnia 2007, 16:57

Post autor: Andrzej Gdula » 25 sierpnia 2012, 06:15

WITAM!

Z obserwacji przyrody znane są stworzone przez Pana Boga naturalne prawa przyrody, które ukierunkowują przebieg wszystkich procesów zachodzących w strukturach materii nieożywionej.
I właśnie dzięki tym naturalnym prawom przyrody w naturalny sposób Pan Bóg systemowo ukierunkowuje przebiegi wszystkich procesów zachodzących w strukturach materii nieożywionej.

Z obserwacji przyrody znane są stworzone przez Pana Boga nadnaturalne mechanizmy wewnątrzgatunkowej zmienności , które ukierunkowują przebiegi wszystkich procesów wewnątrzgatunkowej zmienności umożliwiające przystosowanie się wszystkich żywych organizmów do zmiennych warunków otoczenia.

I właśnie dzięki tym nadnaturalnym mechanizmom wewnątrzgatunkowej zmienności Pan Bóg w nadnaturalny sposób systemowo ukierunkowuje przebiegi wszystkich procesów wewnątrzgatunkowej zmienności umożliwiające przystosowanie się wszystkich żywych organizmów do zmiennych warunków otoczenia.

Natomiast z obserwacji przyrody nie są znane nadnaturalne mechanizmy ponadgatunkowej zmienności , które ukierunkowały by przebiegi wszystkich procesów ponadgatunkowej zmienności umożliwiające ukierunkowanie przebiegu procesów ewolucyjnych ponadgatunkowej zmienności to znaczy mechanizmy umożliwiające samoistny rozwój nowych gatunków zwierząt i roślin.

Z tego względu niemożliwe było samoistne wyewoluowanie sekwencyjnej struktury różnicy 39 milionów PZ odróżniającej genom człowieka od genomu szympansa.

ANDRZEJ

Qrskitadzio

Post autor: Qrskitadzio » 25 sierpnia 2012, 13:34

WITAM

W oczekiwaniu na USTALENIE DOKŁADNYCH ZAŁOŻEŃ DO ZADANIA KTÓRE TO PAN ANDRZEJ ZAPROPONOWAŁ (a nie ja), zajmę się pewnymi nieprawdami. 

ANDRZEJ: Potwierdzeniem tego może być informacja z 12.04.2007, jakoś dziwnie przemilczana i nie komentowana przez środki masowego przekazu. Podał ją tylko wówczas Dziennik, że JE Papież Benedykt XVI w komentarzu do nowego wydania książki "Kreacja i Ewolucja" ("Creation and Evolution") napisał, że Teoria Ewolucji nigdy nie została dowiedziona naukowo, a naukowcy błędnie kurczowo się jej trzymają. O czy można przeczytać pod niżej podanym adresem internetowym:
http://www.dziennik.pl/Default.aspx?Tab ... leId=39865
Benedykt XVI twierdzi, że teoria Darwina, o stopniowym udoskonalaniu się form życia na ziemi, jest "nie do końca udowodniona"... zdaniem papieża - naukowcy błądzą, nie biorąc pod uwagę hipotezy, że życie powstało z ręki Boga.

TADZIK: Dwie uwagi.
1. podany link odsyła czytelnika do artykułu o mięsie tuńczyków. Dziwny rodzaj argumentacji, jaką pan Andrzej proponuje.
2. Środki masowego przekazu milczą ma temat domniemanej wypowiedzi papieża pewnie dlatego, że na tę wypowiedź nikt jeszcze się nie natknął. Ja też nie. Dlatego też ową wypowiedź autora artykułu ze strony dziennik.pl należy uznać za niewiarygodną i podejrzaną. Tym bardziej, że nie podał gdzie dokładnie można ów komentarz papieża odnaleźć, bo w książce go nie ma. Należy więc takie wypowiedzi traktować jako kaczki dziennikarskie i pozostać przy oficjalnych, dostępnych publicznie wypowiedziach:

a) KKK 159: 159 Wiara i nauka. "Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć sobie samemu ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie" 28. "Dlatego badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga. Owszem, kto pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy, prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując, sprawia, że rzeczy są tym, czym są" 29.

b) Meeting Of The Holy Father Benedict XVI With The Clergy Of The Dioceses Of Belluno-Feltre And Treviso: "Currently, I see in Germany, but also in the United States, a somewhat fierce debate raging between so-called "creationism" and evolutionism, presented as though they were mutually exclusive alternatives: those who believe in the Creator would not be able to conceive of evolution, and those who instead support evolution would have to exclude God. This antithesis is absurd because, on the one hand, there are so many scientific proofs in favour of evolution which appears to be a reality we can see and which enriches our knowledge of life and being as such. But on the other, the doctrine of evolution does not answer every query, especially the great philosophical question: where does everything come from? And how did everything start which ultimately led to man? I believe this is of the utmost importance."

c) Creation and Evolution: A Conference With Pope Benedict XVI in Castel Gandolfo, S.D.S. Stephan Horn (ed), pp. 15–16: "The clay became man at the moment in which a being for the first time was capable of forming, however dimly, the thought of "God". The first Thou that—however stammeringly—was said by human lips to God marks the moment in which the spirit arose in the world. Here the Rubicon of anthropogenesis was crossed. For it is not the use of weapons or fire, not new methods of cruelty or of useful activity, that constitute man, but rather his ability to be immediately in relation to God. This holds fast to the doctrine of the special creation of man ... herein ... lies the reason why the moment of anthropogenesis cannot possibly be determined by paleontology: anthropogenesis is the rise of the spirit, which cannot be excavated with a shovel. The theory of evolution does not invalidate the faith, nor does it corroborate it. But it does challenge the faith to understand itself more profoundly and thus to help man to understand himself and to become increasingly what he is: the being who is supposed to say Thou to God in eternity."

d) Cardinal Ratzinger, In the Beginning: A Catholic Understanding of the Story of Creation and the Fall (Eerdmans, 1995), p. 50.: "We cannot say: creation or evolution, inasmuch as these two things respond to two different realities. The story of the dust of the earth and the breath of God, which we just heard, does not in fact explain how human persons come to be but rather what they are. It explains their inmost origin and casts light on the project that they are. And, vice versa, the theory of evolution seeks to understand and describe biological developments. But in so doing it cannot explain where the 'project' of human persons comes from, nor their inner origin, nor their particular nature. To that extent we are faced here with two complementary—rather than mutually exclusive—realities."

Wytłuściłem co ważne - czyli wg. papieża wiara i teoria ewolucji nie są na drodze kolizyjnej i jeśli ktoś tak myśli to głosi absurdy (b).

TADZIK

Andrzej Gdula
Posty:712
Rejestracja:6 sierpnia 2007, 16:57

Post autor: Andrzej Gdula » 25 sierpnia 2012, 15:19

WITAM!

Podaję nie skrócony adres internetowy z wypowiedzią Papieża Benedykta XVI:

http://www.dziennik.pl/Default.aspx?Tab ... leId=39865
Papież Benedykt XVI nie zgadza się z teorią Darwina. W komentarzu do nowego
wydania książki "Kreacja i Ewolucja" ("Creation and Evolution") napisał, że
teoria ewolucji nigdy nie została dowiedziona naukowo, a naukowcy błędnie
kurczowo się jej trzymają.

Nie jestem w stanie wyjaśnić dlaczego uprzednio przy kopiowaniu tego adresu został on tak pomyłkowo skrócony.

TADZIO; W oczekiwaniu na USTALENIE DOKŁADNYCH ZAŁOŻEŃ DO ZADANIA KTÓRE TO PAN ANDRZEJ ZAPROPONOWAŁ
ANDRZEJ; Nie proponowałem żadnego zadania nie ma takiej potrzeby. Wyjaśniłem to na koniec w uprzednim poście.
ANDRZEJ

Andrzej Gdula
Posty:712
Rejestracja:6 sierpnia 2007, 16:57

Post autor: Andrzej Gdula » 25 sierpnia 2012, 15:27

Uprzednio też skróciło ten adres dlatego podaję go osobno poniżej.

http://www.dziennik.pl/Default.aspx?Tab ... leId=39865

Andrzej

Andrzej Gdula
Posty:712
Rejestracja:6 sierpnia 2007, 16:57

Post autor: Andrzej Gdula » 25 sierpnia 2012, 15:31

Próbuję podać osobno skracaną część adresu;

Default.aspx?TabId=14&ShowArticleId=39865

A.

Andrzej Gdula
Posty:712
Rejestracja:6 sierpnia 2007, 16:57

Post autor: Andrzej Gdula » 25 sierpnia 2012, 15:44

Pełny adres internetowy wypowiedzi Papieża Benedykta XVI na temat ewolucji jest podany na str 519 opracowania PRAWDZIWE OBLICZE EWOLUCJONIZMU zamieszczonego pod adresem http://www.anty-ewolucjonizm.com/
ANDRZEJ

Andrzej Gdula
Posty:712
Rejestracja:6 sierpnia 2007, 16:57

Post autor: Andrzej Gdula » 25 sierpnia 2012, 16:29

WITAM!
TADZIO;b) Meeting Of The Holy Father Benedict XVI With The Clergy Of The Dioceses Of Belluno-Feltre And Treviso: "Currently, I see in Germany, but also in the United States, a somewhatfierce debate raging between so-called "creationism" and evolutionism, presented as though they were mutually exclusive alternatives: those who believe in the Creator would not be able to conceive of evolution, and those who instead support evolution would have to exclude God. This antithesis is absurd because, on the one hand, there are so many scientific proofs in favour of evolution which appears to be a reality we can see and which enriches our knowledge of life and being as such. But on the other, the doctrine ofevolution does not answer every query, especially the great philosophical question: where does everything come from? And how did everything start which ultimately led to man? I believe this is of the utmost importance."
ANDRZEJ; Niestety Pan Tadzio nie podał adresu tej informacji, więc to podważa jej autentyczność

TADZIO; Wytłuściłem co ważne - czyli wg. papieża wiara i teoria ewolucji nie są na drodze kolizyjnej i jeśli ktoś tak myśli to głosi absurdy.
ANDRZEJ; Zależy co kto pod pojęciem ewolucji rozumie. Jeśli mikroewolucję, wewnątrzgatunkową filogenezę, lub ewolucję gwiazd to tak. Ale jeśli chodzi o abiogenezę, filogenezę gatunków lub antropogenezę to nie.

TADZIO: W oczekiwaniu na USTALENIE DOKŁADNYCH ZAŁOŻEŃ DO ZADANIA KTÓRE TO PAN ANDRZEJ ZAPROPONOWAŁ
ANDRZEJ; Powtórzę - Natomiast z obserwacji przyrody nie są znane nadnaturalne mechanizmy ponadgatunkowej zmienności , które ukierunkowały by przebiegi wszystkich procesów ponadgatunkowej zmienności umożliwiające ukierunkowanie przebiegu procesów ewolucyjnych ponadgatunkowej zmienności to znaczy mechanizmy umożliwiające samoistny rozwój nowych gatunków zwierząt i roślin.
Z tego względu niemożliwe było samoistne wyewoluowanie sekwencyjnej struktury różnicy 39 milionów PZ odróżniającej genom człowieka od genomu szympansa.

Dlatego nie ma potrzeby dokonywania obliczeń, do których się tak pali pan Tadzio, zamiast podać ewidentne przykłady ponadgatunkowej zmienności.
Ale może pan Tadzio nie chce takimi przykładami zawstydzić podawane przez R. DAWKINSA – jego oszałamiające – inaczej - ŚWIADECTWA EWOLUCJI – w jego ostatnim dziele NAJWSPANIALSZE WIDOWISKO ŚWIATA.
ANDRZEJ

Qrskitadzio

Post autor: Qrskitadzio » 25 sierpnia 2012, 17:37

WITAM

ANDRZEJ; Niestety Pan Tadzio nie podał adresu tej informacji, więc to podważa jej autentyczność
TADZIO: O podważeniu autentyczności można by było mówić jedynie w sytuacji, gdybym nie podał autora i tytułu oficjalnej wypowiedzi, tak jak to ma miejsce w przypadku pańskiej domniemanej wypowiedzi papieża. W moim przypadku podałem tytuł wypowiedzi (książka, oficjalny dokument) i autora. Wystarczyło użyć google'a. Podałem konkretne tytuły i numery stron (gdzie potrzeba), tak jak pan podaje tytuł swojego opracowania i nr strony.
Podaję jednak namiary gdzie można te wypowiedzi przeczytać lub nabyć w formie książki:
(b). Meeting Of The Holy Father Benedict XVI With The Clergy Of The Dioceses Of Belluno-Feltre And Treviso: http://www.vatican.va/holy_father/bened ... re_en.html
(c). Creation and Evolution: A Conference With Pope Benedict XVI in Castel Gandolfo: http://www.amazon.com/Creation-Evolutio ... 1586172344
(d). Cardinal Ratzinger, In the Beginning: A Catholic Understanding of the Story of Creation and the Fall: http://www.amazon.com/In-Beginning-Unde ... 0802841066
Dla naszych potrzeb wystarczy przeczytać (b)

ANDRZEJ: Pełny adres internetowy wypowiedzi Papieża Benedykta XVI na temat ewolucji jest podany na str 519
TADZIK: na tej stronie jest jedynie kaczka dziennikarska. Brak namiarów na źródło. To że jakiś dziennikarz coś o kimś napisze, nie oznacza że jest to automatycznie prawdą. Niesprawdzone, niezweryfikowane, odosobnione wypowiedzi pojedynczej osoby (tu. dziennikarza) nazywamy kaczkami dziennikarskimi. W ramach weryfikacji, dowodu że ma Pan rację i jest osobą wiarygodną, proszę o wiarygodne źródło w postaci adresu do takiej wypowiedzi, która znajduje się na stronie Watykanu lub opublikowanej pozycji na rynku księgarskim, autorstwa papieża, lub przez niego sygnowaną. Karmienie nas kaczkami dziennikarskimi to za mało.

ANDRZEJ; Zależy co kto pod pojęciem ewolucji rozumie. Jeśli mikroewolucję, wewnątrzgatunkową filogenezę, lub ewolucję gwiazd to tak. Ale jeśli chodzi o abiogenezę, filogenezę gatunków lub antropogenezę to nie.
TADZIO: proszę przeczytać więc całość akapitu zawartego w linku (b), to Pan zrozumie iż papieżowi chodzi o makroewolucję, bo to co Pan postuluje w tym momencie, to to, iż papież pisał o zaciekłej debacie pomiędzy kreacjonizmem a mikroewolucjonizmem. Niestety taka zaciekła debata nie istnieje. Chodzi o makroewolucję, której sprzeciwiają się kreacjoniści i którą wykluczają ze swoich poglądów. Poza tym nie uważam za słuszne insynuacje jakoby papież w temacie ewolucji myślał o biogenezie, gdyż biogeneza i ewolucja TO DWIE CAŁKIEM RÓŻNE SPRAWY.

ANDRZEJ; Powtórzę - Natomiast z obserwacji przyrody nie są znane nadnaturalne mechanizmy ponadgatunkowej zmienności , które ukierunkowały by przebiegi wszystkich procesów ponadgatunkowej zmienności umożliwiające ukierunkowanie przebiegu procesów ewolucyjnych ponadgatunkowej zmienności to znaczy mechanizmy umożliwiające samoistny rozwój nowych gatunków zwierząt i roślin.
Z tego względu niemożliwe było samoistne wyewoluowanie sekwencyjnej struktury różnicy 39 milionów PZ odróżniającej genom człowieka od genomu szympansa.
TADZIK: wniosek nie jet logiczny, gdyż z założenia o braku istnienia nadnaturalnych mechanizmów ponadgatunkowej zmienności nie wynika brak istnienia mechanizmów naturalnych.

ANDRZEJ: Dlatego nie ma potrzeby dokonywania obliczeń, do których się tak pali pan Tadzio, zamiast podać ewidentne przykłady ponadgatunkowej zmienności.
TADZIK: Wobec tego jak mam traktować pańską wczorajszą wypowiedź o 23:05, która brzmi: "Natomiast ani K. Miller ani pan Tadzio ani pan Ziomal nie byli łaskawi przed tym udowodnić tego co najważniejsze, to znaczy możliwości samoistnego wyewoluowania struktury sekwencyjnej różnicy ok. 39 milionów par nukleotydów odróżniającej genom człowieka od genomu szympansa"?
Dla mnie jest to zbędna prowokacja i bezpodstawny atak. Dodam tylko iż istnieje dowód na możliwość samoistnego wyewoluowania struktury sekwencyjnej różnicy ok. 39 milionów par nukleotydów odróżniającej genom człowieka od genomu szympansa. Ale skoro Pan twierdzi, że nie istnieje, to znaczy że nie zapoznał się z owymi obliczeniami.

TADZIK

Qrskitadzio

Post autor: Qrskitadzio » 25 sierpnia 2012, 19:03

Witam

Andrzej: Próbuję podać osobno skracaną część adresu;
Default.aspx?TabId=14&ShowArticleId=39865
TADZIK: dziwne ale podany link stale przekierowuje mnie do strony o tuńczykach.
Proszę aby ktokolwiek z czytelników - zaczynając od pana Andrzeja - zrobił zrzut ekranu ukazujący WYRAŹNIE proponowany powyżej adres internetowy wraz z treścią WCIĄŻ NIEPOTWIERDZONEGO CO DO WIARYGODNOŚCI artykułu TAJEMNICZEGO AUTORA.

Przypominam także o wskazaniu wiarygodnego adresu internetowego do BEZPOŚREDNIEGO komentarza papieża (wskazana przez Pana książka go nie zawiera, co można śmiało sprawdzić w podglądzie na amazonie).
Wymyślone wypowiedzi tajemniczego Michał Pietrzaka nie wchodzą w grę. Pan podał tę nowinkę za owym panem Pietrzakiem więc do Pana, panie Andrzeju należy aby tę informację uwiarygodnić.

TADZIK

Andrzej Gdula
Posty:712
Rejestracja:6 sierpnia 2007, 16:57

Post autor: Andrzej Gdula » 25 sierpnia 2012, 22:35

WITAM!

ANDRZEJ: Pełny adres internetowy wypowiedzi Papieża Benedykta XVI na temat ewolucji jest podany na str 519
TADZIK: na tej stronie jest jedynie kaczka dziennikarska. Brak namiarów na źródło.
ANDRZEJ; Pięć lat temu informacja ta była dyskutowana na kilku forach dyskusyjnych i nikt i pan też wtedy nie podważył jej wiarygodność.

ANDRZEJ; Zależy co kto pod pojęciem ewolucji rozumie. Jeśli mikroewolucję, wewnątrzgatunkową filogenezę, lub ewolucję gwiazd to tak. Ale jeśli chodzi o abiogenezę, filogenezę gatunków lub antropogenezę to nie.
TADZIO: proszę przeczytać więc całość akapitu zawartego w linku (b), to Pan zrozumie iż papieżowi chodzi o makroewolucję, bo to co Pan postuluje w tym momencie, to to, iż papież pisał o zaciekłej debacie pomiędzy kreacjonizmem a mikroewolucjonizmem. Niestety taka zaciekła debata nie istnieje. Chodzi o makroewolucję, której sprzeciwiają się kreacjoniści i którą wykluczają ze swoich poglądów. Poza tym nie uważam za słuszne insynuacje jakoby papież w temacie ewolucji myślał o biogenezie, gdyż biogeneza i ewolucja TO DWIE CAŁKIEM RÓŻNE SPRAWY.
ANDRZEJ; To co pan pisze to jest tylko mącenie pojęć. Poza tym biogeneza i ewolucja to tylko w wygodnym propagandowo spekulacyjnym ujęciu ewolucjonistów są dwoma całkiem różnymi merytorycznie sprawami.

ANDRZEJ; Powtórzę - Natomiast z obserwacji przyrody nie są znane nadnaturalne mechanizmy ponadgatunkowej zmienności , które ukierunkowały by przebiegi wszystkich procesów ponadgatunkowej zmienności umożliwiające ukierunkowanie przebiegu procesów ewolucyjnych ponadgatunkowej zmienności to znaczy mechanizmy umożliwiające samoistny rozwój nowych gatunków zwierząt i roślin.
Z tego względu niemożliwe było samoistne wyewoluowanie sekwencyjnej struktury różnicy 39 milionów PZ odróżniającej genom człowieka od genomu szympansa.
TADZIK: wniosek nie jet logiczny, gdyż z założenia o braku istnienia nadnaturalnych mechanizmów ponadgatunkowej zmienności nie wynika brak istnienia mechanizmów naturalnych.
ANDRZEJ; Naturalne mechanizmy to PO PROSTU znane naturalne prawa z których nie wynikają ANI mechanizmy wewnątrzgatunkowej ani ponadgatunkowej zmienności

ANDRZEJ: Dlatego nie ma potrzeby dokonywania obliczeń, do których się tak pali pan Tadzio, zamiast podać ewidentne przykłady ponadgatunkowej zmienności.
TADZIK: Wobec tego jak mam traktować pańską wczorajszą wypowiedź o 23:05, która brzmi: "Natomiast ani K. Miller ani pan Tadzio ani pan Ziomal nie byli łaskawi przed tym udowodnić tego co najważniejsze, to znaczy możliwości samoistnego wyewoluowania struktury sekwencyjnej różnicy ok. 39 milionów par nukleotydów odróżniającej genom człowieka od genomu szympansa"?
ANDRZEJ; A pan zamiast to udowodnić domaga się ode mnie założeń

TADZIK; Dla mnie jest to zbędna prowokacja i bezpodstawny atak.
ANDRZEJ; Dla pana każde niewygodne pytanie to chyba zbędna prowokacja i bezpodstawny atak.

TADZIK;Dodam tylko iż istnieje dowód na możliwość samoistnego wyewoluowania struktury sekwencyjnej różnicy ok. 39 milionów par nukleotydów odróżniającej genom człowieka od genomu szympansa. Ale skoro Pan twierdzi, że nie istnieje, to znaczy że nie zapoznał się z owymi obliczeniami.
ANDRZEJ; Cały czas czekam na to że pan tu przedstawi ten dowód wraz z przyjętymi jak w każdym dowodzie założeniami.

ANDRZEJ

Andrzej Gdula
Posty:712
Rejestracja:6 sierpnia 2007, 16:57

Post autor: Andrzej Gdula » 25 sierpnia 2012, 23:01

Witam!

Dodam jeszcze że taki poważny portal GAZETA.PL nigdy tej informacji o wypowiedzi Papieża Benedykta XVI nt. ewolucji nigdy nie odwołał jako niezgodnej z prawdą.

A zresztą cóż to za rzetelna jest teoria naukowa, jeśli jej wiarygodność musi opierać się na oświadczeniach Papieży.

ANDRZEJ

Qrskitadzio

Post autor: Qrskitadzio » 26 sierpnia 2012, 14:34

Witam

ANDRZEJ: Dodam jeszcze że taki poważny portal GAZETA.PL nigdy tej informacji o wypowiedzi Papieża Benedykta XVI nt. ewolucji nigdy nie odwołał jako niezgodnej z prawdą.
A zresztą cóż to za rzetelna jest teoria naukowa, jeśli jej wiarygodność musi opierać się na oświadczeniach Papieży.
TADZIK: Szanowny Panie, przypominam, iż portal internetowy GAZETA.PL nie ma obowiązku odwoływać informacji z innych portali, które to informacje dodatkowo zostały prywatnie zamieszczone przez osoby mogące publikować swoje nieuzasadnione domniemania.
Poza tym, ma Pan świętą rację. Wiarygodność teorii naukowych nie musi, nie będzie i nie opiera się na oświadczeniach papieży. Cieszę się że zgadzamy się w tym momencie.

Andrzej Gdula: Uprzednio też skróciło ten adres dlatego podaję go osobno poniżej.
http://www.dziennik.pl/Default.aspx?Tab ... leId=39865
TADZIK: Chętnie pomogę rozwiązać problem, który dotyczy tego linku w Pana opracowaniu na stronie 517. Poproszę więc o zrzut ekranu, na którym widnieje powyższy adres i odpowiedni tekst artykułu, bo sprawdzałem na kilku maszynach i link ten nie odsyła do artykułu, który Pan proponuje.

Tadzik

Andrzej Gdula
Posty:712
Rejestracja:6 sierpnia 2007, 16:57

Post autor: Andrzej Gdula » 26 sierpnia 2012, 19:06

Witam!
Dziękuję za chęć udzielenia pomocy. Ale sam znalazłem potwierdzenie informacji podanej przez portal Gazeta.pl

Cytowaną uprzednio opinię J.Ś. Papieża Benedykta XVI o tym że Teoria Ewolucji nigdy nie została naukowo dowiedziona, potwierdza artykuł z Wikipedii pt. „Catholic Church and evolution”.

W którym to artykule w rozdziale 6. “Pope Benedict XVI and today” jest napisane:
In July 2007 at a meeting with clergy Pope Benedict XVI noted that the conflict between "creationism" and evolution (as a finding of science) is "absurd:"
In commenting on statements by his predecessor, he writes "it is also true that the theory of evolution is not a complete, scientifically proven theory." Though commenting that experiments in a controlled environment were limited as "we cannot haul 10,000 generations into the laboratory",

W powyższym artykule autor powołując się między innymi na publikację pt. Evolution not completely provable: Pope, Sydney Morning Herald, April 11, 2007
Gdzie jest napisane - …”The Pope also says the Darwinist theory of evolution is not completely provable because mutations over hundreds of thousands of years cannot be reproduced in a laboratory.”…

ANDRZEJ

Qrskitadzio

Post autor: Qrskitadzio » 26 sierpnia 2012, 21:19

WITAM

Andrzej: Dziękuję za chęć udzielenia pomocy. Ale sam znalazłem potwierdzenie informacji podanej przez portal Gazeta.pl

TADZIK: Już przecież o tym pisałem.
POWTARZAM: GAZETA.PL NIGDY nie zamieszczała takiej informacji.TADZIK

ODPOWIEDZ