"Egzorcysta" nowy miesięcznik

Ważne wydarzenia
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Coltrane
Posty: 17740
Rejestracja: 31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja: Polska

"Egzorcysta" nowy miesięcznik

Post autor: Coltrane » 1 września 2012, 13:57

W sprzedaży właśnie pojawił się nowy miesięcznik "Egzorcysta".
Forma jest przy­stępna, krótka, dobrze wydana. Treść auto­ry­zo­wana przez takie posta­cie jak ks. prof. Alek­san­der Posacki SJ czy ks. Andrzej Grefkowicz.

W nume­rze m.in.:

O przy­jem­nym spo­so­bie infe­ko­wa­nia złem, czyli o muzyce, która wpływa na stan duszy (swoją drogą dowie­dzia­łem się, że pio­senka pio­sen­karki uży­wa­ją­cej pseu­do­nimu Lady GaGa „Papa­razzi“ zawiera „modli­twę“ do Lucyfera).

Wywiad z egzor­cy­stą, czyli o tym, że ks. Gref­ko­wicz pod­czas egzor­cy­zmu nie ma z kim roz­ma­wiać, bo jak już roz­ma­wiać, to z kimś na poziomie.

Doświad­cze­nia księ­dza Gary­ego Tho­masa, które stały się pod­stawą filmu „Rytuał“.

Opo­wieść księ­dza z Pol­ski, stu­diu­ją­cego w Rzy­mie, który usły­szał o swo­ich grze­chach cięż­kich od opę­ta­nej kobiety.

Są też histo­rie o anio­łach przy­cho­dzą­cych w zupeł­nie ludz­kiej postaci.

List z zaświa­tów, czyli spo­wiedź potępionej.

Trzy dni ciem­ności jako przy­go­to­wa­nie do dnia Sądu w kon­tek­ście obja­wień apokaliptycznych.

Szes­na­sto­wieczna prze­po­wied­nia o zga­szo­nej wiecz­nej lampce, w uzna­nych przez papieża obja­wie­niach z Ekwadoru.

Bar­dzo cie­kawy arty­kuł o demo­nie połu­dnia, demo­nie ace­dii, który to ter­min został źle prze­tłu­ma­czony jako „leni­stwo“ i włą­czony do grze­chów głów­nych. I co to ma wspól­nego z patrze­niem w okno… Ser­decz­nie pole­cam tekst pana Grze­go­rza Górnego.

O mocy rodzi­ciel­skiego błogosławieństwa.

Są także arty­kuły doty­czące New Age, ducho­wo­ści, racji ate­istów i wiele innych. Na koniec wspo­mniana już recen­zja filmu „Rytuał“, czyli „nie­wiara w złego nie uchroni cię przed nim“.

Zachę­cam do zapo­zna­nia się z tym nowym miesięcznikiem.

Wię­cej pod linkiem:

http://​mie​siecz​ni​keg​zor​cy​sta​.pl/

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty: 17740
Rejestracja: 31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja: Polska

Re: "Egzorcysta" nowy miesięcznik

Post autor: Coltrane » 6 listopada 2012, 12:31

Ukazał się w sprzedaży 3 już numer miesięcznika "Egzorcysta".

Przypomnijmy : Miesięcznik Egzorcysta to nowoczesne narzędzie ewangelizacji
i obrona przed agresywną promocją magii, okultyzmu i ezoteryzmu.

Można w nim przeczytać o zagrożeniach i o sposobach, jak się przed nimi ustrzec.

W najnowszym listopadowym numerze m.i. :

MAGIA DZISIAJ
15 lipca 2011 roku został zamordowany ostatni molfar – huculski szaman Mychajło Neczaj. Na Ukrainie stał się sławny w 1989 roku, gdy swoimi czarami miał rozgonić deszczowe chmury podczas festiwalu „Czerwona Ruta”. Ponieważ dopisała wówczas słoneczna pogoda, z usług molfara zaczęły korzystać znane w kraju osobistości.

ŚWIECZNIK Z BERLINA
Opisane tu wydarzenie może wydawać się niewiarygodne. Czasem jednak dusze czyśćcowe dają znaki w obszarze materii, prosząc o modlitwę. Czy podobne sygnały, ale w innym sensie i innym celu mogą dawać dusze potępione? Trudno całkowicie wykluczyć taką możliwość. Na wszelki wypadek należałoby się pomodlić. Ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ

PRZEWODNIK DUCHOWY CZY DUCH-PRZEWODNIK?
Wywiad z Ks. dr. Eugeniuszem Derdziukiem, egzorcystą diecezji zamojsko-lubaczowskiej

A DUCHÓW BYŁO 6
"Jestem księdzem egzorcystą w diecezji kieleckiej. Przybyłem do pewnej parafii, by przez całą niedzielę głosić Słowo Boże. Dzień kończyliśmy Mszą Świętą o 18.00, a bezpośrednio po Eucharystii modliliśmy się na adoracji, prosząc Pana, żeby uzdrawiał i uwalniał cierpiących. Prosiliśmy także, by głoszone Słowo było potwierdzone przez Pana Jego znakami. Wszystko, co jest napisane poniżej, oddaję w hołdzie naszej ukochanej Matce, Maryi, która 4 września 2011 roku, w jednej z parafii w centralnej Polsce uczyniła wielki cud uwolnienia 17-letniej dziewczyny, zniewolonej przez 6 demonów".

FATIMSKI MAT
13 października 1884 roku w watykańskiej kaplicy 254. papież, Leon XIII (†1903), odprawia Mszę Świętą. Po jej zakończeniu wpada nagle w ekstazę i doznaje niezwykłej wizji. Znieruchomiały, blady na twarzy wpatruje się w jakiś niewidzialny punkt. Pytany, co było przyczyną tej głębokiej „zadumy”, odpowiedział, że w wizji usłyszał głos, jakby rozmowę Chrystusa z Szatanem. Jej treść była następująca: Szatan: – Mogę zniszczyć Twój Kościół! Chrystus: – Spróbuj tego dokonać. Szatan: – Potrzebuję na to czasu. Chrystus: – Wybieraj. Szatan: – Wybieram wiek XX.

CZYSTA KASA
Był księdzem. Zmarł 40 lat temu. Wiele dóbr kościelnych sprzeniewierzył dla własnych celów. Przyszedł z czyśćca. Postanowił, że tu odda pieniądze. Zmarły ksiądz przychodził do klasztoru 30 razy. Uczestniczył w kolejnych Mszach, w których Bóg mu pozwolił brać udział na ziemi.

JAK UNIKNĄĆ CZYŚĆCA
Im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia Twego, Panie. Św. Faustyna Kowalska Czyściec jest słodki, gdy cierpi się z miłości do Boga, mówił św. Ojciec Pio. Jednak tu na dole trudno sobie wyobrazić radosną stronę czyśćca i człowiek lęka się tego, tak jak lęka się śmierci. Nawet wielu świętych drżało w jej obliczu. Częstą reakcją na tę trudną perspektywę oczyszczenia jest jej odrzucenie. Biskup z Hippony, św. Augustyn, przestrzegał jednak swoich wiernych przed takim powierzchownym podejściem. Każdy biskup mógłby dzisiaj powtórzyć jego słowa: Być może zatracasz się w nadziei? Czym jest zatracenie się w nadziei? Wtedy mówisz w swoim sercu: „Bóg jest dobry. Bóg jest miłosierny. Przebacza wszystko. Nie odpłaca...

NAJDŁUŻSZA NOC OJCA PIO
Święty Ojciec Pio do końca swych dni żył w jakimś kontekście tzw. ciemnej nocy duszy, co miało u niego polegać na nieustannych dręczeniach szatańskich i widzeniach przerażających zjaw złego ducha; doświadczaniu ataków cielesnych, potężnych pokus, które doprowadzały go do skrajnego wyczerpania. Bóg natomiast – zgodnie z daną mu w widzeniu mistycznym obietnicą – zawsze na czas przychodził z pomocną łaską.

REWOLUCJA TRWA
Jakie skojarzenia wywołuje w nas słowo „rewolucja”? Słowo to jest stosowane współcześnie nader często i w bardzo wielu okolicznościach. Przeważnie też nadaje mu się pozytywny sens. Czy słusznie?

PSEUDOEGZORCYŚCI
Moda na okultyzm i magię wyłoniła tzw. świeckich egzorcystów. Panorama ich usług rozciąga się od medycyny niekonwencjonalnej, poprzez przepowiadanie przyszłości, po uwalnianie od duchów. W rozumieniu Kościoła jest to uzurpacja władzy duchowej.

REINKARNACJA CZY ZMARTWYCHWSTANIE
Wieczna tułaczka czy wieczna nagroda Wiara w zmartwychwstanie oraz wiara w reinkarnację są całkowicie rozbieżne, tak jak dalekie są od siebie systemy religijne i kulturowe, z których pochodzą – chrześcijaństwo i religie Wschodu (buddyzm, hinduizm). Doktryna reinkarnacji jest absolutnie nie do przyjęcia dla każdego, kto wyznaje wiarę chrześcijańską. Jeśli chrześcijanin wierzy w reinkarnację, to po co modli się za zmarłych?

POCHÓD NAD RZEKĄ ZAPOMNIENIA
Zagadkowa na pierwszy rzut oka ilustracja „Boskiej Komedii”, wykonana przez Gustawa Dorégo, prezentuje nie tylko artystyczną wizję sceny z poematu. Zarówno tekst, jak i grafika, odsyłają nas do chrześcijańskich i antycznych wyobrażeń o zaświatach i zbawianiu. Gryf ciągnący wóz za pochodem starców jest znakiem Chrystusa. Jakiego skarbu strzeże gryf w poemacie Dantego? Tego na ilustracji nie widać. W dziele Dantego Lete jest granicą pomiędzy czyśćcem a rajem. A jej przejście nie jest zapomnieniem o życiu doczesnym, ale jest znakiem zbawienia. Odrzuceniem słabości i grzeszności.

O MATERII UMYSŁU
Kiedyś ludzi niepokoiło pytanie o istnienie Boga. Współczesny człowiek, o dziwo, pyta o to, czy on sam istnieje – czy w potoku ludzkich doświadczeń można znaleźć twardy grunt własnego „ja”, „duszy” lub autonomicznej osoby. Zdaniem niektórych proroków nauki, a szczególnie neurobiologii – nie można. Dla nich pojęcia tego rodzaju to jedynie romantyczne mrzonki.

SPONTANICZNI I SKUTECZNI
Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. (...) Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych, jest – od czasu Abrahama – czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym. Katechizm Kościoła Katolickiego 2634, 2635 Modlitwa o uwolnienie jest rodzajem modlitwy wstawienniczej i w ścisłym sensie nie jest egzorcyzmem. Leży w zasięgu każdego chrześcijanina. I co najważniejsze: przynosi nieprawdopodobne owoce.

UZALEŻNIENI OD PRZYSZŁOŚCI
Coś, co jeszcze przed chwilą wydawało się nie do pomyślenia dla „człowieka nowoczesnego”, staje się czymś bardzo na czasie. Praktyka wróżbiarska i okultystyczna jest już prawie naturalna, jest czymś „trendy”. "Stajemy się uzależnieni od tego, co powie i co zasugeruje nam wróżka. Powoli staje się tak, że nie powierzamy już niczego decyzji i działaniu naszej wolnej woli. Sami przyznajemy, że nasze cele i dążenia przestają wypływać z nas samych – stają się raczej „przepowiedziane” przez czynnik zewnętrzny, programujemy się na przebieg wypadków, który jest założony przez ten czynnik. Zaczynamy gubić wątek przewodnictwa we własnym życiu. Czy jest tak, że to my stoimy u steru, czy też stajemy się realizatorami planu, który ktoś...

RYTUAŁ UWODZENIA
Byliśmy parą od 4 lat, żyliśmy bez ślubu. Mieliśmy dużo pieniędzy, wspaniałe perspektywy. O Bogu nie myśleliśmy wcale, uważaliśmy, że religia jest dla ciemnych umysłów. Rafała straciłam w tragicznych okolicznościach. Po pomoc poszłam do wróżki...

ZŁY DUCH NIE ZNA SIĘ NA ŻARTACH
Halloween wypiera święto Wszystkich Świętych. Nie ma obcowania świętych, modlitwy za zmarłych – jest tylko beztroska zabawa. Grzegorz Górny pyta o. Aleksandra Posackiego o to, do czego może doprowadzić zainteresowanie Halloween i andrzejkowe wróżby. Oto fragment wypowiedzi o. Posackiego: Zastanawia mnie, dlaczego wciąż nie traktujemy grzechu wróżbiarstwa poważnie. Święty Tomasz nazywał ten grzech „uzurpacją prerogatyw boskich”. Biblia zakazuje nam nawet „dotykać” tych rzeczy, zaś Katechizm Kościoła Katolickiego w artykule 2116 mówi bardzo wyraźnie: Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, wywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo...

AFRYKAŃSKA SOCZEWKA

LIST Z ZAŚWIATÓW, cz. II
Przy zmarłej zakonnicy o imieniu Klara znaleziono niezwykłe notatki.

OGIEŃ Z NIEBA
Świat zasługuje na potop bardziej niż za czasów Noego – pisała Siostra Łucja. Ale przecież potop nam nie grozi. Bóg uroczyście poprzysiągł na samego siebie, że drugi raz świata potopem nie ukarze. Nie przysięgał jednak, że nie ukarze równie straszliwie, ale w inny sposób.

i wiele innych.

Zaprasszam do lektury tego niezwykle ciekawego miesięcznika.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty: 17740
Rejestracja: 31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja: Polska

Re: "Egzorcysta" nowy miesięcznik

Post autor: Coltrane » 12 lutego 2014, 12:32

Pojawił się nowy lutowy 18-ty już numer Egzorcysty, a wnim temat nr 1 : Muzyka Ciemności.


Temat numeru: Muzyka Ciemności

Dzwony piekielne kapeli AC/DC są argumentem wielokrotnie używanym, aby udowodnić satanistyczne korzenie ciężkiej muzyki, odwołującej się do zła nie tylko brzmieniem i tekstami, ale także estetyką scenografii, a nawet strojami muzyków. Ale – jak wskazuje w artykule Muzyczna otchłań dr Małgorzata Nieszczerzewska – antychrześcijańskie treści i odwołania możemy znaleźć w niemal każdym rodzaju muzyki popularnej. Jednakże autorka dowodzi, że to muzyka z gatunku black metal i dark ambient otwarcie promuje treści satanistyczne, okultystyczne lub neopogańskie. I – co może bardzo niepokoić – gatunki te wychodzą z peryferii, stając się coraz bardziej popularne i znane. Wykreowanie przez telewizję publiczną Adama Darskiego (Nergala) na eksperta w dziedzinie muzyki rozrywkowej jest tego doskonałym przykładem.

Nie można dać się zwieść temu pozornie rozrywkowemu emploi, ponieważ bardzo często, właściwie z zasady, źródłem inspiracji tej muzyki jest satanizm. O tym, jak pozornie niewinne elementy, teksty i brzmienia zmieniają ludzi, świadczą dwa (nie zawaham się użyć oklepanego zwrotu) wstrząsające świadectwa. Jedno jest anonimowe: Marta opisuje, jak muzyka satanistyczna zamieniła jej serce w pustynię obojętności i pychy (tekst A serce jak księżycowa pustynia…). W drugim nasz autor Grzegorz Kasjaniuk – wybitny dziennikarz muzyczny – opisuje swoje uwikłanie oraz uwolnienie od ciężaru, jaki na jego życiu położyła muzyka metalowa (Poszedłem za Jezusem).

Zatem możemy śmiało stwierdzić, że przedstawiany Państwu numer (a już półtora roku jesteśmy razem) jest pełen nadziei. Zarówno wspomniane wyżej świadectwa, jak i tekst W mroku idąc do Boga (autorstwa Grzegorza Kasjaniuka) są opowieściami o drodze do wolności, czyli do Boga. To nie muzyka panuje nad nami – z pomocą Pana poradzimy sobie z każdym zagrożeniem. Trzeba tylko dobrze wybrać…

Teksty w „Miesięczniku” są odpowiedzią na wielokrotnie zadawane pytanie: „Ale co to szkodzi?”. Ich ciekawym uzupełnieniem jest tekst Księdza Profesora Marka Chmielewskiego poświęcony ekstazie. Czym różni się ekstaza naturalna od religijnej i jak się to ma do muzyki? Pytanie – jak się okazuje – niebagatelne i naprawdę warto poznać odpowiedź.

Innym ważnym uzupełnieniem tematu numeru jest wywiad z Księdzem Doktorem Przemysławem Sawą, kapłanem, z którego bardzo często czyniono uosobienie obskurantyzmu i ignorancji (Jeżeli nie żyję w prawdzie, to już przegrałem). Opowiada on o czytaniu Pisma, ewangelizacji i modlitwie wstawienniczej. Nie mogło także zabraknąć pytania o „sprawę księdza Sawy” i osławioną już listę. Warto poznać odpowiedź osoby, którą media „postępowe” osądziły, nie dając szans na obronę. Ale przy okazji można dowiedzieć się o istocie zagrożeń i czym różnią się one od zła już dokonanego.

Na zakończenie warto powiedzieć Czytelnikom o jeszcze dwóch istotnych tekstach. Ksiądz Profesor Krzysztof Guzowski, przewodniczący Rady Programowej „Miesięcznika Egzorcysta” odpowiada na pytanie dotyczące zmienionego podtytułu periodyku: „pismo ludzi wolnych”. Tytuł artykułu: Kto nie dba o zbawienie, nie jest wolny doskonale tłumaczy, jaka myśl stoi za tą zmianą.

Pojawia się także artykuł nowej autorki (Ucieczka z realności), inicjujący stałą rubrykę „Porady psychologa”. Ludwika Filipowicz jest psychologiem i w tym numerze opisuje, jak na rozwój młodych ludzi wpływa muzyka metalowa wraz z całym związanym z nią sztafażem. Jest to ciekawe uzupełnienie tematyki zagrożeń duchowych. Na kolejne pytanie Pani Psycholog odpowie za miesiąc.

Polecamy Państwu gorąco wszystkie wspominane artykuły oraz wiele innych, nie wymienionych z powodu braku miejsca.

Miłej lektury!

http://miesiecznikegzorcysta.pl/temat-n ... -ciemnosci

ODPOWIEDZ