System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia

Ważne wydarzenia
ODPOWIEDZ
pier1987
Posty: 1457
Rejestracja: 29 października 2011, 08:22
Lokalizacja: Warszawa

System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia

Post autor: pier1987 » 14 maja 2014, 15:54

System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia to przede wszystkim Stypendialne Centrum Informacji IAL – pierwsza w Polsce pozarządowa instytucja, zajmująca się wyszukiwaniem i zarządzaniem ofertami stypendialnymi renomowanych zagranicznych uczelni oraz promowaniem idei „otwartego studiowania”. Studiowania, wypełnionego zagranicznymi, a także krajowymi wyjazdami naukowymi, które jest efektywnym narzędziem budowania konkurencyjnej pozycji młodych Polaków na rynku pracy, jak również wzmacniania nauki polskiej.

Stypendialne Centrum Informacji IAL mieści się Krakowie, gdzie ma swoją siedzibę fundator Systemu Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia Instytut Aurea Libertas.

Czym się zajmujemy?
Informujemy środowiska akademickie o możliwościach wyjazdów na zagraniczne i krajowe stypendia oraz staże;
Promujemy ideę „otwartego studiowania” i przełamywania bierności środowisk studenckich w zakresie korzystania z wielorakich możliwości wyjazdów stypendialnych;
Świadczymy pełną pomoc merytoryczną i administracyjną potencjalnym beneficjentom programów stypendialnych;
Utrzymujemy kontakt z jednostkami naukowymi, będącymi bezpośrednimi podmiotami wymiany naukowej.

Jak działamy?

System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia jest inicjatywą non-profit.

Instytut Aurea Libertas nie czerpie zysku z tytułu świadczenia usług na rzecz beneficjentów
Więcej:
http://skrzydlatestudia.pl/index.php?page=o-nas

pier1987
Posty: 1457
Rejestracja: 29 października 2011, 08:22
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: pier1987 » 19 sierpnia 2014, 17:46

Celem projektu Skrzydlate Studia jest pokazanie, że można studiować inaczej, że studia to niekoniecznie życie od sesji do sesji, lecz niesamowita szansa, którą po prostu trzeba wykorzystać.

W tym sensie Skrzydlate Studia to promocja aktywnego i otwartego studiowania, a więc studiowania wypełnionego zagranicznymi stypendiami, stażami, a także innymi aktywnościami z tego obszaru.

Skrzydlate Studia to konkretna propozycja dla wszystkich tych, którym nie są obce aktywność, kreatywność i ciekawość świata.

Jak to działa?

Skrzydlate Studia to bardzo prosty system.

Po pierwsze internet.

Na stronie www.skrzydlatestudia.pl zamieszczona została opracowana baza stypendiów i staży. Znajduje się tam już ponad 600 ofert, z kilkudziesięciu krajów z całego świata. Każda z zamieszczonych na stronie ofert jest precyzyjnie skatalogowana. Wyróżniliśmy te informacje, z którymi warto się zapoznać, aby poważnie zacząć myśleć o wyjeździe na stypendium.

Po drugie doradca stypendialny.

Zdarza się, że wielość i różnorodność propozycji sprawia kłopot. Tu swoją wiedzą i pomocą służy Doradca Stypendialny. Kontaktować się można wysłając aplikację za pomocą zamieszczonego na stronie kwestionariusza lub mailem, na adres: stypendia@aurealibertas.org.

Zapraszamy WSZYSTKICH, tych już zdecydowanych jak i tych, którzy wciąż jeszcze się wahają. Wyjazd na stypendium zagraniczne lub staż to szansa, cenne doświadczenie i niesamowita przygoda. Wyjazd na wczesnym etapie kariery, czy to naukowej czy zawodowej, może się stać dźwignią kariery, a na pewno pomoże rozwinąć skrzydła, zarówno na uczelni, jak też w dalszej pracy zawodowej!

Przyjdź i przekonaj się, jak niewiele trzeba, aby dostrzec nowe horyzonty!

Sprawdźcie sami – to nic nie kosztuje – Skrzydlate Studia działają non profit!

ZAPRASZAMY!

www.skrzydlatestudia.plwww.facebook.com/SkrzydlateStudia

pier1987
Posty: 1457
Rejestracja: 29 października 2011, 08:22
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: pier1987 » 20 sierpnia 2014, 20:27

Fundacja Ivy Poland promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uniwersytetach m.in. poprzez programy stypendialne, oraz zrzesza polskich absolwentów najlepszych światowych uczelni i filantropów zainteresowanych wspieraniem Polaków w edukacji na najwyższym poziomie. Fundacja poprzez swoje działania zamierza przyczyniać się do wprowadzania pozytywnych zmian w naszym kraju.
http://www.ivypoland.pl/pl/
Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a Fundatorem Konferencja Episkopatu Polski
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka.
http://www.dzielo.pl/pl
Jak każda inicjatywa pozarządowa, oparta przede wszystkim na osobistym zaangażowaniu i woli zmieniania świata, mamy swoją misję ...

Kształcimy młode elity

Pragniemy bowiem sprawić, by zdolni studenci, doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi chętniej i efektywniej korzystali z wielorakich możliwości stypendialnych, jakie oferują im dzisiaj renomowane zagraniczne uczelnie. Uważamy, że lepsze wykorzystanie stypendiów naukowych i staży w zagranicznych oraz krajowych instytucjach dla polskich studentów to klucz do budowania w Polsce innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz podnoszenia konkurencyjności młodych Polaków na rynku pracy. Chcemy więc informować środowisko akademickie o interesujących możliwościach stypendialnych oraz przekonać, że warto podjąć wysiłek aplikowania na stypendia czy staże.
http://skrzydlatestudia.pl/index.pl

pier1987
Posty: 1457
Rejestracja: 29 października 2011, 08:22
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: pier1987 » 12 października 2014, 08:43

Nie ma drugiej organizacji pożytku publicznego w Polsce, która po 14 latach działania zasiliłaby rynek pracy tysiącami absolwentów najlepszych szkół wyższych w Polsce i na świecie - ludzi z małych miejscowości, którzy bez jej wsparcia być może nigdy nie rozpoczęliby studiów. Aby sfinansować ich edukację, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia każdego roku organizuje Dzień Papieski.

Jedną ze stypendystek Fundacji przez wiele lat byłam ja, pochodząca z Biskupca w woj. Warmińsko-Mazurskim Asia, która na początku gimnazjum nie wierzyła, że mogłaby uczyć się gdziekolwiek poza swoją małą miejscowością. Okazało się inaczej. W 2009 roku wygrałam konkurs im. Bp. Jana Chrapka, rozpoczęłam studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, w 2011 wyjechałam na stypendium naukowe do Chicago, w 2012 wygrałam staż w Kongresie USA, dwa miesiące temu jako stypendystka Fulbrighta rozpoczęłam studia na Columbia Journalism School w Nowym Jorku, uważanej za najlepszą szkołę dziennikarską na świecie. Z sercem wypełnionym wdzięcznością mogę powiedzieć – nic z tego nie byłoby możliwe bez wsparcia Fundacji.

Ale ja jestem jednym, małym elementem z tysięcy podobnych przykładów. W 2013 roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznała stypendium tysięcznemu już studentowi w Polsce. Łącznie jest ich już 1023 (spośród 2500 wszystkich Stypendystów). Studiują na 55 kierunkach na uczelniach w całym kraju – większość w wielkich miastach takich jak Warszawa i Kraków, niektórzy nieco bliżej rodzinnej miejscowości, na filiach uniwersytetów i politechnik np. w Legnicy, Wałczu, Nysie. Są też tacy, którzy wybrali Zachód - Anglię i Stany Zjednoczone. Niektórzy z nich wyjeżdżają na staże do Brukseli, albo do Watykanu. Uczą się, spełniają marzenia i nie boją się porażki. Bo żadnemu z nich na początku nie było łatwo.

Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. Wolontariusze prowadzą kwestę kościelną w polskich i zagranicznych parafiach oraz publiczną na ulicach miast. Na Fundację można też odpisać 1% podatku oraz przekazać darowiznę od organizacji i osób indywidualnych.

Mało jest w Polsce organizacji działających tak prężnie jak Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Powołana do życia w 2000 roku, po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski ma na celu nie tylko promowanie nauczania Papieża, ale także wspieranie wielu przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. To właśnie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS i organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka. FDNT jest przy tym nowoczesna i nastawiona na bliską współpracę ze Stypendystami – tworzy projekt DzieloTV, internetową telewizję, za pomocą której Podopieczni Fundacji mogą zademonstrować, w jaki sposób realizują swoje pasje, marzenia oraz plany na przyszłość. Organizuje obozy formacyjne i spotkania wspólnotowe z udziałem inspirujących osób.

Aby funkcjonować i kontynuować działalność, Fundacja potrzebuje Państwa wsparcia. Jedną z form pomocy jest wsparcie Fundacji podczas obchodów Dnia Papieskiego. Tegoroczny, XIV Dzień Papieski odbędzie się 12 października pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. W ten sposób pomagają Państwo spełniać marzenia ambitnej młodzieży z niezamożnych rodzin. W ten sposób pomogli Państwo spełnić wiele moich marzeń.

W imieniu wszystkich stypendystów serdecznie dziękuję darczyńcom wspierającym Fundację w czasie zbiórki podczas Dnia Papieskiego, oraz przez wpłaty na konto i odpisy 1% podatku. Dzięki Państwa pomocy 2,5 tys. młodych ludzi - takich jak jeszcze niedawno ja - może się kształcić i spełniać swoje marzenia, wypełniając zobowiązanie związane z nazywaniem nas „Żywym Pomnikiem” Jana Pawła II.

Joanna Socha

absolwentka Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia

pier1987
Posty: 1457
Rejestracja: 29 października 2011, 08:22
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: pier1987 » 26 października 2014, 18:25

Do 31 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach XIX konkursu stypendialnego Fundacji Crescendum Est. Konkurs skierowany jest do osób, które chcą odbyć studia na najlepszych uczelniach zagranicznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 15 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie, studenci i absolwenci państwowych szkół średnich i wyższych, będący obywatelami polskimi, posiadającymi w chwili składania wniosku stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

W regulaminie konkursu znajduje się zapis zgodnie, z którym laureaci konkursu są zobligowani do podpisania zobowiązania do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przepracowanie co najmniej pięciu lat. W przypadku nie wykonania tego postanowienia, stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.

Szczegółowe informacje o składaniu wniosku i realizacji stypendium można znaleźć w regulaminie konkursu, który znajduje się na stronie internetowej organizatorów konkursu.
http://crescendumest.pl/index.php?optio ... &Itemid=59
Strona internetowa konkursu Fundacji Crescendum Est
http://crescendumest.pl/

ODPOWIEDZ