Napiszmy do Arcybiskupa Gądeckiego

Ważne wydarzenia
ODPOWIEDZ
pier1987
Posty:1457
Rejestracja:29 października 2011, 08:22
Lokalizacja:Warszawa
Napiszmy do Arcybiskupa Gądeckiego

Post autor: pier1987 » 21 listopada 2014, 16:43

Czcigodny Księże Arcybiskupie,


Proszę przyjąć wyrazy wielkiego uznania i soli-
darności w związku z odważną i bezkompromi-
sową postawą Waszej Ekscelencji w kwestii
obrony nienaruszalnych i fundamentalnych
zasad moralnych podczas obrad Synodu
Biskupów w Rzymie.

Zakończona w październiku sesja Synodu Biskupów
odbyła się w bardzo niebezpiecznej dla porządku moralnego atmosferze,
kiedy ideologiczne zacietrzewienie wielkich tego świata zmierza do
zupełnego przedefiniowania prawdy o człowieku, płci oraz małżeństwie i
rodzinie. Jest to nie mający precedensu w historii świata i Kościoła kryzys.
Niestety, z bólem uświadamiamy sobie, że te skandaliczne zabiegi
wspierają także niektórzy katolicy, a nawet hierarchowie Kościoła.

Zmasowana kampania ośrodków lewicowo-liberalnych przeciwko
osobie Księdza Arcybiskupa oraz prawdom, których Ksiądz Arcybiskup
broni, jest dla mnie oczywistym dowodem na to, że postawa Waszej
Ekscelencji, zgodna z nauczaniem samego Chrystusa Pana wyrażonym
dobitnie w Piśmie Świętym i Tradycji, jest słuszna i prawdziwa.

Przykład Księdza Arcybiskupa jest dla mnie niezwykle budujący
i mobilizuje mnie do odważnej obrony niezmiennego nauczania
Kościoła w kwestiach małżeństwa i rodziny.

Mam świadomość jak trudny dla Waszej Ekscelencji będzie najbliż-
szy rok, który dzieli nas od drugiej części obrad Synodu. Z pewnością
wrogowie Pana Jezusa i propagatorzy kłamstwa użyją całej swojej
przewrotności, by siać zamęt, opluwać i zniechęcać wszystkich sto-
jących na straży niezmiennych zasad katolickich.

Dlatego zapewniam Ekscelencję o modlitwie do Boga Najwyż-
szego, za wstawiennictwem Maryi Królowej Rodzin, w intencji
skutecznej obrony Prawdy o małżeństwie i rodzinie. Zapewniam
także o mojej gotowości do poparcia każdej inicjatywy katolickiej
zmierzającej w tym kierunku.
więcej:
http://www.popierajmy.pl/?ka=004901

ODPOWIEDZ