KALEJDOSKOP_2

Tematy z forum niezaakceptowane, poniżej krytyki, stare i nieaktualne
Zablokowany
Awatar użytkownika
Michaś
Posty:1295
Rejestracja:3 listopada 2007, 21:39
Lokalizacja:Kawowa GĂłra
Kontakt:

Post autor: Michaś » 1 czerwca 2013, 18:49

[center]Polacy, Słowianie i Patrioci! [/center]

Polećmy dziś wykłady pani Grażyny tym wszystkim miłośnikom POPiSLiDentury, którzy siedząc w wygodnych fotelach popijają piwko i spoglądają w przyszłość z optymizmem i w przekonaniu, iż Polska nadal istnieje, rozwija się i kwitnie by zapewnić im radosną starość na emeryturce.

Ile kosztuje nas OFE? cz. I (TV Trwam)
29 maja 2013 / 18:15 (1:09:33 15,9 MB)
prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, socjolog
http://www.radiomaryja.pl/wp-content/up ... ne18TV.mp3

Ile kosztuje nas OFE? cz. II
29 maja 2013 / 21:40 (1:55:49 26,5 MB)
prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz
http://www.radiomaryja.pl/wp-content/up ... 9.rn21.mp3
Kształtuj swoje życie (jak)by było arcydziełem!
„Ceterum censeo Pactum esse delendum”

Awatar użytkownika
Michaś
Posty:1295
Rejestracja:3 listopada 2007, 21:39
Lokalizacja:Kawowa GĂłra
Kontakt:

Post autor: Michaś » 1 czerwca 2013, 20:27

PS.

Miłośnikom słowa pisanego, a potrafiącym czytać ze zrozumieniem polecam przyjemność obcowania z panią Leokadia:

[center]Obrazek[/center]
LEOKADIA ORĘZIAK, prof. dr hab. e-mail: leokadia.oreziak@sgh.waw.pl
Profesor zwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych.

Leokadia Oręziak: Jak wprowadzono w Polsce OFE

Ta książka wywoła szok! Amerykański profesor ujawnił, czym i jak bankierzy przekonali naszych polityków, związkowców i dziennikarzy do OFE
http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/site ... a_copy.jpg
W toczącej się w Polsce debacie w sprawie zmian w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) warto się odwołać do niezwykle interesującej książki „Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego”, która ukazała się w 2008 r. w wydawnictwie Uniwersytetu Princeton w Stanach Zjednoczonych. Jej autorem jest prof. Mitchell A. Orenstein (Johns Hopkins University)*. W publikacji obszernie przedstawiono przyczyny, mechanizmy i sposoby wprowadzenia przymusowego kapitałowego filara systemu emerytalnego w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Szczególna uwaga została poświęcona roli, jaką odegrał tu Bank Światowy wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz amerykańska USAID (US Agency for International Development), a także OECD i inne organizacje międzynarodowe. W opinii Orensteina, podmioty te stworzyły swego rodzaju koalicję, która w ramach dobrze zorganizowanej kampanii rozpowszechniała w świecie ideę prywatyzacji emerytur.
W 1994 r. BŚ opublikował raport „Averting the Old Age Crisis”, w którym zdecydowanie propagowano koncepcję sprywatyzowania przynajmniej części systemu emerytalnego. Orenstein wskazuje (s. 76), że była to radykalna zmiana w porównaniu z tezami zawartymi w dokumentach Banku Światowego, publikowanych do tego czasu, w których ostrzegał on, że taka prywatyzacja nie rozwiązuje fundamentalnych problemów dotyczących systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
W całej kampanii BŚ na rzecz ustanowienia przymusu oszczędzania na emeryturę w prywatnych instytucjach finansowych eksponowano cel w postaci ograniczenia negatywnego wpływu zmian demograficznych na wysokość przyszłych emerytur i wiele innych celów dotyczących rozwoju gospodarczego. Zastanawiając się nad rzeczywistymi przyczynami ustanowienia obowiązkowego filaru emerytalnego, Orenstein wskazuje, że międzynarodowe instytucje finansowe i korporacje wielonarodowe, zajmujące się zarządzaniem prywatnymi funduszami emerytalnymi, bardzo się interesowały stworzeniem w różnych krajach dużej puli oszczędności z przymusowo pobieranych środków publicznych (s. 79). Doświadczenia reformy chilijskiej pokazały, że zarządzanie tymi pieniędzmi może stanowić

atrakcyjne źródło zysków

dla wielkich międzynarodowych firm ubezpieczeniowych i banków. Od 1994 r. BŚ bardzo się zaangażował w promowanie tego rodzaju reformy.
Ważnym instrumentem wprowadzania przymusowego filara kapitałowego była polityka pożyczkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I tak np. jednym z warunków udzielenia Argentynie w 1992 r. pożyczki w wysokości 40 mld dol. przez MFW było sfinalizowanie prywatyzacji emerytur w tym kraju. Ponadto Bank Światowy w latach 1996-1997 udzielił Argentynie pożyczek w wysokości 320 mln dol., by wesprzeć realizację reformy emerytalnej (s. 152). Orenstein stwierdza, że BŚ, MFW i regionalne banki rozwoju udzielały często pożyczek i pomocy różnym krajom, pod warunkiem że wprowadzą one prywatyzację emerytur. Z drugiej strony, instytucje te zapewniały pożyczki na sfinansowanie luki w finansach publicznych, powstałej z powodu skierowania do prywatnych instytucji części składek emerytalnych, tak by można było wypłacać bieżące emerytury (s. 89).
Orenstein wskazuje, że silnej presji ze strony tych instytucji oparły się jedynie nieliczne kraje wytypowane do wprowadzenia obowiązkowego filara kapitałowego. Te kraje to: Wenezuela, Słowenia oraz Korea Południowa (s. 154). Według opinii Orensteina, Korea jest przypadkiem, który pokazuje, że przywódcy w dużym i bogatym kraju mają siłę, by oprzeć się polityce transnarodowych podmiotów (s. 156). Z całej książki wynika ogólna refleksja, że na celowniku tych podmiotów znalazły się kraje o średnich dochodach, przeżywające różne problemy gospodarcze i uzależnione od międzynarodowej pomocy finansowej. Bank Światowy i inni transnarodowi aktorzy w zasadzie nie próbowali wprowadzić przymusowego filara kapitałowego w krajach o małych dochodach (niski poziom płac i składek), a także w krajach wysoko rozwiniętych. W odniesieniu do tych ostatnich trudno bowiem było znaleźć jakieś skuteczne instrumenty oddziaływania na rządzących (s. 162). Orenstein odwołuje się do badań pokazujących, jak wielkie straty poniosły pierwsze pokolenia emerytów otrzymujących świadczenia z przymusowych prywatnych funduszy w krajach Ameryki Łacińskiej. Istotną przyczyną tych strat okazały się wysokie opłaty pobierane przez instytucje finansowe zarządzające funduszami. Opłaty te stanowiły niesprawiedliwe obciążenie indywidualnych oszczędności emerytalnych i spowodowały utratę dużej części dochodu należnego emerytowi (s. 82).
W książce szczegółowo scharakteryzowano mechanizm i poszczególne etapy prywatyzowania emerytur. I tak najpierw Bank Światowy, a także inni tzw. transnarodowi aktorzy, starali się zidentyfikować kraje mogące być obiecującymi kandydatami do wprowadzenia obowiązkowego kapitałowego filaru emerytalnego, oraz przedstawicieli władz tych krajów, mających „polityczną wolę” przeprowadzenia reform (s. 87). Jedną z metod stosowanych do tego celu było zapraszanie tych przedstawicieli na konferencje i seminaria na temat prywatyzacji emerytur, organizowane zazwyczaj na najbardziej znanych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Orenstein wskazuje, że tym sposobem Bankowi Światowemu łatwiej było stwierdzić, które kraje myślą poważnie o reformie emerytalnej, i zrekrutować przy tej okazji sojuszników do jej realizacji. Dzięki dużej liczbie tych seminariów, zorganizowanych przez BŚ, udało się przeszkolić

tysiące oficjalnych przedstawicieli

z wielu państw w kwestii prywatyzacji emerytur (s. 87). Drugi etap następował po tym, jak zasiana uprzednio idea tej prywatyzacji zainteresowała decydentów w jakimś kraju. Następnym wyzwaniem było przeszkolenie krajowych ekspertów w kwestiach organizacji funduszy, ich regulacji i nadzoru nad ich działalnością.
Orenstein zwraca uwagę na dyskusje, które toczyły się na początku lat 90 zarówno w BŚ, jak i MFW odnośnie do źródeł finansowania przymusowego filara kapitałowego, oznaczającego w praktyce wyjęcie części składki emerytalnej z budżetu i w efekcie niedostatek środków na bieżące emerytury. Obie organizacje miały świadomość, że filar ten wymaga poważnego zadłużania się przez rządy, co może stanowić istotny problem dla krajów mających już wysoki dług. Ostatecznie zwolennicy tego filara zaczęli propagować ideę, że nie tworzy on takiego problemu, gdyż powoduje jedynie zamianę zobowiązań państwa wobec przyszłych emerytów w ramach systemu repartycyjnego, czyli tzw. długu ukrytego na dług jawny (s. 83). Zwolennicy ci pominęli więc fakt, że dług jawny wymaga zaciągania przez państwo pożyczek już teraz i płacenia od nich odsetek, podczas gdy dług ukryty stanie się wymagalny za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, i to nie w całości, lecz stopniowo, wraz z upływem lat bycia na emeryturze przez daną osobę. Zatem w imię korzyści osiąganych przez instytucje finansowe z prywatyzacji emerytur transnarodowi aktorzy wymyślili i rozpowszechniali argument odnośnie do długu ukrytego, nie bacząc, że lawinowo narastający dług jawny z powodu przymusowego filara kapitałowego prowadzi kolejne kraje do bankructwa.
Orenstein wykazał się dużą wnikliwością badawczą, charakteryzując proces wprowadzenie OFE w Polsce. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów przedstawionych w książce:
l Z rozważanych w Polsce kilku koncepcji reformy emerytalnej ostatecznie do realizacji została przyjęta koncepcja, której opracowanie sponsorował Bank Światowy (s. 113). BŚ oddelegował do Polski przedstawiciela, który stanął na czele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego. Po wykonaniu misji w Polsce powrócił on do BŚ na znaczące stanowisko. Orenstein podkreśla, że biuro uzyskało z BŚ wszelkie niezbędne zasoby finansowe i techniczne, potrzebne, by przekonać potencjalnych sojuszników proponowanych rozwiązań i udaremnić wysiłki oponentów. Fakt, że Bank Światowy umieszczał swoich ludzi w najważniejszych biurach rządowych, wskazuje na to, jak bardzo instytucja ta była w stanie wpływać na proces reformy w różnych krajach (s. 117). W książce pokazano, jak udało się zyskać poparcie najważniejszych polskich polityków dla koncepcji przymusowego filara kapitałowego.
l Różnorodne działania zostały podjęte przez BŚ, by uzyskać poparcie dla idei prywatyzacji emerytur ze strony organizacji pracodawców i kierownictwa związków zawodowych. W odniesieniu do tych drugich istotna okazała się m.in. obietnica odnośnie do tworzenia przez związki własnych funduszy emerytalnych, co w opinii Orensteina, pokazało związkom „jasny interes biznesowy w reformach” (s. 119).
USAID przekazała 1,4 mln dol. na sfinansowanie wielkiej kampanii publicznej promującej OFE, podjętej w kwietniu 1997 r. W pierwszej fazie tej kampanii skupiono się na tworzeniu ogólnego obrazu reformy i skierowano informacje do związków zawodowych, pracodawców, liderów politycznych i mediów. Realizowane były seminaria edukacyjne, dostarczano materiały propagandowe. Ważnym elementem kampanii były wizyty studyjne w różnych krajach, zorganizowane dla dziennikarzy, parlamentarzystów i przedstawicieli rządu, wskazanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu (s. 123). Orenstein zauważa, że granty przyznane członkom rządu, parlamentarzystom i dziennikarzom w celu sfinansowania ich wizyt studyjnych w Chile, Argentynie i innych krajach, zwiększyły efektywność tych osób w przekazywaniu informacji na temat prywatyzacji emerytur. W wielu przypadkach wizyty spowodowały, że sceptycy stali się zwolennikami tej prywatyzacji (s. 127). W przypadku Polski takie wycieczki, jak wskazuje Orenstein, stanowiły

największy koszt w kampanii

finansowanej przez USAID, ale miały duży wpływ na zmiany poglądów uczestników
(s. 91). W książce przedstawiono nazwiska osób oraz nazwy instytucji aktywnie działajacych na rzecz wprowadzenia OFE, jak i tych, które starały się nie dopuścić do ustanowienia funduszy.
l W połowie 1998 r., przy wsparciu w wysokości wielu milionów dolarów z USAID, utworzony Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) (s. 124). Orenstein wskazuje, że w czasie, gdy USAID zajmowała się UNFE, Bank Światowy koncentrował wysiłki na wprowadzaniu zmian w ZUS. Te działania USAID, jak i BŚ, według autora, trwały kilka lat i kosztowały miliony dolarów z pieniędzy transnarodowych donatorów (s. 128).
l Drugi etap kampanii finansowanej przez USAID rozpoczął się w październiku 1998 r., a jego intensywna faza była w pierwszych miesiącach 1999 r., kiedy kluczowe znaczenie miały reklamy telewizyjne i ulotki informacyjne rozesłane z rachunkami telefonicznymi (s. 127).
Podsumowując reformę emerytalną w Polsce, Orenstein wskazuje na głęboką ingerencję Banku Światowego i USAID w jej ukształtowanie i wprowadzenie w życie, w tym poprzez finansowanie zespołów reformujących oraz wszelką pomoc finansową i techniczną. Pozwoliła ona pozyskać zwolenników i zmienić preferencje decydentów (s. 129).
Książka prof. Orensteina stanowi bardzo dobrze udokumentowaną analizę procesu wprowadzania przymusowego filara kapitałowego i rolę, jaką odegrały w tym organizacje i korporacje międzynarodowe. Silne zaangażowanie tych podmiotów w ustanowienie tego filara jest też przyczyną dotychczasowych trudności krajów, które chciały ograniczyć czy zlikwidować obowiązkowe fundusze emerytalne. Kraje te, po tym, jak ogromnie zadłużyły się z powodu tych funduszy, są jeszcze bardziej uzależnione od dobrej woli transnarodowych aktorów niż kiedyś. Tłumaczyć to może np., dlaczego MFW sprzeciwił się w 2010 r. próbie likwidacji OFE podjętej w Bułgarii.
Wyjście z tej pułapki nie jest łatwe. Bez determinacji rządzących i zrozumienia problemu przez społeczeństwo nie da się wprowadzić potrzebnych zmian. Recenzowana książka, bardzo prosto i przejrzyście napisana, może stanowić interesującą lekturę dla wszystkich osób chcących poznać kulisy wielkiej operacji, jaką było wprowadzenie OFE w Polsce i innych krajach.

Autorka jest profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie

* Privatizing Pensions. The Transnational Campaign for Social Security Reform, Princeton University Press, Princeton, N.J. 2008
Odpowiedzi

Czy istnieje możliwość

Czy istnieje możliwość umieszczenia chociażby w formie cytatu – nazwisk osób i nazwy instytucji lobbujących na rzecz wprowadzenia w Polsce OFE – wymienionych w książce A. Orenstein: „Privatizing Pensions. The Transnational Campaign for Social Security Reform”. Czy omawiana książka jest dostępna w oryginale lub będzie przetłumaczona na język polski i czy jest przewidziana jej polskie wydanie? Chyba warto upowszechniać treści zawarte w tej publikacji!
powtórz
.

Proponuję zalecić jako

Proponuję zalecić jako obowiązkową lekturę posłom SLD. Można do tego dołączyc książkę Amerykańskiego uczonego Prof.K. Poznańskiego pt. Prywatyzacja wielki przekręt. A swoja drogą czemu ten biedny polski lud tak się daje okradać i to w zasadzie bez szemrania. Pozdrawiam Jerzy Cygan jc
powtórz
.

Przecież o tej książce

Przecież o tej książce pierwszy pisał prof. Gwiazdowski z Centrum Smitha! Też Oręziak... wyznawczyni teorii spiskowych. Jest taka jedna partia odpowiednia dla pani profesor.
powtórz
.

Bardzo łatwo wytypować osoby

Bardzo łatwo wytypować osoby lobbujące OFE, wystarczy słuchać ostatnich sporów w łonie rządu, NBP czy też pana z Rady Nadzorczej ZUS reprezentującego Lewiatana (pracodawcy prywatni). Świadomie nie używam nazwisk bo poco mi ten kłopot.Jeżeli wybrańcy Narodu nas sprzedali to chociaż popierajmy Panią minister Fedak, która stara się zmniejszyć wyrzucane pieniądze na utrzymanie dużej infrastruktury i wielu cwaniaków.
powtórz
.

2,5 roku temu o "potworku"

2,5 roku temu o "potworku" OFE próbowałem nagłośnić sprawę w wielu mediach drukowanych i elektronicznych. Oprócz tygodnika NIE nikt się tym nie zainteresował. Ludziom "nawciskano" kitu jakie to będą mieli kokosy z powodu powstania OFE i wielu w to uwierzyło. Do dobrego tonu należało i należy "psioczyć" na ZUS który robi jednak dobrze to co do niego należy. Ma potknięcia ale kto ich nie ma?Instytucje typu ZUS wymyślił nie byle kto bo sam kanclerz Bismarck. Tylko zawsze coś w nim psuja rożnego rodzaju miernoty finansowe. A Bismarck to jednak "łeb kanclerski" i kudy wielu "niezależnym" ekonomistom do niego. Mam nadzieję że rząd ten doprowadzi nie do modyfikacji OFE lecz do zmiecenia go z powierzchni ziemi a jego zarządców rozgoni na cztery strony świata. Tylko do tego potrzebne wsparcie mediów i społeczne a nie oglądanie się na "niezależnych" finansistów ktorzy mają w tym interes aby OFE pozostały. Toż tam jest tyle "bezpańskich" pieniązków do zgarnięcia. Po co mają się marnować albo służyć jakimś tam emerytom. Emerytami niech się martwi państwo i grabarze z klechami do spółki.
powtórz
.

O nędzy utopii GATT i

O nędzy utopii GATT i globalnego wolnego handlu pisał Jams Goldsmith.Polskie wydanie z wywiadem jaki przeprowadził z autorem Radek Sikorski ukazało się w roku 1995. Niestety były minister od wojny,a obecnie od wojennych spraw zagranicznych z tego wywiadu niewiele rozumiał.Chyba trzeba zgodzić się z tezą,że wszystkie kryzysy mają swój początek gdy handlowcy biorą gorę nad wytwórcami.Można i inaczej kiedy szkoła biznesu bierze górę nad szkołą ekonomii to jest oszczędnego gospodarowania.
powtórz
.

Michał Rutkowski … pierwszy

Michał Rutkowski … pierwszy dyrektor biura pełnomocnika rządu do spraw reformy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce (1996-97). … W 1996 roku Rutkowski wziął urlop z Banku Światowego i powrócił do Warszawy aby objąć przywództwo grupy reformatorów (m.in. Marek Góra, Wojciech Misiąg, Aleksandra Wiktorow, Andrzej Bratkowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Krzysztof Pater, Ryszard Petru) przygotowującej nowatorską reformę systemu emerytalnego w Polsce, zakładającą m.in. odejście od tradycyjnego repartycyjnego systemu zdefiniowanego świadczenia na rzecz nowoczesnego i długookresowo stabilnego systemu zdefiniowanej składki z istotnym filarem kapitałowym obsługiwanym przez prywatne fundusze emerytalne. Z poparciem ówczesnych pełnomocników rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego, Andrzeja Bączkowskiego i Jerzego Hausnera oraz ministrów finansów Grzegorza Kołodko i Marka Belki pierwsza część pakietu reform została przegłosowana przez Parlament RP w 1997 roku, a druga część w 1998 roku (z Ewą Lewicką jako pełnomocnikiem, Leszkiem Balcerowiczem jako ministrem finansów i Markiem Górą jaką następcą Rutkowskiego jako dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego), otwierając drogę do wprowadzenia nowego systemu emerytalnego w Polsce z dniem 1 stycznia 1999 roku. … więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%8 ... nomista%29
powtórz
.

Pobiezna lektura artykułu ,

Pobiezna lektura artykułu , daję mi podstawy do zadania kilku pytań ? 1. Kto zainteresuję się wreszcie udziałem naszych niedoszłych Noblistów w tym szwindelku ? Są to skutki tzw. zagranicznych stypendiów , naszych wielkich ekonomistów Bielecki już się do tego szwindelku , poniekąd przyznał !!! 2. Dlaczego Tusk zdecydował się na obecny ruch , który trochę chce ograniczyć ten szwindelek ? 3. Skąd w niedawnej przeszłosci, o tym szwindelku wiedział Niejaki Lepper , który otwarcie grzmiał z Trybuny sejmowej na ten temat 4. kto stał za atakiem na jego tezy , kto chciał z niego zrobić oszołoma ? A tak nawiasem mówiąc , Lepper to kumaty chłopina ,nawet jak nie ma matury !!! Ma natomiast kilka dr. honoris causa i to swiadczy o jego pozycji wśród wielu Polaków. Szkoda ,ze dał się wrobić w aferki , szyte grubymi nicmi . na szczęście wyroki są na razie nieprawomocne !!! Będzie ciekawy ubaw , jak to wszystko wyjdzie na swiatło dzienne i dotrze do większej ilości Polaków, którzy dali się nabrać czarodziejom , o emeryturach na Karaibach !!!
powtórz
.

Całkowicie popieram powyższą

Całkowicie popieram powyższą wypowiedź. Mnie to już nie dotyczy ale dla dobra moich dzieci OFE nie powinny istnieć w obecnej postaci. Przykro, że o nas obywatelach decydują osoby które mają za nic dobro ogółu. Jednocześnie ta sprawa jest przykładem co mogą zrobić z ludźmi pieniądze, niezależnie od stopni naukowych i zajmowanych pozycji. Coś nam ta demokracja ostatnio jakoś bokiem wychodzi. Zdaję sobie sprawę, że myślenie boli ale czasami przydałoby się choć trochę rozsądku i poczucia odpowiedzialności za współobywateli. I naprawdę nie wszystko co jest państwowe jest złe. Są dziedziny gdzie państwo jest jedynym gwarantem dobra obywateli.
powtórz
.

Lepper ciemny nie jest, ale

Lepper ciemny nie jest, ale geniuszem tez nie jest. przypadek samoobrony swiadczy jedynie o tym, ze to dziecko sluzb specjalnych podobnie jak platforma (lepper wiedzial o talibach w klewkach, wiedzial o balcerowiczu, wiedzial o wielu wielu sprawach, chcial kasy z rezerw). byc moze stad konflikt na linii balcerowicz - tusk. tusk podobnie jak lepper wymyka sie spod kontroli. po jest rozdarta, z jednej strony naciski bś, mfw i banku w bazylei (brm), z drugiej strony idee agentow sluzacych kiedys w imie dobra komunizmu i problemy z samodzielnym rzadzeniem.
powtórz
.

Zastanawia mnie tak pobieżna

Zastanawia mnie tak pobieżna analiza i krytyka OFE. Same w sobie OFE nie są złe. Inaczej tak samo trzeba by ocenić funkcjonowanie całego rynku kapitałowego. Zgadzam się z tym, że ramy funkcjonowania OFE nie są idealne, ale istota ich działalności, wg mnie, jest korzystna. Dlaczego? - ZUS fizycznie pieniędzy nie ma i nie wiadomo co będzie z moją emeryturą za kilkanaście/-dzesiąt lat; - ZUS nie mając pieniędzy nie może ich inwestować chociażby po to aby niwelować ujemny wpływ inflacji, a emerytury i tak od zawsze były za niskie i ludzie na nie narzekali, Re- i waloryzacje nigdy nie są w stanie i nigdy nie będą żadną rekompensatą; - funkcjonowanie OFE nie wpływa na obniżenie bieżącej konsumpcji gospodarstw (nie wymaga ponoszenia dodatkowych środków) - WIELKIM BŁĘDEM było (i to jest właśnie przekrętem) zezwolenie na tak wysokie opłaty za przyjmowanie składek (dystrybucyjnej) zmniejszającą istotnie alokację składem. Istnienie opłata za zarządzanie jest uzasadnione, jednak trudno np sobie wyobrazić sytuację, że potencjalny deponent PŁACI bankowi za przyjęcie jego pieniędzy na lokatę? Tym bardziej jeśli dla niektórych sytuacja taka byłaby nie do uniknięcia (obligatoryjna). I o tym trzeba głośno mówić a nie generalizować, że OFE są złe. To oczywiście nie wszystkie argumenty tylko wybrane... ... ale książkę z chęcią przeczytam.
powtórz
.

p.s. a kto uwierzył w reklamy

p.s. a kto uwierzył w reklamy OFE ten sam sobie winien i niech się zapisze do grup wsparcia razem z tymi co to kupili proszek a on niestety nie wybielił bluzki, nabyli jedyny w swoim rodzaju jogurt, który nie wzmocnił odporności organizmu, czy weszli w posiadanie produktu o najwyższej jakości za 1/20 ceny odpowiedników... zadanie OFE było minimalizować wpływ niekorzystnych oddziaływań na nie GWARANTOWAĆ złote góry... to, delikatnie mówiąc, nadinterpretacja. Jakże częsta wśród społeczeństwa, które oczekuje i wierzy, że można otrzymać wiele za przysłowiowy grosz...
powtórz
.

To jest to co kazdy Polak

To jest to co kazdy Polak musi uslyszec: http://finanse.wp.pl/kat,104544,title,R ... omosc.html Zeby chociaz 50 % zrozumiala juz bysmy mieli tlumy na ulicach
powtórz
.

Teorie spiskowe nadal są

Teorie spiskowe nadal są atrakcyjne, ale wierzy w nie - tka jak w kriopijców kapitalistow - kilka procent ludzi. Zwolennicy likwidacji OFE niech się najpierw zastanowią nad innymi sposobami uzyskania minimalnej emerytury gdy na 1 emeryta będzie przypadać 1 pracujący, a ZUS będzie wypłacać emeryturę w wysokosci 10% przeciętnego wynagrodzenia, jesli w ogóle starczy pieniędzy ze składek i budżetu na coś więcej niż leczenie staruszków.
powtórz
.

Inicjatywa K. Rybińskiego to

Inicjatywa K. Rybińskiego to jeden z najgłupszych pomysłów z jakim się kiedykolwiek spotkałem. Więcej: http://netsociety.nowyekran.pl/post/681 ... -pieniadze
powtórz
.

Czemu nikt z piszacych tu nie

Czemu nikt z piszacych tu nie chce zauwazyc, ze zrodlo wszelakich problemow Polski lezy dzis w tzw. Planie Balcerowicza? Przeciez gdyby w Polsce nie bylo dzis tego olbrzymiego, ponad milionowego bezrobocia, to byloby tez o ponad milion wiecej platnikow podatkow, oraz setki tysiecy mniej odbiorcow roznego rozdzaju zasilkow i zapomog, czyli inaczej nie byloby klopotow z budzetem, a wiec nie trzeba by kombinowac z prywatyzacja emerytur. Ponadto, ci, ktorzy wpadli w panike, gdyz niedlugo "na jednego pracujacego bedzie przypadac w Polsce jeden emeryt" zapopmnieli o tym, ze dawniej to rolnik z trudem utrzymywal siebie i swa rodzine, a dzis to w Danii czy Holandii jeden rolnik wyzywi bez wiekszego trudu setki mieszczuchow, i to samemu zyjac lepiej niz olbrzymia wiekszosc tychze mieszczuchow. Innymi slowy: poniewaz wydajnosc pracy wzrasta na skutek postepu technologicznego i jej coraz to lepszej organizacji, to coraz mniej ludzi musi pracowac, przynajmniej w krajach, ktore sie naprawde rozwijaja (nie mylic z tzw. "krajami rozwijajacymi sie", co jest 'politycznie poprawna' nazwa dla krajow zacofanych, czyli tzw. trzeciego swiata). Nie oszukujmy sie: od wielu lat w kapitalizmie problemem nie jest niedobor dobr i uslug, a ich nadprodukcja, stad wystarczy sprawiedliwiej dzielic to, co zostalo wyprodukowane, a wiekszosc problemow. z ktorymi sie ow kapitalizm od lat boryka i rozwiazac nijak nie moze, niemalze cudownie by znikla, i to z dnia na dzien. lech.keller@gmail.com
powtórz
.

A czemu ten strach przed

A czemu ten strach przed nazwaniem po imieniu owego "tajemniczego: funckjonariusza BŚ, ktorego ow "bank" (a właściwie jeden z pierwszych elementow przyszlego "rządu światowego") oddelegował do Polski, a który stanął na czele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego zaś po wykonaniu misji w Polsce powrócił on do BŚ na znaczące stanowisko? I czemu ci polscy politycy, którzy zostali przez ów BŚ skorumpowani, np. tymi wycieczkami (pardon, 'podróżami studyjnymi') nie staneli jeszcze przed sądem? Wiem, że tego nie opublikujecie, gdyż byli wśród nich także przestawiciele tzw.lewicy, czyli SLD. lech.keller@gmail.com
powtórz
.

Ta książka jest dostępna na

Ta książka jest dostępna na Amazonie, nowa kosztuje 20 US$
powtórz
.

Same OFE są złe, ze swojej

Same OFE są złe, ze swojej zasady. OFE to zwykły neokolonializm! Jak uruchomisz swoje szare komórki, to sobie w Excelu policzysz, że OFE to wyprzedaż Polski w tempie około 2% rocznie. Tyle, że po drugiej stronie nie ma państwa, które można oskarżyć, tylko "niezależne instytucje finansowe, np Bank Światowy, od którego działalności rząd USA się odcina. Nie jestem większym fachowcem w tej dziedzinie od Leppera, ale prowadzę blog "Tajemnice OFE", gdzie próbuję coś wyjaśnić. Tusk nie zdecydował się na skasowanie OFE tylko z jednego powodu: nie chce skandalu w Parlamencie Europejskim w czasie polskiej prezydencji w UE. Inaczej mówiąc chroni Buzka. Ale nie da się tego robić wiecznie.
powtórz
.

Zanim zaczniesz się

Zanim zaczniesz się zastanawiać, co będzie, porównaj wydajność pracy dzisiejszych fabryk z tymi sprzed pół wieku. A jak całą pracę fizyczna przejmą Roboty, to co będzie? Inne kraje już wiedzą, włączyły składkę ZUS do podatku i finansują emerytury z budżetu. Inne "oskładkowały" na ubezpieczenia społeczne wszystkie dochody: VAT, Cła, "Belkę". Wiara, że można finansować emerytury ze składek jest zwykłą naiwnością. Ale też zwykłą hipokryzją jest twierdzenie, ze państwa nie stać na wypłacanie emerytur. Państwo na to stać, tylko nie wolno rozdawać pieniędzy zachodnim "inwestorom". Już niedługo, zobowiązania Polski wobec właścicieli OFE będą większe, niż wypłacane emerytury!
powtórz
.

Wszyscy wybrańcy co do

Wszyscy wybrańcy co do jednego nas oszukują wmawiając, iż obecne pokolenie musi utrzymywać darmozjadów będących na emeryturach bądź rentach a w przyszłości nawet po kilku.Po drugiej wojnie światowej wszyscy pracujący a od połowy lat 60-tych nawet rolnicy indywidualni mają zabezpieczenie wypracowane, jako własne i nic nie potrzebują od państwa. Jeżeli to zabezpieczenie będące w depozycie państwa zostało ROZKRADZIONE to i tak nie stanowi to wielkiego obciążenia dla pracujących ponieważ Gwarantem jest nasze państwo czyli Polska. Za kradzież i defraudację tych zasobó odpowiadają złodzieje począwszy od Mazowieckiego do obecnego, jednego z największych D. Tuska. Oczywiście oprócz premierostwa współodpowiedzialnymi są ich doradcy i pomocnicy wraz z całymi składami obu Izb Parlamentarnych.Ostatnia polska pomoc na wspomożenie utrzymania kursu walącej się w dół waluty Euro, której nie jesteśmy użytkownikami, kosztem zdrowia i życia Polaków jest dowodem zdrady Stanu dokonanej na naszych oczach przez Rząd mający nas reprezentować.Przy pełnym zabezpieczeniu emerytalnym i wliczonym 50% podatku od wynagrodzenia minimalna płaca za jedną roboczo-godzinę ma wynosić 25,50 złotych. To dużo? Nie, wręcz śmiesznie mało ale okradającym nas wciąż za mało. Obecne minimum socjalne 1.360 zł jest za małe do kosztów utrzymania a liczone 5 lat temu razem z Andrzejem Gwiazdą wynosiło 1343,60. Kto wypłaca jakiekolwiek świadczenie poniżej minimum socjalnego jest przestępcą, chyba tylko oprócz tzw.świadczenia Uzupełniającego.
powtórz
.

90% uwag jest prawidłowych,

90% uwag jest prawidłowych, ale 10% wątpliwych. Z moich poszukiwań wynika, że podczas rządu Cimoszewicza, (Kołodko, Hausner, Belka) uchwalono tylko, że 10% z każdej prywatyzacji będzie szło na fundusz reformy systemu ubezpieczeń społecznych, oraz ustawę o pracowniczych programach emerytalnych, które są bardzo popularne wszędzie na świecie, natomiast w Polsce zostały całkowicie zignorowane, bo zostawiają pieniądze w firmie, a nie w banku. Uchwalono też ustawę o otwartych funduszach emerytalnych, jednak artykuł 7 tej ustawy mówi, że "Ustawa nie narusza przepisów innych ustaw, które przewidują wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego." Jest to więc zasadnicza różnica w stosunku do reformy Buzka, bo ustawy z 1997r tworzą dodatkowe, dobrowolne fundusze, funkcjonujące równolegle z ZUS-em. Poza tym, w czasie kiedy uchwalano te ustawy, Grzegorza Kołodko nie było już w rządzie Cimoszewicza. Wikipedia czasami kłamie.
powtórz
.

Jeżeli nie stać nas na

Jeżeli nie stać nas na utrzymanie naszych dziadków, to ja mam gdzieś taką gospodarkę! W czasie, kiedy dzietność spadła dwukrotnie, wydajność pracy wzrosła 1000 razy! Nie stać nas na utrzymanie milionowej rzeszy bezproduktywnych urzędników, a dla emerytów zawsze wystarczy. To producenci muszą utrzymać cały naród: dzieci, edukację, służbę zdrowia, bezrobotnych, biurokrację i emerytów. Mniej dzieci to mniej bezrobotnych i sztucznych miejsc pracy w administracji, a nie jakaś tragedia. Dla emerytów starczy, tylko trzeba sprawiedliwie dzielić. Nie tak, że trzeci próg podatkowy przekracza dwa procent podatników, ale płacą oni 20% ogólnych podatków.


[center]***************************[/center]

Prof. Leokadia Oręziak: „Nie” dla OFE

[center]Obrazek[/center]
Prof. Leokadia Oręziak. Foto: Newseria.pl

To nie nadwyżki budżetu państwa są lokowane w OFE, lecz dług, który Polska nieustannie zaciąga. W imię czego mamy ponosić podobne poświęcenia? – pyta prof. Leokadia Oręziak w rozmowie z Janem Gmurczykiem

Jan Gmurczyk: Zmiany demograficzne są dziś w Polsce takie, że z biegiem lat coraz mniej osób będzie pracować, a coraz więcej pobierać emerytury. Wielu obywateli obawia się, że świadczenia wypłacane przez ZUS będą w tych warunkach głodowe. Powszechnie słychać zalecenia, by młodzi Polacy oszczędzali na swoje emerytury samodzielnie. Czy wpłacanie części pensji do Otwartych Funduszy Emerytalnych – które są instytucjami prywatnymi, inwestującymi zgromadzony kapitał w akcje i obligacje – nie jest dobrym pomysłem, aby choć trochę uniezależnić emerytury od zmian demograficznych i kondycji ZUS?

Prof. Leokadia Oręziak: Jest dokładnie odwrotnie. W portfelach OFE znajdują się instrumenty finansowe, których wartość silnie zależy od stanu gospodarki. Jeśli Polska w przyszłości będzie mieć słaby system ekonomiczny i niewielu pracujących obywateli, to wycena akcji okaże się niska, a państwo napotka trudności ze spłatą swoich obligacji.

Wniosek stąd taki, że prywatne fundusze emerytalne również są silnie uzależnione od kondycji finansowej państwa i zmian ludnościowych. Przy czym istnienie OFE nie tylko nie rozwiązuje problemu demograficznego, ale stwarza jeszcze dodatkowe zagrożenia.

Jakie?

Przede wszystkim ogromne zadłużenie kraju. Składka emerytalna – pobierana obecnie od dochodów 16 mln osób – powinna w całości finansować bieżące emerytury. Tak się jednak nie dzieje, bo w 1999 roku utworzono OFE i zaczęto im przekazywać aż 40 proc. składki. W 2011 roku ten strumień pieniędzy ograniczono o dwie trzecie, ale do 2017 roku ma być on co roku ponownie zwiększany.

Tym samym ZUS już od ponad dekady boryka się z poważnym ubytkiem składki. Aby go niwelować i móc wypłacać emerytury, państwo zaczęło się zapożyczać. Od 1999 roku do dnia dzisiejszego wzrost długu z tego powodu opiewa na kwotę 300 mld złotych. W funduszach zgromadzono przy tym środki o wartości ok. 260-270 mld złotych, tj. o kilkadziesiąt miliardów mniejsze.

Skąd ta różnica?

Przyjmując składki, OFE od razu pobierają opłatę. Tak naprawdę za nic. Do 2004 roku sięgała ona aż 10 proc. środków, do 2011 roku 7 proc., a teraz 3,5 proc. Co więcej, pieniądze zgromadzone na rachunkach w OFE są podstawą do naliczania prowizji za zarządzanie. Jeśli ktoś wchodzi na rynek pracy w wieku 18 lat i przechodzi na emeryturę w wieku 67 lat, to takie prowizje są pobierane co miesiąc przez pół wieku. Podobne sytuacje są niezwykle atrakcyjne dla każdej firmy prywatnej. Zwłaszcza gdy zyski można czerpać bez żadnego wysiłku.

Fundusze pobierają opłaty i prowizje, ale czy nie osiągają też dla emerytów zysków z inwestowania zgromadzonych środków?

OFE zarabiają głównie na oprocentowaniu obligacji skarbowych. Przez długi czas stanowiły one nawet dwie trzecie ich całego portfela. Jeśli sięgniemy pamięcią do minionych lat, aż do 1999 roku, okaże się, że oprocentowanie polskich obligacji było wysokie. Zyski, jakimi szczycą się OFE, łączą się głównie z odsetkami obciążającymi Polskę.

Tu można jednak spytać, czy warto utrzymywać system, w którym OFE tym więcej zarabiają dla polskiego emeryta, im nasze obligacje są wyżej oprocentowane? Bo zależność na rynkach finansowych występuje taka, że oprocentowanie obligacji skarbowych jest tym wyższe, im kondycja budżetu gorsza. W istocie mechanizm ten wynagradza zagraniczne koncerny za problemy finansowe Polski. Jak można bronić takiego rozwiązania?

Równie bezsensowne jest to, że dziś państwo część zbieranej składki emerytalnej przekazuje prywatnym funduszom i w efekcie nie ma z czego wypłacać emerytur. Emituje zatem obligacje, które potem kupują OFE. Innymi słowy, państwo oddaje funduszom swoje pieniądze, które za chwilę pożycza od nich na procent. W międzyczasie od pobranych składek OFE potrącają sobie opłaty i prowizje, a państwo musi ponosić dodatkowe koszty związane z odsetkami od obligacji.

Wielu ekspertów wskazuje, że zapisy emerytalne na kontach w ZUS też są długiem. Państwo obiecuje obywatelom, że odda im kiedyś zebrane od nich składki w formie emerytur. Różnica polega na tym, że zobowiązania w ZUS-ie nie są wykazywane w statystykach zadłużenia państwa, podczas gdy wartość obligacji w portfelach OFE ujawnia skalę zobowiązań wobec emerytów.

Tyle że zobowiązania państwa w OFE są znacznie gorsze od tych w ZUS-ie. Istnienie funduszy pociąga za sobą konieczność emisji obligacji, co powiększa zadłużenie kraju i rzutuje na jego wiarygodność. Wywlekamy w ten sposób zobowiązania państwa z przyszłości, koncerny zarabiają, a Polska płaci odsetki i prowizje od swych powinności wobec emerytów.

Czy można w ogóle znaleźć jakieś argumenty za tym, by OFE dalej w Polsce funkcjonowały?

Nie, gdyż istnienie OFE jest korzystne tylko dla instytucji finansowych. Przymusowo dzieli się z nimi swoim dochodem 16 mln Polaków. Oczywiście, fundusze tych pieniędzy nie zagarniają w całości dla siebie, ale mogą nimi dysponować dowolnie i finansować wybrane według własnego uznania podmioty. Muszą tylko uważać, by nie przekraczać limitów inwestowania w akcje i inne aktywa.

Tymczasem już dziś państwo polskie jest niezmiernie uzależnione od instytucji finansowych. Na razie jeszcze próbujemy wyznaczać im reguły gry, ale czy za jakiś czas, kiedy OFE będą mieć jeszcze więcej miliardów w swoich portfelach, to nie one zaczną dyktować nam warunki?

A może udałoby się jakoś zreformować OFE, by działały lepiej i nie była potrzebna ich likwidacja?

To niemożliwe. Przede wszystkim nie stać nas na utrzymywanie OFE i ten argument powinien kończyć sprawę. Warto jednak powiedzieć kilka słów o dwóch często wysuwanych propozycjach zmian w systemie.

Pierwsza polega na uzależnieniu prowizji towarzystw emerytalnych od ich zysków dla przyszłego emeryta. To zły pomysł. Na rynku finansowym obowiązuje zasada, że szansa na wyższe zyski idzie w parze tylko z większym ryzykiem poniesienia strat. Goniąc za wyższymi zarobkami, towarzystwa zaczęłyby kupować coraz bardziej ryzykowne instrumenty. Jeśli udałoby się im przejściowo osiągnąć większy zysk, pobrałyby wyższe prowizje. Co jednak w odwrotnym przypadku? Wartość aktywów w posiadaniu OFE może spaść do zera, ale na zwrot pobranych prowizji nie ma już co liczyć.


Drugi pomysł to utworzenie w ramach OFE tzw. „bezpiecznych subfunduszy”. Chodzi o to, aby więcej inwestowały one w „bezpieczne papiery wartościowe”. Powiedzmy sobie jednak wprost, że na rynku finansowym żaden papier nie jest bezpieczny, włącznie z obligacjami skarbowymi. Owszem, niektóre instrumenty są mniej ryzykowne niż inne, ale nawet wysoko oceniane obligacje skarbowe – jak dowodzi przykład Grecji – mogą stać się obligacjami śmieciowymi.

Wyobraźmy sobie, że likwidujemy OFE. Co dalej z systemem emerytalnym?

Nie tak łatwo zlikwidować OFE jednym cięciem. Bezpieczne rozwiązanie, sprawdzone na Węgrzech, polega na tym, że rząd ustawowo ogłasza zawieszenie przekazywania składek emerytalnych do OFE. Następnie członkowie OFE mają czas – na przykład miesiąc lub dwa – na podjęcie decyzji, czy chcą dalej do nich należeć. Jeśli ktoś na to się decyduje, powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z kosztami i ryzykiem związanym z inwestowaniem oszczędności emerytalnych na giełdzie. Takie oświadczenie powinno być jednoznaczne z rezygnacją z gwarancji emerytury państwowej. Jeśli ktoś wierzy w rynek finansowy, niech gra na własny rachunek i nie oczekuje, że w razie porażki podatnicy zrzucą się na pokrycie jego strat.

Osoby, które nie złożyłyby w terminie podobnego oświadczenia, automatycznie zostałyby przeniesione do ZUS wraz ze swoimi aktywami. Na Węgrzech w OFE pozostało mniej niż 2 proc. członków. Reszta trafiła do systemu państwowego i zyskała prawo do pełnej emerytury według zasady takiej, jakby OFE nigdy nie było.

A co z pieniędzmi zgromadzonymi w OFE?

Przeszły do państwowego funduszu. Obligacje zostały umorzone i automatycznie zmniejszył się dług publiczny. Gotówkę przeznaczono na wypłatę bieżących emerytur. Co się zaś tyczy akcji, to nie muszą być one wyprzedawane od razu. W przypadku Polski można byłoby nawet zastrzec, że ich sprzedaż następowałaby w czasach dobrej koniunktury na przestrzeni pięciu czy dziesięciu lat. W międzyczasie przynoszone przez nie dywidendy wspierałyby wypłatę bieżących emerytur.


Wielu Polaków uważa, że składki płynące do OFE są ich prywatnymi oszczędnościami i państwo nie powinno się do nich wtrącać.

To mit, który wmówiono milionom obywateli. Składki emerytalne to pieniądze pobrane tak, jak podatki – pod przymusem państwowym. A jeśli coś zostało pobrane w formie podatku, powinno iść na cele publiczne.

Co innego, jak ktoś chce grać na giełdzie prywatnymi pieniędzmi – to już jego sprawa. Ale składki emerytalne to środki publiczne i powinny finansować bieżące emerytury. ZUS pewnie zawsze można jakoś doskonalić, ale zobowiązania wobec emerytów istnieją i trzeba je wypełniać. Przecież nie powiemy im, żeby radzili sobie sami, bo składki emerytalne trafiły na giełdę, a w kasie publicznej są pustki.

Nie możemy też rozkładać rąk wobec zmian demograficznych i mówić, że każdy obywatel powinien zacząć ratować się sam i zagarniać dla siebie ile się da, bo państwo nic nie zapewni. Taka filozofia niewiele da. Zamiast tracić ogromne pieniądze publiczne na utrzymywanie OFE, pora zacząć inwestować w nasze państwo – tak by za 20 czy 30 lat Polska zapewniła starszemu pokoleniu utrzymanie. Trzeba tworzyć zachęty do tego, by rodziło się więcej dzieci, jak również inwestować w postęp techniczny i infrastrukturę.

Czy OFE nie przyczyniają się jednak do rozwoju polskiej gospodarki? Mówi się na przykład, że gromadzony przez nie kapitał bardzo pomógł urosnąć warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na której notowane są akcje spółek dających pracę wielu Polakom. Czy likwidacja OFE nie wpłynęłaby ujemnie na GPW?

Pamiętajmy, że to nie nadwyżki budżetu państwa są lokowane w OFE, lecz dług, który Polska nieustannie zaciąga. Co to za pociecha, że z tak wielkim poświęceniem pożyczone środki lokujemy na giełdzie? Przecież tam zdarzają się nieraz silne spadki kursów akcji, na przykład w 2008 roku o ponad 50 proc.


Na Węgrzech po zlikwidowaniu OFE żadnego krachu na giełdzie nie było. Z kolei w przypadku Polski rynki finansowe widzą, że dźwigamy ogromny wydatek w postaci tych funduszy i mamy przez to większe potrzeby pożyczkowe. To rzutuje na nas i stanowi zagrożenie dla giełdy. Jeśli państwo zbytnio się zadłuży, natychmiast znajdzie to odbicie na rynku akcji.

Oczywiście, możemy tak długo zapożyczać się z powodu OFE, jak długo będziemy w stanie znaleźć kupców na nasze obligacje. Ale nastroje na rynkach finansowych są bardzo zmienne. Co więcej, w konstytucji i ustawie o finansach publicznych mamy zapisane limity zadłużenia. Jeśli je przekroczymy, zbraknie pieniędzy na szpitale, drogi, szkoły i inne cele publiczne. W imię czego mamy ponosić podobne poświęcenia? Żeby inwestować we własne obligacje skarbowe? Żeby dać zagranicznym koncernom zarobić? Zachęcam do namysłu nad tym, jaki system w Polsce utrzymujemy.

*Leokadia Oręziak – ekonomistka, profesor zwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Instytut Obywatelski
Kształtuj swoje życie (jak)by było arcydziełem!
„Ceterum censeo Pactum esse delendum”

Awatar użytkownika
Michaś
Posty:1295
Rejestracja:3 listopada 2007, 21:39
Lokalizacja:Kawowa GĂłra
Kontakt:

Post autor: Michaś » 2 czerwca 2013, 15:52

[center]Polacy, Słowianie i Patrioci! [/center]


Nasz niezawodny Colcik ponownie wywalił mnie z działu Polska do G-G, a inauguracyjny felieton pociachał cenzorską brzytwą, bo zawierał zbyt dużo bolesnej prawdy wyjawionej przez Waldusia. Dziś aby rozwiać wszelkie wątpliwości dodajmy felieton Waldusia, w którym napomyka o przewidywanych losach TVT.

[center]Donald Tusk jest "mężem stanu”[/center]

Dodano 02/06/2013, w Bez kategorii, przez Waldemar Jan Rajca
.. . .
- powiedziała wczoraj pani Julia Pitera z Platformy jak najbardziej Obywatelskiej, której obywatelskość wystaje jej z buta- mam na myśli Platformę Obywatelska- niczym przysłowiowa słoma.. Jakoś dziwnie się składa, że Platforma Obywatelska robi od sześciu lat rzeczy, które nie podobają się „ obywatelom”? To co to za obywatelskość tkwi w samej Platformie Obywatelskiej? I nawet demokratyczne sondażownie ujawniają, że poparcie ludu Platformy Obywatelskiej spada na łeb i na szyję. Być może przyszedł czas-, żeby zdjąć parasol ochronny znad demokratycznej Platformy Obywatelskiej.. Służby nie próżnują.. Zresztą służba nie drużba.. A i prezydent Putin nie zasypia gruszek w popiele.. Na ciągłej warcie.. Służby pana prezydenta Putina- jak donosi „Rzeczpospolita”., będą współpracowały z naszymi służbami.(???). A to się porobiło- już nie będą współpracowały z amerykańskimi, izraelskimi czy niemieckimi? Czy może jednocześnie.. To znaczy służby będą współpracowały ponad naszymi głowami.. Ale do tego trzeba jakoś wybory zorganizować, żeby było demokratycznie i fajnie, odlotowo i radośnie.

Nie zapomnę do końca mojego życia, jak pani Jukia Pitera, będąc swojego czasu członkiem Unii Polityki Realnej i nawet członkiem Rady Głównej tej prawicowej partii- w pewnym momencie wzięła swoją torebkę i swoje wszystkie rzeczy i wyszła z pokoju na Nowym Świecie, z siedziby tej partii, i nigdy już nie wróciła do tej prawicowej partii o nazwie Unia Polityki Realnej.. Po jakim czasie znalazła się w europejskiej Platformie Obywatelskiej Unii Europejskiej.. Jej syn związany był z Ligą Republikańską, pana Kamińskiego.. Jakie to są dziwne losy ludzi, którzy kiedyś związani byli ze zdrowym rozsądkiem, a dzisiaj przeszli na stronę ludzi wrogich Polsce i Polakom.? Ale kariera to rzeczywistość- a. bycie w wiecznej opozycji- to utopia. I wtedy – gdy wychodziła- pomyślałem sobie, że do nas nigdy już nie wróci.. I miałem rację!

Ach jest” mężem stanu”(???). To bardzo prawdopodobne, bo jak na „męża stanu” przystało, nie powiedział narodowi przez wiele lat , ani słowa prawdy, nie ustaje w budowie socjalizmu, biurokracji , podnoszeniu podatków i wprowadzaniu rozwiązań antycywilizacynych, sprzecznych – nie tylko z naszą cywilizacją- ale także ze zdrowym rozsądkiem.. I ten ciągły piar.. Permanentnie w aureoli piaru.. Jaki to mądry człowiek, jaki” mąż stanu”, jaki wybitny człowiek, prawie tak wybitny- jak profesor od Prawa Pracy- pan Lech Kaczyński, któremu w Radomiu- Prawo i że tak powiem- Sprawiedliwość- będzie stawiało pomnik.. A za jakie to zasługi, i to w Radomiu? Żeby sobie zasłużyć na pomnik, człowiek za życia powinien coś sensownego zrobić dla swojego narodu.. Tym bardziej, że pomnik ma stanąć nie na prywatnej działce ,tylko na gminnym gruncie.. Ale Radomiem rządzi Prawo i Sprawiedliwość i ma większość w Radzie Miasta.. Większością można w demokracji wszystko.. Może za to, że uczestniczył w tajnych rozmowach z panem generałem Kiszczakiem z innymi osobami- w Magdalence? I co ONI tam ustalali? Może powie nam dzisiaj pan Lech Wałęsa, pan Władek Frasyniuik, czy może pan Tadeusz Mazowiecki? ONI też tam byli i ustalali..
Pani Julia Pitera powiedziała jeszcze, że” 4 czerwca Polacy oszukali stronę komunistyczną”(????) Niemożliwe? Pani Julio.. Czy się coś pani nie pomyliło? Co gdzieś widzę obrazy telewizyjne widzę panów: Kwaśniewskiego, Aleksego, Siwca, Borowskiego, Nałęcza, Millera czy Olechowskiego- siedzącego po stronie rządowej Okrągłego Stołu. Nie widać, żeby czuli się oszukani przez Polaków.. Wprost przeciwnie: pełni są życia i radości, w przeciwieństwie do Polaków, którym zgotowali okrutny los, oddali państwo Unii Europejskiej, wywindowali podatki do granic obsurdu, doprowadzili do Wielkiej Emigracji Polaków, i wyśmiewają się codziennie z głupich Polaczków, którzy na nich głosują.. A pan Aleksander Kwaśniewski był nawet dwukrotnie prezydentem” wszystkich Polaków”.. Brylują wszędzie i nic im się nie stało, zamiast gnić w kazamatach, za to co zrobili z ludźmi w poprzednim socjalizmie, doprowadzając kraj do bankructwa.. TO są dzisiaj milionerzy, umilionowieni i wyfutrowani z pieniędzy budżetowych za pomocą układów politycznych.. Pan Kwaśniewski nosi zegarek nie za 35 000 złotych.. ON nosi zegarek za 50 000 dolarów(!!!) I pani mówi, pani Julio, że Polacy oszukali stronę komunistyczną..(????)

To strona komunistyczna wystrychnęła na dudka, razem z ludźmi generała Kiszczaka- Polaków. Razem z tymi z” Solidarności”, którzy na plecach robotniczych dorwali się do podziału władzy pomiędzy siebie, i dawnych aparatczyków komunistycznych. Naród dzisiaj stacza się coraz bardziej w biedę, i to nie przez żaden” kryzys’- tylko w wyniku rezultatu rządów socjalistów budujących socjalizm europejski- kiedyś moskiewski. Nie wiem oczywiście za ile nosi zegarek pan Oleksy, pan Siwiec czy pan Miller.. Wiem, że naród został oszukany, a strona komunistyczna ma się zupełnie dobrze, zdecydowanie lepiej, niż miała się w poprzednim topornym socjalizmie.. To wszystko są milionerzy.. Ale usta mają jeszcze pełne haseł tumaniących lud.. Do tej pory nie ma potępienia komunizmu, a pan Miller wychwala Gierka, który trwonił pieniądze na budowę socjalizmu. Tak jak wychwala go pan Jarosław Kaczyński –tez socjalista- tyle, że pobożny.. Była euforia jak pieniądze pożyczał- potem przyszła depresja i stan wojenny.. Oczywiście towarzysz Gierek budował socjalizm z mniejszym rozmachem, niż pan Donald Tusk- według pani Julii Pitery- „Mąż stanu”(????) Mąż – to na pewno- nawet podczas jakiejś demokratycznej kampanii- wziął ślub i się w końcu ożenił.. Zadłużyć kraj na 1000 miliardów dolarów- to jest dopiero „ mąż stanu”. Nie tylko on sam- wszyscy spod gwiazdy Okrągłego Stołu.. Pan Kaczyński, jak telewizja TV Republika mu się rozkręci- z pewnością porzuci pozory, i zerwie współpracę z TV TRWAM.. Ojciec Ryzyk już to widzi.. Odrzuci wszelkie pozory, i wtedy lud zobaczy, do czego zdolny jest pan Kaczyński- jako część porozumienia Okrągłego Stołu..

Ale, żeby zaraz „ mąż stanu.(???) To tak jakby panią prezydent Gronkiewcz- Waltz- nazwać” mężem stanu”, czy” żoną stanu” przynajmniej za awanturę jaką zrobiła strażnikowi, który nie chciał jej wpuścić do ogrodu w Wilanowie, bo nie uiściła 5 złotych opłaty, którą wprowadził jej kolega partyjny- minister kultury i dziedzictwa narodowego. Wszyscy będący z panią prezydent- bilety mieli- tylko pani prezydent, koleżanka pani Julii Pitery- biletu nie miała. Ale pani Julia walczyła z korupcją, jako szefowa organizacji rządowej do walki z korupcja którą najczęściej tworzy rząd na szczeblu rządowym a inni- mniejszego płazu- na szczeblu poniżej rządowym.. Korupcję tworzą przepisy i urzędnicy. A przypisów przybywało za rządów Platformy Obywatelskiej- tak jak urzędników, Przybyło ponad 100 000(????) Z taka armią to można wygrać każde demokratyczne wybory.. Urzędników przybyło- pożytecznych miejsc pracy ubyło.. Ale walka z korupcją się jeszcze nie skończyła.. Pierwsza bitwa o dorsza za 6,50, którego kupił urzędnik za pieniądze” publiczne”, żeby cos tam zbadać- została wygrana. Czas na kolejne bitwy.. Żeby wygrać wojnę- trzeba wygrywać bitwy… A podczas Stadionu Narodowego przedobrzyli na co najmniej 1,5 miliarda złotych(!!!). A gdzieś, ktoś poturbował psa i ukradł- ale nie demokratycznie- ławkę z parku.. Nie widzieć słonia w menażerii- to jest dopiero sztuka.

Wygląda na to, że parasol znad Platformy Obywatelskiej został cofnięty.. Teraz muszą nam podstawić demokratycznie na przykład Prawo i Sprawiedliwość. Albo Europę Plus.. jak się uda. Musi być kilka wariatów ,w takt wahań demokratycznego ludu,, ale żeby nasi zostali przy korycie… Służby zawsze mają kilka wariantów- w końcu nie pracują tam idioci.. Jak będą chcieli to z pani Julii Pitery- zrobią” męża stanu”.- „żonę stanu”..
Jestem za tym , żeby moja dawna koleżanka z Unii Polityki Realnej została okrzyknięta” mężem” stanu lub żoną ” stanu… Najlepiej Kazachstanu.. I nie piszę tego, żeby mieć coś do Kazachstanu, który właśnie wchodzi w strefę wolnego handlu pomiędzy Rosję i Białoruś. .Może do całości dołączy Ukraina- i u nich dobrobyt będzie wzrastał, bo dobrobyt pochodzi z pracy, a nie z życia na zasiłkach i na kredyt.
Tam są mężowie stanu, a u nas???
Mężykowie stanu, dla których Polska- to puste słowo. Ale wycierają sobie nim usta namiętnie.. Żeby były słodsze od malin, tak jak usta towarzysza Stalin. O czym pisała i informowała nas- pani Wisława Szymborska.- noblistka.
Kształtuj swoje życie (jak)by było arcydziełem!
„Ceterum censeo Pactum esse delendum”

Zablokowany