Ukraina

ODPOWIEDZ
Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 1 marca 2014, 20:13

Oleh Laszko: Rosja wypowiedziała Ukrainie wojnę

- Rosja wy­po­wie­dzia­ła nam wojnę. To jest wojna! – mówił ukra­iń­ski opo­zy­cjo­ni­sta Oleh Lasz­ko do zgro­ma­dzo­nych na ki­jow­skim Maj­da­nie ludzi. Po­li­tyk w ostrych sło­wach sko­men­to­wał de­cy­zję Rady Fe­de­ra­cji Rosji, która ze­zwo­li­ła Wła­di­mi­ro­wi Pu­ti­no­wi na uży­cie woj­ska na te­ry­to­rium Ukra­iny.

Lasz­ko we­zwał naród do "obro­ny nie­za­leż­no­ści i in­te­gral­no­ści Ukra­iny" - Ogła­sza­my mo­bi­li­za­cję! Dzi­siaj se­pa­ra­ty­ści chcą za­pro­wa­dzić wła­dzę Rosji, wznieść ro­syj­skie flagi. Zwra­cam się do ukra­iń­skich pa­trio­tów, aby dali odpór se­pa­ra­ty­stom i bro­ni­li kon­sty­tu­cyj­ne­go ładu, bro­ni­li Ukra­iny – mówił.

- Przy­go­tuj­cie się bra­cia i sio­stry! Dzi­siaj nad Ukra­iną wisi śmier­tel­ne za­gro­że­nie. Od każ­de­go z nas za­le­ży czy bę­dzie ist­nia­ła nie­za­leż­na Ukra­ina, czy but oku­pa­cyj­ny bę­dzie dep­tał naszą zie­mię. Ukra­iń­cy zwra­cam się do Was: broń­cie nie­pod­le­gło­ści na­szej Ukra­iny. Śmierć oku­pan­tom! – za­koń­czył Lasz­ko.

Rada Fe­de­ra­cji, wyż­sza izba ro­syj­skie­go par­la­men­tu, ze­zwo­li­ła dziś na uży­cie Sił Zbroj­nych Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej na te­ry­to­rium Ukra­iny. O zgodę taką do izby zwró­cił się pre­zy­dent FR Wła­di­mir Putin.

Wnio­sek po­par­ło 90 człon­ków Rady Fe­de­ra­cji, czyli wszy­scy, któ­rzy za­re­je­stro­wa­li się na nad­zwy­czaj­nym po­sie­dze­niu izby. Rada Fe­de­ra­cji liczy 166 człon­ków - po dwóch z każ­de­go z 83 re­gio­nów FR.

(RC)

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 1 marca 2014, 20:59

20:49 Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk powiedział, że jego kraj jest gotowy bronić swej suwerenności. Wyraził też przekonanie, że Rosja nie zdecyduje się na interwencję wojskową. Ostrzegł, że oznaczałaby ona początek wojny i koniec wszelkich stosunków z Moskwą.

20:40 Turczynow oświadczył, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy opracowała plan na wypadek rosyjskiej agresji. Dodał, że wzmocniono ochronę elektrowni atomowych, lotnisk, obiektów strategicznych i infrastruktury.

20:26 P.o. prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow wydał rozkaz postawienia wojsk ukraińskich w stan gotowości bojowej.

20:21 Rosja grozi Ukrainie cofnięciem zniżki na gaz. W związku z niedotrzymaniem przez Ukrainę zobowiązań dotyczących regulowania należności za gaz nie ma sensu przedłużania na II kwartał porozumienia o obniżeniu ceny surowca - oświadczyło źródło w ministerstwie energetyki Rosji, cytowane przez agencję Interfax.
20:03 Rosja na wszelkie sposoby prowokuje realizację siłowego scenariusza, aby zdestabilizować sytuację na Ukrainie – oświadczył p.o. prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow po rozmowie z przewodniczącym rosyjskiej Dumy Państwowej Siergiejem Naryszkinem.
19:53 Centralny Sztab Prawego Sektora wezwał wszystkie swoje pododdziały do przeprowadzenia natychmiastowej mobilizacji oraz do zbrojenia się – podaje portal Kresy.pl. "Przypominamy wszystkim obywatelom Ukrainy, niezależnie od narodowości, że nasza walka jest antyimperialna, a nie rusofobiczna. Rosyjskie Imperium rozszerza się. Wzywamy Ruch Oporu Sprzeciwu Kaukazu a także wszystkie wolnościowe ruchy w Rosji do zaktywizowania swoich działań" – napisano w oświadczeniu.
19:41 W Symferopolu niespokojnie. Na dowód Euromajdan publikuje nagranie: Zobacz19:30 Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii William Hague oświadczył, że rosyjskie działanie jest "potencjalnie poważnym zagrożeniem dla ukraińskiej suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej". Hague poinformował, że rozmawiał tego dnia przez telefon z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, zachęcając go do podjęcia kroków dla uspokojenia sytuacji i że wezwał rosyjskiego ambasadora w Londynie, aby wyrazić zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami.
19:21 W Symferopolu słychać strzały - informuje Euromajdan na Twitterze.
19:11 Rada Najwyższa Ukrainy może rozważyć na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego lub wojennego w związku z agresywnymi działaniami Rosji - oświadczył wiceprzewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Koszułynski.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/kolejny ... ymie/2hxdz

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 2 marca 2014, 09:49

Zaczynają się rosyjskie prowokacje. "Nieznani sprawcy" mają blokować Rosjan - NASZA RELACJA

Gubernator graniczącego z Ukrainą rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego Jewgienij Sawczenko poinformował, że grupa uzbrojonych i niezidentyfikowanych mężczyzn próbowała zablokować drogę prowadzącą z Krymu do Moskwy. "Grupa uzbrojonych mężczyzn, która nie wiadomo skąd przyszła, próbowała dokonać prowokacji" - mówił Sawczenko w rozmowie z rosyjskimi mediami.

9:38
Turecki minister spraw zagranicznych Ahmet Davutoglu odbył telekonferencję w sprawie Ukrainy z szefami dyplomacji dziewięciu krajów. W trakcie rozmowy podkreślił znaczenie Krymu i stabilności Ukrainy dla Turcji. Davutoglu rozmawiał między innymi z szefami dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec - poinformował minister na Twitterze. Podkreślił, że Krym i zamieszkujący półwysep Tatarzy są bardzo ważni dla władz w Ankarze, tak samo jak integralność terytorialna i jedność polityczna Ukrainy.

9:33
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy, które dziś się rozpoczęło, będzie się odbywać przy drzwiach zamkniętych – poinformował deputowany partii UDAR Waleryj Karpuncow. Jak dodał, taką decyzję podjęto, gdyż na posiedzeniu będą rozpatrywane sprawy stanowiące „tajemnicę państwową”.

9:32
Na Ukrainie od godz. 8 trwa powszechna mobilizacja.

9:10
Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma nie wzywa do zerwania umów ws. Floty Czarnomorskiej – oświadczyło jego biuro prasowe w związku z publikacją apelu tej treści w imieniu trzech byłych prezydentów kraju. Portal Ukraińska Prawda zamieścił tekst, podpisany nazwiskami Leonida Krawczuka, Kuczmy i Wiktora Juszczenki, w którym apeluje się m.in. o wypowiedzenie tzw. umów charkowskich, podpisanych w 2010 r. przez ówczesnych prezydentów Ukrainy Wiktora Janukowycza i Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Przedłużyły one termin pobytu Floty Czarnomorskiej na Ukrainie, z główną bazą w Sewastopolu, o 25 lat, z możliwością prolongaty tego okresu do 2047 r., w zamian za co Kijów dostał od Moskwy 30-procentową zniżkę cen gazu.

8:58
Stacjonujący na Krymie batalion ukraińskiej piechoty morskiej został otoczony przez uzbrojonych mężczyzn i Kozaków, którzy domagają się od żołnierzy złożenia broni. W przeciwnym razie grożą atakiem - poinformował Interfax-Ukraina. Napastnicy wyznaczyli ukraińskim żołnierzom, stacjonującym w pobliżu miasta Teodozja, czas na poddanie się do około godz. 9 (polskiego czasu). Z informacji agencji wynika, że o zajściu zostali powiadomieni dziennikarze znajdujący się na Krymie. Piechota morska apeluje do nich, aby przyjechali do bazy i zdali relacje ze zbrojnego ataku oraz pogwałcenia prawa, jakiego mają się dopuścić napastnicy.

8:47
NATO musi zacząć działać w sprawie kryzysu na Krymie, ponieważ bezczynność działa na korzyść Rosji - uważa emerytowany admirał James Stavridis, były Naczelny Dowódca Sojuszniczych Sił Europy. "Wielu uzna jakikolwiek poziom zaangażowania NATO za prowokacyjny i potencjalnie zapalny. Niestety stawka jest wysoka; Rosjanie posuwają się. Siedzenie bezczynnie, bez przynajmniej rozpatrzenia opcji, byłoby błędem, który zostałby mile przyjęty przez Putina" - napisał na łamach "Foreign Policy" Stavridis.

8:26
Oświadczenie Departamentu Stanu USA: "Stany Zjednoczone potępiają rosyjską inwazję i okupację terytorium Ukrainy oraz pogwałcenie ukraińskiej suwerenności".

8:17
Ukraińscy oligarchowie Ołeksandr Kołomojski i Serhij Taruta zgodzili się stanąć na czele władz dwóch obwodów: dniepropietrowskiego i donieckiego – donosi portal Ukraińska Prawda. O zgodzie Kołomojskiego na objęcie stanowiska szefa władz obwodu dniepropietrowskiego poinformował na portalu jeden z liderów ukraińskiej opozycji, były szef MSW Jurij Łucenko.

8:14
Rosyjscy żołnierze skonfiskowali broń z należącej do Ukrainy krymskiej bazy radarowej i ośrodka szkoleniowego marynarki. Nakłaniali obsługę jednostek do przejścia na stronę władz Krymskiej Republiki Autonomicznej - poinformował Interfax-Ukraina. Z informacji agencji wynika, że rosyjskie wojska skonfiskowały pistolety, karabiny oraz amunicję ze stacji radarowej znajdującej się w okolicach miasta Sudak w południowo-wschodniej części Krymu nad Morzem Czarnym. Inna grupa zajęła ośrodek szkoleniowy ukraińskiej marynarki w Sewastopolu, gdzie stacjonuje także rosyjska Flota Czarnomorska.

7:52
Gubernator graniczącego z Ukrainą rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego Jewgienij Sawczenko (wierny człowiek Putina) poinformował, że grupa uzbrojonych i niezidentyfikowanych mężczyzn próbowała zablokować drogę prowadzącą z Krymu do Moskwy. "Grupa uzbrojonych mężczyzn, która nie wiadomo skąd przyszła, próbowała dokonać prowokacji" - mówił Sawczenko w rozmowie z rosyjskimi mediami. Zapewne niedługo okaże się, że "winnymi" są ukraińscy faszyści...

3:38
Sekretarz stanu USA John Kerry zagroził Rosji, że jej wojskowa ingerencja na Krymie "poważnie" odbije się na relacjach USA-Rosja i międzynarodowej pozycji Rosji. Zapewnił, że USA i ich partnerzy na świecie będą wspólnie wspierać Ukrainę. "Jeśli Rosja nie podejmie natychmiastowych i konkretnych działań, by doprowadzić do złagodzenia napięć, poważnie odbije się to na stosunkach amerykańsko-rosyjskich i pozycji międzynarodowej Rosji" - oświadczył Kerry w opublikowanym w sobotę wieczorem komunikacie.

2:34
W związku z sytuacją na Ukrainie Kanada odwołuje swojego ambasadora z Moskwy na konsultacje; zawiesza też przygotowania do udziału w szczycie w Soczi - głosi opublikowane oświadczenie premiera Kanady Stephena Harpera. Po zwołanym w trybie natychmiastowym posiedzeniu swojego gabinetu premier postanowił też, że Kanada nie weźmie udziału w w zaplanowanym na czerwiec międzynarodowym szczycie gospodarczym G8 w Soczi.

2:11
Rada Bezpieczeństwa ONZ przeprowadziła, mimo obiekcji Rosji, otwarte posiedzenie ws. sytuacji na Ukrainie; potem kontynuowała obrady przy drzwiach zamkniętych. Nie przyjęła jednak żadnej rezolucji. Ambasador USA przy ONZ wezwała Rosję do przerwania interwencji.

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 2 marca 2014, 10:15

Ukraina na skraju wojny?

Pierw­szy dzień marca przy­niósł nie­ocze­ki­wa­ny zwrot w sto­sun­kach ro­syj­sko-ukra­iń­skich. Wczo­raj Rada Fe­de­ra­cji, wyż­sza izba par­la­men­tu Rosji, ze­zwo­li­ła na uży­cie Sił Zbroj­nych Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej na te­ry­to­rium Ukra­iny. Za­chód wydał sze­reg ko­mu­ni­ka­tów pod­kre­śla­ją­cych za­nie­po­ko­je­nie, a pre­mier Ukra­iny Ar­se­nij Ja­ce­niuk ostrzegł, że in­ter­wen­cja roz­yj­ska ozna­cza­ła­by wojny i ko­niec wszel­kich sto­sun­ków z Mo­skwą. Rano do­szło do nie­bez­piecz­ne­go in­cy­den­tu na dro­dze z Krymu do Mo­skwy. In­ter­fax-Ukra­ina po­da­je z kolei, że Ro­sja­nie kon­fi­sku­ją Ukra­iń­com broń. Do in­cy­den­tu do­szło rów­nież w Ki­jo­wie - MSW po­da­ło, że z rąk nie­zna­ne­go na­past­ni­ka zgi­nę­ło tam trzech po­li­cjan­tów.

10:08 Co dzieje się obecnie na Krymie? Na ulicach Symferopola znajduje się sporo uzbrojonych żołnierzy rosyjskich, a przed budynkami ukraińskiej armii pojawili się uzbrojeni żołnierze ukraińscy. Po mieście chodzą także grupy tak zwanej samoobrony Krymu. To formacje grupujące ludzi o nastawieniu prorosyjskim. Grupy te współdziałają z żołnierzami rosyjskimi. Żołnierze ukraińscy, którzy zgodzili się rozmawiać deklarują, iż nie oddadzą broni żądającym tego żołnierzom rosyjskim. Rosjanie rozstawili posterunki wokół tych gmachów i blokują wszelkie działania żołnierzy ukraińskich.

09:42 RBK-Ukraina podaje również, że do groźnego incydentu doszło w nocy w Kijowie. Nieznany napastnik zastrzelił tam trzech policjantów. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia.

No i prowokacje się zaczęły.

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 2 marca 2014, 10:21

James F. Jeffrey: Obama powinien zasugerować NATO rozmieszczenie sił na granicy polsko-ukraińskiej

- Pre­zy­dent Obama po­wi­nien sta­now­czo za­re­ago­wać i za­su­ge­ro­wać NATO roz­miesz­cze­nie sił na gra­ni­cy pol­sko-ukra­iń­skiej - mówi James F. Jef­frey w roz­mo­wie z "The New York Times". Roz­mów­ca ga­ze­ty peł­nił m.​in. funk­cję za­stęp­cy do­rad­cy ds. bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go pre­zy­den­ta G.W. Busha pod­czas wojny w Gru­zji w 2008 roku.

Zda­niem Jef­freya kon­cen­tra­cja wojsk So­ju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go na gra­ni­cy pol­sko-ukra­iń­skiej nie słu­ży­ła­by póź­niej­szej re­ak­cji na dzia­ła­nia wo­jen­ne na Kry­mie, ale "wy­zna­cze­niu linii". - Nie je­ste­śmy w sta­nie nic zro­bić, by ochro­nić Ukra­inę w tym mo­men­cie - przy­zna­je Ame­ry­ka­nin. - Wszyst­ko, co mo­że­my, to ochro­nić so­jusz - do­da­je.

We­dług "The New York Times", ad­mi­ni­stra­cja Ba­rac­ka Obamy roz­wa­ża anu­lo­wa­nie pla­no­wa­nej wi­zy­ty pre­zy­den­ta w Rosji w czerw­cu tego roku, wy­rzu­ce­nie Rosji z grupy G8, a także wy­sła­nie wojsk ame­ry­kań­skich w po­bli­że miej­sca kon­flik­tu.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/james-f ... lsko/gcl8s

Awatar użytkownika
adsenior
Posty: 6186
Rejestracja: 25 czerwca 2009, 04:06
Lokalizacja: Łódź

Post autor: adsenior » 2 marca 2014, 10:54

Syriusz pisze:James F. Jeffrey: Obama powinien zasugerować NATO rozmieszczenie sił na granicy polsko-ukraińskiej

- Pre­zy­dent Obama po­wi­nien sta­now­czo za­re­ago­wać i za­su­ge­ro­wać NATO roz­miesz­cze­nie sił na gra­ni­cy pol­sko-ukra­iń­skiej - mówi James F. Jef­frey w roz­mo­wie z "The New York Times". Roz­mów­ca ga­ze­ty peł­nił m.​in. funk­cję za­stęp­cy do­rad­cy ds. bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go pre­zy­den­ta G.W. Busha pod­czas wojny w Gru­zji w 2008 roku.

Zda­niem Jef­freya kon­cen­tra­cja wojsk So­ju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go na gra­ni­cy pol­sko-ukra­iń­skiej nie słu­ży­ła­by póź­niej­szej re­ak­cji na dzia­ła­nia wo­jen­ne na Kry­mie, ale "wy­zna­cze­niu linii". - Nie je­ste­śmy w sta­nie nic zro­bić, by ochro­nić Ukra­inę w tym mo­men­cie - przy­zna­je Ame­ry­ka­nin. - Wszyst­ko, co mo­że­my, to ochro­nić so­jusz - do­da­je.

We­dług "The New York Times", ad­mi­ni­stra­cja Ba­rac­ka Obamy roz­wa­ża anu­lo­wa­nie pla­no­wa­nej wi­zy­ty pre­zy­den­ta w Rosji w czerw­cu tego roku, wy­rzu­ce­nie Rosji z grupy G8, a także wy­sła­nie wojsk ame­ry­kań­skich w po­bli­że miej­sca kon­flik­tu.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/james-f ... lsko/gcl8s

A najlepiej by był to wermacht!

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 2 marca 2014, 11:17

Rosyjska Cerkiew za zbrojną interwencją na Ukrainie

Powstrzymywałem się od pisania ponieważ zdecydowanie brakuje mi teraz czasu oraz dzieje się tak dużo rzeczy, tak oczywistych że mój komentarz tutaj był raczej zbędny.
Jednak... Pewna informacja z dnia dzisiejszego zbulwersowała mnie na tyle że jestem tutaj i piszę.

Rzecznik patriarchatu moskiewskiego Wsiewołoda Czeplina twierdzi że zbrojna interwencja Rosji na Ukrainie to tak naprawdę "misja pokojowa" czym daje namaszczenie Putinowi na krzywdzenie ludzi, wdzieranie się do suwerennego państwa pod śmiesznym i niesamowicie nieprawdziwym powodem jakim jest stabilizacja sytuacji na Ukrainie i obrona mniejszości rosyjskiej.

Ale to nie wszystko. Rzecznik rosyjskiej cerkwi przypomniał oświadczenie Światowego Rosyjskiego Soboru Narodowego, który uznał rosyjski naród za "nację rozdzieloną na swoim historycznym terytorium, mającą prawo do zjednoczenia w jednym organizmie państwowym". Co oznacza jasno i wprost że cerkiew rosyjska, za nic ma suwerenność narodów będących nigdyś w rosyjskiej strefie wpływów, takich narodów jak na przykład Polska.

Demonstranci, a w zasadzie mniejszość rosyjska na Ukrainie zgodnie wypowiada się że Ukraina tak naprawdę nie chciała wychodzić, oddzielać się od Rosji, a za to że tak się stało winni są Amerykanie i zachodnia Europa. Przyznam szczerze że czytając takie wypowiedzi robi mi się niedobrze. Naród Rosyjski zawsze był zakłamanym gniazdem agentów FSB, nawet Rosjanie mieszkający w granicach innego kraju nie potrafią uszanować tego że nie są u siebie i pozwalają sobie nie tylko na takie wypowiedzi, ale też na rękoczyny.
Pragnę zwrócić uwagę że na rosyjskich demonstracjach chociażby w Charkowie połamani i zakrwawieni są ludzie młodzi a tłucze ich naród rosyjski, nie wiem dlaczego do tej pory Ukraina nie zrobiła z tym syfem w Charkowie porządku, nie podoba się u nas na Ukrainie, tłuczecie naszych ludzi, wypad do mateczki Rosji, ona was przygarnie.

Wyobrażacie sobie żeby nagle mniejszość rosyjska albo jakakolwiek inna zaczęła nagle bić Polaków? Gdziekolwiek w Polsce?
Sam zostawiłbym dom, komputer, prace by chociaż na jeden weekend podjechać tam gdzie sobie gnoje na coś takiego pozwalają by ku własnej uciesze chociaż kilku z nich spuścić taki wpier... po którym do swojej ojczyzny wracaliby białym samochodem na sygnale. Jak patrze na tych młodych Ukraińców w Charkowie lanych przez Ruskich zastanawiam się gdzie jest 45 milionowy naród... Że to będzie prowokacja na którą Putin czeka?

Czy wszyscy już do końca zdurnieli? Jaka prowokacja? Obcy naród zajmuje bazy wojskowe w kraju, Rosjanie biją Ukraińców i mówi się o prowokacji którą miałaby być odpowiedź na te zdarzenia?
To co Putin musi zrobić żeby lud ukraiński mógł zareagować? Podpalić Kijów?
Pani Ashton oraz Pani Merkel są głęboko zaniepokojone, a Obama potępia interwencję Rosyjską...tyle w temacie.

Ocenę tego bagna pozostawiam wam


Zapraszam do wzięcia udziału w akcji: LECHU WAŁĘSO. ODZYSKAJ HONOR

http://naszeblogi.pl/44735-rosyjska-cer ... a-ukrainie

Awatar użytkownika
adsenior
Posty: 6186
Rejestracja: 25 czerwca 2009, 04:06
Lokalizacja: Łódź

Post autor: adsenior » 2 marca 2014, 11:34

Tutaj uroczyste przejęcie władzy, przez rezuna z Majdanu w tym przypadku Urząd Prokuratora Generalnego. Po przejęciu, ten demokrata, natychmiast uwolnił kryminalistkę Julię. A swoją drogą kiedy to Pawlak, za taki sam przekręt gazowy trafi do polskiego pierdla?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=q8JC-Zjq ... e=youtu.be[/youtube]

No cóż, wnioski do tego, kto jest legalnym prezydentem Ukrainy, każdy wyciągnie sam. Na koniec, przypominam, jak to "kwiatkami i cukierkami" zachód cementował jedność Jugosławii!

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 2 marca 2014, 12:52

Ukraina: Rada Najwyższa apeluje do Rosji o wycofanie żołnierzy

Rada Najwyższa Ukrainy zaapelowała w niedzielę do strony rosyjskiej o natychmiastowe wycofanie żołnierzy Floty Czarnomorskiej w miejsce ich dyslokacji. Zwróciła się także do prezydenta Rosji, by nie dopuścił do wprowadzenia wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow wydał dekret wprowadzający w życie decyzję o postawieniu sił zbrojnych Ukrainy w stan gotowości bojowej - oświadczył w niedzielę szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andrij Parubij. czytaj więcej
"Rada Najwyższa informuje o żądaniu konsekwentnego wypełnienia podstawowych porozumień o przebywaniu Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, a więc: natychmiastowego wycofania wojsk w miejsca ich stałej dyslokacji. Jakiekolwiek przemieszczanie żołnierzy, sprzętu i uzbrojenia powinno się odbywać wyłącznie po uzgodnieniu z odpowiednimi organami Ukrainy" - oświadczyła Rada.
Rada Najwyższa poinformowała też o wystosowaniu apelu do prezydenta Rosji Władimira Putina, by nie dopuścił do wprowadzenia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.
Parlament Ukrainy wezwał ponadto państwa-gwarantów jej bezpieczeństwa i organizacje międzynarodowe o pomoc w ochronie obiektów jądrowych w kraju, a także o wysłanie na Ukrainę międzynarodowych obserwatorów.

W 1994 roku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja podpisały Memorandum Budapeszteńskie, w którym wspólnie zobowiązały się m.in. do respektowania suwerenności i granic Ukrainy i do powstrzymania się od wszelkich gróźb użycia siły przeciwko integralności terytorialnej i niepodległości politycznej tego państwa. Memorandum zostało podpisane w odpowiedzi na przekazanie przez Ukrainę strategicznej broni nuklearnej.
Rada Najwyższa obradowała w niedzielę na nadzwyczajnym posiedzeniu związanym z sytuacja na Krymie.
Rada Federacji, wyższa izba parlamentu Rosji, zezwoliła w sobotę na użycie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Zwrócił się o to prezydent Władimir Putin, uzasadniając to m.in. "zagrożeniem życia obywateli Federacji Rosyjskiej, naszych rodaków, składu osobowego kontyngentu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, stacjonującego zgodnie z międzynarodowym układem na terytorium Ukrainy (Autonomiczna Republika Krymu)".
W niedzielę pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow wydał dekret wprowadzający w życie decyzję o postawieniu sił zbrojnych Ukrainy w stan gotowości bojowej.
PAP/IAR

Awatar użytkownika
adsenior
Posty: 6186
Rejestracja: 25 czerwca 2009, 04:06
Lokalizacja: Łódź

Post autor: adsenior » 2 marca 2014, 13:00

Taaa, rezuny z Majdanu i Prezydent Ukrainy podpisali porozumienie, ale wszak rezunom chodziło o pełnię władzy, wszak to oni wysuwają roszczenie terytorialne do naszych terenów, Przemyśl i kilkanaście powiatów. No ale to są "gołąbki pokoju" bo idą na pasku żydostwa.

Awatar użytkownika
adsenior
Posty: 6186
Rejestracja: 25 czerwca 2009, 04:06
Lokalizacja: Łódź

Post autor: adsenior » 2 marca 2014, 15:24

Działalność pokojowych misji USA!!!Obrazek

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 2 marca 2014, 16:38

USA: John Kerry grozi Rosji.

John Kerry potępił "niesamowity akt agresji" Rosji na Ukrainie. W wywiadzie dla stacji CBS, amerykański sekretarz stanu zagroził "bardzo poważnymi konsekwencjami" ze strony Stanów Zjednoczonych i innych krajów, w tym sankcją w postaci ekonomicznej izolacji Moskwy.

- W XXI wieku nie zachowuje się jak w wieku XIX i pod wymyślonym przed siebie pretekstem okupuje terytorium innego kraju - powiedział John Kerry. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że w rękach Rosji nadal pozostaje możliwość zażegnania kryzysu.
Kerry powiedział też, że rozmawiał z kilkoma ministrami spraw zagranicznych i każdy z nich zapewnił, że jest gotów przystąpić do planu gospodarczego odizolowania Rosji - czytamy na stronach CBS. Sekretarz stanu mówił też, że Stany Zjednoczone były "całkowicie przygotowane" do zbojkotowania nadchodzącego szczytu G8 w Soczi.
- Nie chcemy robić z tego bitwy pomiędzy Wschodem a Zachodem, nie chcemy, żeby to była "zimna wojna". Nikt nie chce tego typu zachowań. Jest wiele różnych dróg, które prowadzą do rozwiązania tego problemu - dodał Kerry. - Jeśli Rosja chce być członkiem grupy G8, to niech zachowuje się jak członek tej grupy. A ja ze swojej strony gwarantuję, że jeśli nie uda się tego rozwiązać w rozsądny i cywilizowany sposób, to będą poważne reperkusje - zagroził.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił komentarza do słów szefa amerykańskiej dyplomacji.

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 2 marca 2014, 18:13

Как вы относитесь к Путину?

Zgoda buduje.

Fronda i Natemat przypominają jakże aktualne słowa śp. Lecha Kaczyńskiego: „Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa Bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę!”.
Putin chce dobrze. Hitler też chciał dobrze. By żyło się lepiej wszystkim. Niemcom i Rosjanom. Takie jakieś mam dziwne skojarzenia.


To raczej wygląda na cyniczną prowokację. Scenariusze nawet podobne do prowokacji gliwickiej. Wtedy Niemcy swoich obywateli a teraz Rosja „muszą” bronić. Wcale nie muszą, bo i krzywda im się nie dzieje. Ani Hitler ani Putin chyba nie są aż tak głupi albo zaślepieni, żeby o tym nie wiedzieć.
Jednak też nie są tak do końca bezczelni, żeby nie próbować jakoś uzasadnić swoich ruchów na arenie międzynarodowej. I na tej płaszczyźnie być może można jeszcze do Boby dotrzeć, ale to raczej ktoś mądry by musiał.
Problem właśnie w tym jak mu wytłumaczyć, że tak się nie robi. A Zachód, w tym Polska swoją polityką „tolerancji, poprawności i ocieplania stosunków” z Rosją rozbestwiły bestię. Niestety w tej sytuacji Putinowi może się wydawać, że stoi po właściwej stronie i broni nie tylko ładu, dyscypliny i porządku, chroni swoich przed agresją dziczy, ale i świata przed zepsuciem. I tu jest problem…
Wybraliście sobie do sejmu [… i …] to teraz czekajcie z pokorą na ruską armię.

http://naszeblogi.pl/44747-kak-vy-otnosytes-k-putynu

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 2 marca 2014, 21:25

Rosja: niektórzy doradcy Putina krytykują plany interwencji na Ukrainie

Moż­li­wa ope­ra­cja woj­sko­wa na te­ry­to­rium Ukra­iny "jest ab­so­lut­nie nie­ade­kwat­na do skali na­ru­szeń" praw Ro­sjan miesz­ka­ją­cych na Kry­mie - oświad­czy­ła Rada ds. roz­wo­ju spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i praw czło­wie­ka przy pre­zy­den­cie Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej.

"Uży­cie siły woj­sko­wej na ze­wnątrz, zwią­za­ne z na­ru­sze­niem su­we­ren­no­ści są­sied­nie­go pań­stwa i sprzecz­ne z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi zo­bo­wią­za­nia­mi Rosji - na­szym zda­niem - jest ab­so­lut­nie nie­ade­kwat­ne do skali na­ru­szeń. Dla przy­kła­du, in­for­ma­cje o ata­kach, nie­po­ko­jach i za­bój­stwach na te­ry­to­rium Krymu są nie­wia­ry­god­ne i prze­sa­dzo­ne" - stwier­dzi­ła Rada.

"Jak za­świad­cza znaj­du­ją­cy się na Kry­mie czło­nek Rady An­driej Jurow, ofiar śmier­tel­nych oraz ran­nych wśród lud­no­ści i żoł­nie­rzy, o któ­rych mó­wio­no na po­sie­dze­niu Rady Fe­de­ra­cji, w ostat­nich dwóch dniach nie było" - na­pi­sa­no w ko­mu­ni­ka­cie.

Rada za­ape­lo­wa­ła o za­że­gna­nie kry­zy­su na Ukra­inie za po­mo­cą in­stru­men­tów po­li­tycz­nych i sta­łe­go po­szu­ki­wa­nia kom­pro­mi­sów w spor­nych kwe­stiach.

W so­bo­tę Rada Fe­de­ra­cji, wyż­sza izba par­la­men­tu Rosji, ze­zwo­li­ła na uży­cie Sił Zbroj­nych Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej na te­ry­to­rium Ukra­iny. O zgodę taką zwró­cił się pre­zy­dent FR Wła­di­mir Putin, uza­sad­nia­jąc to za­gro­że­niem życia oby­wa­te­li Rosji, dia­spo­ry ro­syj­skiej i żoł­nie­rzy armii ro­syj­skiej na Kry­mie.

Rada ds. roz­wo­ju spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i praw czło­wie­ka jest cia­łem do­rad­czym pre­zy­den­ta Rosji. Za­sia­da­ją w niej przed­sta­wi­cie­le or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych, w tym rów­nież kry­tycz­nych wobec Krem­la, a także na­ukow­cy i znani pu­bli­cy­ści. Na jej czele stoi obroń­ca praw czło­wie­ka Mi­cha­ił Fie­do­tow.

(JM)

Syriusz
Posty: 4297
Rejestracja: 3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 2 marca 2014, 23:08

21:51 Ambasador Stanów Zjednoczonych Polsce Stephen Mull potępił akt agresji Rosji wobec Ukrainy. W rozmowie z IAR zapowiedział, że Waszyngton i jego sojusznicy pracują nad bardzo poważnymi konsekwencjami dla Rosji. Dodał, że prezydent Władimir Putin wciąż może wybrać pozytywne rozwiązanie. Jednak Rosja musi natychmiast wycofać swoje siły z Ukrainy.

21:46 Prezydent Rosji Władimir Putin zgodził się na międzynarodową misję na Krymie - twierdzi zastępca rzecznika niemieckiego rządu. Taką propozycję miała mu złożyć przez telefon kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jak relacjonował wicerzecznik niemieckiego rządu, Georg Streiter, misja, prawdopodobnie pod auspicjami OBWE, miałaby zbadać sytuację na Półwyspie Krymskim. Miałby to być początek dialogu politycznego między Kijowem a Moskwą.

21:44 Sekretarz stanu w rosyjskim MSZ Grigorij Karasin oświadczył, że nikt w Rosji nie chce wojny z Ukrainą. Pierwszy wiceminister spraw zagranicznych zapewniał o tym w programie telewizji Rossija-1. Karasin powiedział, że władze rosyjskie są gotowe poprzeć wszystkie siły, które opowiadają się za umocnieniem stosunków Moskwy i Kijowa. Podkreślił, że Rosja nie kwestionuje suwerenności Ukrainy i pragnie, aby Ukraina była państwem sukcesu.

21:31 Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew: Rosja jest gotowa rozwijać stosunki z Ukrainą, ale nie z tymi, którzy doszli do władzy poprzez rozlew krwi.

21:21 Były prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk ostrzegł, że wojna między Ukrainą i Rosją nieuchronnie przerodzi się w III wojnę światową. Wyraził przy tym przekonanie, że Ukrainę obroni cały świat.

21:13 Możliwość zwołania nadzwyczajnego spotkania Rady Europejskiej ws. sytuacji na Ukrainie była jednym z tematów rozmów telefonicznych premiera Donalda Tuska z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W szczególności omawiano możliwość zwołania nadzwyczajnego spotkania Rady Europejskiej, poświęconego sytuacji na Ukrainie, o które apelowała Polska.

21:02 Pierwszy wicepremier Ukrainy Witalij Jarema poinformował, że rząd jego kraju rozważa możliwość zamknięcia granicy z Rosją. Powodem jest masowy przyjazd z Rosji autobusami osób, które biorą udział w prorosyjskich mityngach. - Obecnie rozpatrywana jest kwestia zamknięcia granicy. Inna możliwość to wprowadzenie rygorystycznych warunków jej przekraczania – oświadczył Jarema w telewizji 5. Kanał.

20:50 Niepokoi nas zgoda rosyjskiego parlamentu na działania wojskowe Rosji na Ukrainie. Jest to naruszenie prawa międzynarodowego - powiedział Anders Fogh Rasmussen.

20:45 Szef NATO: wzywamy Rosję do deeskalacji napięcia.

20:32 Zarówno niemiecka kanclerz, jak i rosyjski prezydent zgodzili się co do kontynuowania przez oba kraje konsultacji dwustronnych i wielostronnych "w celu normalizacji społeczno-politycznej sytuacji na Ukrainie - głosi oświadczenie Kremla.

20:24 Władimir Putin rozmawiał przez telefon z Angelą Merkel – podaje agencja RIA Nowosti, powołując się na źródła na Kremlu. Prezydent Rosji miał powiedzieć niemieckiej kanclerz, że na Krymie "istniało zagrożenie użycia przemocy przez ultranacjonalistów". Jak dodał, "środki podjęte przez Rosję były całkowicie właściwe".

ODPOWIEDZ