Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Wiara Ojców naszych
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska
Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 26 września 2016, 14:19

Aspekty degrengolady

Degrengolada dzisiejsza wynika także stąd, że przyznało się równouprawnienie prawdzie i fałszowi (o ile w ogóle jeszcze ktoś mówi o prawdzie).
Słusznie ktoś napisał, że dzisiaj zamiast dokonywać korekty błądzących w kwestiach wiary i moralności, broni się „praw” tychże błądzących.


https://verbumcatholicum.com/
Ostatnio zmieniony 4 kwietnia 2017, 21:58 przez Coltrane, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 26 września 2016, 15:18

Na nowy tydzień pracowity

Jest czas odpoczynku i czas pracy. Dopóki człowiek jest w stanie pracować, pracować powinien. Chodzi nie tylko o pracę zawodową. Na pierwszym miejscu chodzi o cierpliwe i rzetelne wypełnianie obowiązków stanu, które jest codzienną drogą świętości. Mówimy też słusznie o pracy nad sobą – często ukrytej, mozolnej i niespektakularnej. Trzeba ją podejmować – codziennie, cierpliwie i wytrwale.

Szlachetny ewangeliczny program, który przyniósł Europie rozkwit wiary i kultury, zawarty jest w znanym sformułowaniu Ora et labora – „Módl się i pracuj”. Program świętych!
Praca jest zadaniem i przywilejem. Praca jest wypełnianiem Woli Bożej. Przez pracę spełniamy się jako ludzie i przysparzamy dobra innym. Przez pracę zarabiamy na utrzymanie siebie i swojej rodziny.

Otwórzmy Słowo Boże – sięgnijmy do wybranych fragmentów o pracy. Nie wymagają komentarza. Rozważmy, czyńmy.

„Do mrówki się udaj, leniwcze,
patrz na jej drogi – bądź mądry:
nie znajdziesz u niej zwierzchnika
ni stróża żadnego, ni pana,
a w lecie gromadzi swą żywność
i zbiera swój pokarm we żniwa.
Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć?
A kiedyż ze snu powstaniesz?
Trochę snu i trochę drzemania,
trochę założenia rąk, aby zasnąć:
a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga
i niedostatek – jak biedak żebrzący” (Prz 6, 6-11).

Św. Paweł z troską pisze: „Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze!” (2 Tes 3, 10-13).

„W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6, 9-10).

Św. Paweł, troskliwy pasterz, mobilizuje nas: „Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).

Przed nami nowy tydzień. Codziennie rano klękajmy z wiarą do pacierza. I pracujmy – cierpliwie i wytrwale. Owoce naszej pracy pozostawmy Panu Bogu. Do nas należy dobrze wykonać to, co powinniśmy wykonać. Uczy nas Pan Jezus: „Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»” (Łk 17, 10)!

Modlimy się: „Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”.

Dzięki Bożej dobroci codziennie mamy wiele okazji do realizacji dobra.

Niech się nam mnożą dobre czyny. Nie próżnujmy!

ks. Jacek Bałemba

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 28 września 2016, 10:52

Troska fundamentalna

Bez troski o życie w stanie łaski uświęcającej,
co właściwie robimy na tym świecie?

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 30 września 2016, 12:28

Aspekt wiary rozumnej

„Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus” (Ga 1, 11-12).

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).


Wiara katolicka nie jest wymysłem ludzkim.
Wiara katolicka jest objawiona przez Boga.
Wiara katolicka jest prawdziwa – jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy.

Zrównanie wiary katolickiej z innymi religiami jest aktem zdrady Chrystusa – aktem apostazji.

Wyznanie wiary św. Atanazego:
Quicúmque vult salvus esse,
ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
– „Ktokolwiek pragnie być zbawiony,
przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.


https://verbumcatholicum.com/2016/09/30 ... -rozumnej/

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 2 października 2016, 22:13

Codzienna modlitwa za kapłanów

Dobrym uczynkiem będzie odmówienie codziennie jednego Zdrowaś Maryjo w intencji kapłanów, aby służbę swoją wypełniali czystym sercem i w duchu pełnej wierności Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, dla dobra dusz wielu. Módlmy się z wiarą. Codziennie.

https://verbumcatholicum.com/page/2/

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 3 października 2016, 09:49

Katolicki postulat nieodwołalny: zaakceptować cały depozyt wiary

Kontekst ciągle aktualny – obrona krystalicznego depozytu wiary. Kwestia szczegółowa.
Jest subtelny problem różnych znaczeń. Dwie osoby mogą używać tych samych terminów, ale rozumieć je różnie.

Zobrazujmy kwestię na przykładzie. Rasowy modernista używa słowa Tradycja i rzymski katolik używa słowa Tradycja. Rozumienie rasowego modernisty różni się jednak od rozumienia rzymskiego katolika.

Tu jest źródło zwodzenia wielu osób o nastawieniu – nazwijmy (generalizując) – „dobrodusznie-indultowym”. Przyjmują oni za dobrą monetę fakt posługiwania się przez rasowych modernistów katolicką terminologią, ale nie biorą pod uwagę, że używając tych samych terminów rasowi moderniści rozumieją je inaczej niż przez całe wieki rozumiał je Kościół. Wytwarza się wtedy pozorna komitywa, pozorna, bo nie oparta na prawdzie.
Na bazie jednobrzmiących słów, lecz wielości znaczeń, rodzi się proceder niszczenia katolickiej wiary, rozbrajania rzymskich katolików, zwodzenia ich lub pozostawiania ich w błogiej nieświadomości, bo słowa brzmią znajomo – po katolicku.

A jeśli ktoś nachalnieje z pytaniem: „Czy uznajecie II Sobór Watykański?”, wtedy należy pytać: „Czy uznajecie całe katolickie Credo, cały nienaruszony niezmieniony depozyt wiary, którego Kościół niezmiennie przez dwa tysiące lat nauczał i przekazywał?”.
Nieodzowny postulat dla rzymskiego katolika w czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła. Wymogiem roztropności i wymogiem wierności jest pytać nie tylko o brzmienie słów, ale o dwie kwestie istotne: o znaczenie tychże słów (jakie nadaje im mówiący) oraz o to, kto je wypowiada.

Oczywistość: tylko trwanie przy prawdzie precyzyjnie werbalizowanej przez Kościół (dogmaty!) i rozumianej tak, jak ją od wieków Kościół rozumiał i nauczał, rokuje dobrze na naszą przyszłość i na wieczność.

https://verbumcatholicum.com/2016/09/28 ... zyt-wiary/

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 3 października 2016, 19:50

O skutkach dobrej spowiedzi – jeden aspekt

Obrazek

Piękne nam podaje Sobór Trydencki słowo o dobroczynnych skutkach dobrej spowiedzi:
„U ludzi pobożnych i przyjmujących ten sakrament z pobożnością nastają zwykle po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową” (Sobór Trydencki, Sesja XIV, Nauka o sakramencie pokuty).

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 4 października 2016, 07:56

Reakcje należne i zaniedbania karygodne

Kolejne herezje poleciały w eter. I gdzie są ci gadatliwi, którzy pewnego młodego kapłana już skazali i wysłali w butach do piekła? Są jakieś proporcje słuszne widzenia i reagowania.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 4 października 2016, 22:59

Dobre życzenie

„Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie” (2 Kor 11, 3-4).

Festiwal demontażu katolickiego depozytu wiary trwa w najlepsze. Obojętność wobec kolejnych – jawnie głoszonych – herezji nie rokuje dobrze.
Tym, którzy milczą wobec jawnego demontażu katolickiego depozytu wiary, serdecznie życzę nieustających wyrzutów sumienia.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 5 października 2016, 20:34

Niebezpieczeństwo fałszywego oskarżenia

Priusquam interroges, ne vituperes quemquam.
„Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz” (Syr 11, 7).


Bywały w historii przypadki fałszywego oskarżenia kapłanów. Niejednego z nich później rehabilitowano, niektórych po śmierci.

Cnota roztropności podpowie nam regułę oczywistą: nie nagłaśniać natychmiast pierwszego lepszego newsa oskarżającego kapłana. Oskarżenie może okazać się fałszywe. Grzech oszczerstwa jest grzechem ciężkim i wymaga sprostowania.

Rzymski katolik jest roztropny w słowach.

https://verbumcatholicum.com/

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 6 października 2016, 13:30

Krzewione jawnie błędy nie są doktryną katolicką

Nie wszystko to, co od pięćdziesięciu lat podaje się katolikom jako wiarę katolicką, jest nią w rzeczywistości.
„Rzymska wiara jest niedostępna błędowi” pisał św. Hieronim. Więc? Nie poczytujmy błędów za katolicką wiarę.


https://verbumcatholicum.com/2016/10/05 ... katolicka/

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 6 października 2016, 22:56

Konsekwencja dobroczynna

Obrazek

Jeżeli kapłan podejmuje decyzję, aby do końca życia celebrować wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i wprowadza ją w czyn, oddaje nieskończoną chwałę Majestatowi Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Jeżeli kapłan podejmuje decyzję, aby do końca życia celebrować wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i wprowadza ją w czyn, przysparza nieskończonego dobra Kościołowi Świętemu.
Jeżeli kapłan podejmuje decyzję, aby do końca życia celebrować wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i wprowadza ją w czyn, wyświadcza nieskończone dobro duszom.
Jeżeli kapłan podejmuje decyzję, aby do końca życia celebrować wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i wprowadza ją w czyn, umiejscawia swoje powołanie w nobilitującej katolickiej linii odwiecznego doskonałego kultu Kościoła.


https://sacerdoshyacinthus.com/2016/10/ ... broczynna/

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 7 października 2016, 20:11

Pytanie retoryczne

Czy słyszano kiedyś, żeby Pan Bóg propagował
równouprawnienie poglądów wszelakich?


https://verbumcatholicum.com/2016/10/07 ... etoryczne/

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 8 października 2016, 10:05

8 intencji strategicznych


Obrazek

Do codziennej modlitwy różańcowej zechciejmy z troską dołączyć osiem intencji strategicznych – naglących w sytuacji, w jakiej znalazł się dzisiaj Kościół Katolicki:

1. O nawrócenie grzeszników.
2. O pokój na świecie.
3. O odrodzenie katolickiej wiary.
4. O odrodzenie katolickiego papiestwa.
5. O przynajmniej jednego biskupa w Polsce, który sam regularnie odprawiałby tradycyjną Mszę Świętą i wziął obronę Tradycję katolicką.
6. O powstanie w Polsce przynajmniej jednego tradycyjnego wyższego seminarium duchownego.
7. O wzrost liczby kapłanów, którzy odprawiać będą tradycyjną Mszę Świętą.
8. O wzrost liczby miejsc, w których odprawiana będzie tradycyjna Msza Święta.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Re: Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Post autor: Coltrane » 10 października 2016, 13:05

Pytania uczciwe i uczciwej odpowiedzi wymagające

Czy uznaję Objawienie Boże – w każdym jego detalu i bez najmniejszych odkształceń – zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji, które przez wieki Urząd Nauczycielski Kościoła wiernie przekazywał?

A jeśli jestem duchownym, czy uznaję wszystko to, co – w każdym detalu i bez najmniejszych odkształceń – wchodzi w zakres przysięgi antymodernistycznej?

Odpowiedzi bezbłędnie ujawnią czy jestem katolikiem, czy wyznawcą religii odkształconej ludzkiego pomysłu.


https://sacerdoshyacinthus.com/2016/10/ ... ymagajace/

ODPOWIEDZ