Gaz łupkowy w Polsce

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56
Gaz łupkowy w Polsce

Post autor: Syriusz » 8 maja 2010, 13:02

Amerykańskie firmy konsultingowe szacują, że w polskich złożach łupkowych jest co najmniej 1,5 bln m sześc. gazu. Kiersnowski wyjaśnił, że szacunki podawane przez Amerykanów powstały przez porównanie geologiczne skały, w jakich odkryto złoża w USA do struktury skał w Polsce i przeliczono na jakim obszarze Polski taka skała występuje, ale - jak zastrzegł - te wspólne cechy struktur skalnych nie występują równomiernie.

"Jeżeli nawet tylko część tych prognoz się sprawdzi, to i tak dla Polski będzie bardzo dobrze, bo będzie oznaczać więcej złóż gazu łupkowego niż konwencjonalnego" - powiedział Kiersnowski. PiG spodziewa się, że może to być co najmniej 150 mld m sześc. gazu.

Więcej z branży Energetyka i Surowce
Konwencjonalny gaz ziemny gromadzi się w stosunkowo łatwych do eksploatowania tzw. pułapkach złożowych, czyli porowatych i przepuszczalnych skałach zbiornikowych. Z kolei gaz w łupkach jest zgromadzony w mało przepuszczalnych strukturach skalnych, określanych jako łupki. Jego wydobycie wymaga specjalnych technologii.

W ciągu ostatnich dwóch lat minister środowiska wydał 58 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce. Poszukują go głównie firmy amerykańskie, w tym największe tj. Exxon Mobil, Maraton, Chevron, ConocoPhillips.

"Firmy amerykańskie przyszły do Polski na podstawie badań geologicznych, jakie zostały wcześniej wykonane w Polsce; nie przyszli na zupełnie dziewiczy teren" - wyjaśnił ekspert. Dodał, że nie znały jednak wielkości zasobów gazu. "Firmy amerykańskie zajęły się poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce, bo stwierdziły, że jeśli znalazły ten gaz u siebie w podobnej budowie geologicznej, to czemu nie szukać gdzie indziej" - powiedział Kiersnowski.

Przyznał, że polskie firmy przespały boom łupkowy, ale zastrzegł, że nie mieliśmy żadnych doświadczeń w zakresie gazu niekonwencjonalnego. "Polskie firmy: PGNiG, Orlen, Petrobaltic nie miały w planach poszukiwań złóż niekonwencjonalnych i dopiero na skutek zainteresowania, które przyszło postanowili się w to włączyć" - powiedział.

"Gdyby w polskim przemyśle naftowym byli wizjonerzy, którzy stwierdziliby, że łupki są obiecujące, to wzięliby wcześniej te wszystkie koncesje" - podkreślił. Podał przykład korzystnej koncesji koło Siekierek, w której początkowo poszukiwano gazu konwencjonalnego.

"Firma brytyjska Aurelian Oil & Gas objęła koncesję, którą PGNiG wcześniej porzucił jako nieperspektywiczną. I niespodzianka dla nich była wielka, bo odkryli złoże niekonwencjonalne, którego PGNiG nawet nie poszukiwał" - zaznaczył. Dodał, że struktury skalne, które Aurelian odkrył są też obecne na koncesjach, które posiada PGNiG i FX Energy; firmy te planują nowe wiercenia związane z poszukiwaniami gazu niekonwencjonalnego.

Ok. 10 proc. udziałów w Aurelianie ma holding Kulczyka.

"PGNiG powołało zespół analizujący złoża niekonwencjonalne, z którym współpracuje PIG; prace prowadzi też Departament Geologii w Ministerstwo Środowiska" - wymienił. Dodał, że PGNiG szuka też złóż gazu łupkowego w warstwach skalnych na koncesjach, na których dotychczas szukał konwencjonalnych złóż ropy naftowej.

Kiersnowski zauważył, że nie wszystkie wydane koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce są równie atrakcyjnie. "Wśród wydanych koncesji, są i takie obszary, gdzie może nie być złóż gazu łupkowego. Część firm wystąpiła wcześniej o koncesje poszukiwawcze i przejęła najlepsze, najbardziej perspektywiczne obszary, a te koncesje objęte później są już bardziej ryzykowne" - wyjaśnił.

Ekspert ocenił, że wśród wydanych w ciągu ostatnich dwóch lat koncesji około połowa może być perspektywiczna. "Ale koncesje są wydawane na duże obszary, więc może być sytuacja, że na jednej koncesji mogą być bardziej i mniej perspektywiczne obszary" - zastrzegł. Jak dodał, firmy przeprowadzają najpierw badania sejsmiczne terenu a potem decydują, w którym miejscu wykonać odwiert
Ostatnio zmieniony 28 grudnia 2011, 12:37 przez Syriusz, łącznie zmieniany 1 raz.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 9 maja 2010, 10:07

Prawdziwą żyłą złota dla Kaplana okazał się gaz. W 2003 r. założył spółkę znaną dziś pod nazwą Leor Energy – wyleasingował wtedy pola we wschodnim Teksasie. W radzie nadzorczej zasiedli przedstawiciele banków Goldman Sachs i Merrill Lynch, a Kaplan stworzył joint venture z kanadyjską firmą wydobywczą Canada Encana Corp, która wykonała wiercenia i znalazła złoża 2 bilionów metrów sześciennych gazu. W 2007 r. Encana odkupiła całe pole za 2,55 mld dol., z czego do kieszeni Kaplana trafiło około 2 mld dolarów

Żydostwo przejmuje największe złoża gazu w Polsce.

Awatar użytkownika
longinus9
Posty:2190
Rejestracja:19 lutego 2009, 20:02
Lokalizacja:Łódź

Post autor: longinus9 » 28 kwietnia 2011, 04:38

Dziś w Sejmie odbędzie się trzecie czytanie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Gaz z łupków: zysk netto - mniej niż zero


Mariusz Orion-Jędrysek

Ostatnio pojawiły się informacje w USA, że zasoby gazu w łupkach w Polsce przewyższają wszelkie dotychczasowe oszacowania i prawdopodobnie są bliskie 6 bln m3. Od dłuższego czasu alarmuję, że brak służby geologicznej jako organu działającego wyłącznie w interesie państwa oraz zbyt szybkie udzielenie w zasadzie wszystkich koncesji spowodowały kolosalne straty gospodarcze. Nie jestem ekonomistą, aby w sposób kompetentny ocenić wielkości takich strat, ale skoro nikt tego nie robi, to czując się w obowiązku jako inicjator poszukiwań gazu w łupkach w Polsce, może ja zacznę. Jest to szczególnie ważne dziś, ponieważ nowe Prawo geologiczne i górnicze (Pgg) ma być właśnie dziś głosowane w Sejmie, a ma to bezpośredni związek także z gazem z łupków, bo jeśli będzie obowiązywało, to utrwali ono fatalny stan geologii w Polsce (więcej m.in. w listach do premiera i do parlamentarzystów: www.morion.ing.uni.wroc.pl). Ministerstwo Środowiska podaje, że wpływy Skarbu Państwa z tytułu opłat koncesyjnych na działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą i wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego wyniosły dotychczas łącznie około 29 mln złotych. Jeśli porównać te wartości do kwoty 50 do 100 mln zł rynkowej ceny jednej koncesji (to pokazał właśnie rynek), oznacza to, że Skarb Państwa w ciągu ostatnich 3 lat utracił kwotę kilku miliardów złotych (prawdopodobnie ok. 5 mld zł) w gotówce. Innych implikowanych efektów też nie można nie rozważać, a pośród wielu np. tego, że z powyższej kwoty większość trafiłaby na rynek w dolarach, co powinno w zauważalnym stopniu wzmocnić złotówkę. Niestety, to nie wszystko. Wiemy już, że Pgg gwarantuje, iż każdy, kto w oparciu o koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczą odkryje złoże i posiada prawo do użytkowania górniczego oraz prawo do informacji geologicznej, praktycznie on i tylko on uzyska koncesję na eksploatację. Te wymagania, w mojej opinii, spełnią wszystkie działające w Polsce firmy. Stąd szanując prawo, państwo polskie bezwzględnie powinno udzielić koncesji na eksploatację na warunkach w zasadzie takich, jakie podmioty poszukiwacze zgodzą się te koncesje przyjąć - czyli prawdopodobnie na dotychczas praktykowanych, gdzie bezpośredni zysk Skarbu Państwa polega wyłącznie na standardowym opodatkowaniu (tj. CIT, VAT, opłata eksploatacyjna - łącznie mniej niż 20 proc.). Oznacza to, że państwo, a przez to obywatele, nie będą uczestniczyli w takim niepodatkowym i nieimplikowanym (np. dzierżawa ziemi) zysku właściciela kopaliny, który dla potrzeb naszych rozważań nazwę tu zyskiem netto. Zysk ten, przy wydobyciu np. około 3 bln m3 powinien wynieść może około 300 mld dolarów (nawet gdyby ceny gazu na rynkach międzynarodowych spadły). O innych stratach i negatywnych implikacjach wiele by pisać (brak możliwie dużego udziału polskiej myśli naukowo-technicznej, brak wielomiliardowych potencjalnych zysków z zatłaczania CO2, brak kontroli cen, brak kontroli nad wydobyciem i handlem koncesjami, implikacje geopolityczne). Dlatego, pozostając w głównym temacie, tj. zysku netto, przy realnym i możliwym do uzyskania 50-procentowym udziale w zysku netto przez Skarb Państwa (o to m.in. miała zadbać, jako organ państwa, Polska Służba Geologiczna) oznaczać to może straty na poziomie 150 mld dolarów, czyli 450 mld złotych. Stąd łączne wpływy do Skarbu Państwa z tytułu zysku netto (450 mld zł) oraz z tytułu podatków i opłat (60 mld zł), powinny wynieść nie mniej niż 500 mld zł). Jak widać, zasadniczym wpływem powinien być, ale nie będzie, udział w zysku netto. Skoro zysk netto ma wynosić zero, a koszty choćby środowiskowe czy polegające na zajmowaniu gruntu i struktur geologicznych będą poniesione, to zysk netto musi być ujemny. Na tym tle jakże fatalne w skutkach będzie uchwalenie przez Sejm nowej ustawy Pgg, która ma zagwarantować w praktyce niezmienność wielkości opłat eksploatacyjnych jako ostatnie narzędzie w rękach Skarbu Państwa. Równie szkodliwy może się okazać proponowany przez niektórych posłów zapis w projekcie uchwalanego Pgg, aby w praktyce zlikwidować fundusz subkonta geologicznego i górniczego, które jako jedyne mogłyby być finansową podstawą do kontrolowania poszukiwań, dokumentowania oraz prawidłowości i środowiskowego bezpieczeństwa wydobycia gazu z łupków. To, że ktoś dziś te pieniądze wydaje, tak jak wydaje, że rozwiązał organy doradcze (także kontrolne) w zakresie geologii i górnictwa, że zrezygnował z powołania PSG, zmarnował (w mojej opinii) nowy gotowy projekt Pgg, w sposób opisany powyżej wydał koncesje na gaz w łupkach, i wiele innych, nie oznacza, że fundusz ten należy likwidować. To sytuację z gazem z łupków jeszcze pogorszy, zamiast w oparciu o gaz z łupków znacznie po.eps"Gromadę błaznów koło siebie mając./ Na pomieszanie dobrego i złego...".

Prof. dr hab. Mariusz Orion-Jędrysek jest kierownikiem Pracowni Geologii Izotopowej i Geoekologii oraz Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii w Instytucie Nauk Geologicznych, dyrektorem Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, a także dyrektorem Wrocławskiego Ośrodka Regionalnej Wspólnoty Implementacji Innowacji w Klimatycznym KIC EIT (Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii w Budapeszcie). Jako wiceminister środowiska i główny geolog kraju w latach 2005-2007 był inicjatorem poszukiwań gazu łupkowego w Polsce, powołania Polskiej Służby Geologicznej oraz projektu pierwszej wersji nowego Pgg.

NASZ DZIENNIK 2011-04-28

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 28 grudnia 2011, 16:53

Minister skarbu wzywa do mobilizacji polskich sił.

Nie tylko koncerny gazowe czy paliwowe, ale też państwowe spółki energetyczne mają szukać gazu łukowego w Polsce. Taka jest rekomendacja ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego - informuje "Rzeczpospolita".

Wojna o gaz łupkowy już faktycznie trwa!
Wydobycie gazu łupkowego jest szkodliwe dla środowiska - taką kampanię medialną od ponad roku prowadzą firmy public relations związane z rosyjskim Gazpromem. W tym samym czasie firmy związane z Rosją starają się skupić jak najwięcej praw do złóż tego surowca w Europie, w szczególności w Polsce. Stawką jest niezależność energetyczna - nie tylko naszego kraju, ale całej Europy. więcej »

Polska stanie się wiodącym graczem w tej części Europy
Jak mówi Budzanowski, pomysłem na to, by gaz łupkowy szybko popłynął w polskich gazociągach, jest połączenie sił jak największej liczby spółek Skarbu Państwa. - Chodzi więc nie tylko o takie firmy jak Lotos, Orlen czy PGNiG, ale także o cały sektor energetyczny (...) PGE, Energa, Tauron czy Enea mogą korzystać z gazu przy produkcji energii, dlatego powinny brać czynny udział w poszukiwaniu złóż - podkreśla.
- Na razie skupiamy się na aliancie narodowym. Polskie spółki energetyczne mają ogromny potencjał - ocenia minister, pytany, czy wchodzą w grę alianse międzynarodowe.

Dopytywany, czy więc wyklucza sojusz Orlenu z kanadyjską Encaną, stwierdza: "Dziś potrzebujemy przede wszystkim inwestycji i odważnych decyzji zarządów spółek". - Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie potwierdzić obecność złóż w polskich łupkach i oszacować ich zasoby. Dlatego będę wymagał od spółek Skarbu Państwa przedstawienia planów przeprowadzenia w ciągu 2 najbliższych lat jak największej liczby odwiertów i to jest najważniejsze zadanie z punktu widzenia polityki gazu łupkowego - mówi.

- Naszym celem jest, by wydobycie gazu ruszyło na przełomie 2014 r. i 2015 r. To moment, kiedy powinna powstać pierwsza kopalnia gazu łupkowego - stwierdza Budzanowski.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 28 grudnia 2011, 16:59

"Wschód Europy należy do Niemiec".

Bafoil zwrócił też szczególną uwagę na to, że para niemiecko-francuska - zwłaszcza w obliczu "arabskiej wiosny" - prawie nie interesuje się Partnerstwem Wschodnim, czego wyrazem była nieobecność prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego podczas warszawskiego szczytu Partnerstwa Wschodniego.

"Sarkozy nie wierzy w ten projekt. Uważa - jak wielu przedstawicieli elit francuskich - że naszym basenem jest Morze Śródziemne, i że Wschód Europy należy do Niemiec" - powiedział Bafoil. W jego opinii, w kwestii PW "polskiej prezydencji nie udało się stworzyć czegoś nowego".

Francuski ekspert skrytykował zdecydowane wsparcie Polski dla wydobycia gazu łupkowego bez oglądania się na stanowisko UE. Przypomniał, że władze polskie opowiedziały się już za eksploatacją tego surowca mimo negatywnego stanowiska niektórych innych krajów Unii, w tym zwłaszcza Francji.

Zdaniem Bafoila, ta kontrowersyjna kwestia "zakłóciła" przekaz polskiej prezydencji. W jego opinii, kategoryczne stanowisko Warszawy odebrano w Brukseli jako znak, że "w momencie sprawowania prezydencji Polska pozwala sobie wysłać do wszystkich diabłów regulacje UE (w sprawie gazu łupkowego) mówiąc, że jakiekolwiek one będą, to ona nie będzie ich stosować".

Komisja Europejska ogłosiła niedawno, że wiosną 2012 roku przedstawi specjalny raport, aby sprawdzić, czy kwestia wydobycia gazu łupkowego i skutków dla środowiska tym wywołanych są objęte przepisami UE.

Syriusz
Posty:4297
Rejestracja:3 października 2008, 14:56

Post autor: Syriusz » 10 stycznia 2012, 20:24

Gaz łupkowy: 7 zatrzymanych za korupcję przy koncesjach na poszukiwania.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała siedem osób, w tym trzech pracowników Ministerstwa Środowiska w związku z korupcją przy udzielaniu koncesji na poszukiwania gazu łupkowego - poinformował PAP wiceszef warszawskiej prokuratury apelacyjnej Waldemar Tyl.

Jak dodał, chodzi o trzech pracowników Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska. ABW zatrzymała też pracownika Państwowego Instytutu Geologii i trzy osoby z firm ubiegających się o koncesje.

- W tej chwili trwają czynności z ich udziałem. Do zatrzymań doszło rano. Po przesłuchaniach podejmiemy decyzje co do dalszych kroków - zaznaczył Tyl. Chodzi m.in. o kwestie związane z wnioskami o ewentualne areszty.

Jak powiedział Tyl, prokuratura planuje postawić zatrzymanym zarzuty związane z korupcją. Prokurator, ze względu na dobro śledztwa, nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółów.

W ostatnich latach Ministerstwo Środowiska wydało ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Mają je m.in.: Exxon Mobil, Chevron, Marathon, ConocoPhillips, Talisman Energy, PGNiG, Lotos i Orlen Upstream.

Wiercenia w poszukiwaniu niekonwencjonalnego gazu wykonały m.in. PGNiG, Orlen Upstream, Talisman Energy i Lane Energy. Planowane są prace w kolejnych miejscach, głównie w pasie od wybrzeża Bałtyku w kierunku południowo-wschodnim, do Lubelszczyzny. Drugi obszar potencjalnych poszukiwań to zachodnia część Polski, głównie woj. wielkopolskie i dolnośląskie.

Państwowy Instytut Geologiczny oficjalnie nie przedstawił szacunków dotyczących potencjalnych wydobywalnych zasobów gazu łupkowego w Polsce. Zrobiły to jednak amerykańskie firmy i instytucje. W tym roku amerykańska Agencja ds. Energii (EIA) podała, że Polska ma 5,3 bln m sześć. możliwego do eksploatacji gazu łupkowego. Przy obecnym zużyciu, gazu wystarczyłoby więc na ok. 300 lat. W 2009 r. firma Advanced Resources International oszacowała zasoby Polski na 3 bln metrów sześc., a Wood Mackenzie na 1,4 bln m sześć.

Komunikat ABW ws. śledztwa dotyczącego korupcji w Ministerstwie Środowiska

ABW informuje:

Delegatura Stołeczna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, prowadzi pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, śledztwo w sprawie przyjmowania w latach 2009-2011 w Warszawie korzyści majątkowych przez pracowników administracji rządowej - Ministerstwa Środowiska (Departament Geologii i Koncesji Geologicznych) - w związku z pełnieniem funkcji publicznej polegającej na wydawaniu decyzji w przedmiocie przyznawania koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin (gazu łupkowego) oraz wręczania w tym samym okresie pracownikom tego Ministerstwa korzyści majątkowych, tj. o czyny z art. 228 par. 1 i 3 k.k. oraz 229 par. 1 i 3 k.k.

Podstawą wszczęcia śledztwa były wielomiesięczne czynności służbowe realizowane przez funkcjonariuszy Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa i Delegatury Stołecznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W ramach przedmiotowego postępowania, w dniu 10 stycznia 2012 roku, funkcjonariusze Delegatury Stołecznej w Warszawie, na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, zatrzymali siedem osób, w tym trzech urzędników Ministerstwa Środowiska, jednego z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz trzech przedsiębiorców reprezentujących firmy posiadających koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego.

Aktualnie w sprawie prowadzone są liczne czynności procesowe.

Awatar użytkownika
Coltrane
Posty:17740
Rejestracja:31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja:Polska

Post autor: Coltrane » 11 stycznia 2012, 20:31

Amerykańska Agencja ds. Energii (EIA) podała, że Polska ma 5,3 bln m sześc. gazu łupkowego. Przy obecnym zużyciu gazu wystarczyłoby więc na około 300 lat.

To informacja dla tych, którzy uważają, że Polska nie posiada własnych bogactw naturalnych, i że musi wszystko z zagranicy sprowadzać, czyli importować. A takim np. Sowietom musi płacić zawyżoną cenę za sprowadzany gaz, jedną z najwyższych w Europie.

Czy to jest normalne ?

eton
Posty:139
Rejestracja:31 sierpnia 2011, 13:09
Lokalizacja:Polska

Post autor: eton » 11 stycznia 2012, 21:01

Więc poczekajmy aż ruszy w Polsce wydobycie gazu łupkowego. Na razie nikt w Europie nie prowadzi takiego wydobycia z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych.
są na świecie rzeczy, o których nie sniło się filozofom

Awatar użytkownika
adsenior
Posty:6186
Rejestracja:25 czerwca 2009, 04:06
Lokalizacja:Łódź

Post autor: adsenior » 11 stycznia 2012, 21:34

eton pisze:Więc poczekajmy aż ruszy w Polsce wydobycie gazu łupkowego. Na razie nikt w Europie nie prowadzi takiego wydobycia z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych.
A może po prostu nie mają takich złóż?

eton
Posty:139
Rejestracja:31 sierpnia 2011, 13:09
Lokalizacja:Polska

Post autor: eton » 12 stycznia 2012, 08:39

adsenior pisze:
eton pisze:Więc poczekajmy aż ruszy w Polsce wydobycie gazu łupkowego. Na razie nikt w Europie nie prowadzi takiego wydobycia z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych.
A może po prostu nie mają takich złóż?
Mają, ale nie prowadzą wydobycia bo energię elektryczną taniej uzyskują w elektrowniach atomowych a gaz na potrzeby bieżące kupują w Rosji. O eksploatacji złóż decyduje rachunek ekonomiczny a nie ideologia. Wydobycie gazu łupkowego do końca XX wieku w warunkach europejskich nie miało uzasadnienia ekonomicznego.
są na świecie rzeczy, o których nie sniło się filozofom

Awatar użytkownika
adsenior
Posty:6186
Rejestracja:25 czerwca 2009, 04:06
Lokalizacja:Łódź

Post autor: adsenior » 12 stycznia 2012, 08:53

Taaa, może jestem mało rozgarnięty, ale jak państwa mogą się w tak w wielkim stopniu uzależniać od dostaw z innych państw? Wiem Francja i Niemcy w dużym stopniu korzystają z energii jądrowej. Cóż ostatnio Niemcy się przestraszyli ale dalej, Francja jest czołowym eksporterem elektrowni jądrowych, dlatego nie dziwi, iż chce zablokować gaz z pokładów łupkowych! Mam prośbę o podanie źródła na podstawie którego Pan twierdzi, że mają swoje pokłady gazu łupkowego, chętnie poczytam.

eton
Posty:139
Rejestracja:31 sierpnia 2011, 13:09
Lokalizacja:Polska

Post autor: eton » 12 stycznia 2012, 09:15

adsenior pisze:Taaa, może jestem mało rozgarnięty, ale jak państwa mogą się w tak w wielkim stopniu uzależniać od dostaw z innych państw? Wiem Francja i Niemcy w dużym stopniu korzystają z energii jądrowej. Cóż ostatnio Niemcy się przestraszyli ale dalej, Francja jest czołowym eksporterem elektrowni jądrowych, dlatego nie dziwi, iż chce zablokować gaz z pokładów łupkowych! Mam prośbę o podanie źródła na podstawie którego Pan twierdzi, że mają swoje pokłady gazu łupkowego, chętnie poczytam.
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/niemcy- ... omosc.html
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/bes ... -lupkowego
http://forsal.pl/artykuly/550586,odkryc ... znika.html
http://gazownictwo.wnp.pl/anglicy-moga- ... 1_0_0.html
http://forsal.pl/artykuly/553265,francj ... owego.html
http://biznes.onet.pl/francja-protesty- ... news-detal

Na świecie problem gazu łupkowego jest znany od dawna. Jeżeli byłyby z tego pieniądze, to państwa zachodnie nie kupowałyby gazu ziemnego w Rosji. Jeszcze raz - to rachunek ekonomiczny decyduje o eksploatacji surowców energetycznych. No cóż – pomarzyć można. Ale na marzeniach nie buduje się mocnego państwa. Próby wprowadzania społeczeństwa w błąd prowadzą do ośmieszenia się. Coraz większy % społeczeństwa kończy szkoły średnie i uczelnie – nie ma możliwości aby ludzie uwierzyli w bajki.
są na świecie rzeczy, o których nie sniło się filozofom

Awatar użytkownika
adsenior
Posty:6186
Rejestracja:25 czerwca 2009, 04:06
Lokalizacja:Łódź

Post autor: adsenior » 12 stycznia 2012, 09:21

Szanowny Panie, ja jestem starego pokolenia Sarmata. Jak mój śp. ojciec zawiózł gramofon, w latach "20"-tych do podkieleckiego miasteczka i go uruchomił, sąsiedzi sprawdzali pod stołem czy tam ktoś nie siedzi i nie śpiewa. Tak samo jest z gazem łupkowym, kilka, kilkanaście lat temu, nie znano technologii jego wydobycia, teraz jest znana i jest o wiele tańsza niż wydobywanie ropy z analogicznej głębokości!

ps. oczywiście można przytaczać naukowców, co są innego zdania, ale środowisko to, dla swoich celów, swoich zysków, sprokuruje każdy "wynik naukowych badań"- vide "ocieplenie globalne"!

eton
Posty:139
Rejestracja:31 sierpnia 2011, 13:09
Lokalizacja:Polska

Post autor: eton » 12 stycznia 2012, 09:42

adsenior pisze:Szanowny Panie, ja jestem starego pokolenia Sarmata. Jak mój śp. ojciec zawiózł gramofon, w latach "20"-tych do podkieleckiego miasteczka i go uruchomił, sąsiedzi sprawdzali pod stołem czy tam ktoś nie siedzi i nie śpiewa. Tak samo jest z gazem łupkowym, kilka, kilkanaście lat temu, nie znano technologii jego wydobycia, teraz jest znana i jest o wiele tańsza niż wydobywanie ropy z analogicznej głębokości!

ps. oczywiście można przytaczać naukowców, co są innego zdania, ale środowisko to, dla swoich celów, swoich zysków, sprokuruje każdy "wynik naukowych badań"- vide "ocieplenie globalne"!
Ekonomia jest nauką obiektywną i posługuje się narzędziami opartymi na rachunku matematycznym. Ani wiek, ani polityka na matematykę wpływu nie mają - przynajmniej w skali globalnej, tak jak to się dzieje w przypadku eksploatacji złóż geologicznych. Ciekawi mnie tylko, gdzie napisano, że „Tak samo jest z gazem łupkowym, kilka, kilkanaście lat temu, nie znano technologii jego wydobycia, teraz jest znana i jest o wiele tańsza niż wydobywanie ropy z analogicznej głębokości!” szczególnie zaś interesuje mnie sformułowanie „jest o wiele tańsza’. Uważam, że to nadużycie i wprowadzanie w błąd. O ile tańsza? Skąd się wzięło źródło takiej rewelacji naukowej?
są na świecie rzeczy, o których nie sniło się filozofom

Awatar użytkownika
adsenior
Posty:6186
Rejestracja:25 czerwca 2009, 04:06
Lokalizacja:Łódź

Post autor: adsenior » 12 stycznia 2012, 09:46

Technologia wydobycia gazu łupkowego, polegająca na hydraulicznym kruszeniu złoża, jest dlatego tańsza, że odzyskany w ten sposób surowiec, jest w stanie finalnym, nie potrzeba dodatkowych przeróbek.

ODPOWIEDZ