Energia elektryczna - źródła energii

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Coltrane
Posty: 17740
Rejestracja: 31 marca 2008, 23:47
Lokalizacja: Polska

Energia elektryczna - źródła energii

Post autor: Coltrane » 14 czerwca 2011, 06:14

CZY ENERGIA JEST NAM POTRZEBNA ?

RODZAJE ENERGII

Energia zawsze była i będzie potrzebna ludziom w ich życiu. Jej wykorzystywanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej do produkcji energii elektrycznej, w transporcie, ogrzewaniu domostw i oświetlaniu.
Źródła energii pierwotnej to: konwencjonalne (organiczne) paliwa kopalne ( węgiel, ropa, gaz ), paliwo jądrowe, energia geotermiczna i tzw. odnawialne źródła energii. Do odnawialnych źródeł energii zalicza się energię słoneczna, wodną, wiatrową, pływów i fal morskich, a także energie biomasy. Energia końcowa to energia dostarczana odbiorcy. jest na ogół inną przetworzoną formą energii pierwotnej, choć nie zawsze. Na przykład
Podobna praca 70% Oszczędzanie energii elektrycznej
gaz ziemny jest jednocześnie pierwotnym i końcowym nośnikiem energii. Najcenniejsza forma energii końcowej jest energia elektryczna, która sprawnie i bez zanieczyszczenia środowisko przetwarza się w energię użytkową.
Takie surowce energetyczne jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to konwencjonalne źródła energii. Perspektywy wyczerpania się paliw kopalnych oraz obawy zanieczyszczenia środowiska naturalnego znacznie zwiększyły zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii.


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Energia słoneczna
Energia cieplna pochodząca z promieniowania słonecznego dociera do nas nie tylko wtedy gdy słońce świeci pełnym blaskiem, ale również przy ciemnym zachmurzonym niebie. Energia ta jest najbezpieczniejsza ze wszystkich źródeł uzyskiwania energii. Jest ogromna, ale bardzo rozproszona. By wytworzyć z niej energię elektryczna buduje się elektrownie i ogniwa fotowoloiczne. Do budowy elektrowni wykorzystuje się stal i cement, a do produkowania ogniw - arsen, selen i tellur, czyli pierwiastki toksyczne. Większość tych substancje ulatnia się do atmosfery, zanieczyszczając ją.
Wszystkie domy ogrzewane są przez słońce, ale tylko niektóre są skonstruowane tak, aby uzyskać jak najwięcej energii cieplnej. W takich domach buduje się specjalne okna od strony bardziej nasłonecznionej, a na dachach umieszcza się panele, przez która przepływa zimna woda, która pod wpływem promieni słonecznych nagrzewa się.
Baterie słoneczne, czyli urządzenia elektroniczne też produkują energię elektryczną. Wykorzystują one zjawisko fotowotloiczne do przemiany światła na prąd elektryczny. Każde małe ogniwo wytwarza mały prąd, ale duża liczba ogniw wzajemnie połączonych jest w stanie wytworzyć prąd o użytecznej mocy.

ELEKTROWNIE SATELITARNE
Innym rozwiązaniem umożliwiającym szersze spożytkowanie energii słonecznej jest rozwijanie elektrowni satelitarnych. Elektrownie słoneczne umieszczone na satelitach geostacjonarnych wykorzystują fakt, że promieniowanie słoneczne na orbicie takiego satelity pozwala na uzyskanie co najmniej 10 razy więcej energii niż na Ziemi. Energia ta w postaci fal ultrakrótkich byłaby przesyłana na Ziemię, gdzie z dużą wydajnością byłaby zamieniana na energię elektryczną..
Stan nieważkości na orbicie okołoziemskiej stwarza możliwość montowania w kosmosie konstrukcji gigantycznych rozmiarów, przy użyciu mniejszych niż na Ziemi ilości materiałów..
Kontrowersje budzi także fakt, że do wyniesienia na orbitę materiałów potrzebnych do budowy elektrowni słonecznej niezbędna jest duża ilość startów promów kosmicznych powodujących skażenie atmosfery.
Wszystko to są technologie przyszłego stulecia. Uruchomienie pierwszej takiej instalacji planuje się na ok. 2030 r.

Energia wiatrowa
Wiejący wiatr to masy powietrza atmosferycznego poruszające się nad powierzchnią ziemi z pewna prędkością. Masa i prędkość to energia. Energię wiatru można okiełzać i wykorzystać przy pomocy turbin wiatrowych. Elektrownie wiatrowe produkują energia, która wprowadzana jest do sieci energetycznych. Turbiny wiatrowe produkują energię w sposób ekologicznie bezpieczny, jednak niektórzy zarzucają im, że szpecą krajobraz, zakłócając jego naturalne piękno i hałasując.
Energetyka wiatrowa staje się coraz powszechniejsza na świecie. Jej rozwój w nowoczesnej formie datuje się od lat 70-tych. Obecnie moc wszystkich elektrowni wiatrowych na świecie sięga 8000MW.
Dzięki sile wiatru człowiek był w stanie przed pięciuset laty rozpocząć odkrywanie nowych lądów. Żagle pozostały głównym napędem statków do czasów wynalezienia silnika.

Takie wiatraki są charakterystycznym elementem krajobrazu Holandii i USA.

Energia jądrowa
Wyzwolenie energii jądrowej polega na rozszczepieniu jądra ciężkiego atomu, złożonego z protonów i neutronów, na dwa jądra pierwiastków lżejszych, wydzielając w skutek ubytku masy energię cieplną i wyzwalając od 0 do 8 neutronów. Wyemitowane neutrony mogą trafić w inne jądra, które ulegają rozszczepieniu. W rezultacie powstaje coraz więcej swobodnych neutronów i coraz więcej jąder ciężkich atomów rozszczepia się, co zwiększa porcję energii.
Oprócz zjawiska rozszczepiania jąder ciężkich atomów energię możemy otrzymać także innym sposobem. Poprzez tzw. "syntezę jądrową", polegająca na łączeniu dwóch jąder lekkich atomów w jedno jądro atomu ciężkiego. Energia wydziela się w skutek różnicy mas pomiędzy substratami a produktami reakcji.
Energetyka jądrowa była do niedawna najszybciej rozwijającą się dziedziną produkcji energii. Wynikało to głównie z ogromniej wydajności pierwiastków promieniotwórczych, a więc niskich kosztów wytwarzania energii. Przykładem tego będzie następujące porównanie : z 1 grama uranu 235 uzyskuje się tyle samo energii elektrycznej, ile w tradycyjnej elektrowni cieplnej z 2,5 tony paliwa umownego.
Obecnie ok. 19% światowej produkcji energii elektrycznej przypada na elektrownie atomowe. Udział energii utrzymuje się na niezmiennym poziomie od początku lat 80-tych. Główne przyczyny to:
 wysokie koszty budowy elektrowni,
 problem składowania odpadów radioaktywnych,
 negatywne nastawienie opinii publicznej - zwłaszcza po pamiętnej katastrofie w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r. (zdj.)
Elektrownie jądrowe podczas eksploatacji wywierają negatywny wpływ na środowisko poprzez :
 wydzielanie produktów promieniotwórczych do atmosfery
 wydzielanie ciepła odpadowego do wody chłodzącej
 podczas produkcji paliwa jądrowego powstają również odpady radioaktywne.


Energia geotermiczna
Energia geotermiczna to energia wydobytych na powierzchnię ziemi wód geotermalnych. Energię tę zliczamy do kategorii energii odnawialnej, bo jej źródło - gorące wnętrze kuli ziemskiej - jest praktycznie niewyczerpalne. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię wykonuje się odwierty do głębokości zalegania tych wód.
W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Wody geotermiczne są z reguły mocno zasobne, jest to powodem szczególnie trudnych warunków pracy wymienników ciepła i innych elementów armatury instalacji geotermicznych. Energie geotermiczną wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe źródło energii cieplnej. Drugim zastosowaniem energii geotermicznej jest produkcja energii elektrycznej. Jest to opłacalne jedynie w przypadkach źródeł szczególnie gorących. Zagrożenie jakie niesie za sobą produkcja energii geotermicznej to zanieczyszczenia wód głębinowych, uwalnianie się rodanu, siarkowodoru i innych gazów.
Gorące źródła tzw. gejzery są charakterystycznym elementem krajobrazu Islandii, która wykorzystuje je jako źródło ogrzewania i ciepłej wody. Nie wpływa to ujemnie na środowisko naturalne.

Energia wodna
Energetyka wodna ( hydroenergetyka ) zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną przy użyciu silników wodnych ( turbin wodnych ) i hydrogeneratorów w siłowniach wodnych ( np. . w młynach ) oraz elektrowniach wodnych , a także innych urządzeń ( w elektrowniach maretermicznych i maremotorycznych) . Energetyka wodna opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu energii wód śródlądowych ( rzadziej mórz – w elektrowniach pływowych ) o dużym natężeniu przepływu i dużym spadzie – mierzonym różnicą poziomów wody górnej i dolnej z uwzględnieniem strat przepływu . Wykorzystanie w elektrowniach energii wód śródlądowych oraz pływów wód morskich polega na zredukowaniu w granicach pewnego obszaru ( odcinek strumienia , rzeki , część zatoki ) naturalnych strat energii wody i uzyskaniu jej spiętrzenia względem poziomu odpływu . Poza energetycznym, elektrownie wodne zbiornikowe mogą spełniać jednocześnie inne zadania, jak zabezpieczenie przeciwpowodziowe, regulacja przepływu ze względu na żeglugę. Duże znaczenie mają elektrownie wodne szczytowo-pompowe, pozwalające na użycie wody jako magazynu energii. Rozwój hydroenergetyki jest uzależniony od zasobów energii wód, tak zwanych zasobów hydroenergetycznych. Dla Polski dominujące znaczenie ma hydroenergetyki maja dolna Wisła oraz Dunajec. W 1990 roku produkcja energii elektrycznej z energii wód w Polsce wynosiła 3,3 TW*h, a na świecie – około 2162 TW*h. Ostatnio coraz większą uwagę poświęca się energetycznemu wykorzystaniu niewielkich cieków wodnych przez budowę tak zwanych małych elektrowni wodnych; w pierwszej kolejności dotyczy to tych cieków, na których istnieją już urządzenia piętrzące wykorzystywane do innych celów. Za rozwojem hydroenergetyki przemawia fakt , że koszt energii elektrycznej produkowanej w elektrowni wodnej jest niższy niż energii elektrycznej produkowanej w elektrowni cieplnej .


Energia fal morskich
Istnieją dwa rozwiązania wykorzystania energii fal morskich napędzających albo turbinę wodną albo powietrzną. W pierwszym rozwiązaniu woda morska pchana kolejnymi falami wpływa zwężającą się sztolnią do położonego na górze zbiornika. Gdy w zbiorniku tym jest wystarczająca ilość wody, wówczas przelewa się ona przez upust i napędza turbinę rurową Kaplana, sprzężona z generatorem. Po przepłynięciu przez turbinę woda wraca do morza. Wykorzystana jest więc przemiana energii kinetycznej fal morskich w energię potencjalną spadu. Instalacja taka pracuje od 1986r. na norweskiej wyspie Toftestallen koło Bergen dając moc 350kW. Takie rozwiązanie jest znane pod skrótem OWC. W drugim rozwiązaniu zbiornik jest zbudowany na platformach na brzegu morza. Fale wlewają się na podstawę platformy i wypychają powietrze do górnej części zbiornika. Sprężone przez fale powietrze wprawia w ruch turbinę Wellsa, która napędza generator. Rozwiązanie takie jest znane pod skrótem MOSC. Na rysunku pokazano schemat takiej elektrowni, zbudowanej na wyspie Jslay u wybrzeży Szkocji. Norwegia buduje elektrownie wykorzystujące fale morskie o mocy MW na wyspie Tongatapu na południowym Pacyfiku, kosztem 7,1$.
Elektrownię typu MOSC projektuje się obecnie w Szkocji. Będzie ona miała moc 2000MW i będzie składała się z modułów po 5MW. Będzie ona też ochraniała brzeg morski przed zniszczeniem.


Energia cieplna oceanu
Przemiana energii cieplej oceanu to wykorzystanie różnicy temperatury wody na powierzchni i w głębi morza lub oceanu. Jest to możliwe na obszarach równikowych; woda morska ma tam na powierzchni temperaturę ok. 30 0C, a na głębokości 300-500m temperaturę ok. 7 0C. Wykorzystanie tej różnicy polega na zastosowaniu czynnika roboczego, który paruje w temperaturze wody powierzchniowej i jest skraplany za pomocą wody czerpanej z głębokości 300-500m. Czynnikiem takim jest amoniak, freon lub propan. Cała instalacja wraz z generatorem znajduje się na platformie pływającej

Biomasa
Biomasę określa się jako masę materii organicznej, zawartą w organizmach zwierzęcych lub roślinnych. Wyrażana jest w jednostkach tzw. świeżej masy (naturalna masa organizmów) oraz suchej masy (masa bezwodna).
Termin biomasa dotyczy całego szeregu odnawialnych technologii energetycznych, obejmujących:
• spalanie biomasy roślinnej (np. drewno opałowe z lasów, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich i in., słoma, specjalne uprawy energetyczne; spalanie biomasy może tu odbywać się:
• w sposób bezpośredni - w paleniskach otwartych (ogniska) lub zamkniętych (piece, kotły),
• przy wstępnej gazyfikacji w odrębnych gazyfikatorach, a następnie poprzez spalanie otrzymanego w ten sposób gazu palnego np. w kotłach lub zasianie nim silników spalinowych.
• spalanie śmieci komunalnych (wstępna gazyfikacja lub metoda bezpośrednia);
• wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych);
• fermentację alkoholową trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych,
• beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady z produkcji rolnej lub przemysłu spożywczego) w celu wytworzenia biogazu, a następnie spalanie biogazu w paleniskach kotłowych lub zasilanie nim silników spalinowych, napędzających np. generatory prądu elektrycznego,
• energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego (stosowana jest technologia odmienna niż w poprzedniej kategorii).

Obecnie w Polsce biomasa wykorzystywana w przemyśle energetycznym pochodzi z dwóch gałęzi gospodarki: z rolnictwa i leśnictwa. Poniżej przedstawione zostały produkty wykorzystywane przy pozyskiwaniu energii.
W roku 1984 biomasa roślinna pokrywała 13% światowej produkcji energii, w tym Kanada pokrywała biomasą 7% potrzeb energetycznych, a USA 4% potrzeb. W roku 1990 udział biomasy w światowej produkcji energii wynosił 12%. Ogólnie z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie 10-20 t biomasy, czyli równowartość 5 - 10 ton węgla. Rolnictwo i leśnictwo zbierają w Polsce biomasę równoważną pod względem kalorycznym 150 mln ton węgla. Wartości opałowe produktów biomasy na tle paliw konwencjonalnych wynoszą: słoma żółta 14,3 MJ/kg, słoma szara 15,2 MJ/kg, drewno odpadowe 13 MJ/kg, etanol 25 MJ/kg, natomiast węgiel kamienny średnio około 25 MJ/kg, a gaz ziemny 48 MJ/kg. Szczególnie cenne energetycznie są słomy rzepakowa, bobikowa i słonecznikowa, zupełnie nieprzydatne rolnictwie. Wykorzystanie słomy w 16% daje potencjał 80 PJ energii. W Danii na przykład istnieje 12 000 małych (o mocach 110 MW) i 40 dużych kotłowni opalanych słomą. W Polsce nie ma ani jednego takiego obiektu, pilotowe kotłownie do spalania biomasy będą budowane w najbliższym czasie. Jeśli zaś chodzi o całkowitą biomasę drzew, to jest ona dwukrotnie większa niż produkcja drewna użytkowego. Można zatem stwierdzić, że najpoważniejszym źródłem biomasy jako źródła energii odnawialnej w Polsce są słoma i odpady drzewne.


ROPA NAFTOWA
Istnieją dwie teorie dotyczące pochodzenia ropy naftowej. Według jednej z nich jest ona nieorganiczna. Powstaje w wyniku reakcji chemicznych zachodzących we wnętrzu ziemi. Teorie tę popiera nieliczna grupa badaczy. Powszechnie natomiast przyjmuje się, że ropa naftowa ma pochodzenie organiczne. Powstała ze szczątków organizmów roślinnych i zwierzęcych, które w dawnych okresach geologicznych występowały na Ziemi, w morzach i oceanach. Po śmierci osunęły się w błoto na dno morza. Ciepło z głębokich podziemnych rejonów i rosnący ciężar tego błota przemieniły je w ropę naftową, która wytryskuje z wnętrza Ziemi zwykle jako gęsty, czarny, surowy olej. Aby dowiedzieć się gdzie szukać jej złóż należy wykonać odpowiednie badania geologiczne. Potencjalnym miejscem jej występowania są pokłady skał nieprzepuszczalnych pokrywające położone głębiej skały przepuszczalne. Skład ropy jest zmienny i zależy od miejsca wydobycia. Jest przerabiana metodami : destylacji, krystalizacji i rafinacji. Podczas gdy ropa jest ogrzewana, ulatniają się par, które są rozdzielane według temperatury wrzenia i skraplania w specjalnych zbiornikach. Powstałe produkty, zwane destylatami, są podstawą do dalszej obróbki w wyniku której otrzymujemy : chemikalia, tworzywa sztuczne, detergenty, gumy, kosmetyki, środki znieczulające, materiały wybuchowe, kleje, farby.
Ropa naftowa nie jest nowością. Znano ją w już starożytności. Wykorzystywano do balsamowania ciał, robienia pochodni, jako leki, a także w technice wojennej jako środek zapalający. Jest ona głównym źródłem energii w transporcie. Podczas jej przewozu dochodzi do katastrof, które wyrządzają duże szkody w środowisku naturalny, skażenia wód oraz zanieczyszczenia fauny i flory. Ropa wylana na powierzchnię morza, może wyrządzić ogromne straty w środowisku, konieczna jest wtedy szybka akcja ratownicza. Gdy plama ropy osiągnie wybrzeże czyszczenie plaży jest czasochłonne i kosztowne.


GAZ ZIEMNY
Jest mieszaniną palnych węglowodanów, o najmniejszych cząsteczkach. Może towarzyszyć ropie naftowej

http://www.sciaga.pl/tekst/21983-22-ene ... la_energii

Awatar użytkownika
longinus9
Posty: 2190
Rejestracja: 19 lutego 2009, 20:02
Lokalizacja: Łódź

Post autor: longinus9 » 21 czerwca 2011, 04:28

Geotermia - polski interes

Kilkudziesięciu ekspertów i deputowanych do Parlamentu Europejskiego weźmie udział w zaplanowanym na dziś seminarium w Brukseli, poświęconym technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Sesja zatytułowana "Energia odnawialna i zrównoważony rozwój. Nowa energia z ziemi" ma zainicjować międzynarodową dyskusję nad zasadnością pozyskiwania czystej energii. Jednym z przykładów, jakim posłużą się prelegenci, będą odwierty geotermalne w Toruniu, zainicjowane przez polskich redemptorystów.

Jak podkreśla w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" jeden z organizatorów sympozjum, poseł Marek Gróbarczyk (EKR), debata w Parlamencie Europejskim będzie poświęcona energii odnawialnej, a zwłaszcza odwiertom geotermalnym. - Paradoksalnie podejście ekipy rządzącej wydaje się politycznie ukierunkowane właśnie na deprecjonowanie tego typu inicjatyw, co jest dla mnie niezrozumiałe - podkreśla deputowany.
Zważywszy na zobowiązania wynikające z realizacji pakietu energetycznego czy praw do emisji CO2, fakt, że czysta energia nie zajmuje należnego jej miejsca w bilansie energetycznym kraju, przyczyniając się do dywersyfikacji i uniezależnienia od dostaw ze wschodu, jest kuriozalny. Jak wskazuje Gróbarczyk, dodatkowym atutem wykorzystywania tego rodzaju energii jest zmniejszenie galopujących w ekspresowym tempie cen. - Na przestrzeni ostatnich lat mamy do czynienia ze wzrostem cen energii, co najbardziej uderza w indywidualnych odbiorców - zaznacza były minister gospodarki morskiej.
Dzisiejsze seminarium to pierwsza tego typu inicjatywa na szczeblu Parlamentu Europejskiego. Jak wyjaśnia Dariusz Sobków, były zastępca ambasadora Polski przy Unii Europejskiej i współorganizator sesji, na rynku jest nisza informacyjna, jeśli chodzi o wiedzę na temat zalet pozyskiwania czystej energii. - Chcemy się dzięki tej konferencji w tę niszę wpisać - mówi Sobków. Jak dodaje, jest to też zapowiedź tego, że polscy przedstawiciele w UE w przyszłości zamierzają organizować kolejne tego typu spotkania, popularyzujące pozyskiwanie "zielonej energii".
- Dzisiejsze spotkanie ma formułę seminaryjną, naukowego spojrzenia na technologię pozyskiwania energii geotermalnej. Ale nie jest oderwane od rzeczywistości, mówimy o bardzo konkretnym przykładzie, a mianowicie projekcie toruńskim, gdzie dokopano się do ciepłej wody. A za tym powinny pójść konkretne wnioski o wspieranie tych badań - wyjaśnia Sobków. Mówiąc o Toruniu, nie sposób nie wspomnieć o całym torze przeszkód, jaki napotkali redemptoryści, a których źródłem są rządowe agendy.
- W każdym przypadku pozyskiwania energii odnawialnej pomaga Unia Europejska i dodatkowo powinno pomagać państwo. Polityka nie powinna bowiem blokować rozwoju odnawialnych źródeł energii - podkreśla Sobków. Jego zdaniem, polski rząd "powinien się wytłumaczyć ze wstrzymania kredytu na odwierty, zwłaszcza że projekt jest idealnie wpisany w unijną obligację do szukania odnawialnych źródeł energii".
- Jedziemy do Brukseli, żeby pokazać, że Polska realizuje konsekwentnie plan rozwoju gospodarczego opartego na założeniach zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, z równoczesnym założeniem ochrony zasobów przyrodniczych mierzonych bioróżnorodnością. Czyli spełniamy dwa podstawowe założenia - z jednej strony konwencji klimatycznej protokołu z Kioto, a z drugiej strony również konwencji o ochronie bioróżnorodności Natura 2000. Chcemy pokazać, że Polska ma wielkie szanse w zakresie odnawialnych źródeł energii i chcemy podać przykład geotermii toruńskiej jako wielkiego sukcesu w zakresie możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Polsce - podkreśla jeden z prelegentów, prof. Jan Szyszko.
Jak dodaje były minister środowiska, kolejnym z celów organizatorów i prelegentów jest pokazanie, że użytkowanie przestrzeni - czyli terenów wiejskich - może także zmierzać w tym kierunku, aby zmniejszać koncentrację CO2 w atmosferze, aby chronić bioróżnorodność i aby tworzyć tam miejsca pracy. - Chcemy pokazać polskie sukcesy i to, jak wielką rolę w tym zakresie odgrywają także polskie Lasy Państwowe. Chcemy zaprezentować Polskę jako wzór dla Europy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pragniemy też pokazać, że Polska realizuje w tym kierunku także proces edukacyjny i takim przykładem jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jako pierwsza w Polsce uruchomiła podyplomowe studia na kierunku polityka ochrony środowiska - kompensacje przyrodnicze - dodaje prof. Szyszko.
Organizowane przez polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego (PiS/EKR) seminarium ma charakter międzynarodowy. Biorą w nim udział m.in. przedstawiciele Estonii, którą reprezentuje prof. Tarmo Soomere, Wielkiej Brytanii - z deputowaną Julie Girling na czele, i Ukrainy - prof. Antonina Kalinichenko. Najsilniejszą reprezentację ma jednak Polska w postaci prof. Jana Szyszko, prof. Mariana Oriona-Jędryska z Zakładu Geologii Stosowanej i specjalisty od geologii złóż i geotermii dr. inż. Piotra Długosza. Organizatorzy seminarium zapewniają, że już w niedługim czasie organizować będą także większą, międzynarodową konferencję promującą energię odnawialną.

Marta Ziarnik

O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja:
Bardzo się cieszę, że na te tematy mówi się coraz szerzej i to zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Cieszę się tym bardziej, że to dzisiejsze seminarium organizują wybitni polscy specjaliści z tej dziedziny, których wspierają uznani eksperci i znawcy zagadnienia związanego z energią odnawialną z innych krajów. Ta energia jest energią czystą, pewną i może być czerpana z bogactw danego kraju, a w tym przypadku także z bogactw polskich. Wiem, że podczas tego seminarium prelegenci mówić będą także o sukcesie geotermii toruńskiej. A jest to wielki sukces, również jeśli chodzi o olbrzymie zasoby gorącej wody tutaj odkryte. Eksperci mówią, że możemy w Toruniu wydobywać nawet 700 metrów sześciennych na godzinę. Proszę więc zobaczyć, jakie są w związku z tym możliwości. Przypomnę, że aż 80 proc. Polski leży na gorących źródłach, a to jest tylko jedno z posiadanych przez nas bogactw - niezależne od węgla, miedzi i rudy tytanu, a także niezależnie od ziem, lasów i wód.
Niestety, na tym tle wychodzi sprawa blokady geotermii w Toruniu ze strony rządzących. Dlatego trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Skąd bierze się ta blokada przy jednoczesnej polityce całej Unii, by jak najwięcej korzystać z odnawialnych źródeł energii? Tymczasem chociażby u naszych najbliższych sąsiadów - Niemców, na kwestie geotermii kładzie się olbrzymi nacisk, choć w przypadku tego kraju znajdują się one na zaledwie blisko 20 proc. obszaru, czyli Niemcy, mając ponad cztery razy mniejszy potencjał, kładą wielki nacisk na problem pozyskiwania czystej energii. Podobnie jest w przypadku energii słonecznej, którą wykorzystują również do produkcji prądu. I w Niemczech cała polityka rządu idzie w tym kierunku, są olbrzymie finanse na ten cel i wsparcie ze strony państwa. U nas, choć te finanse są, nie ma jednak, niestety, wsparcia, a w przypadku Torunia wszystko się dodatkowo specjalnie blokuje. Przecież zaraz po objęciu urzędu sekretarz Stanisław Gawłowski nakazał "znaleźć coś", co pomoże absolutnie utrącić tę sprawę geotermii toruńskiej. A przez to będziemy niedługo płacić olbrzymie kary, że nie wypełniamy zaleceń unijnych.

NASZ DZIENNIK 2011-06-21


W dziale:
Rosyjskie służby celne, tłumacząc się z zatrzymania polskich dziennikarzy w Moskwie, potwierdzają nieprawdę w urzędowych dokumentach
Zatrzymany odmówił czy jemu odmówiono
Geotermia - polski interes
Pod patronatem Naszego Dziennika
Cud życia
Skazany bez powodu
Chcą być pokrzywdzonymi, ale prokuratura zwleka
Dostęp to za mało
Prokuratura nie potwierdza rosyjskich informacji o braku śladów ingerencji w zapis rejestratorów tupolewa
Rosjanie wyprzedzają fakty
"Grom" przebija pierścień obławy
Służby specjalne Federacji Rosyjskiej przeprowadzają ataki terrorystyczne z terytoriów zbuntowanych separatystycznych regionów Osetii Południowej i Abchazji
Prawdziwa wojna w cyberprzestrzeni
Teraz, gdy gaz jest coraz droższy, trzeba szukać innych, tańszych rozwiązań
Ukraina docenia polskie rozwiązania
Rząd nie jest w stanie odbudować zdolności transportowych 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego
Rok prowizorki
Czy prezydent będzie patronował obchodom 70. rocznicy ludobójstwa na polskich mieszkańcach Kresów Wschodnich?
Kresowianie pytają, Komorowski milczy
Dom Komedii Fredry
Koncesje nie nar

Awatar użytkownika
longinus9
Posty: 2190
Rejestracja: 19 lutego 2009, 20:02
Lokalizacja: Łódź

Post autor: longinus9 » 22 czerwca 2011, 04:36

Geotermia? Naturalnie!
Odwierty geotermalne w Toruniu, zapoczątkowane przez polskich redemptorystów, inicjatywa dyskryminowana i deprecjonowana przez czynniki rządowe w Polsce, w kręgach europejskich znajdują ogromne uznanie.

W trakcie zorganizowanej w Parlamencie Europejskim międzynarodowej konferencji na temat klimatu, odnawialnej energii i zrównoważonego rozwoju polski projekt wzbudził zainteresowanie jako modelowy przykład wykorzystania naturalnej technologii energetycznej.
Koncepcję idei zrównoważonego rozwoju, którą Wspólnota w myśl strategii lizbońskiej traktuje jako priorytet, przedstawił w swoim referacie prof. Jan Szyszko, minister ochrony środowiska w rządzie PiS. Zrównoważony rozwój to wzrost gospodarczy w warunkach racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i poszanowania praw człowieka. Człowiek - tłumaczył prelegent - jest częścią przyrody, korzysta z jej zasobów, ale nie musi to oznaczać szkodzenia jej. Zakłada to, że sukces ekonomiczny, połączony z poprawą dobrobytu i długości życia, odbywać się będzie z poszanowaniem różnorodności przyrodniczej.
Wprawdzie użytkowanie zasobów przez działalność człowieka powoduje ich zubożenie, zanieczyszczenie, ale nie musi to oznaczać ich degradacji. Obowiązkiem rozwijających się szybko państw jest stosowna polityka. - Celem naszego rządu było wpisanie się w europejską strategię zrównoważonego rozwoju. Chcieliśmy to robić tanio i efektywnie, a jednocześnie wypełniając polskie zobowiązania członkowskie związane z przynależnością do Unii. Z naszych analiz wynikało przyjęcie jako priorytetu rozwoju energii geotermalnej. Skłaniały nas do tego doskonałe warunki naturalne oraz osiągnięcia polskiej nauki w wykorzystywaniu tej technologii - deklarował prof. Jan Szyszko.
Profesor Marian-Orion Jędrysek z Wydziału Geologii Stosowanej i Geochemii Uniwersytetu Wrocławskiego, były wiceminister środowiska i główny geolog kraju, mówił o różnych rodzajach energii odnawialnej, jakiej wykorzystywanie jest teoretycznie możliwe. Często się okazuje, że rozpowszechniane na ten temat wiadomości są naprawdę manipulacją. Dotyczy to na przykład pozyskiwania energii z wody, czego efekty uboczne powodują większą emisję dwutlenku węgla, niż zostałaby wyemitowana w konwencjonalnej technologii wytworzenia takiej samej ilości energii. Podobnie skutki uboczne w postaci zniszczenia krajobrazu i przyrody na ogromnych przestrzeniach niweczą potencjalne korzyści z energetyki wiatrowej, która okazuje się kosztowna i nieefektywna. Teoretycznie największe możliwości dawane są przez energię słoneczną, ale możliwości jej wykorzystywania wiążą się z położeniem na odpowiedniej szerokości geograficznej i obecne technologie nie pozwalają na ich szerszy rozwój w Europie. Natomiast doniesienia o szansach wykorzystywania energii niesionej przez siły pływowe (przypływy i odpływy morza) sprawiają wrażenie zbyt optymistycznych. Brak jest odpowiednich technologii, a zagrożenia dla morskich gatunków żywych mogą być nie do zaakceptowania z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności.
Największe szanse prelegent widzi w rozwoju metod pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych oraz biomasy. Polska i duże obszary naszej części Europy charakteryzują się pokryciem powierzchni miąższą warstwą osadu, co wyjątkowo sprzyja rozwojowi geotermii. W bardzo interesujący sposób prof. Jędrysek mówił o bardzo rozpowszechnionych mitach związanych z klimatem. Rzetelne badania nie potwierdzają zasadniczego wpływu człowieka i cywilizacji technicznej na zmiany temperatury bądź innych wskaźników meteorologicznych i biochemicznych.
W swoim wystąpieniu prof. Antonina Kaliniczenko, dyrektor Instytutu Innowacyjnych Technologii Informacyjnych i Innowacyjnych Akademii Rolniczej w Połtawie na Ukrainie, mówiła o próbach adaptacji technologii energii odnawialnych w swoim kraju, wiążących się głównie z biomasą i geotermią. Biomasa to dla Ukrainy jako kraju rolniczego najbardziej naturalne źródło energii odnawialnej, pozwalające na przynajmniej częściowe przezwyciężenie uzależnienia od importu paliw (gazu) z Rosji. Natomiast w dziedzinie geotermii Ukraina dysponuje trzema obszarami jej potencjalnego pozyskiwania: na Zakarpaciu, na Krymie oraz w Zagłębiu Donieckim. Ten ostatni przypadek jest nietypowy, gdyż nośnikiem ciepła nie jest woda, ale wydobywane wraz z węglem odpady kopalniane.
W wykładzie prof. Tarmo Soomere z Politechniki w Tallinie przedstawione zostały naukowe podstawy dla wyboru rozwiązań w zakresie użytkowania różnych rodzajów i źródeł energii naturalnej.
Doktor inż. Piotr Długosz, przedstawiciel Fundacji Lux Veritatis, mówił o osiągnięciach toruńskiego projektu. Wskazał na ogromne możliwości, jakie stwarza w Toruniu i Polsce geotermia. Technologia dostępna przez cały czas, niezależnie od pogody i pory roku. Woda z budowanych w Toruniu instalacji wystarczy do zaspokojenia potrzeb całego Torunia w zakresie dostarczania ciepłej wody oraz ogrzewania co najmniej jednej dzielnicy.
- Do niedawna z geotermią Polakom kojarzyło się jedynie kąpielisko na Jaszczurówce w Zakopanem. A tak naprawdę ponad połowa naszego terytorium to teren występowania złóż geotermalnych. Ich wartość energetyczną szacuje się na odpowiadającą 1850 mld ton ropy naftowej - powiedział doktor Długosz.
Inwestycja toruńska to instalacja złożona z dwóch odwiertów w odległości ok. 1 km od siebie i budowanej obecnie ciepłowni. Pierwszy otwór służy do pompowania wody z głębokości ok. 2 km, zaś drugi przeznaczony jest do jej ponownego wtłaczania pod ziemię. Z powodu zasolenia wody tej nie można odprowadzić do Wisły, także z tego względu zastosowano unikalną w Europie technologię rur z włókna szklanego.
Lidia Kochanowicz, również reprezentująca polskiego inwestora, omówiła historię przypadków dyskryminacji projektu ze strony władz, w tym pozbawienie przyznanej już na poszukiwania źródeł geotermalnych dotacji ze środków unijnych. Ta informacja wywołała szczere oburzenie uczestników, a zwłaszcza przekazana im kopia notatki z grudnia 2007 roku ze spotkania z ministrem w rządzie PO - PSL Stanisławem Gawłowskim. Nakazał on znalezienie sposobu na wycofanie się ze współfinansowania toruńskiej geotermii, gdyż ma to być rzekomo "korzystne z punktu widzenia interesu publicznego".
Na uczestnikach seminarium duże wrażenie zrobiła prezentacja multimedialna ambitnych planów Fundacji Lux Veritatis, związanych z wykorzystywaniem wody z odwiertu w Toruniu. Obejmują one m.in. budowę nowoczesnego centrum wypoczynkowo-rekreacyjnego (spa). W konferencji uczestniczyli redemptoryści z Torunia: o. dr Tadeusz Rydzyk i o. Jan Król.
Konferencję poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem o. Jana Króla w koncelebrze z kapłanami pracującymi w Belgii, w której wzięli udział uczestnicy brukselskiej debaty.

Piotr Falkowski, Bruksela
Dariusz Sobków, były zastępca polskiego ambasadora przy UE:
- Niewątpliwie decyzja, która została podjęta po zmianie rządu, jest naznaczona tendencją polityczną i jest po prostu przekroczeniem uprawnień merytorycznych. To była decyzja dotycząca rozwoju energii odnawialnej, a była decyzją polityczną. Jest to niezgodne z pragmatyką służbową, z racjonalnością, niemądra - miała zaszkodzić tym, którzy wprawdzie mają dobre pomysły, ale zostali zakwalifikowani jako wrogowie. Przede wszystkim należy takie przypadki nagłaśniać w Unii Europejskiej, niezależnie od słusznie podjętej drogi sądowej. Ale przede wszystkim należy pokazywać, w jaki sposób odchodzi się w Polsce od standardów tzw. europejskich. A robią to ci, którzy chcą mieć opinię "Europejczyków", a w rzeczy samej bronią tylko swojego bardzo wąskiego interesu.

Europoseł Marek Gróbarczyk (EKR), jeden z organizatorów konferencji:
- Jeżeli nie będziemy organizować takich konferencji, a wszystko będzie się odbywać w Unii Europejskiej tylko po myśli pewnych wpływowych środowisk czy rządzących, to zatracimy to, do czego zostaliśmy zobligowani przez wyborców, to znaczy reprezentowanie ich, ich interesów, potrzeb i racji. Niemówienie o tym tu, tylko szukanie tematów zastępczych nie jest naszym celem. To, o czym mówi się na tym seminarium, to rzeczywiście polska racja stanu i narodowy interes.

NASZ DZIENNIK 2011-06-22

ODPOWIEDZ